Yenidoğan Kliniği
05 Ekim 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YENİDOĞAN KLİNİĞİ

yenidoganklinigi.jpg
TarihçeBaşa Dön ^

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde (o dönemki adı ile Şişli Etfal Hastanesi) Misbah Muhayyeş Pavyonu’nun 1970’li yılarda hizmete girmesiyle Türkiye’deki çocuk kliniklerini yapılanması doğrultusunda Dr. Nevin Bozbora tarafından, sadece hastanemizde doğan prematüre bebeklere hizmet veren 8 küvöz içeren “Prematüre Kliniği” açılmıştır. İlerleyen yıllarda bu bölüme ilave olarak ülkemizde diğer çocuk kliniklerinde olduğu gibi iki ayrı süt çocuğu klinikleri içerisinde birer odada, dış merkezlerden gelen yenidoğanlara da hizmet sunan birimler devreye girmiştir. Bu farklı yapılanma 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. Dünyada yenidoğan konusunda yapılanmaya paralel olarak ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de çalışmalar sürdürülmüştür.

1992 yılında hastanemiz çocuk kliniklerinde çok önemli hizmetleri olan Dr. Arif Kayaalp’in emekli olmasını takiben Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu çocuk kliniğinde göreve başlamıştır. Türkiye’de 1992 yılında Neonatoloji yan dal uzmanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmesi ile ilk neonatologlar arasında bulunan değerli hocamız Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu hastanemiz yenidoğan kliniği ve hizmetlerinin alt yapısının temelini oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır.

1993 yılında Kadın Doğum Klinikleri bünyesinde “Kadın Doğum Yenidoğan Ünitesi” kurulmuş, tüm riskli doğumlara çocuk hekimleri eşlik etmeye ve anne yanında izlenen bebeklerin rutin takibi artık pediatristler tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Aynı dönemde yenidoğanların büyüme ve gelişmelerinin takibinin ve aşılarının yapıldığı “Yenidoğan İzlem ve Anne Eğitim Merkezi” hizmete açılmıştır.

1995 yılında Dr. Nevin Bozbora’nın emekli olmasını takiben çocuk kliniklerinin entegre sistem içerisinde yeniden yapılanması doğrultusunda iki süt çocuğunun birisi prematüre kliniğine ek olarak, yenidoğan kliniği olarak düzenlenerek hizmete başlamıştır.

1999 yılında Dr. Nimet Kayaalp sorumlusu olduğu yenidoğan klinik şefliğini, neonatolog olması nedeni ile Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’na devretmesi ile yenidoğan yoğun bakım ünitesi alt yapı çalışmaları yanında teknik cihazlar yönünden de geliştirilmiş ve birçok üniversiteye örnek olabilecek tarzda 1. basamak, 2. basamak ve bir çok merkezde olmayan 3. basamak yenidoğan hizmetleri bu dönemde organize edilmeye başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde “Yenidoğan üst ihtisas eğitimi yapma yetkisi” ülkemizde “ilk kez” 14.03.2002 tarihinde Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun sorumluluğunda hastanemiz yenidoğan kliniğine verilerek Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir.

Böylece hastanemiz kurulduğu dönemde Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın ilk üç çocuk hastanesinden birisi olarak kazandığı haklı şöhrete, yıllar sonra yenidoğan kliniği yenidoğan üst ihtisas yetkisi alarak ülkemizin çocuk sağlığı, özellikle de yenidoğan sağlığı hizmetleri ve neonatoloji eğitimi konusundaki tarihsel gelişiminde en ön safhada yer almıştır. Bu yaklaşımı müteakiben 16 Haziran 2003 tarihinde hastanemizde Yenidoğan Kliniğinde ilk kez yenidoğan üst ihtisas eğitimi verilmeye başlanmıştır.

2004 yılında Yenidoğan Kliniği öncülüğünde hastanemiz Bebek Dostu Hastane ünvanını kazanmıştır. Hastanemiz halen bebek dostu hastane olma özelliğini devam ettirtmektedir. Aynı yıl kliniğimiz Sağlık Bakanlığı’nın “Yenidoğan Bebeklerin Ölümlerinin Engellenmesi” konusundaki yoğun çalışmalarında ana yürütücü hastane rolünü üstlenmiştir. Yenidoğan organizasyonu içerisinde eğitim üssü olarak çalışan kliniğimiz:

Neonatal Resüsitasyon Kursu (NRP)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursu

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelik kursu

Aile hekimleri için yenidoğan ve sosyal pediatri kursu adlı kursları bünyesindeki ekip ile uygulayan ilk merkez haline gelmiştir. Yenidoğan yoğun bakım hemşirelik kursu ülkemizde ilk kez 2005 yılında, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Mayıs 2006 tarihinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinin bulunduğu binadaki yeni yerleşkesindeki modern alt yapısı tamamlanarak, günümüzde halen kullanılan yerde hizmet vermeye başlamıştır.

 2006 yılında ilk yan dal uzmanlarını veren kliniğimizde Doç. Dr. H. Sinan Uslu ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilk yenidoğan yan dal uzmanı olarak Diyarbakır’da devlet hizmeti yükümlülüğüne başlamıştır. 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi yanında ülkemizde o dönem çok az sayıda bulunan çocuk gelişim izlem ünitesi hizmete girmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, Kadın Doğum Yenidoğan Ünitesi, Çocuk gelişim izlem ünitesi, Riskli Yenidoğan Polikliniği, Sağlıklı Çocuk İzlem ve Aşı Merkezi gibi bölümleriyle ülkemizde transdisipliner yenidoğan hizmet sunumunun nadir örneklerinden birine sahip Yenidoğan Kliniğimiz yenidoğan yan dal uzmanlık öğrencilerine olduğu gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, aile hekimliği uzmanlık öğrencileri, farklı üniversitelere ait tıp fakültesi öğrencileri ve hemşirelik yüksek lisans öğrencilerine çağdaş eğitim olanağı sunmaktadır.

2012 yılında Yenidoğan Kliniğinin kurucusu değerli hocamız Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun emekli olmasından sonra kliniğimizin eğitim ve idari sorumluluk görevleri günümüzde Doç. Dr. Ali Bülbül ve Doç. Dr. Hasan Sinan Uslu tarafından yerine getirilmeye devam etmektedir.

KliniğimizBaşa Dön ^

Kliniğimiz, neonatoloji alanında en üst düzey teknolojiye sahip 9’u 2. Düzey, 19’u 3. Düzey yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 28 yataktan oluşmaktadır. Güncel literatür bilgileri ışığında preterm (zamanından önce doğmuş bebekler) ve term (zamanında doğmuş) tüm yenidoğanlarda görülebilen solunumsal, nörolojik, gastroenterolojik, kardiyovasküler, endokrinolojik, işitsel ve görsel duyularla ilgili tüm morbiditeler kliniğimiz bünyesinde ilgili kliniklerle işbirliği içinde multidisipliner biçimde tedavi edilmektedir.

Mevcut güçlü akademik personeli ile özellikle İstanbul ilinde olmak üzere tüm ülkemizden ciddi sorunları olan ve üst düzey bakım ve tedavi gereksinimi olan bebeklerin bakımını üstlenmektedir.

KadromuzBaşa Dön ^

Geçmiş mevcut öğretim üyeleri/eğiticiler ve yan dal uzmanları

 • Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Klinik Şefi (2012 Emeklilik)
 • Doç. Dr. Füsun Okan (Klinik Şef Yardımcısı, 2000-2009)
 • Doç. Dr.Güner Karatekin (1991 - 2007)
 • Doç. Dr. Sinan Uslu (1992-halen)
 • Prof. Dr. Ali Bülbül (2003-halen)
 • Doç. Dr.Özgül Salihoğlu (1994 - 2007)
 • Doç. Dr.Fatih Bolat (2008 - 2011)
 • Doç. Dr.Serdar Cömert (2008 - 2011)
 • Doç. Dr.Emrah Can (2008 - 2011)
 • Doç. Dr. Evrim Kıray Baş (2008-halen)
 • Uz. Dr. Selda Arslan (2009 - 2012)
 • Uz. Dr. Ömer Güran (2009 - 2013)
 • Uz. Dr. Muhittin Çelik (2009 - 2013)
 • Uz. Dr. Mesut Dursun (2011 - 2014)
 • Uz. Dr. Adil Umut Zübarioğlu (2011-2017)

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Ali Bülbül (2010 -2012 Klinik Şef Yardımcılığı, Öğretim Üyesi, İdari Sorumlusu (2013-2016), Eğitim Sorumlusu)
 • Doç. Dr. Hasan Sinan Uslu (İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Evrim Kıray Baş
 • Doç. Dr. Ebru Türkoğlu Ünal 
 • Uz. Dr. Buse Özer Bekmez

Yan Dal Asistan Kadrosu

 • Uz. Dr. Alper Divarcı
 • Uz. Dr. Hasan Avşar

Sağlam Çocuk (Aşı Merkezi) ve Gelişimsel Pediatri Ünitesi

 • Uz. Dr. Gizem Kara Elitok
 • Ebru Ayyıldız Küçükcicibıyık (Çocuk Gelişim Uzmanı)

Hemşire Kadrosu

 • Melek Selalmaz (Sorumlu)
 • Şehrinaz Demirel
 • Memnune Güvener Evci
 • Necmiye Bilgi
 • Vesile Kantaş
 • Demet Koçoğlu
 • Türkan Toraman
 • İdil Gövdeli
 • Ebru Güler
 • Ebru Mert
 • Şükran Dağ
 • Seda Aksu
 • Nurten Yumak
 • Tuba Arabacı
 • Gülsün Atar
 • Çilem Çekiç
 • Merve Ergül
 • Özlem Yağmur Mutluer
 • Zeynep Akgün
 • Arzu Mutlu
 • Zelal Koç
 • İrem Altuncu
 • Sümeyye Kemik
 • Canan Akcan
 • Ebru Kuş
 • Hülya Arslantaş
 • Rüveyda Kürtül
 • Gözde Ülker
 • Büşra Yalçın
 • Egemen Durmuş
 • Gülsüm Bağönü
 • Cennet Okay
 • Harun Cambaz
 • Muhammet Yaman
 • Göksü Gürsoy
 • Tuğba Özcan
 • Aygül Tokgöz
 • Neslihan Doncu
 • Ayşegül Altınışık
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

Yenidoğan İleri Mekanik Ventilasyon ve Tedavi Uygulamaları

 • Yüksek Frekanslı Mekanik Ventilasyon (HFOV)
 • İnhale Nitrik Oksit Uygulamaları
 • Volüm Garantili Mekanik Ventilasyon

Yenidoğanın Temel Mekanik Ventilasyon Uygulamaları

 • İnvazif Mekanik Ventilasyon
 • Non-invazif Mekanik Ventilasyon
 • Yüksek akım nazal kanülle ventilasyon (High Flow Nasal Cannule)
 • Nazal Yüksek Frekanslı Ossilasyon (Nazal HFO)

Aktif Tüm Vücut Soğutma (Aktif Hipotermi Tedavisi)

Amplitüd EEG Uygulamaları

Dirençli Hipoglisemi ve Dirençli Hipoglisemide Pankreatektomi

Yenidoğan döneminde şilotoraks yönetimi ve oktreotid kullanımı

Hasta Başı Kraniyal Ultrasonografi (USG) Uygulamaları

Hasta Başı Ekokardiyografi (EKO)

Periton Diyalizi

Hemodiyaliz / Hemodiyafiltrasyon

Total Parenteral Beslenme Uygulamaları

Periferik Yerleştirilen Santral Kateter Uygulamaları (PICC)

Santral Venöz Kateter Uygulamaları

Polikliniklerimiz Başa Dön ^

Sağlam Yenidoğan Polikliniği (Hafta içi Her gün)

Riskli Yenidoğan Polikliniği (Salı-Perşembe)

Aşı Merkezi- Sağlam Çocuk İzlem Polikliniği (Hafta içi Her gün)

Gelişimsel Pediatri Ünitesi (Hafta içi Her gün)

Kurs ve ToplantılarBaşa Dön ^

Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Kursu

Temel Yenidoğan Kursu

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursu

Periferik Yerleştirilen Santral Kateter (PICC) Uygulamaları Kursu ( Ülkemizde periferik yollu santral katater uygulamasının rutin uygulamaya konduğu ilk klinik )

Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

2016-2017  Seminer Programı

TARİH

KONU

ANLATICI

05 EKİM 2016

TEMEL YENİDOĞAN BAKIMI

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

12 EKİM 2016

YENİDOĞAN MUAYENESİ

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

19 EKİM 2016

YENİDOĞANIN DOĞUM ODASINDA CANLANDIRMASI (2015 NRP’de neler değişti?)

Doç. Dr. Sinan Uslu

26 EKİM 2016

NEONATAL TRANSPORT

Doç. Dr. Sinan Uslu

02 KASIM 2016

YENİDOĞANDA SIK KULLANILAN TANIMLAMALAR

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

09 KASIM 2016

DOĞUM TRAVMALARI

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

16 KASIM 2016

PERSİSTAN PULMONER HİPERTANSİYON

Doç.  Dr. Sinan Uslu

23 KASIM 2016

YENİDOĞAN METABOLİK TARAMA TESTLERİ

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

30 KASIM 2016

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

07 ARALIK 2016

İNTRAUTERİN BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Ali Bülbül

14 ARALIK 2016

ENTERAL BESLENME

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

21 ARALIK 2016

KRONİK AKCİĞER HASTALIĞI

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

28 ARALIK 2016

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU

Doç. Dr. Sinan Uslu

04 OCAK 2017

PARENTERAL BESLENME

Doç. Dr. Ali Bülbül

11 OCAK 2017

MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU

Doç. Dr. Sinan Uslu

18 OCAK 2017

ANEMİ

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

25 OCAK 2017

PULMONER HAVA KAÇAĞI SENDROMLARI

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

01 ŞUBAT 2017

PATENT DUKTUS ARTERİOZUS

Doç. Dr. Ali Bülbül

08 ŞUBAT 2017

TERMOREGÜLASYONUN  SAĞLANMASI

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

15 ŞUBAT 2017

NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

22 ŞUBAT 2017

İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

01 MART 2017

YENİDOĞANDA SIVI ELEKTROLİT DENGESİ

Doç. Dr. Ali Bülbül

15 MART 2017

KONJENİTAL ENFEKSİYONLAR

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

22 MART 2017

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

29 MART 2017

POLİSİTEMİ

Doç. Dr. Sinan Uslu

05 NİSAN 2017

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ

Uz. Dr. Evrim Kıray Baş

12 NİSAN 2017

İNTRAVENTRİKÜLER KANAMALAR

Uz.Dr.Duygu Besnili Acar

26 NİSAN 2017

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Uz.Dr.Ebru Türkoğlu Ünal

03 MAYIS 2017

AKUT BÖBREK HASARI

Uz.Dr.Ebru Türkoğlu Ünal

10 MAYIS 2017

PREMATÜRE APNESİ

Uz. Dr. Umut Zübarioğlu

17 MAYIS 2017

KONVULSİYONLAR

Uz.Dr.Duygu Besnili Acar

24 MAYIS 2017

NEONATAL TROMBOSİTOPENİ

Doç. Dr. Ali Bülbül

31 MAYIS 2017

NEONATAL SEPSİS

Uz. Dr. Duygu Besnili

 

 

YayınlarBaşa Dön ^


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Zubarioglu U, Uslu S, Bulbul A. New Frontiers of Necrotizing Enterocolitis: From Pathophysiology to Treatment. Health. 2017;9:106-23. (ESCI-E)

2. Uslu S, Zubarioglu U, Sozeri S, Dursun M, Bulbul A, Kiray Bas E, Turkoglu E, Uslu A. Factors Affecting the Target Oxygen Saturation in the First Minutes of Life in Preterm Infants. J Trop Pediatr. 2016;0:1–8. doi: 10.1093/tropej/fmw090.

3. Uslu S, Yuksel A, Uslu A, Turan B, Meral Sezer G, Bulbul A, Egici MT, S. Albayrak S, Bektemur G. Current Process of Neonatal Intensive Care Services in Istanbul. IJSR. 2016;5(2):494-7.  (ESCI-E)

4. Uslu A, Sezer Meral G, Uslu S, Yilmazbas Nimet P, Akcay F. Effectiveness of Chest Radiography in the Management of Non-Severe Pneumonia in Children. Int J Recent Sci Res. 2016;7(1):8649-52. (ESCI-E) 

5. Alan S, Erdeve O, Cakir U, Akduman H, Zenciroglu A, Akcakus M, Tunc T, Gokmen Z, Ates C, Atasay B, Arsan S; TurkNICU-RSV Trial Group. Outcome of the Respiratory Syncytial Virus related acute lower respiratory tract infection among hospitalized newborns: a prospective multicenter study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29:2186-93.

6. Uslu S, Bulbul A, Dursun M, Zubarioglu U, Turkoglu E, Guran O. Agreement of Mixed Venous Carbon Dioxide Tension (PvCO2) and Transcutaneous Carbon Dioxide (PtCO2) Measurements in Ventilated Infants. Iran J Pediatr. 2015;25(1):e184.

7. Bas AY, Koc E, Dilmen U; ROP Neonatal Study Group. Incidence and severity of retinopathy of prematurity in Turkey. Br J Ophthalmol. 2015;99:1311-4.

8. Bülbül A, Dursun M, Yildirmak Y, Akyol B, Zübarioglu U, Unal TE, Bülbül L, Kazancı SY, Uslu S. Spontaneous Remission in Congenital Leukemia AML-M1 with Pericardial Effusion. J Neonatal Biol. 2015;4(4):196.

9. Kultursay N, Yalaz M, Koroglu OA, Turkmen MK, Oygur N, Tansug N, Alan S, Ünal S, Caner I, Akman I, Çakmak BÇ, Ecevit A, Tanyeri B, Bilgili G, Yapıcıoglu H, Bolat F, Duman N, Arslanoglu S, Narter F, Zenciroglu A, Altuncu E, Öztürk A, Turhan AH, Koç E, Bas EK, Sivaslı E, Tunç T, Özdemir R, Çetin H, Perk Y, Ince Z, Büyükkale G, Aslan Y, Aliefendioglu D, Günlemez A, Memisoglu A, Tutak E, Narlı N, Örs R, Aygün C, Tekin N, Ergin H, Ertugrul S, Annagür A, Uslu S, Çetin H, Özdogan T, Günes S, Özer E, Acunas B, Tatlı M, Köksal N, Bozdag S, Topçuoglu SD; MAR Neonatal Study Group. Neonatal Outcome Following New Assisted Reproductive Technology Regulations in Turkey – A nationwide multicenter point prevalence study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(2):204-9.

10. Ozdoğan S, Karadeniz P, Kıray E, Bulbul A, Uslu S, Koc AB. Outcome of Adolescent Pregnancy: A retrospective Cohort Study. WIMJOpen. 2015;2(2):38.

11. Celik M, Bulbul A, Uslu S, Dursun M, Turkoglu E, Sever N. A rare reason of the elevated Serum Ca 19-9 and Ca 125 Levels in Neonatal Period: Hydrometrocolpos due to distal vaginal atresia. Int J Surg Case Rep. 2015;11:44-5.

12. Bulbul A, Cayonu N, Sanli ME, Uslu S. Evaluation of Risk Factors for Development of Severe Hyperbilirubinemia in Term and Near Term Infants in Turkey. Pak J Med Sci. 2014;30(5):1113-8.

13. Kiray Baş E, Bülbül A, Cömert S, Uslu S, Arslan S, Nuhoglu A. Neonatal Infection with Neisseria Meningitidis: Analysis of a 97-year Period Plus Case Study. J Clin Microbiol. 2014;52(9):3478-82.

14. Uslu S, Comert S. Transient Neonatal Methemoglobinemia Caused by Maternal Pudendal Anesthesia in Delivery with Prilocaine: Report of two cases. Minerva Pediatr. 2013;65(2):213-7.

15. Can E, Bülbül A, Uslu S, Bolat F, Cömert S, Nuhoğlu A. Early Aggressive Parenteral Nutrition Induced High Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) and Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) Levels Can Prevent Risk of Retinopathy of Prematurity. Iran J Pediatr. 2013;23(4):403-10.

16. Uslu S. Methaemoglobinaemia in Neonates Following in utero Exposure: 2 case reports. Reactions Weekly. 2013;1471:37.

17. Bolat F, Comert S, Bolat G, Kucuk O, Can E, Bulbul A, Uslu HS, Nuhoglu A. Acute Kidney injury in a Single Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. World J Pediatr. 2013;9(4):323-9.

18. Celik M, Bulbul A, Aydogan G, Tugcu D, Can E, Uslu S, Dursun M. Comparison of anti-D immunoglobulin, Methylprednisolone, or Intravenous Immunoglobulin Therapy in Newly Diagnosed Pediatric Immune Thrombocytopenic Purpura. J Thromb Thrombolysis. 2013;35(2):228-33.

19.  Uslu S, Bulbul A, Can E, Zubarioglu U, Salihoglu O, Nuhoglu A. Relationship between Oxygen Saturation and Umbilical Cord pH Immediately After Birth. Pediatr Neonatol. 2012 Dec;53(6):340-5.

20. Uslu S, Bulbul A, Comert S. Sildenafil as First Line Treatment in Persistent Pulmonary Hypertension of The Newborn: Near Future Perspective. Int. J. Clin. Pediatr. 2012 Nov;2(3):88-9.

21.  Uslu S, Bülbül A, Bolat F, Kıray Baş E, Nuhoğlu A. Effect of Maternal Education for Neonatal Jaundice and Breastfeeding with Early Follow-up Visits of Newborn on Rehospitalization due to Hyperbilirubinemia. Nobel Medicus. 2012 Aug;8(2):16-21.

22. Salihoglu O, Karatekin G, Uslu S, Can E, Baksu B, Nuhoglu A. New Intrauterine Growth Percentiles: A Hospital-Based Study in Istanbul, Turkey. J Pak Med Assoc. 2012 Oct;62(10):1070-4.

23. Salihoğlu Ö, Karatekin G, Baksu B, Uslu S, Baksu A, Can G, Nuhoğlu A. Frequency and Risk Factors of Fetal Malnutrition among Liveborn Singleton Term Neonates using a Computerised Perinatal Database, 2000-2006. J Paediatr Child Health. 2012 Oct;48(10):926-30.

24. Hosoglu S, Hascuhadar M, Yasar E, Uslu S, Aldudak B. Control of an Acinetobacter [corrected] baumannii Outbreak in a Neonatal ICU without suspension of Service: A devastating outbreak in Diyarbakir, Turkey. Infection. 2012 Feb;40(1):11-8.

25. Bolat F, Uslu S, Bolat G, Comert S, Can E, Bulbul A, Nuhoglu A. Healthcare-associated Infections in a Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. Indian Pediatr. 2012 Dec;49(12):951-7.

26. Bolat F, Eren Ö, Bolat G, Can E, Cömert S, Uslu HS, Nuhoğlu A. Maternal Smoking During Pregnancy and Effects on Neonatal Anthropometry: A Prospective Study. Tr. J. Med. Sci. 2012 Nov;42(6):999-1005.

27. Can E, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A. Effects of Aggressive Parenteral Nutrition on Growth and Clinical Outcome in Preterm Infants. Pediatr Int. 2012 Dec;54(6):869-74.

28. Can E, Uslu S, Bulbul A, Sever N, Tanık C. Ovarian Autoamputation in a Neonate. Turkiye Klinikleri J. Med. Sci. 2012;32(4):1156-8.

29. Bulbul A, Okan F, Bulbul L, Nuhoglu A. Effect of low versus high early parenteral nutrition on plasma amino acid profiles in very low birth-weight infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;25:770-6.

30. Uslu S, Ozdemir H, Bulbul A, Comert S, Can E, Nuhoglu A. The Evaluation of Polycythemic Newborns: Efficacy of Partial Exchange Transfusion. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(12):1492-7.

31. Uslu S, Ozdemir H, Bulbul A, Comert S, Bolat F, Can E, Nuhoglu A. A Comparison of Different Methods of Temperature Measurements in Sick Newborns. J Trop Pediatr. 2011;57(6):418-23.

32. Uslu S, Kumtepe S, Bulbul A, Comert S, Bolat F, Nuhoglu A. A Comparison of Magnesium Sulphate and Sildenafil in the Treatment of the Newborns with Persistent Pulmonary Hypertension: A Randomized Controlled Trial. J Trop Pediatr. 2011;57(4):245-50.

33. Uslu S, Aldudak B, Özdemir H. The effects of Improvement Efforts on Regional Neonatal Transport Conditions in Diyarbakır. Turk. Arch. Ped. 2011;46:196-201.

34. Uslu S, Bulbul A, Diler B, Bas EK, Nuhoglu A. Urticaria due to Urtica dioica in a Neonate. Eur J Pediatr. 2011;170:401-3.

35. Zubarioglu U, Uslu S, Can E, Bülbül A, Nuhoglu A. Oxygen Saturation Levels during the First Minutes of Life in Healthy Term Neonates. Tohoku J Exp Med. 2011;224(4):273-9.

36. Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Can E, Kıray Baş E, Güran Ö, Nuhoğlu A. Hospital Acquired Bloodstream Infections in Neonatal Intensive Care Unit. Turk Arch Ped. 2011;46,137-43.

37. Can E, Bulbul A, Uslu S, Nuhoglu A. Argininosuccinic Aciduria in a Neonate Presented with Inspiratory Stridor. Turk. Arch. Ped. 2011;46:84-6.

38. Can E, Bulbul A, Nuhoglu A. The Evaluation of the Association of Laboratory Tests Associated with Mortality in Term Neonates with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. Balkan Med J. 2011;28,256-60.

39. Bulbul A, Okan F, Kabakoglu Unsur E, Nuhoglu A. Adverse events associated with exchange transfusion and etiology of severe hyperbilirubinemia in near-term and term newborns. Turk J Med Sci. 2011;41,93-100.

40. Uslu S, Ozdemir H, Comert S, Bolat F, Nuhoglu A. The Effect of Low-Dose Heparin on Maintaining Peripherally Inserted Percutaneous Central Venous Catheters in Neonates. J Perinatol. 2010;30(12):794-9.

41. Can E, Bulbul A, Uslu S, Nuhoglu A. Comparison of Non-Contact Infrared Forehead Thermometer to Standard Temperature Measurement in Neonatal Intensive Care Unit Patients. Turk Arch Ped. 2010;45,257-63.             

42. Can E, Bulbul A, Uslu S, Demirin H, Comert S, Bolat F, Nuhoglu A. A case of Seckel Syndrome with Tetralogy of Fallot. Genet Couns. 2010;21:49-51.

43. Bulbul A, Unsur EK. Octreotid as a treatment of congenital chylothorax. Pediatr Pulmonol. 2010;45:628.

44. Bulbul A, Karadag A, Köklü E, Pamuk U, Sarici SU. Anaphylactic shock due to hepatitis B immunoglobulin in a newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010;23:1257-9.

45. Bulbul A, Okan F, Yıldırmak Y, Caymaz İ, Balcı İ, Nuhoğlu A. Neonatal cerebral venous thrombosis: a case report. Nobel Medicus 2010;6,104-7.

46. Okan F, Ozdil A, Bulbul A, Yapici Z, Nuhoglu A. Analgesic effects of skin-to-skin contact and breastfeeding in procedural pain in healthy term neonates. Ann Trop Paediatr. 2010;30:119-28.

47. Bulbul A, Okan F, Nuhoglu A. Percutaneously inserted central catheters in the newborns: a center's experience in Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010;23:529-35.

48. Bulbul A, Bolat F, Comert S, Demirin H, Tanik C, Bulbul L, Nuhoglu A, Dokucu AI. Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia with left ventricular hypertrophy and dysrhythmia: a case report. Fetal Pediatr Pathol. 2010;29:165-71.

49. Bulbul A, Can E, Bulbul LG, Cömert S, Nuhoglu A. Clinical characteristics of neonatal meningomyelocele cases and effect of operation time on mortality and morbidity. Pediatr Neurosurg. 2010;46:199-204.

50. Bulbul A, Can E, Uslu S, Nuhoglu A. Hypernatremic Dehydratation in Term Infants. Turk. Arch. Ped. 2009;44, 84-8.

51. Bulbul A, Okan F, Nuhoglu A. Idiopathic congenital chylothorax presented with severe hydrops and treated with octreotide in term newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009;22:1197-200.

52. Bulbul A, Okan F, Yekeler E, Can E. Acute osteomyelitis of the iliac bone presenting with gluteal syndrome in a newborn. Eur J Pediatr. 2009;168:1529-32.

53. Tunç T, Bulbul A, Karadag A, Ozdemir B, Ozcan O. A predictable and preventable tragedy: psychotic maternal neonaticide attack. Turk Arch Ped. 2009;44,111.

54. Tunc T, Bulbul A, Erdinc K, Sarici SU, Gul D, Ozcan O. The Wiedemann-Rautenstrauch or neonatal progeroid syndrome: report of a patient with hypospadias. Genet Couns. 2009;20:367-71.

55. Bulbul A, Can E, Günes Bulbul L, Nuhoglu A. Assessment of cases with thrombosis in the neonatal period and results of one-year-follow-up. Turk Arch Ped. 2009;44,120-3.

56. Okan F, Yapici Z, Bulbul A. Incontinentia pigmenti mimicking a herpes simplex virus infection in the newborn. Childs Nerv Syst. 2008;24:149-51.

57. Cetinkaya F, Uslu HS, Nuhoğlu A. Effect of Neonatal Sepsis on the Development of Allergies and Asthma in Later Childhood. Int Arch Allergy Immunol. 2007;142(2):145-50.

58. Uslu S, Durmaz NK, Akca A. A case of Congenital Acute Lymphoblastic Leukemia. Tr. J. Med. Sci. 1994;22:131-2.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Uslu S, Yuksel M, Uslu A, Özsen C, Abuşka DÖ, Yaşar Ö, Bulbul A, Egici MT, Albayrak S, Bektemur G. Public Operation of Neonatal Transport in Istanbul. Nobel Medicus. 2017;ISSN:1305-2381. (E-SCIE)
 2. Uslu S, Bülbül A. How Premature Babies Born? JAREM. 2016;6:129-35. (E-SCIE)
 3. Baş EK, Bülbül A, Arslan S, Elitok G, Uslu S, Baş V, Zubarioğlu U, Ayyıldız E. Orta ve Ağır Derece Prematürelerde Okul Öncesi Dönemde (4-6 yaş) Denver Gelişim Testinin Değerlendirilmesi. Nobel Med. 2016;12(3):24-8. (E-SCIE)
 4. Kiray Baş E, Uslu S, Bülbül A. Konjenital Sitomegalovirus (CMV) Enfeksiyonu. Klinik Tıp Pediatri Dergisi. 2016;8(6):5-9.
 5. Uslu S, Yüksel Y, Uslu A, Turan B, Bülbül A, Eğici TM, Albayrak S, Bektemur G. İstanbul’da yenidoğan yoğun bakım üniteleri (2014-2015). Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2016;50:4-9.
 6.  Uslu S. Gastroözefageal Reflü. Klinik Tıp Pediatri Dergisi. 2016;8(2):57-64.
 7.  Bülbül A, Uslu S, Zübarioğlu U, Acar D, Ataman A, Çakir E. Yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip: literatürdeki ilk olgu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2016;50(3):234-6.
 8.  Bülbül A, Uslu S. Yenidoğan Döneminde Hipoglisemi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2016;50:1-13.
 9. Uslu S, Dursun M, Bülbül A. Mekonyum aspirasyon sendromu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2015;49 (2):85-95.
 10. Uslu HS, Zübarioğlu AU, Bülbül A. Neonatoloji perspektifinden selektif metabolik tarama testleri. JAREM. 2015;5:39-46.
 11. Dursun M, Bülbül A, Zübarioğlu U, Uslu S, Ünal TE, Akçay T. Maternal metilasyon kaybı saptanan geçici neonatal diyabetes mellitus. The Journal of Pediatric Research. 2015;2:49-52.
 12. Zübarioğlu U, Bülbül A, Dursun M, Ünal TE, Uslu S. Neonatal tuz kaybı tablosunun nadir bir nedeni: Primer Psödohipoaldesteronizm. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2015;49:80-4.
 13. Çelik M, Bülbül A, Uslu S, Dursun M, Zübarioğlu U, Akın M, Dokucu Aİ. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki cerrahi olguların değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2015:49:289-94.
 14. Selalmaz M, Bülbül A, Sözeri Ş, Özcan F, Kunt A, Atar G, Zübarioğlu U, Ünal ET, Uslu S. Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi konusunda uygulama düzeylerinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2015;49:195-9.
 15. Girgin D, Bülbül A, Uslu S, Zübarioğlu U, Dursun M, Kıray Baş E, Arslan S. Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanının bilirubin düzeyleri üzerine etkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2015;49:187-94.
 16. Çimenci N, Akbaş D, Uzun N, Baş AÖ, Zubarioğlu U, Bülbül A. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon oranları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2015;49:107-11
 17. Dursun M, Bülbül A. Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48:67-78.
 18. Uslu S, Bülbül A, Zubarioğlu U. Zamanında Doğan Bebeğin Enteral Beslenmesi. Klinik Tıp Pediatri. 2014;6(3):1-11.
 19. Bülbül A, Kunt A, Selalmaz M, Sözeri Ş, Uslu S, Nuhoğlu A. Çocuk hemşirelerinin ilaç uygulama ve hazırlama bilgi durumunun değerlendirilmesi. Türk Ped Arş. 2014;49(4):333-9.
 20.  Bülbül A, Özkaya Gül F, Uslu S, Türkoğlu Ünal E, Dursun D, Zübarioğlu U, Babayiğit A, Nuhoğlu A. Antenatal steroid uygulamasının erken dönem prematüre sorunları üzerine etkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2014;48(1):1-7.
 21. E. Kıray Baş E, Bülbül A, Arslan S, Uslu S, Saka N, Nuhoğlu A. Hastanemizdeki Dış Genital Anomalisi Olan Yenidoğanların Değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2014;48:109-12.
 22. Zubarioğlu A, Uslu S, Bülbül A, Dursun M, Celik M, Türkoğlu E, Karabulut N. Yenidoğan döneminde akut osteoartrit: Olgu sunumu. The Journal of Pediatric Research. 2014;1:95-8.
 23. Babayiğit A, Bülbül A, Türkoğlu Ünal E, Uslu S, Güran Ö, Zübarioğlu U, Dursun M. Prematüre Retinopatisi gelişim sıklığı ve etki eden risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2014;10:158-64.
 24. Bülbül A, Selalmaz M, Kunt A, Demirel Ş, Uslu HS. Pediatri alanında hizmet sunan sağlık personelinin pulse oksimetre kullanımı ile ilgili bilgi düzeyleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2014;48:303-7.
 25. Zubarioğlu AU, Bülbül A, Uslu S. Neonatal Acute Kidney Injury. JAREM. 2013;3:53-9.
 26. Kıray Baş E, Bülbül A, Uslu S, Arslan S, Çelik M, Nuhoğlu A. Nadir bir durum: anti-E’ye bağlı subgrup uyuşmazlığı. Türk Ped Arş. 2013;48:80-1.
 27. Arslan S, Bülbül A, Aslan AŞ, Kıray Baş E, Dursun M, Uslu S, Nuhoğlu A. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Beş Yıllık Sürede (2007-2011) Neonatal Ölüm Nedenleri.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2013;47(1):15-20.
 28. Güran Ö, Uslu S, Bülbül A, Çelik M, Kıray Baş E, Arslan S, Nuhoğlu A. Çok düşük doğum ağırlıklı preeklamptik anne bebeklerinin erken dönem sonuçları. JAREM. 2012;2:64-7.
 29. Çelik M, Bülbül A, Uslu S, Sever N, Can E. Yenidoğan şilotoraks tedavisinde oktreotid kullanımı: Olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2012;46:26-9.
 30. Bülbül A, Uslu S. Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2012;46(1):36-42.
 31. Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Çelebi E, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde ağır hipernatremik dehidratasyon: Olgu sunumu.  Ege Journal of Medicine. 2012;51:191-4.
 32. Uslu S, Bülbül A. Neonatoloji bakış açısı ile prematüre retinopatisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45:153-63.
 33. Uslu S, Bülbül A. Yenidoğan ve Bebeklik Döneminde Gastroözefageal Reflü. JAREM. 2011;1:21-5.
 34.  Uslu S, Çetinçelik Ü. Sebosefali ile ilişkili alobar holoprozensefali olgusu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2011;3(2):90-4.
 35. Uslu S, Bolat F, Bülbül A, Demirkol D, Moustafa F, Vural Ç. Doğumsal dev boyun lenfanjiomunda bleomisin tedavisinin etkinliği: vaka sunumu. Çocuk Dergisi. 2011;11:143-6
 36.  Bolat F, Uslu S, Bolat G, Bülbül A, Arslan S, Çelik M, Cömert S, Nuhoğlu A. İlk altı ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler.  Çocuk Dergisi. 2011;11:5-13.
 37. Çelik M, Can E, Bolat F, Cömert S, Bülbül A, Uslu S. Yenidoğanın geç başlangıçlı sepsisi.  Çocuk Dergisi. 2011;11:14-8.
 38. Çayönü N, Bülbül A, Uslu S, Bolat F, Güran Ö, Nuhoğlu A. Yenidoğan bebeklerde son on yılda indirekt hiperbilirubinemi değişimi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45:85-93.
 39. Can E, Uslu S, Bülbül A, Çelik M, Bolat F, Cömert S. Prematüre doğumun nadir bir nedeni: Gebeliğin idiyopatik anaflaksisi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45:24-6.
 40. Can E, Bülbül A, Uslu S, Moustafa F, Bolat F, Şumlu Özçelik G. Üç günlük yenidoğanda distal renal tubuler asidoz: Olgu sunumu.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45:27-9.
 41. Kıray Baş E, Bülbül A, Dalgıç Karabulut N, Uslu S, Arslan S, Can E, Nuhoğlu A. H1N1 Pandemisinde Yenidoğan Deneyimimiz. Çocuk Dergisi. 2011;11:59-63.
 42. Çelik M, Can E, Bolat F, Uslu S, Sever N, Önal H. Metilmalonik asidüri ve Preplorik Perde birlikteliği: Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi. 2011;11(3):133-7.
 43. Uslu S, Bülbül A. Polisitemili Yenidoğana Yaklaşım. Clinic Pediatri. 2011;6:47-53.
 44. Bülbül A, Uslu S. Neonatal Tromboz. Clinic Pediatri. 2011;6:31-7.
 45. Can E, Cömert S, Çelik M, Bülbül A, Uslu S. İntrapartum tespit edilen göbek kordonu rüptürü.  Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2011;3:45-7.
 46. Polatdemir Emek B, Güneş Bülbül L, Altınel N, Hatipoğlu S, Bülbül A. Astım tanısı alan beş-on beş yaş arası çocuklarda anne sütü ile beslenme süresi ve inek sütüne başlama zamanının astım gelişimi üzerine etkisi.  Çocuk Dergisi 2011;11:19-25. 
 47. Can E, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A. Yenidoğanın solunum sıkıntısında nadir neden: konjenital şilotoraks.  Ege Journal of Medicine. 2011;50:57-60. 
 48. Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Güran Ö, Kıray Baş E, Nuhoğlu A. Yenidoğan indirekt hiperbilirubinemisinde ABO ve Rh uygunsuzluğunun karşılaştırılması.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44:156-61.
 49. Kuzdan MÖ, Karadağ ÇA, Dokucu Aİ, Bülbül A. Çocuklarda laparoskopik splenektomi deneyimimiz. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2010;44:162-7.
 50. Can E, Bülbül A, Uslu S, Güran Ö, Nuhoğlu A. Neonatal yoksunluk sendromu.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44:124-7.
 51. Can E, Bülbül A, Güneş Bülbül L, Nuhoğlu A. Göbek ven kateterizasyonu sırasında gelişen amiodarona yanıtlı supraventriküler taşikardi: olgu sunumu.  Ege Journal of Medicine 2010;49:205-7.
 52. Kuzdan MÖ, Karadağ Ç, Dokucu Aİ, Bülbül A. Damar mühürleme cihazı ile laparoskopik splenektomi: 25 olguluk seri deneyimi.  Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:165-9.
 53. Can E, Çelik M, Bülbül A, Uslu S, Arslan S. Alloimmun trombositopeni ilişkili fetal intrakraniyal kanama.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44:131-3.
 54. Can E, Arslan S, Çömert S, Bülbül A, Uslu S. Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44:134-6.
 55. Uslu S, Can E, Özdemir H, Bülbül A. Bir yenidoğan ünitesinde annelerin anne sütü ile beslenme bilgi düzeyleri.  Çocuk Dergisi. 2010;9:82-5.
 56. Uslu S, Bolat F, Can E, Cömert S, Nuhoğlu A. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarını önleme çalışmaları. Bakırköy Tıp Dergisi. 2010;6(1):1-7.
 57. Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Can E, Nuhoğlu A. Yenidoğan ünitemizde indirekt hiperbilirubinemi tanısı ile yatırılan term yenidoğan bebeklerin değerlendirilmesi.  Çocuk Dergisi. 2010;9:69-74.
 58. Uslu S, Can E, Bolat F, Cömert S, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde nozokomiyal sepsis ve kontrol stratejileri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44 (2).45-51.
 59. Bülbül A, Can E, Uslu S, Kıray Baş E, Şahin Y, Yılmaz A, Nuhoğlu A. Meningomyelosel olgularımızda saptanan ek anomaliler ve operasyon zamanının prognoz üzerine etkisi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010; 44:61-5.
 60. Can E, Bülbül A, Uslu S, Zubarioğlu U, Dalgıç N, Nuhoğlu A. Perinatal varisella enfeksiyonu: olgu sunumu.  Çocuk Dergisi. 2010;10:198-201.
 61. Can E, Bülbül A, Uslu S, Nuhoğlu A. Yenidoğanda doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığına bağlı dakriyosistit: Olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44:80-3.
 62. Bolat F, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Can E, Nuhoğlu A. Nadir bir konjenital anomali, anoftalmi/mikroftalmi: olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2010;44:32-4.
 63. Bolat F, Uslu S, Cömert S, Dindar A, Bülbül A, Nuhoğlu A. Yenidoğanda supraventriküler taşikardi vakası: güncel tedavi yaklaşımı.  Çocuk Dergisi. 2010;10:51-4.
 64. Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Can E, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde karbonmonoksit intoksikasyonu: vaka sunumu.  Çocuk Dergisi. 2010;10:47-50.  
 65. Can E, Cömert S, Uslu S, Bülbül A, Bolat F, Nuhoğlu A. Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin yenidoğan beslenmesindeki rolü. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni. 2009;20:108-12.
 66. Can E, Uslu S, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A. Doğumsal tibia yokluğu. Çocuk Dergisi. 2009;9(4):205-7.
 67. Can E, Bülbül A, Uslu S, Bolat F, Arslan S, Kıray Baş E, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde iyot intoksikasyonu: olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2009;43:187-8.
 68. Koçkaya T, Can E, Bülbül A, Uslu S, Arslan S, Kıray Baş E. Bir yenidoğan izlem polikliniğinde izlenen bebeklerin ve ailelerinin özellikleri. Çocuk Dergisi. 2009;9:176-80.
 69. Okan F, Bülbül A, Usta A, İşçi E, Nuhoğlu A. Yenidoğan term ve preterm bebeklerde beslenme durumunun tiroid fonksiyonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2009;43:20-6.
 70. Bülbül A, Taşdemir M, Pullu M, Okan F, Bülbül L, Nuhoğlu A. Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastane enfeksiyonları.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2009;43:27-32.
 71. Can E, Bülbül A, Cömert S, Bolat F, Okan F, Nuhoğlu A. Cilt bulguları ile tanı konulan doğumsal sifiliz olgusu.  Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2009;3:31-4.
 72. Can E, Bülbül A, Cömert S, Bolat F, Okan F, Nuhoglu A. Neonatal glisin ensefalopatisi.  Çocuk Dergisi 2009;9:100-3.
 73. Erdinç K, Bülbül A, Sarıcı Ü, Okutan V, Lenk MK, Demircin M. Erken yenidoğan döneminde taşipne nedeni: total anormal pulmoner venöz dönüş.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2009;43:181-3.
 74. Bolat F, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Can E, Nuhoğlu A. Anti-Kell ve anti-C alloimmünizasyonu: Üç olgu sunumu.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2009;43:142-5.
 75. Can E, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A. Yenidoğanda alkol intoksikasyonu: Olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2009;43:146-8. 
 76. Bülbül A, Taşdemir M, Okan F, Coşkun BU, Ada M, Bülbül L, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde idiopatik konjenital bilateral vokal kord paralizisi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2008;42:1-4.
 77. Bülbül A, Okan F, Bülbül L, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu: iki olgu sunumu.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2008;42:13-6.
 78. Bülbül A, Okan F, Çağlar A, Yıldırmak Y, Bülbül L, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde konjenital afibrinojenemi: İki olgu nedeniyle güncel bilgilerin değerlendirilmesi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2008;42:26-9.
 79. Bülbül A, Okan F. Yenidoğanda sık kullanılan invazif girişimler.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2008;42:1-9.
 80. Bülbül A, Okan F. Yenidoğanda nadir kullanılan invazif girişimler.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2008;42:9-17  
 81. Bülbül A, Okan F, Sahin S, Nuhoğlu A. Düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde erken dönem hastalık ve ölüm oranı sonuçları.  Türk Pediatri Arşivi 2008;43:94-8.
 82. Bülbül L, Baysal SU, Gökçay G, Vehid HE, Bülbül A. Altı aylık süt çocuklarında yalnız anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyi ve eritrosit indeksleri ilişkisi.  Türk Pediatri Arşivi 2008;43:119-26. 
 83. Salihoğlu Ö, Karatekin G, Kalyoncu D, Uslu S, Bülbül A, Nuhoğlu A. Yenidoğanda polisitemi risk faktörleri ve yaklaşım. Göztepe Tıp Dergisi. 2007;22:143-6.
 84. Okan F, Bülbül A, Nuhoğlu A. Gebelikte madde suistimalinin yenidoğana etkisi.  Çocuk Dergisi 2007;7:76-80.
 85. Bülbül A, Okan F, Kayıran PG, Nuhoğlu A. Çocuk hastalıkları kliniği acil ve genel polikliniğine getirilen yenidoğan bebeklerin değerlendirilmesi.  Çocuk Dergisi 2007;7: 112-6.
 86. Bülbül A, Okan F, Ciğerci N, Nuhoğlu A. Hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerin klinik özellikleri ve kan değişimi nedenleri.  Türk Pediatri Arşivi 2007;42:107-11.
 87. Bülbül A, Okan F, Nuhoğlu A. Preterm bebeklerin morbidite ve mortalitesi: kısa süreli izlem sonuçları.  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006;46:150-5.
 88. Bülbül A, Okan F, Nuhoğlu A. Yenidoğanın fiziksel doğum travmaları.  Haseki Tıp Bülteni 2006;44:126-31.
 89. Okan F, Uslu S, Nuhoğlu A. Yenidoğan kliniğine sevk ve transport edilen hastaların irdelenmesi. Çocuk Dergisi. 2005;3:195-200.
 90. Bülbül A, F. Okan, Uslu S, İşçi E, Nuhoğlu A. Term bebeklerde hiperbilirübineminin klinik özellikleri ve risk etmenlerinin araştırılması. Türk Pediatri Arşivi. 2005;40:204-10.
 91. Salihoğlu Ö, Karatekin G, Okan F, Uslu S, Kımıl H, Nuhoğlu A. Evde doğan yenidoğanların sorunları. Klinik Bilimler & Doktor, Pediatride Yönelişler. 2003;3:321-5.
 92. Özçelik G, Erdem E, Urgancı N, Uslu S, Şevketoğlu E. Bir X - bağlı hipofosfatemik rikets olgusu. Hipokrat Pediatri Dergisi. 2003;01:42-4.
 93. Uslu HS, Karatekin G, Uslu A, Kadıoğlu A, Nuhoğlu A. Yenidoğan döneminde gelişimsel kalça displazisine ait risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Hekimler Birliği Vakfı - Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2002;3:139-43.
 94. Karatekin G, Salihoğlu Ö, Kocabora H, Cantürk G, Uslu S, Okan F, Nuhoğlu A. Term yenidoğanlarda fetal malnutrisyon insidansı. Klinik Bilimler & Doktor, Pediatride Yönelişler. 2002;3:353-4.
 95. Karatekin G, Uslu S, Taplamacı-Uslu A, Turgay F, Erbirlik Ş, Nuhoğlu A. Maternal atopi hikayesi ve IgE seviyelerinin kordon kan IgE değerleri ile karşılaştırılması. Haseki Tıp Bülteni. 2001;39(1):15-8.
 96. Karatekin G, Yolar L, Kocabora H, Urgancı N, Meral G, Uslu S, Cantürk G, Salihoğlu Ö, Okan F, Nuhoğlu A. Bir olgu nedeni ile kandida sepsisi. Haseki Tıp Bülteni. 2001;39(3):239-42.
 97. Uslu S, Karatekin G, Taplamacı A, Nuhoğlu A. Sağlıklı yenidoğanlarda umbilikal kord kan gazları ve Apgar skorlarının karşılaştırılarak fizyolojik hipoksinin gösterilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 1996;3:25-7.
İletişimBaşa Dön ^