Çocuk Cerrahisi Kliniği
31 Ağustos 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

 Çocuk Cerrahisi Kliniği.jpeg


TarihçeBaşa Dön ^

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 1987 yılında Melik Bulut tarafından eğitim kliniği olarak kuruldu. 2004 yılında Prof.Dr. Ali İhsan Dokucu klinik şefi olarak atanmıştır. 2008 tarihinde birimimize bağlı olarak çocuk yanık ünitesi açılmıştır. 2014 yılında yine üroloji kliniği ile ortak olarak çocuk ürolojisi yan dal eğitimi de verilmeye başlanmıştır.

KliniğimizBaşa Dön ^

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği; elektif ve acil her türlü cerrahi hastalığın tedavi edildiği, 24 saat kesintisiz hizmet veren 16 yatak ve 4 küvöz içeren yataklı birimdir. Ayrıca Hastane binasında 1 çocuk cerrahisi polikliniği ve çocuk üroloji polikliniği, ürodinami laboratuvarı bulunmaktadır. Ek olarak 5 yataklı yanık ünitesi de kliniğimizce işletilmektedir.

Branşın geniş bir ilgi alanı olmasına rağmen, hastanemizin üniversite uygulama hastanesi kimliğine uygun olarak klinikte çalışan ekip üyeleri uzmanlaşmışlardır.  Bu deneyimli ekip sayesinde çocuk cerrahisi ile ilgili her türlü özellikli ameliyat yapılabilmektedir.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro  ve Uzman Hekimler (Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

 • Prof. Dr. Abdullah Yıldız
 • Doç. Dr. Çetin Ali Karadağ (Eğitim Sorumlusu)
 • Doç. Dr. Mesut Demir (Böbrek Nakli Sorumlu Yardımcı Hekimi)
 • Op. Dr. Nihat Sever (İdari Sorumlu)
 • Op. Dr. Meltem Kaba

Asistan Hekimler

 • As. Dr. Ceylan Hamzaoğlu
 • As. Dr. Dilara Neşra Temel
 • As. Dr. Hatice Kübra Gegez
 • As. Dr. İlayda Ser
 • As. Dr. Kübra Ertürk
 • As. Dr. Serkan Odabaşı
 • As. Dr. Şeyma Demirci
 • As. Dr. Tuğba Alpcenan Kurt


Hemşire Kadrosu

 • Hem. Eda Kışlar (Sorumlu Hemşire)
 • Hem. Kevser Bilgin 
 • Hem. Alev Efece
 • Hem. Tuğba Biçer
 • Hem. Sema Aytar
 • Hem. Ümmühan Demir
 • Hem. Ahmet Ergürbüz
 • Hem. Ayla Çakır
 • Hem. Gökşen Ateş
 • Hem. Özlem Güneş
 • Hem. Çağseli Göç
 • Hem. Seher Kölge
 • Hem. İdil Tabur
 • Hem. Tuğçe Arslan Türk(Yanık Ünitesi)
 • Hem. Zafer Us (Yanık Ünitesi)
 • Hem. Kerim Sümengen (Yanık Ünitesi)
 • Halime Aslan (Yanık Ünitesi)
 • Safigül Şahin Bilge (Yanık Ünitesi)
 • Sibel Paşaoğlu Şahin (Yanık Ünitesi)
 • Şadiye Yaşar (Yanık Ünitesi)


Veri Giriş Kadrosu

 • Mehmet Berkan Sezer
 • İlayda İrem Karayel (Çocuk Cerrahisi Polikliniği)


Personel Kadrosu

 • Yalçın Uslu
 • Aslan Yakut
 • Güler Ocak
 • Emre Çamoğlu
 • Selime Genç (Yanık Ünitesi)
 • Tenzile Alp (Yanık Ünitesi)
İlgili Cerrahi HastalıklarBaşa Dön ^

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 •  Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları(Özofagus atrezisi)
 • Doğumsal mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsağın yokluğu veya tıkanıklığı
 • Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
 • Prematüreliğe bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit)
 • Mide çıkışı darlığı(Pilor stenozu), tıkanıklık ve ülser hastalığı
 • Gastroözofagial reflü hastalığı ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
 •  Apandisit
 • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı genişlemiş kalın barsak (Hirschprung Hastalığı)
 •  Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu
 •  Kasık fıtığı, göbek fıtığı
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı(Kolesistektomi)
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkarılması(Splenektomi)

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Göğüs boşluğunda kan ya da hava birikmesi (Pnömotoraks, hemotoraks)
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

Çocuklarda Travma

 • Trafik kazaları
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Böbrek tümörleri (Wilms tümörü)
 • Sinir elemanları kaynaklı tümörler(Nöroblastom)
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 •  Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Boyun kitleleri
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri

Yanık

 • Yanıkların ayaktan ve yatırılarak her türlü tedavisi (Greftleme)
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

Kliniğimizde hastalarda minimal iz ve travma anlayışına uygun olarak minimal invaziv cerrahi olarak adlandırılan laparoskopik cerrahi yaygın olarak kullanılmaktadır. Apandisit hastalarının tamamı, meckel hastalıklarının tamamı bu yöntemle yapılmaktadır. Kolesistektomiler, dalak çıkarılma ameliyatı (Splenektomiler), diafragma hernilerinin uygun olanlarının tamamı, tanısal abdominal girişimlerin tamamı,yumurtalık kistleri, inmemiş testislerin ameliyatları,varikosel, ülser perforasyonu laparoskopik olarak yapılmaktadır. Yaygın olarak torakoskopi,bronkoskopi ve endoskopik girişimlerde kliniğimizde yapılmaktadır.

İstanbul ve Türkiye genelinde önder olarak ve en yaygın tecrübe ile ameliyatsız olarak hidroredüksiyon (Sıvı ile açma) yöntemi ile invaginasyonlarda açık operasyon yöntemi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Tüm hastalar ameliyatsız olarak yapılmaktadır.

Yemek borusunda yutulup  takılmış olan para benzeri cisimler çocuklarda sık olarak rastlanmaktadır.Bu cisimlerde kliniğimizde operasyonsuz olarak foley (İdrar sondası) yöntemi ile ayaktan herhangi bir operasyona gerek kalmadan çıkarılmaktadırlar.

Türkiyede bir ilk olarak başlattığımız laparoskopik olarak yapılan kasık fıtığı ameliyatlarında kliniğimiz dünya çapında bir sayıya ulaşmış olup bu konuda büyük bir tecrübe birikimi kazanılmıştır.Bu yöntemde fıtık ameliyatı hiç iz kalmadan yapılmaktadır.

Laparoskopik girişimlerin başlama tarihleri
2006-Apandisit, intra abdominal testis ameliyatları, torakoskopi,splenektomi
2007-Over torsiyonu (yumurtalığın kendi etrafında dönmesi)
2008-Over kisti (Yumurtalık kisti), Kolesistektomi(Safra kesesinin çıkarılması), Nissen ameliyatı (Reflü ameliyatı), Meckel rezeksiyonu (Doğuştan gelen bağırsak divertikül iltihabı ya da kanaması)
2009-Nefrektomi (Böbrek çıkarılması), Fıtık (PIRS operasyonu), morgagni hernisi (Diafragma ön duvarı fıtığı)
2011-İnvaginasyon (Bağırsağın iç içe girmesi),dalak kisti,diafragma plikasyonu,varikosel,
2012-Diafragma hernisi (diafragma zarının doğumsal olarak delik olması),parsiyel nefrektomi(böbreğin bir kısmının çıkarılması)
2013-Omentum torsiyonu, sürrenal (Böbreküstü bezi) operasyonları
2014-Piyeloplasti(Böbrek çıkışı darlığı)
2016-IHPS (Doğumsal mide çıkışı darlığı), kolon rezeksiyonları(Kalınbağırsak çıkarılması)

YayınlarBaşa Dön ^

 

1.Ultrasound-guided hydrostatic reduction of intussusception with saline: Safe and effective.Karadağ ÇA, Abbasoğlu L, Sever N, Kalyoncu MK, Yıldız A, Akın M, Candan M, Dokucu Aİ.J Pediatr Surg. 2015 Sep;50(9):1563-5. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.03.046.

2.Does percutaneous internal ring suturing contain risk of ilioinguinal nerve entrapment? Kara Ö, Yıldız A, Toydemir HE, Gökyiğit FM, Akın M, Karadağ ÇA, Sever N, Dokucu Aİ. Pediatr Surg Int. 2015 May;31(5):485-91. doi: 10.1007/s00383-015-3689-9.

3.A Cystic Mass does not Always Mean Hydatid Cyst in Endemic Areas. Yildiz A, Oral A, Akin M, Erginel B, Ali Karadag C, Sever N, Dokucu AI. Eurasian J Med. 2014 Feb;46(1):64-6. doi: 10.5152/eajm.2014.13.

4.A retrospective review of the adnexal outcome after detorsion in premenarchal girls. Yildiz A, Erginel B, Akin M, Karadağ CA, Sever N, Tanik C, Canmemiş A, Dokucu AI. Afr J Paediatr Surg. 2014 Oct-Dec;11(4):304-7. doi: 10.4103/0189-6725.143134.

5.Crossed testicular ectopia: Report of six cases. Akin M, Erginel B, Bilici S, Gedik S, Yıldız A, Karadağ CA, Sever N, Dokucu AI.Afr J Paediatr Surg. 2014 Jul-Sep;11(3):269-72. doi: 10.4103/0189-6725.137341.

6.Wilms' tumor: a 24-year retrospective study from a single center. Erginel B, Vural S, Akın M, Karadağ CA, Sever N, Yıldız A, Tanık C, Demir AA, Yanar O, Dokucu Aİ. Pediatr Hematol Oncol. 2014 Aug;31(5):409-14. doi: 10.3109/08880018.2014.930767.

7.A comparison of the double hydrodistention implantation technique (HIT) and the HIT with a polyacrylate/polyalcohol copolymer (PPC) for the endoscopic treatment of primary vesicoureteral reflux. Akin M, Erginel B, Karadag CA, Yildiz A, Ozçelik GS, Sever N, Genc NM, Dokucu AI.Int Urol Nephrol. 2014 Nov;46(11):2057-61. doi: 10.1007/s11255-014-0771-5.

8.Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation.Akın M, Erginel B, Yıldız A, Bayraktar B, Yanar F, Karadağ CA, Sever N, Dokucu AI.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jan;20(1):28-32. doi: 10.5505/tjtes.2014.40359.

9.Transverse testicular ectopia.Yıldız A, Yiğiter M, Oral A, Bakan V.Pediatr Int. 2014 Feb;56(1):102-5. doi: 10.1111/ped.12176.

10.A single-blinded, randomized comparison of laparoscopic versus open bilateral hernia repair in boys.Celebi S, Uysal AI, Inal FY, Yildiz A.J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014 Feb;24(2):117-21. doi: 10.1089/lap.2013.0397.

11.An electrophysiologic evaluation of whether open and laparoscopic techniques used in pediatric inguinal hernia repairs affect the genitofemoral nerve.Celebi S, Aksoy D, Cevik B, Yildiz A, Kurt S, Dokucu AI.J Pediatr Surg. 2013 Oct;48(10):2160-3. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.01.038.

12.Proteus syndrome: report of intra-abdominal lipomatosis.Erginel B, Akin M, Yildiz A, Karadag C, Sever N, Tanik C, Erturk M, Dokucu AI.European J Pediatr Surg Rep. 2013 Jun;1(1):38-40. doi: 10.1055/s-0033-1343078. Epub 2013 Apr 20.

13.Do open repair and different laparoscopic techniques in pediatric inguinal hernia repairs affect the vascularization of testes?Çelebi S, Yıldız A, Üçgül A, Karadağ ÇA, Sever N, Akın M, Dokucu Aİ. J Pediatr Surg. 2012 Sep;47(9):1706-10. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.03.044.

14.Laparoscopic hernioraphy: a better approach for recurrent hernia in boys? Yildiz A, Çelebi S, Akin M, Karadağ ÇA, Sever N, Erginel B, Dokucu AI.Pediatr Surg Int. 2012 May;28(5):449-53. doi: 10.1007/s00383-012-3078-6. Epub 2012 Mar 31.

15.Diagnosis and management of hydatid liver disease in children: a report of 156 patients with hydatid disease.Oral A, Yigiter M, Yildiz A, Yalcin O, Dikmen T, Eren S, Kantarci M, Salman AB.J Pediatr Surg. 2012 Mar;47(3):528-34. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.11.007.

16.Feasibility of a tubularised incised-plate urethroplasty with double de-epithelised dartos flaps in a failed hypospadias repair: a preliminary report.Yildiz A, Bertozzi M, Akin M, Appignani A, Prestipino M, Dokucu AI.Afr J Paediatr Surg. 2012 Jan-Apr;9(1):8-12. doi: 10.4103/0189-6725.93294.

17.The protective effects of metyrosine, lacidipine, clonidine, and moxonidine on kidney damage induced by unilateral ureteral obstruction in rats. Yigiter M, Yildiz A, Polat B, Alp HH, Keles ON, Salman AB, Suleyman H. Surg Today. 2012 Nov;42(11):1051-60. doi: 10.1007/s00595-011-0074-8. Epub 2011 Dec 28.

18.Clinical and demographic features of pediatric burns in the eastern provinces of Turkey. Yavuz A, Ayse A, Abdullah Y, Belkiz A. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011 Jan 18;19(1):6. doi: 10.1186/1757-7241-19-6.

19.Annular pancreas in children: a decade of experience.Yigiter M, Yildiz A, Firinci B, Yalcin O, Oral A, Salman AB.Eurasian J Med. 2010 Dec;42(3):116-9. doi: 10.5152/eajm.2010.33.

20.A comparative study to evaluate the effect of double dartos flaps in primary hypospadias repair: no fistula anymore.Yiğiter M, Yildiz A, Oral A, Salman AB.Int Urol Nephrol. 2010 Dec;42(4):985-90. doi: 10.1007/s11255-010-9735-6. Epub 2010 Apr 22.

21.Comparison of perimeatal-based flap and tubularized incised plate urethroplasty combined with single- or double-layer dartos flap in distal hypospadias.Yildiz A, Bakan V.Urol Int. 2010;84(3):265-8. doi: 10.1159/000288226. Epub 2010 Apr 13.

22.Multiple pyogenic granulomas on the face after landmine injury.Bakan V, Aliagaoglu C, Yildiz A, Emsen M.Pediatr Dermatol. 2008 May-Jun;25(3):397-8. doi: 10.1111/j.1525-1470.2008.00695.x.

23.Dorsal double-layer dartos flap for preventing fistulae formation in the Snodgrass technique.Bakan V, Yildiz A.Urol Int. 2007;78(3):241-4.

24.Multicentric experience on double dartos flap protection in tubularized incised plate urethroplasty for distal and midpenile hypospadias.Bertozzi M, Yıldız A, Kamal B, Mustafa M, Prestipino M, Yiğiter M, Al-Darawany H, Oral A, Nardi N, Appignani A.Pediatr Surg Int. 2011 Dec;27(12):1331-6. doi: 10.1007/s00383-011-2978-1. Epub 2011 Sep 21.

25.Percutaneous internal ring suturing as a first choice laparoscopic inguinal hernia repair method in girls: a single-center study in 148 patients.Erginel B, Akin M, Yildiz A, Karadag CA, Sever N, Dokucu AI.Pediatr Surg Int. 2016 Jul;32(7):697-700. doi: 10.1007/s00383-016-3903-4. PMID: 27270295

26.Pulmonary sublobar resections in children with congenital cystic adenomatoid malformations Başak Erginel, Melih Akın, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Abdullah Yıldız, Canan Tanık, Ali İhsan Dokucu  Turk Gogus Kalp Damar 2015;23(4):695-699 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10500

27.Microlaparoscopic approach for inguinal hernia repair in infants with repaired bladder exstrophy Abdullah Yildiz, Salmai Turial, Melih Akin, Cetin A. Karadag, Basak Erginel, Nihat Sever,Ali I. Dokucu  Ped Surg Case Reports 2 (2014) 236e238

28. Oesophageal duplication cyst mimicking hydatid cyst in endemic areas  Melih Akin, Basak Erginel, Abdullah Yildiz, Cetin Ali Karadag, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2015; 12 (3): 272-274 DOI: 0.5114/kitp.2015.54470

29.Impact of Spleen Size on Outcomes in Laparoscopic Splenectomy in Children Cetin Ali Karadag, Basak Erginel, Ozgur Kuzdan, Nihat Sever, Melih Akın, Abdullah Yıldız, and Ali İhsan Dokucu Gastroenterology Research and Practice Volume 2015, Article ID 603915, 4 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/603915

30. Perfore Apandisite İkincil Apendiküler Kitle Gelişen Çocuk Hastalarda Konservatif Tedavi ve Elektif İnterval Apendektomi Yönteminin Değerlendirilmesi Melih Akın1, Meltem Kaba1, Abdullah Yıldız1, Canan Tanık2, Başak Erginel1, Nihat Sever1, Çetin Ali Karadağ1, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 49, Sayı: 1, 2015 / The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital, Volume: 49, Number 1, 2015

 

Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)  basılan bildiriler.

1. A Yıldız, V Bakan.  International Congress on Hypospadias Surgery  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki "Comparison  of perimeatal based flap and tubularized incised-plate urethroplasty combined with single and double layer dartos flap."24pp, Pristhina Kosova, 2-5 eylül, 2007

2. A Canmemiş, A Yıldız, Ç Karadağ, N Sever, F Tatlısöz, Aİ Dokucu ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitağçığındaki  Does urinary reconstruction affect quality of life ın neurogenic bladder patients? 51pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

3. M Demir, Ç A Karadağ, A Yıldız, N Sever, A F Aydın, A İ Dokucu  ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki "The results of urotheraphy/biofeedback treatment  on children  with bladder dysfunction."  52pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

4. M Yalçın, ÇA Karadağ, A Yıldız, MK Kaba, D Baskın, M Demir,  Aİ Dokucu  ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " MAGPI  operation with partial mobilization of the urethra."  53pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

5. ÇA Karadağ, N Sever, A Yıldız, AF Aydın, Aİ Dokucu  ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " Should we divide the muscles in flank incision?"  61 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

6. A Yıldız, ÇA Karadağ, A Canmemiş, Aİ Dokucu ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " TIPU with double deepithelized dartos flaps can be a solution to fistula formation in failed hypospadias repair."  63 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

7.  N Sever, AF Aydın, ÇA Karadağ, A Yıldız, F Tatlısöz, Aİ Dokucu ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " Polyorchidism at orchidopexy: a case report "  63 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

8.  M Yalçın, A Canmemiş, ÇA Karadağ, D Baskın, S Vural, C Çalışkan, N Sever, A Yıldız, Aİ Dokucu ASPU & WASPU ,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " Diagnostic problems in Wilms’ tumour "  65 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

9. ÇA Karadağ, Aİ Dokucu,  M Kalyoncu, MN Cevizci ,  A Yıldız  ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " An insidious injury type in blunt abdominal trauma: renal artery intimal laceration "  66 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

10. ÇA Karadağ, Aİ Dokucu, MN Cevizci, A Yıldız, AF Aydın ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki "  Endoscopic submucozal injection therapy in Monti-Mitrofanoff channel leakage "  66 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

11. ÇA Karadağ, AF Aydın, A Yıldız, N Sever, H Barhoom, Aİ Dokucu ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " Transverse testicular ectopia associated with persistent müllerıan duct presenting of two cases "  64 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

12. ÇA Karadağ, Aİ Dokucu, M Yalçın, A Yıldız, M Demir  ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " Ectopic opening of the vas deferens into a Mullerian duct remnant : 2 rare cases "  67 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

13. A Yıldız, S Çelebi, ÇA Karadağ, N Sever, Aİ Dokucu  ASPU & WASPU,  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " An easy approach to treatment of indirect hernia in bladder exstrophy "  68 pp, Istanbul, Turkey,27-29 Ekim 2010

14. A Yıldız, S Çelebi, Ç A Karadağ, N  Sever, M Akın, A İ Dokucu   12th European Congress of Paediatric Surgery, EUPSA  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki " Effectiveness of  laparoscopic repair on childhood  recurrent  inguinal hernias "  234 pp, Barcelona, Spain, 15-18 Haziran  2011

15. A Oral, M Yiğiter , A Yıldız, T Dikmen, O Yalçın, A B Salman   12th European Congress of Paediatric Surgery,  EUPSA  konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki "  Diagnosis and management of hydatic disease in children: A 17-year experience with report of 183 cases "  240 pp, Barcelona,Spain, 15-18 Haziran  2011

16. Ö Özbağrıaçık, S Oba, P D Koçkaya, E Açık, A Yıldız, Aİ Dokucu 12th European Society Paediatric Anaesthesiology   konferansı dahilinde "Proceedings book " bildiri kitapçığındaki "  Our anaesthesia experiences including 4 cases with Congenital Hyperinsulinism "  34 pp,  Palme de Mallorca, Spain, 22-24 Eylül  2011

17.Melih Akın, Abdullah Yıldız, Basak Erginel, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever,Meltem Kaba, Ali İhsanDokucu  Laparoscopic inguinal hernia repair with percutaneous internal ring suturing (PIRS) in girls: A single centre experience in148 patients. 5th Annual congress of theRomanianSociety of Pediatric  Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25 th September,2015 Bucharest, Romania.

18.Melih Akın(Sözlü sunum), Abdullah Yıldız, Ersoy Engin, S Galip Karabağ, Osman Sevim, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Meltem Kaba, Zeynep Sevim, Aylin H Bayrak, İsmail Koramaz, Ali İhsan Dokucu A rare complication with Veress needle in a large serie of laparoscopic procedures.  5th Annual congress of the Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25 thSeptember, 2015 Bucharest, Romania

19.Çetin Ali Karadağ, Abdullah Yıldız (Sözlü sunum), Nihat Sever, HussamBarhoom, Taner Kamacı, Meltem Kaba, Ali İhsan Dokucu Ou rtechnical progress in laparoscopic Morgagn ihernia surgery 5th Annual congress of theRomanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25 thSeptember, 2015 Bucharest, Romania.

20.Abdullah Yıldız (Sözlü sunum), Akgün Oral, Melih Akın, Çetin Ali Karadağ, Murat Yiğiter, Meltem Kaba, Nihat Sever, Taner Kamacı, HussamBarhoom, Ali İhsan Dokucu, Bedii Salman. The experiences of two institutions on percutaneous internal ring suturing  ( PIRS) 5th Annual congress of the Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25 thSeptember, 2015 Bucharest, Romania.

21.Abdullah Yildiz, Akgün Oral, Melih Akin, Cetin Ali Karadag, Murat Yigiter, Meltem kaba, Nihat Sever, Taner Kamacı, Husam Barhoom, Ali Ihsan Dokucu. An alternative in herni a repair ; the experiences of two institutions on percutaneous internal ring suturing (PIRS ) EUPSA 17th-20th June,2015-1740 Ljubljana, Slovenia

22.Is Massıve Splenomegaly A Contraındıcatıon For Laparoscopic Splenectomy In Children? Çetin Ali Karadağ, Başak Erginel, Melih Akin, Abdullah Yıldız, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu Sisli Etfal Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey 14th Congress Of TheEuropeanPediatricSurgeons’ Association Leipzig, Germany 05 – 08 June 2013

23.Laparoscopic Inguinal Hernia Repair Şişli Etfal Experiences. Çetin Ali KARADAĞ, Başak Erginel, Nihat Sever, Abdullah Yıldız, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu. International Workshop On Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children. Sisli Etfal Education And Research Hospital, İbrahim Pasa Conference Hallİstanbul  Turkey. 5-6 April 2013

24.Comparison of Double HIT and HIT methods with polyacrylate/polyalcohol copolymer for the endoscopic treatment of vesicoureteralreflux: A preliminary study. Akin M, Erginel B, Karadağ ÇA, Yıldız A, Şumlu Özçelik G, Sever N, Genç M, Dokucu Aİ. 4th World Congress of Pediatric Surgery October 13-16,2013. Berlin Germany.

 25.suPAR levels for differentiating complicated appendicitis from uncomplicated. Akin M, Erginel B, Yıldız A, Bayraktar B, Karadağ ÇA, Özel K, Sever N, Tokel M, Dokucu Aİ. 4thWorld Congress of Pediatric Surgery October 13-16,2013. Berlin Germany.

26.Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation. Akin M, Yıldız A , Erginel B,  Bayraktar B, Karadağ ÇA, Sever N,  Dokucu Aİ. 4thWorld Congress of Pediatric Surgery October 13-16,2013. Berlin Germany.

27.Ultrasound guided hydrostatic reduction of intususceptionwithsaline:safeandeffective  Latif Abbasoğlu, Çetin Ali Karadağ,Nihat Sever,  Meltem Kaba Koyuncu,Abdullah Yıldız, Melih Akın,Mustafa Candan, Ali İhsan DokucuBAPS 61st Annual Meeting July 22-26, 2014. Edinburgh International Conference Centre, Edinburgh, Scotland

28.Gastrectomy and delayed esophagojejenostomy in gastric necrosis caused by caustic burn Çetin Ali Karadağ,Nihat Sever, Melih Akın, Emine Burcu Çığşar,Abdullah Yıldız, Meltem Tokel, Ali İhsan DokucuBAPS 61st Annual Meeting July 22-26, 2014. Edinburgh International Conference Centre, Edinburgh, Scotland

29.Simple extraction of osephageal foreing bodies in outpatient clinic. Çetin Ali Karadağ,Nihat Sever, Melih Akın, Abdullah Yıldız,Emine Burcu Çığşar, Taner Kamacı, Meltem Kaba, Ali İhsan DokucuBAPS 61st Annual Meeting July 22-26, 2014. Edinburgh International Conference Centre, Edinburgh, Scotland

30.SC-PP-0097 IS PRE-OPERATIVE IRRIGATION WITH SERUM SALINE NECESSARY IN PERFORATED APPENDICITIS, OR IS ONLY ASPIRATION ENOUGH? Ufuk Tan Aygün1, Cetin Ali Karadağ1, Basak Erginel* 1, Melih Akin1, Nihat Sever1, Abdullah Yıldız1, Ali Ihsan Dokucu1  16th Congress Of The European Pediatric Surgeons’ Association Ljubljana ,Slovenia , 17 – 20 June 2015

31. AN ALTERNATIVE IN HERNIA REPAIR ; THE EXPERIENCES OF TWO INSTITUTIONS ON PERCUTANEOUS INTERNAL RING SUTURING (PIRS )Abdullah Yildiz, Akgün Oral, Melih Akin, Cetin Ali Karadag, Murat Yigiter, Meltem Kaba, Nihat Sever, Taner Kamacı 16th Congress Of The European Pediatric Surgeons’ Association Ljubljana ,Slovenia , 17 – 20 June 2015

32. Melih Akın (Sözlü sunum), Abdullah Yıldız, Basak Erginel, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Meltem Kaba, Ali İhsan Dokucu  Laparoscopic inguinal hernia repair with percutaneous internal ring suturing (PIRS) in girls: A single centre experience in 148 patients. 5th Annual congress of the Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25 th September, 2015 Bucharest, Romania

33. Melih Akın (Sözlü sunum), Abdullah Yıldız, Ersoy Engin, S Galip Karabağ, Osman Sevim, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Meltem Kaba, Zeynep Sevim, Aylin H Bayrak, İsmail Koramaz, Ali İhsan Dokucu A rare complication with Veress needle in a large series of laparoscopic procedures.  5th Annual congress of the Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25 thSeptember, 2015 Bucharest, Romania

34. Çetin Ali Karadağ, Abdullah Yıldız (Sözlü sunum), Nihat Sever, Hussam Barhoom, Taner Kamacı, Meltem Kaba, Ali İhsan Dokucu Our technical progress in laparoscopic Morgagni hernia surgery 5th Annual congress of the Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics. 23rd-25th September, 2015 Bucharest, Romania

35. Abdullah Yıldız (Sözlü sunum), Akgün Oral, Melih Akın, Çetin Ali Karadağ, Murat Yiğiter, Meltem Kaba, Nihat Sever, Taner Kamacı, Hussam Barhoom, Ali İhsan Dokucu, Bedii Salman The experiences of two institutions on percutaneous internal ring suturing  ( PIRS) 5th Annual congress of the Romanian Society of Pediatric Laparoscopic Surgery and other minimally invasive techniques in pediatrics.  23rd-25 thSeptember, 2015 Bucharest, Romania

36. Abdullah Yildiz,(Poster) Akgün Oral, Melih Akin, Cetin Ali Karadag, Murat Yigiter, Meltem kaba, Nihat Sever, Taner Kamacı, Husam Barhoom, Ali Ihsan Dokucu An alternative in hernia repair; the experiences of two institutions on percutaneous internal ring suturing (PIRS ) 23rd-25 thSeptember, 2015 Bucharest, Romania

37. Akin M, Yasa E, Demir M, Kaba M, Genc NM, Sever N, Karadag CA, Yıldız A, Dokucu AI. Review of recurrent ileocolic intussusception cases and a new operative technique for intussusception cases without any leading points. 5th Congress of Pediatric Surgery World Federation of Associations of Pediatric Surgeons Abstract Book p 109, October 8-11, 2016 Washington, DC USA

 38. Akin M, Yıldız A, Sever N, Karadag CA, Kaba M, Demir M, Genc NM, Dokucu AI. Comparison of two operative techniques in girls with inguinal hernia: Laparoscopic percutaneous internal ring suturing vs open high ligation. 5th Congress of Pediatric Surgery World Federation of Associations of Pediatric Surgeons Abstract Book p 114, October 8-11, 2016 Washington, DC USA

39. Demir M, Akin M, Sever N, Kaba M, Yildiz A, Karadag CA, Dokucu AI. Assesment of patients with Hirschsprung’ disease and use of laparoscopy. 5th Congress of Pediatric Surgery World Federation of Associations of Pediatric Surgeons Abstract Book p 246, October 8-11, 2016 Washington, DC USA

40.Yıldız Abdullah, Bertozzi Mirko, Oral Akgün, Akın Melih,Dokucu Ali İhsan. Laparoscopic assisted approach to paediatrıc meckel's diverticulum inlaparoscopic era. 6th Annual congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons .(ESPES). 28th-30 th September, 2016 Madrid, Spain

41. Oral Akgun, Karaca Leyla, Ahiskalioglu Ali, Yildiz Abdullah,Yigiter Murat, Celikkaya Mehmet Emin, Chyndolotov Temirlan, Salman Ahmet Bedii Effects of laparoscopic hernia repair by PIRS (percutaneous internal ring suturing) technique on testicular artery blood supply and it's cosmetic results. 6th Annual congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons .(ESPES). 28th-30 th September, 2016 Madrid, Spain

42. Yildiz Abdullah,Sehovic Kecik Esma, Akin Melih, Sever Nihat, Karada, Çetin Ali, Demir Mesut, KabaMeltem, Dokucu Ali Ihsan. Intrauterine adnexial torsions and autoamputation.  6th Annual congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons .(ESPES). 28th-30 th September, 2016 Madrid, Spain

Ulusal   bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)  basılan bildiriler.

1. A Yıldız, V Bakan, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Pediatrik cerrahi dergisi" bildiri kitapçığındaki " Transvers testiküler ektopi, 243 pp, Bursa, Türkiye, 8-11 Eylül 2004

2. V Bakan, A Yıldız, 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi  dergisi" bildiri kitapçığındaki " Snodgrass  tekniğinde fistül oluşumu üzerinde tek ve çift kat dorsal flebin etkinliği", 212 pp, Adana, Türkiye, 4-8  Kasım 2006

3. A Yıldız, V Bakan, 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi  dergisi" bildiri kitapçığındaki " Prepusyal flep kullanılan çeşitli tekniklerdeki komplikasyon oranları ", 209 pp, Adana, Türkiye, 4-8  Kasım 2006

4. V Bakan, M Uzkeser, M Emet, A Yıldız, Ö Özcan 3.ulusal acil tıp kongresi  konferansı dahilinde " Akademik  acil tıp dergisi 3.ulusal acil tıp kongresi özel sayısı " bildiri kitapçığındaki " Dev  koledok kistine bağlı tıkanma sarılığı ", 46 pp, Antalya, Türkiye,  Haziran  2007

5.  M Uzkeser, M Emet, A Yıldız, 3.ulusal acil tıp kongresi  konferansı dahilinde " Akademik  acil tıp dergisi 3.ulusal acil tıp kongresi özel sayısı " bildiri kitapçığındaki " Künt posttravmatik geç kapalı perforasyon  ", 31 pp, Antalya, Türkiye,  Haziran  2007

6.  A Yıldız, Ç A Karadağ, S Çelebi, Aİ Dokucu,  PEDURO  2010 Ulusal pediatrik üroloji kongresi    konferansı dahilinde " PEDURO 2010 ulusal padiatrik üroloji kongresi  " bildiri kitapçığındaki " Künt  batın travmalarında geç dönem BT kesitleri İhmal edilmemelidir  ", 27 pp, İzmir, Türkiye,  08-10 Nisan   2010

7. Ç A Karadağ, F Aydın, A Yıldız, N Sever, C Tanık, S Vural, UT Aygün, Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Torakoskopik tedavi edilen nadir bir nöroblastom formu: Kistik torakal nöroblastom. ",  295 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

8. Ç A Karadağ, A Yıldız, N Sever, AF Aydın,  T Kamacı, B Cığşar,  Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Diyafragma evantrasyonu tedavisinde torakoskopik yaklaşım. ",  301 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

9.  Ç A Karadağ, M Kaba, A Yıldız, N Sever, AF Aydın, EB Cığşar,  Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "  Yabancı cisim aspirasyonunda tanık ne işe yarar. ",  112 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

10. A Canmemiş, A Yıldız, Ç A Karadağ, N Sever, F Tatlısöz,  Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "  Üriner sistem rekonstrüksiyonu uygulanmış nörojen mesaneli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. ",  123 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

11.  A Yıldız, S Çelebi, Ç A Karadağ, N Sever, Ö Özbağrıaçık,  Aİ Dokucu  XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Çocuklardaki laparoskopik herni operasyonunda kontralateral eksplorasyon deneyimlerimiz ",  170 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

12.  A Yıldız, S Çelebi, Ç A Karadağ, N Sever, Ö Özbağrıaçık,  Aİ Dokucu  XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "Nüks kasık fıtıklarında laparoskopik girişim deneyimlerimiz",  88 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

13.   Ç A Karadağ, AF Aydın, A Yıldız, N Sever, H Barhoom, Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Transvers testiküler ektopiye eşlik eden persistan mülleriyan kanal artığı: İki olgu sunumu ",  212 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

14. N Sever, AF Aydın, Ç A Karadağ, A Yıldız, F Tatlısöz, Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Atrofik testise eşlik eden poliorşidi olgusu ",  219 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

15. M Demir, Ç A Karadağ, A Yıldız, N sever, A F Aydın, Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Mesane disfonksiyonu olan  çocuklarda  üroterapi nve biofeed back  tedavi sonuçları ",  124 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

16. A Yıldız, Ç A Karadağ,  N Sever, S Çelebi, A F Aydın, M Kaba, E B Çığşar, Aİ Dokucu   XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi    konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Koledok obstrüksiyonuna yol açan bir kist hidatik olgusu ",  246 pp, Antalya, Türkiye,  22-25 Eylül 2010

17. S Çelebi, A Yıldız, A Üçgül, Ç A Karadağ, N Sever, Aİ Dokucu   29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Çocuklarda kasık fıtığı cerrahisinde laparoskopik yaklaşım ",  91 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

18. AF Aydın , ÇA Karadağ , N Sever ,A Yıldız , Aİ Dokucu   29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Deneysel korozif özofajit oluşturulan sıçanlarda, fibrozisin önlenmesinde bal ve şeker etkinliğinin araştırılması",  107 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

19.   Ç A Karadağ, N Dalkılıç, Ö Kara, S Çelebi, N Sever, A Yıldız, Aİ  Dokucu   29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Çocuklarda perfore apandisitte ertapenem ile standart üçlü antibiyotiğin karşılaştırılması: prospektif randomize bir çalışma ",  143 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

20.   A Canmemiş, A Yıldız, N Sever, M Akın, Ç A Karadağ, Aİ Dokucu    29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Detorsiyone edilmiş overlerin geç dönem sonuçları ",  277 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

21.  F Tatlısöz, A Yıldız, S Çetiner , N Sever , Ç A Karadağ,  M Akın , Aİ Dokucu   29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Opere hipospadiaslı çocukların geç dönem üroflovmetrik değerlendirmesi ",  197 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

22.  A Yıldız, M Akın, N Sever, A Canmemiş, Ç A Karadağ, H Barhoom, Aİ Dokucu 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Endemik bölgelerde karaciğerdeki kistik lezyonlar daima kist hidatik anlamına gelmez ",  347 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

23.  M Akın, A Yıldız, A Canmemiş, ÇA Karadağ, N Sever, M Kaba, T Kamacı, Aİ Dokucu  
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Özefagusun Kistik Duplikasyonu: Endemik Hidatidozis Bölgesinde Tuzak Tanı ",  371 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

24.  Aİ Dokucu, T Akçay, Ç A Karadağ, N Hatipoğlu, A Yıldız, A Bülbül, Ö Özbağrıaçık
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Konjenital hiperinsülineminin cerrahi tedavisi: üç olgu sunumu ",  387 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

25.  Ç A Karadağ, A Yıldız, N Sever , M Akın , A Canmemiş, EB Çığşar, Aİ Dokucu   29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Laparoskopik splenektomiyi kolaylaştırıcı bir yöntem: dalak askısı ",  493 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

26.  S Çetiner, FE Tatlısöz,  A Yıldız, Ç A Karadağ, M Akın, Aİ Dokucu   29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Veziko üreteral reflüsü olan hastaların videoürodinamik bulguları",  533 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

27.  Ç. A. Karadağ, A. Yıldız, N. Sever, M. Akın, S. Çelebi , M. Kaba , A.İ. Dokucu  29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Laparoskopik morgagni hernisi onarımında daha iyi bir kozmetik görünüm mümkün mü?",  496 pp, İstanbul, Türkiye,  16-19 Mayıs 2011

28.  A. Yıldız, S. Sarıkaya, A. İ. Dokucu, B. Ekçi, C. Aktaş, A. Ç. Çelik, D. Ay, S. Biçer  8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi konferansı dahilinde "  8.Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi bildiri kitabı  " bildiri kitapçığındaki " Sodyum-hipoklorit ile Oluşturulan Özefagus Yanığında Glutamin Destekli Beslenmenin Rolü",  0277 pp, Antalya, Türkiye,  14-18  Eylül 2011

29.  Ç. A. Karadağ, B. Diler, A. Yıldız, N. Dalgıç, M. Akın, N. Sever, A. İ. Dokucu,  1.Ulusal çocuk yanıkları  kongresi konferansı dahilinde "  ,  1.Ulusal çocuk yanıkları  kongresi ,program ve bildiri özetleri   " bildiri kitapçığındaki " Çocuk yanık ünitesinde yatan hastaların geriye dönük incelenmesi ve enfeksiyon sıklığının belirlenmesi ",  51 pp, Antalya, Türkiye,  17-20  Kasım 2011

30.  M. Akın, B. Erginel, A. Yıldız, Ç. A. Karadağ, N. Akıncı, N. Sever, A.İ. Dokucu,  PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu konferansı dahilinde  " PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu " bildiri kitapçığındaki " Laparoskopik Palomo varikosel ligasyonu sonrası testiküler ağrı azalırmı?  ", 101-102 pp, Bursa, Türkiye,  05-07 Nisan   2012

31.  M. Akın, B. Erginel, A. Yıldız, G. Ş. Özçelik, Ç. A. Karadağ, N. Akıncı, N. Sever, N. M. Genç,  A.İ. Dokucu,  PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu konferansı dahilinde  " PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu " bildiri kitapçığındaki " Vezikoüreteral reflü tedavisinde double hit( Hidrodistension implantation technique)  ile endoskopik tedavi sonrası erken dönem takiplerinde reflü tekrarlama riski  ", 480- 481 pp, Bursa, Türkiye,  05-07 Nisan   2012

32.  M. Akın, B. Erginel, A. Yıldız, S. D. Vural, A. Özel, Ç. A. Karadağ,  A.İ. Dokucu,  PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu konferansı dahilinde  " PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu " bildiri kitapçığındaki "Bilateral Wilms tümörlü  bir çocukta Böbrek koruyucu cerrahide intraoperatif ultrasonografinin kullanımı –Olgu sunumu  ", 480-481 pp, Bursa, Türkiye,  05-07 Nisan   2012

33.  B. Tanır, A. Oral, A. Yıldız, PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu konferansı dahilinde  " PEDURO  3.Ulusal pediatrik üroloji kongresi, çocukluk çağı inguinal kanal patolojilerinin tedavisi kursu.3.çocuk üroloji hemşireliği kursu " bildiri kitapçığındaki "Penil torsiyon onarımında penil degloving ve cildin uygun şekilde sütürasyon tekniği ", 305-306 pp, Bursa, Türkiye,  05-07 Nisan   2012

34.  A. Yıldız, Ç. A. Karadağ, M. Akın, B. Erginel, N. Sever, M. Genç, A. İ. Dokucu30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Laparoskopik girişimler sırasındaki intra abdominal basınç artışı patent prosessus vaginalisi klinik herniye çevirir mi?",  83 pp, Ankara,  Türkiye,  17-20 Ekim  2012

35.   Ö. Kara, A. Yıldız, Ç. A. Karadağ, M. Akın, M. Gökyiğit, H. E. Taydemir, B. Erginel, N. Sever, T. Karadağ, A. İ. Dokucu  30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " LNAR yöntemiyle fıtık onarımı ve ilioinguinal sinire etkilerinin açık fıtık onarımı ile karşılaştırılması.",  94 pp, Ankara,  Türkiye,  17-20 Ekim  2012

36.   A. Oral, A. Yıldız, M. Yiğiter, M. Akın, O. Yalçın, A.İ. Dokucu, A.B. Salman   30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Hatalı Hidatik Kist Tanısı Alabilecek Olgular ",  56 pp, Ankara,  Türkiye, 17-20 Ekim  2012

37.B.Erginel, M. Akın, A. Yıldız, Ç. A. Karadağ, N. Sever, A. İ.  Dokucu 30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "  Laparoskopik kolanjiografi deneyimlerimiz ve açık prosedür ile karşılaştırılması. ",  58 pp, Ankara,  Türkiye, 17-20 Ekim  2012

38. M.Akın,  A.Yıldız, B.Erginel, B. Bayraktar, Ç.A.Karadağ, N.Sever, A.İ. Dokucu 30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "   Laparoskopik intraabdominal enfeksiyon riskini artırırmı? ", 131 pp, Ankara,  Türkiye, 17-20 Ekim  2012

39. Ç.A. Karadağ, A. Yıldız, N. Sever, M. Akın, B. Erginel, T. Kamacı, N.M. Genç, A.İ. Dokucu 30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Distal Hipospadias Onarımında Basit ve Standart Bir Çizim Yöntemi ", 172pp, Ankara,  Türkiye,  17-20 Ekim  2012

40.  Ç. A. Karadağ, A. Yıldız, N. Sever, M. Akın, S. Çelebi, M. Kaba, A.İ. Dokucu   30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Laparoskopik morgagni hernisi onarımında daha iyi bir kozmetik görünüm mümkün mü?",  213  pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

41.  Ç.A. Karadağ, N. Sever, E.B. Çığşar, A. Yıldız, M. Akın, B. Erginel, C. Tanık, U.T. Aygün, A.İ. Dokucu  30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "Atrofik testise  eşlik eden bir poliorşidi olgusu",  212 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

42. Ç.A. Karadağ, N. Sever, A. Yıldız, M. Akın, B. Erginel, E.B. Çığşar, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Komplike transanal endorektal pull-through ‘da kurtarıcı eski bir yöntem: klasik Suave ", 219 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

43. B. Erginel, M. Akın,  A. Yıldız, Ç.A. Karadağ,  N. Sever, M. Ertürk, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Proteus sendromu:Abdominal Uzanımlı bir lipomatozis vakasında cerrahi tedavinin yeri.", 262 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

44. M. Akın, B. Erginel, N.M. Genç, A. Yıldız, Ç.A. Karadağ,  N. Sever, M. Ertürk, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "  Yenidoğan döneminde retroperitoneal immatür teratom olgusu ", 261 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

45. Ç.A. Karadağ, N. Sever, B. Erginel, A. Yıldız, M. Akın, C. Tanık, M. Tokel, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "  FMF hastalığı ve büllöz yapıdaki çoklu piliomatriksoma birlikteliği: Olgu sunumu ",  276 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

46. Ç.A. Karadağ, N. Sever, A. Yıldız, E. B. Cığşar, M. Akın, B. Erginel, N. M. Genç, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " İntestinal atrezinin nadir bir yerleşim yeri.İleoçekal valv. ", 389pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

47. Ç.A. Karadağ, T. Kamacı, A. Yıldız, N. Sever, M. Akın, B. Erginel, C. Tanık, C. Alkım, A. Özel, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " İnvaginasyon ile ortaya çıkan Peutz-Jeghers sendromu: İki olgu sunumu ",  302 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

48. E. B. Çığşar, Ç.A. Karadağ, N. Sever,  A. Yıldız, M. Akın, B. Erginel, U.T. Aygün, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Amyand hernisinde apendektomi yapılmalımıdır? İki olgu sunumu ", 281 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

49. A. Yıldız, Ç.A. Karadağ,  M. Akın,  B. Erginel, N. Sever, U.T.  Aygün, C. Tanık, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Gastrik duplikasyon perforasyonu? ",  310  pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

50. Ç.A. Karadağ, A. Yıldız, N. Sever,  M. Akın,  B. Erginel, C. Tanık, E.B. Çiğşar, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki " Hipospadiasa eşlik eden bilateral parameatal üretral kist: Olgu sunumu ",   364 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

51. Ç.A. Karadağ, N. Sever,  B. Erginel, A. Yıldız, M. Akın, H. Barhoom, N. M. Genç,  A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "Mesane ekstrofisi ve tam üreteral duplikasyon birlikteliği: Olgu sunumu ", 365 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

52. E. B. Çiğşar,  Ç.A. Karadağ, N. Sever,  A. Yıldız, M. Akın, B. Erginel, C. Tanık, N. M. Genç,  A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "Nadir görülen konjenital bir anomali: Konjenital prepubik sinüs ",   370 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

53.  Ç.A. Karadağ,  A. Yıldız, N. Sever, M. Akın, B. Erginel,  T. Kamacı, A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "Travmatik mesane perforasyonunda laparoskopik onarım: Olgu sunumu ",  428 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

 54.  B. Erginel, M. Akın, A. Yıldız, Ç.A. Karadağ, N. Sever, M. Ertürk,  A.İ. Dokucu 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi  konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı  " bildiri kitapçığındaki "Duodenal hematom tanısı ile gelen bir çocuk istismarı olgumuz ",  231 pp, İstanbul, Türkiye,  17-20 Ankara  2012

55.  ÇA Karadağ, N Sever, A Yıldız, M Akın, B Erginel, EB Çığşar, Aİ Dokucu 30.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 16.Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahi Dergisi Kongre özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "  Komplike Transanal Endorektal Pull-Through’da Kurtarıcı Eski Bir Yöntem; klasik Soave    219  pp. Ankara ,Türkiye, 17-20 Ekim  2012.

56.Morgagni HernisindeLaparoskopik Cerrahi Uygulamalarındaki Teknik Gelişimimiz Ç A Karadağ, A Yıldız, N Sever, M Akın, H Barhoom, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

57.Çocukluk Çağı Perfore Apandisitlerinde Batin İçini Yikamak Gerekli Midir? Karşilaştirmali Bir Çalişma: UT Aygün, ÇA Karadağ, N Sever, B Erginel, A Yıldız, M Akın, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

58.Amyand hernisindeApandektomi Yapılmalı mıdır? 10 Yıllık Olgu Sunumu:            EB Çiğşar, ÇA Karadağ, N Sever, A Yıldız, M Akın, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

59.Laparoskopik İnguinalHerni Onarımı: LNAR Yöntemi:  A Yildiz, ÇA Karadağ, M Akın, N Sever, M Tokel, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

60.Distal Hipospadias Olgularında TİPU Ameliyatı Sonuçlarımız: Deneyim Başarıyı Etkiler Mi?: ÇA Karadağ, H Barhoom, A Yıldız, N Sever, M Akın, T Kamacı, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

61.Konjenital KistikAdenomatoid Hastalıklara Yaklaşımlarımızdaki Değişiklikler : BErginel, M Akın, A Yıldız, ÇA Karadağ, N Sever, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

62.Primer VezikoüreteralReflünün Endoskopik Tedavisinde “Polyacrylate/polyalcoholCopolymer” ile Yapılan HIT ve Çift HIT Tekniklerinin Karşılaştırılması: M Akın , BErginel , Ç A Karadağ , A Yıldız , G Şumlu Özçelik , N Sever, N M Genç , A İ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

63.Komplike Ve Komplike Olmayan Apandisitlerde Plazma “Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor” Düzeylerinin Değerlendirilmesi: M Akın, B Erginel, A Yıldız, B Bayraktar, Ç A Karadağ, K Özel ,  N Sever, M Tokel, A İ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

64.Kolonik Granuler Hücreli Tümör: Nadir Bir Tümör Olgusu: M Akın , A Yıldız , C A Alkım , C Tanık, B Erginel , Ç A Karadağ ,N Sever  , H Barhoom , T Kamacı, A İ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

65.Nadir Bir Olgu Sunumu: Çocukta Ürotelyal Papilloma:  M Akın, K Horasanlı, A Yıldız, B Erginel, C Tanık , Ç A Karadağ ,N Sever , T Kamacı, H Barhoom , A İ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

66.Sağ SürrenalOnkositoma; Laparoskopik Sağ Sürrenalektomi: M Akın, Ç A Karadağ , C Tanık , N Sever, A Yıldız , B Çiğsar, T Kamacı ,M Tokel , A İ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

67.Ventrikülo-Peritoneal ŞantDisfonksiyonunda, Ventrikülo-BilierŞant Seçeneği. H Barhoom, N Sever, A Özdilmaç, ÇA Karadağ, A Yıldız, M Akın, Aİ Dokucu . 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

68.Dev NazofaringealTeratom: Olgu Sunumu: ÇA Karadağ, A Yıldız, N Sever, M Akın, T Kamacı, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir.

69.Yenidoğanda Over Kistinin Otoamputasyonu: Üç Olgu Sunumu: ÇA Karadağ, A Yıldız, N Sever, M Akın, Eb Çığşar, Ai Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

70.Bebeklik Döneminde Kanlı Meme Başi Akıntısına Neden Olan Nadir Bir Patoloji: İntraduktal Papillom: ÇA Karadağ, N Sever, A Yıldız, M Akın, M Tokel, C Tanık*, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

71.Kostik Yanığa Bağlı Total Gastrektomi ve Geciktirilmiş Özofagojejunostomi Uygulaması: ÇA Karadağ, N Sever, A Yıldız, M Akın, T Kamacı, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

72.Çocukluk Çağinda Masif Splenomegali Laparoskopik Splenektomi İçin Kontraendikasyon Değildir: ÇA Karadağ, B Erginel, N Sever, A Yıldız, M Akın, T Kamacı, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

73.Laparoskopik İnguinalHerni Deneyimlerimiz:           ÇA Karadağ, B Erginel, N Sever, A Yıldız, M Akın, EB Çiğşar, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

74.En Nadir İnternalHerni: Foramen Winslow Hernisi, Olgu Sunumu: H Barhoom, ÇA Karadağ, A Yıldız, N Sever, M Akın, UT Aygün, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

75.Epidermolizis Büllozali İki Kardeşte Kasik Fitiği Onarimi: EB Çiğşar, ÇA Karadağ, N Sever, A Yıldız, M Akın, ME Açık, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

76.Meckel Divertikülü Cerrahisinde Laparoskopi İlk Seçenek Olmalıdır: ÇA Karadağ, EB Çiğşar, M Akın, A Yıldız, N Sever, Aİ Dokucu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve17. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013 Eskişehir

77. Femoral herninin farklı laparoskopik görünümleri  A Yıldız, ÇA Karadağ, M Akın, M Kaba, N Sever, T Kamacı, H Barhoom, Aİ Dokucu 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve18. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon.

78. Sıçanlarda oluşturulan nekrotizan enterokolit modelinde sesamolün akciğer dokusu üzerinde etkileri EB Çığşar, C Tanık, ÇA Karadağ, U Temel, N sever, A Yıldız, M Akın, M Kaba, Aİ Dokucu

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve18. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon.

79.Laparoskopik iğne destekli herni onarımı ve modifikasyonu (LNAR) A Yıldız, M Akın, ÇA Karadağ, M Akın, M Kaba, N Sever, T Kamacı, H Barhoom, Aİ Dokucu 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve18. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon.

80.İnterval apendektomi deneyimlerimiz M Akın, M Kaba, A Yıldız, C Tanık, N Sever, ÇA Karadağ, T Kamacı, H Barhoom, M Tokel, Aİ Dokucu 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve18. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon.

81.İnvaginasyonun ultrasonografi destekli hidrostatik redüksiyonu: Güvenilir ve etkili bir yöntem L Abbasoğlu, ÇA Karadağ, N sever, MK Kalyoncu, A Yıldız, M Candan, Aİ Dokucu.  32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve18. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon.

82.Foleykatater ile özofagustan yabancı cisim çıkartma deneyimimiz. ÇA Karadağ, EB Çığşar, N Sever, M Akın, A Yıldız, M Kaba, Aİ Dokucu 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve18. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon.

83. A Oral, L Karaca, A Ahıskalıoğlu, A Yıldız, M Yiğiter, ME Çelikkaya, T Chyndolotov, AB Salman.33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve19. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki " PIRS(Perkütan internal ring sütür) tekniği ile laparoskopik herni onarımının testiküler arter üzerine etkisi ve kozmetik sonuçları ", 48pp, 28-31 Ekim 2015 Antalya (Sözlü sunum)

84.M Akın, A Yıldız, B Erginel, ÇA Karadağ, N Sever, M Kaba, M Demir, T Kamacı, H Barhoom, Aİ Dokucu.33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve19. Ulusal Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde " Çocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki " Percutaneousinternal ring suturing tekniğiyle laparoskopik inguinal herni onarımı yapılan kız hastaların değerlendirilmesi ", 144pp, 28-31 Ekim 2015 Antalya (Sözlü sunum)

85.Mesut Demir, Meltem Kaba, Melih Akın, Abdulllah Yıldız, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Ali İhsan Dokucu. Kız Çocuklarında Nadir Görülen İnguinal Kanal Patolojisi: Nuck Kanal Kisti.  4. Çocuk Dostları Kongresi, 24-26 Mart ,2016 İstanbul Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi

86.Mesut Demir, Ayşe İnci, Meltem Kaba, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Melih Akın, Abdullah Yıldız, Ali İhsan Dokucu. Artvin Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Polikliniği'ne Başvuran Hastalarda HBsAg ve Anti HBs Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi.  4. Çocuk Dostları Kongresi, 24-26 Mart , 2016 İstanbul Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi

87.Mesut Demir, Melih Akın, Nihat Sever, Meltem Kaba, Abdullah Yıldız, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu. Hirschsprung hastalarımızın genel değerlendirilmesi ve Laparoskopinin yeri.   4. Çocuk Dostları Kongresi, 24-26 Mart , 2016 İstanbul Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi

88.Doç. Dr. Abdullah Yıldız, Doç. Dr. Melih Akın Bir Çocuk Hekimi İçin İlgili Cerrahi Patolojilerin Rehberliğine İpuçları  4. Çocuk Dostları Kongresi, 24-26 Mart , 2016 İstanbul Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi

89. A Yıldız, M Kaba, B Cığşar, M Akın, ÇA Karadağ, M Demir, N Sever, M Tokel, M Genç, Aİ Dokucu. Sayfa: 122. SS 92  Laparoskopinin çocuk cerrahisi eğitim kliniğindeki önemi.34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26-30 Ekim, 2016 Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

90.A Yıldız, M Akın, ÇA Karadağ, M Kaba, N Sever, T Kamacı, H Barhoom, Aİ Dokucu Çocukluk çağı hernileri için alternatif bir yöntem: Percutaneous Internal Ring Suturing (PIRS)  SS – 47 sayfa: 7234.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 7.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26-30 Ekim, 2016 Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

91.A Yıldız, M Bertozzi, A Oral, M Akın, A Ahıskalıoğlu, E Magrini, Aİ DokucuLaparoskopi çağında pediatrik Meckel's divertikülünün tedavisine laparoskopik yardımlı tedavi yaklaşımı SS – 48 sayfa: 73 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim,  2016 Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

92. A Yıldız, ES Keçik, M Akın, N Sever, ÇA Karadağ, M Demir, M Kaba, Aİ Dokucu İntrauterin adneks torsiyonu ve otoamputasyon. P– 30 sayfa: 170.34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim, 2016  Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

İletişimBaşa Dön ^