Etik Kurul
31 Ağustos 2022

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 10 Ocak 2012 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları hariç tüm klinik araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk toplantısını 07.02.2012 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.

Etik Kurul başvuruları ( Dosya Teslimatı ) toplantı tarihinden en az beş ( 5 ) gün öncesine kadar yapılmalıdır.

(Etik Kurul Sekterliğinden bilgi alınabilir. Dahili Tel: 2223)


ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Yüksel AltuntaşEndokrinolojiSBÜ İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM İç Hastalıkları ABD
Prof. Dr. Mehmet UludağGenel CerrahiSBÜ İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Figen YılmazFizik Tedavi ve RehabilitasyonSBÜ İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yard. Doç. Dr. Nezaket ErenBiyokimyaYeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Prof. Dr. Z. Yıldız YıldırmakÇocukSBÜ İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Çocuk Hastalıkları ABD
Prof. Dr. H. Kübra ElçioğluFarmakolojiMarmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan SayılıHalk SağlığıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Doç. Dr. Hande YapışlarFizyolojiAcıbadem Üniv. Fizyoloji ABD
Gönül GülTekstilSerbest Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇakanFizyolojiSBÜ Fizyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Aslı Aksu ÇermanDermatolojiŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Av. Begüm Kocamaz ŞahinHukukBKŞ Hukuk Bürosu


ETİK KURUL 2022 YILI TOPLANTI TARİHLERİ:
11/01/2022-25/01/2022-08/02/2022-22/02/2022-08/03/2022-22/03/2022-05/04/2022-19/04/2022-10/05/2022-24/05/2022-07/06/2022-21/06/2022-
05/07/2022-09/08/2022-23/08/2022-06/09/2022-20/09/2022-04/10/2022-18/10/2022-01/11/2022-15/11/2022-29/11/2023-13/12/2022-27/12/2022

ETİK KURALLAR VE ETİK KURULLARA MÜRACAAT >> Dosya linki için tıklayın

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL E.A.H. ETİK KURUL GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU FORMLARI

 

» Dosya Sıralaması
· Üst yazılar: Klinik araştırma ilk başvuru üst yazı, Sorumlu araştırmacı üst yazı, yardımcı araştırmacı üst yazı
· İlgili araştırma formu
· Araştırma Protokolü
· Hasta takip formu
· Özgeçmiş formu
· Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu
· Mali Taahhütname
· Bütçe formu
· Asgari BGOT(Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu)
· Helsinki Bildirgesi
· İyi klinik uygulamalar okunduğuna dair belge
· Literatür

» Araştırma Protokolü

» Araştırmacı Bilgilendirme Formu

» Üstyazı (Sorumlu Araştırmacı)

» Üstyazı (Yardımcı Araştırmacı)

» Mali Taahhütname

» Bilgilendirilmiş Onam Formu

» Biyolojik Materyal Transfer Formu

» Bütçe Formu

» Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Formu

» İyi Klinik Uygulamalar Klavuzunu Okudum Anladım İmza Protokolü

» Klinik Araştırmalar Başvuru Formu

» Özgeçmiş Formu

 İlaç Çalışması

» İlk Başvuru Formu
» Sorumlu Araştırmacı
» Yardımcı Araştırmacı
» Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
» Araştırma Protokolü
» Özgeçmiş
» Bilgilendirilmiş Gönüllü Formu
» Mali Taahhütname
» Bütçe Formu
» İyi Klinik Okudum Anladım Formu
» Araştırmacı Bilgilendirme Formu
» Helsinki
» Yayınlar
» Olgu Rapor Formu
» Araştırma Broşürü
» İlacın Kısa Ürün Bilgisi
» İlk Üstyazı Örneği


 Prospektif Çalışma

» İlk Başvuru Formu
» Sorumlu Araştırmacı
» Yardımcı Araştırmacı
» Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
» Araştırma Protokolü
» Özgeçmiş
» Bilgilendirilmiş Gönüllü Formu
» Mali Taahhütname
» Bütçe Formu
» İyi Klinik Okudum Anladım Formu
» Araştırmacı Bilgilendirme Formu
» Helsinki
» Yayınlar
» İlk Üstyazı Örneği


 Retrospektif Çalışma

» İlk Başvuru Formu
» Sorumlu Araştırmacı
» Yardımcı Araştırmacı
» Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
» Araştırma Protokolü
» Özgeçmiş
» İyi Klinik Okudum Anladım Formu
» Araştırmacı Bilgilendirme Formu
» Helsinki
» Yayınlar
» İlk Üstyazı Örneği


 Tıbbi Cihaz Çalışması

» İlk Başvuru Formu
» Sorumlu Araştırmacı
» Yardımcı Araştırmacı
» Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
» Araştırma Protokolü
» Özgeçmiş
» Bilgilendirilmiş Gönüllü Formu
» Mali Taahhütname
» Bütçe Formu
» İyi Klinik Okudum Anladım Formu
» Araştırmacı Bilgilendirme Formu
» Helsinki
» Yayınlar
» Olgu Rapor Formu
» Araştırma Broşürü
» İlacın Kısa Ürün Bilgisi
» İlk Üstyazı Örneği» https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinde bulunan "Formlar" sekmesine tıklayarak Başvuru Formlarına ulaşabilirsiniz.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Yeni)

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Yeni Eklemelerle)

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU

HELSİNKİ BİLDİRGESİ