Aydın GÖKTAŞ
17 Kasım 20211989 yılında Bartın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bartın'da tamamladı. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Şişli Etfal Eğitim ve Araştıma Hastanesi satın alma biriminde memuriyet hayatına başladı. 2016-2020 yılları arasında Satın alma birim sorumluluğu görevinde bulundu. 2020 yılından itibaren S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.