Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
11 Nisan 2023

SAĞLIKLI YAŞAM DESTEK BİRİMLERİ

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

 • Sağlık Bakanlığının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmasının üzerine Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır.
 • Ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

SOSYAL HİZMET UZMANI/SOSYAL ÇALIŞMACI KİMDİR?

 • Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun meslek elemanıdır.

TIBBİ SOSYAL HİZMETLERDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 • Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet mağduru olan kadınlara, çocuklara, engelli bireylere, yaşlı bireylere,
 • İhmal ve istismara uğramış hastalar,
 • Ekonomik yönden yoksunluk durumunda olan hasta ve hasta yakınları,
 • Sağlık güvencesi olmayan hastalar,
 • İhmal ve istismar mağduru çocuklar,
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar,
 • Kimsesiz ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Tedavi sürecinde kalacak yer sorunu olan hastalar,
 • Tedavi sürecine uyum sağlamakta güçlük çeken hastalar,
 • Kronik ve ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
 • İnsan ticareti mağduru hastalar,
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

Öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar başvurabilir.

 • Bu hastalar için sosyal hizmet müdahalesi planlanır ve uygulanır.
 • Hastalığa ve tedavi sürecinde uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.
 • Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine edilir. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlanır.
 • Afetlerde gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlanır ve uygulanır.

 

Hastanemiz Sosyal Hizmet Birimi tarafından; Sosyal Hizmet mesleki müdahale kapsamına giren ve sosyal endikasyonu bulunan hastaların sorunlarına zamanında ve etkili yaklaşımlar uygulanılarak hastaların yüksek iyilik hali gözetilmektedir. Bu doğrultuda yapılan tüm iş ve işlemler ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmektedir.


Hastanemiz Seyrantepe Yerleşkemizde 5, Çayırbaşı Ek Hizmet Yerleşkemizde 2, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde 1, Çocuk İzlem Merkezimizde de 1 olmak üzere toplamda 9 Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı görev yapmaktadır.

İLETİŞİM:

 Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

 0 (212) 373 5343 / 5344                       

Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı Yerleşkesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

0212 338 64 66

Nişantaşı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi

0212 296 19 43