Organ ve Doku Nakli Kliniği
14 Kasım 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ORGAN VE DOKU NAKLİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz, Seyrantepe  Hamidiye Etfal Hastanesi A Blok yataklı servisler bölümü 8.katta, toplam 10 yatakla hizmet vermektedir.

Hastanemizde Organ Nakli Kliniği ilk olarak 2015 yılında böbrek nakli yapma ruhsatı alarak hizmet vermeye başlamıştır. Böbrek nakilleri devam ederken karaciğer nakli için de gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve 2018 yılında karaciğer nakli yapma ruhsatı alınarak, karaciğer nakil programı başlamıştır.

A Blok 5. Katta (Nefroloji Kliniği katında)  Böbrek Nakli Hazırlık ve Böbrek Nakli Takip Polikliniklerimiz aktif olarak çalışmaktadır.           

Hizmet kalitemizi arttırmak, güncel bilgileri takip edebilmek için, kliniğimizde çalışan doktor, hemşire ve diğer personele yönelik hizmet içi eğitim programlarımız aktif olarak devam etmektedir. Ayrıca organ nakli ile ilgili bilimsel toplantı ve kongrelere de aktif olarak katılım sağlanmakta, tecrübelerimiz ışığında yaptığımız çalışmalarımız bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır.  

Organ Nakli Kliniği aynı zamanda genç, meraklı hekimler için de bir eğitim, öğretim alanı olarak çekim merkezidir.


BÖBREK NAKLİ

Her iki böbreğin fonksiyonlarını ileri derecede kalıcı olarak kaybetmesiyle birlikte hasta son dönem böbrek yetmezliği tanısı alır. Bu aşamadan sonra hasta için iki seçenek vardır. Hasta ya diyaliz tedavisine (hemodiyaliz veya periton diyalizi) başlar veya böbrek nakli yapılabilir. Diyaliz tedavisi geçici bir çözümdür, nihai tedavi hastanın sağlık durumu uygunsa böbrek nakli yapılmasıdır. Böbrek nakli canlıdan canlıya veya ölen kişilerden (beyin ölümü gerçekleşen) bağışlanan böbrekle yapılabilir.

Canlıdan canlıya nakil, hastanın 4.cü dereceye kadar olan akrabaları arasından veya 4.cü derece dışı uzak akrabalarından Organ Nakli Etik Kurul onayı ile yapılabilmektedir.

Ülkemizde organ bağış oranlarının az olması nedeniyle organ bekleme listelerinde hastalarımız maalesef yıllarca bekleyebilmektedir.  

Böbrek nakli doku ve kan grubu uyumuna göre yapılır. Kan grubu uyumu açısından hangi kan grubu, hangi kan grubu kişilerden böbrek alabilir aşağıdaki tablodaki gibidir.

Alıcı kan grubu

Verici kan grubu

0

0

A

A, 0

B

B, 0

AB

AB, A, B, 0

 

Verici

Alıcı

Canlıdan böbrek nakli öncesi alıcı ve vericinin geniş tıbbi değerlendirmesi yapılır. Nakile engel teşkil edebilecek bir tıbbi durumun olmaması gerekir. Ayrıca böbreğini verecek canlı donörün de sağlığını bozacak bir durum varsa nakilden vazgeçilir. Uygun bulunması halinde böbrek vericisinden (donör) böbrek laparoskopik yöntemle alınarak nakli gerçekleştirilir. Donör ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmemesi durumunda 3-5 gün içinde taburcu edilir, 15 gün içinde normal yaşantısına döner. Alıcı hasta herhangi bir komplikasyon gelişmemesi durumunda 7-10 gün içinde taburcu edilerek, böbrek nakli takip polikliniğinde takiplerine devam edilir. Nakil sonrası 3-6 ay içinde normal yaşantısına geri döner. Nakledilen organın vücuda uyum sağlayabilmesi için organ nakli hastalarının ömür boyu kullanmaları gerekli bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar vardır. Bu ilaçların günü ve saati aksatılmadan kullanılması zorunludur. Hastanın nakil sonrası tedaviye uyumu, rehber broşürler doğrultusunda beslenme ve yaşam şekline uyumu böbreğin nakil sonrası sağ kalım oranlarını etkilemektedir. Nakil bir çözümdür ancak nakil sonrası hastanın nakilli böbrekle yaşama uyumu çok daha önemlidir.

ÇAPRAZ NAKİL NEDİR?

Canlıdan canlıya böbrek naklinde, hastanın kendi yakınları  ile arasında kan ve doku grubu uygunluğu yoksa başka hasta ve vericileri ile çapraz karşılaştırma yapılarak uygunluk sağlandığı takdirde kendi aralarında nakil yapılabilmektedir. Hastanemize çapraz nakil için de başvuru yapabilirsiniz.

Hastanemizde böbrek nakli (canlıdan veya ölüden) hazırlığı için ilk başvuru adresi:

Zemin kat C blok poliklinikler bölümü

Organ Ve Doku Nakil Koordinatörlüğü

Tel: 0 212 373 51 40 (direkt hat)

Doc. Dr. Sinan Levent KİREÇCİ.jpg
Doç. Dr. Sinan Levent KİREÇÇİ (Üroloji Hekimi / Böbrek Nakli Sorumlu Cerrahı)

Op.Dr. Mesut Demir.jpg
Op. Dr. Mesut DEMİR ( Çocuk Cerrahı / Böbrek Nakli Sorumlu Yardımcı Hekimi)

IMG_4766.JPG
Doç. Dr. Sinan Levent KİREÇÇİ (Üroloji Hekimi / Böbrek Nakli Sorumlu Cerrahı)
Op. Dr. Abdullah Hızır YAVUZSAN (Üroloji Hekimi / Böbrek Nakli Cerrahı)

IMG_4777.JPG
Prof. Dr. Abdülkadir ÜNSAL (Böbrek Nakli Nefroloji Uzmanı)
Doç. Dr. Elbis AHBAP (Böbrek Nakli Nefroloji Uzmanı)
Uzm. Dr. M. Başar AYKENT (Böbrek Nakli Nefroloji Uzmanı)

IMG_4775.JPG
Prof. Dr. Canan ALKIM (Karaciğer Nakli Gastroentereloji Uzmanı)
Prof. Dr. Hüseyin ALKIM (Karaciğer Nakli Gastroentereloji Uzmanı)
Op. Dr. Gültekin HOŞ (Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı)
Hemşire Yeliz ERDOĞAN (Organ Nakli - Karaciğer Nakli Koordinatörü)


Dr. Samet ERDOĞAN (Kat Hekimi)

Hemşire Hanife YAVUZ (Organ Nakli - Böbrek Nakli Koordinatörü).JPG
Hemşire Hanife YAVUZ (Organ Nakli / Böbrek Nakil Koordinatörü)
İletişim : 0212 373 51 40 (Direkt Hat)

Hemşire Yeliz ERDOĞAN (Organ Nakli - Karaciğer Nakli Koordinatörü).JPG
Hemşire Yeliz ERDOĞAN (Organ Nakli - Karaciğer Nakli Koordinatörü)
İletişim : 0212 373 51 40 (Direkt Hat)

Organ Nakli Hekim ve Hemşirelerimiz

 • IMG_4772.JPG
 • IMG_4676.JPG
 • IMG_4761.JPG
 • IMG_4757.JPG


Kliniğimizden Görüntüler

 • IMG_4723.JPG
 • IMG_4683.JPG
 • IMG_4686.JPG
 • IMG_4692.JPG
 • IMG_4714.JPG
 • IMG_4716.JPG
 • IMG_4700.JPG
 • IMG_4706.JPG