EPK
16 Mayıs 2023


Eğitim Planlama Kurulu (EPK) (Raportör : EPK Sekreteryası)

Başhekim

Prof. Dr. Özgür YİĞİT

TUEK Başkanı

Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Nazan DALGIÇ

Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Güzin Zeren ÖZTÜRK

Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Kaya HORASANLI

Anestezi Kliniği İdari Sorumlusu

Doç. Dr. Sibel OBA

Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet ULUDAĞ

TUEK Sekreteri

Pınar Meray KALKAN