Algoloji Kliniği
28 Temmuz 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ALGOLOJİ KLİNİĞİ
Algoloji Kliniği.JPGAlgoloji 1.JPG


Tarihçe

S.B.Ü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Eğitim Kliniği 2022 yılında Doç. Dr. Tülay Şahin tarafından kurulmuştur. İlk yan dal asistanlarını Aralık 2022 sınavı ile almıştır.

Halen iki eğitici ile Algoloji uzmanlık eğitimi verilmekte ve sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Kliniğimiz

Kliniğimizde tüm ağrı tedavileri yapılmakta olup, ameliyathanemizde özellikli girişimsel ağrı tedavileri uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemiz GETAT ve ozon tedavi merkezi de kliniğimiz bünyesinde bulunmakta, hem ağrı tedavisi hem de diğer endikasyon çeşitli ozon tedavileri uygulanmaktadır. Halen 3 poliklinik ile hizmet vermektedir. 

Tanı ve tedavisi uygulanan başlıca ağrılı durumlar;

Bel ağrısı
Spinal stenoz
Servikal ve lomber faset eklem ağrısı
Siyatalji, radikülopati (Bacak ağrısı)
Sakroiliak eklem kaynaklı ağrılar (Sakroiliak eklem disfonksiyonu, sakroileit)
Başarısız bel cerrahisi sendromu/Post-laminektomi sendromu
Nöropatik ağrı
Baş ağrıları, oksipital nevralji, Trigeminal nevralji
Kalça ağrısı
İnterkostal nevralji
Kompleks bölgesel ağrı sendromu (Refleks sempatik distrofi sendromu-RSDiskojenik ağrı (Disk hernisi, dejeneratif disk hastalığı)
Boyun ağrısı
Omuz ve diz eklem ağrısı (Osteoartrit)
Miyofasyal ağrı
Koksigodini
Kanser ağrısı
Periferik vasküler hastalığa bağlı ağrılar
Post-herpetik nevralji
Tuzak nöropati (Sinir Sıkışma Sendromları)
Spastisiteye bağlı ağrı
Pelvik ağrı

Sık Uygulanan Girişimsel İşlemler

Epidural enjeksiyonlar: Transforaminal, interlaminar ve kaudal epidural steroid enjeksiyonu
Selektif sinir kökü enjeksiyonları
Baş ve yüz ağrılarına yönelik girişimler (Gasser ganglion, Sfenopalatin ganglion blokajları)
Sempatik blokajlar
Faset eklem enjeksiyonu
Medial dal bloğu
Radyofrekans ile medial dal (lomber), geniküler sinir (diz eklemi) ablasyonu
Pulse radiofrekans uygulamaları
Gangliyon impar bloğu (koksigodini, rektal kanser ağrıları tedavisi)
Periferik sinir (İnterkostal, oksipital sinir, supraskapular) blokları
Eklem (Kalça, diz, sakroiliak, omuz) enjeksiyonları
Bursa Enjeksiyonları (Bursit)
Tetik Nokta Enjeksiyonları
Ozon uygulamaları

Kadromuz

Eğitim Kadromuz

  • Doç. Dr. Tülay ŞAHİN (Algoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
  • Doç. Dr. Fırat ULUTATAR
  • Uzm. Dr. Rekib SAÇAKLIDIR

  • Asistan Kadromuz

    Uzm. Dr. Günay ER (Algoloji yan dal uzmanlık öğrencisi, FTR uzmanı)
    Uzm. Dr. Tuğçe GÜVEN (Algoloji yan dal uzmanlık öğrencisi, Nöroloji uzmanı)