Radyasyon Onkolojisi Kliniği
05 Ekim 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

radyasyon_onkolojisi_kliniği.jpg


TarihçeBaşa Dön ^

Kliniğimizde ilk radyoterapi uygulanması 1902 yılındadır. Ardından 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ ne bağlı bir klinik olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Asistan eğitimi ilk olarak 1987 yılında başlamış olup bu güne dek 40 (kırk) ‘ın üzerinde Radyasyon Onkolojisi uzmanı kliniğimizden eğitim alarak uzman olmuşlardır.

Kliniğimiz 2009 yılından beri dünya standartlarında cihaz parkına ulaşmış olarak tecrübeli hakim kadrosu ile eğitim ve tedavi faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Radyasyon Onkolojisi Kliniği Şefliği yapmış ve yapmakta olan hekimler;
Doç.Dr. Tevfik BERKMAN
Uz.Dr. Vasfi YENER
Uz.Dr. Oktay İNCEKARA
Uz.Dr. Nurettin UNUR
Uz.Dr. Hazım Orhan KIZILKAYA

Kliniğimizden uzmanlığını almış ve halen Türkiye’ nin değişik yerlerinde eğitici olarak çalışmakta olan uzman hekimlerimiz;
Prof.Dr. Lütfi ÖZKAN
Prof.Dr. Füsün TOKATLI
Doç.Dr. Birsen YÜCEL
Doç.Dr. Yılmaz TEZCAN
Doç.Dr. Zerrin ÖZGEN
Doç.Dr. Didem KARAÇETİN

KliniğimizBaşa Dön ^

Kliniğimiz de hali hazırda Ark tedavisi yapabilen 3 adet (Multileaf) kolimatöre haiz Lineer Akseleratör cihazı, 1 adet Simülasyon amaçlı kullanılan Spiral Tomografi cihazı ve 1 adet üç boyutlu tedavi yapabilen Brakiterapi cihazı mevcuttur.

Kliniğimizde 1 Klinik Eğitim Sorumlusu, 1 Klinik İdari Sorumlu, 10 Uzman Hekim, 4 Sağlık Fizikçisi, 13 Hemşire, 8 Radyoterapi Teknikeri, 4 Klinik Sekreteri, 7 Yardımcı Personeli ile eğitim ve tedavi hizmetleri sürdürülmektedir.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Doç.Dr. Hazim Orhan KIZILKAYA (Eğitim Sorumlusu)
 • Uz.Dr. Fatma AYDOĞAN
 • Uz.Dr. Mehtap ÇALIŞ
 • Uz.Dr. Tüba Tülin BEK
 • Uz.Dr. Kubilay İNANÇ
 • Uz.Dr. Fatih Hikmet ÖZVAR 

Uzman Sağlık Fizikçileri

 • Sağ.Fiz. Halime Can TURAN
 • Sağ.Fiz. Bilgehan YUMAK
 • Sağ.Fiz. Şilem YÜCE
 • Sağ.Fiz. Ayşegül ŞAHİN


Radyoterapi Teknikerleri

 • Rad.Tek. Erhan ERGE
 • Rad.Tek. Burak SELÇUK
 • Rad.Tek. Gökhan GÖKÇEN
 • Rad.Tek. Fadime MALATYA
 • Rad.Tek. Duygu GENÇ
 • Rad.Tek. Seden KARADAVUT
 • Rad.Tek. Merve ÇİÇEK
 • Rad.Tek. Betül GÜZELLER


Hemşireler

 • Polk.Sor.Hem. Zübeyde PORTAKAL
 • Kln.Sor.Hem. Atiye DOĞAN
 • Hemş. Miyase TÜZÜN
 • Hemş. İlkay AKYIL
 • Hemş. Ayhan PALAZ
 • Hemş. Candan BİTİRGEN
 • Hemş. Ayşegül KURT
 • Hemş. Sedef GÜLTEKİN
 • Hemş. Esra MENCEL
 • Hemş. Gamze CANSIZ
 • Hemş. Yeliz ÇİÇEK
 • Hemş. Dilara TAŞ
 • Hemş. Seda ARTUT


Klinik Sekreterleri

 • Gonca ÖZNAZ (Klinik Sekreteri)
 • Özge ERMİŞ (Poliklinik Sekreteri)
 • Cemile ESEN (Kemoterapi Ünitesi Sekreteri)
 • Nursel AKDOĞAN (Kemoterapi Banko Sekreteri)


Yardımcı Personeller

 • Cemal ÇAKI
 • Ayla DOĞAN
 • Cebrail ÇELİK
 • Sedat KARADENİZ
 • Fadime ÇİMEN
 • Muharrem SEVİNÇ
 • Erdem AYBAK
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^
 1. Brakiterapi Uygulamaları (Anestezi Altında)
 2. Çocuk Hastalarına Radyoterapi Uygulamaları(Anestezi Altında)
 3. Cilt Tümörlerine Brakiterapi Uygulamaları
 4. Tüm Malignitelere Yönelik Eksternal Radyoterapi Uygulamaları
 5. IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
 6. IGRT Görüntü Eşliğinde Hedefe Yönelik Radyoterapi
 7. Benign Hastalıklarda ve Topuk Dikeni  (Epincalcaneus) Hastalıklarında Radyoterapi Uygulamaları
Polikliniklerimiz Başa Dön ^
 1. Baş Boyun Tümörleri Polikliniği
 2. Akciğer Tümörleri Polikliniği
 3. Gastrointestinal Sistem Tümörleri Polikliniği
 4. Ürogenital Sistem Tümörleri Polikliniği
 5. Meme Tümörleri Polikliniği
 6. Jinekolojik Tümörler Polikliniği
 7. Çocuk Onkoloji Polikliniği
Tıbbi KonseylerBaşa Dön ^

Hastane İçi Tümör Konseyleri

 • Pazartesi – Gastrointestinal ve Kadın Doğum Tümörleri Vaka Konseyi
 • Çarşamba – Meme Tümörleri Vaka Konseyi
 • Perşembe – Üroloji Tümörleri Vaka Konseyi

Hastane Dışı Tümör Konseyleri

 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Kurs ve ToplantılarBaşa Dön ^
 1. Radyoterapi teknikerleri Yüksekokul öğrencilerinin staj programları
 2. Cezaevinde bulunan tutuklulara kanser hastalığına karşı bilinçlendirme programları
 3. Halkevlerinde kanser hastalığına karşı bilinçlendirme toplantıları
 4. Askeriye içinde yapılan kanser hastalığına karşı bilinçlendirme toplantıları
 5. Toplum sağlığı merkezlerinde kanser hastalığına karşı eğitim toplantıları
 6. Halkı kanser hastalığına karşı bilinçlendirme ve farkındalık toplantıları
Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ 2017-2018 YILI EĞİTİM PLANI

Eğitim Yeri: Radyasyon Onkolojisi Kliniği Seminer Odası
Eğitim Saati: 12.15 – 13.45


Tarih

Ders

Konuşmacı

05.10.2017

Radyoterapi Uygulamalarında Doz-Volüm-Zaman İlişkilerinde Modellemeler ve Gereklilikleri

Uz.Fiz. Oğuzhan AYRANCIOĞLU

12.10.2017

Jinekolojik Tümör Radyoterapisinde Brakiterapi Gereklilikleri-Zamanlaması –Algoritması-Yöntemi

Uz.Dr. Ayşe Kutluhan DOĞAN
+Nükleer Tıp

19.10.2017

 

 

26.10.2017

Simülasyondan Tedaviye Radyasyon Dozuna Etki Eden Faktörler

Uz.Fiz. Ayşegül KURT

02.11.2017

Proton ve Karbon İyon Radyoterapi Teknikleri Gerekli Olduğu Tümörler ve Uygulama Farklılıkları

Uz.Dr. Deniz ARSLAN

24.11.2017

MSS Tümörlerinde Radyoterapi Kararı İçin Neler Gerekli? Olmazlar Neler? I.

Uz.Dr. Tüba Tülin BEK 
+Patoloji + Nöroşirurji Kliniği

30.11.2017

Dergi Kulübü

 

04.01.2018

Fizikçi Gözü ile İleri Radyoterapi Teknikleri ve QA Uygulamaları

Uz.Sağ.Fiz. Şilem YÜCE

11.01.2018

Radyobiyoloji: Hasarlanma-Yeri-Zamanı-Yöntemi-5R(Kanserli ve Normal Hücreler İçin)

Uz.Fiz. Bilgehan YUMAK

18.01.2018

MSS Tümörlerinde Radyoterapi Kararı İçin Neler Gerekli? Olmazlar Neler? II.

Uz.Dr. Tüba Tülin BEK 

25.01.2018

IMRT ve ARK Tedavi Yöntemleri. Fizikçi Bakışıyla Kıyaslamalar.

Uz.Fiz. Halime Can TURAN

01.02.2018

Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi.Evreye Göre Algoritma ve/veya Eş Zamanlı Tedaviler.

Uz.Dr. Hikmet ÖZVAR

08.02.2018

Bir Tedavi Modalitesi Olarak Neoadjuvan Radyoterapi.Hangi Tanılarda – Hangi Evrede

Uz.Dr. Mehtap ÇALIŞ

15.02.2018

Üst GİS Tümörlerinde Radyoterapi. Gereklilik-Zamanlama-Uygulama Teknik ve Farklılıklar.

Uz.Dr. Mehmet ARSLAN

22.02.2018

Prostat Kanseri Ne Zaman Tedavi Edilmeli? Yöntem/Yöntemler Ne Olmalı?

Uz.Dr. Kubilay İnanç
+Üroloji Kliniği-Üroonkoloji

01.03.2018

Dergi Klübü

 

08.03.2018

Çocukluk Çağı Malignitelerinde Radyoterapi Uygulamaları Genel Prensipler/Histopatolojik ve Evreye Göre Farklılıklar.

Uz.Dr. Metin FİGEN

15.03.2018

Temel Tedavi Modalitesi Olarak Radyoterapinin Meme Kanseri Tedavisindeki Yeri.Endikasyon-Zamanlama-Toksisite-Etkilik.

Uz.Dr. Handan ERKAL

22.03.2018

Konkomitant Tedavilerde Radyoterapi. Kemoradyoterapi-İmmünoradyoterapi-Radyoradyoterapi vb.

Uz.Dr. Ahmet UYANOĞLU

29.03.2018

Dergi Klübü

 

05.04.2018

Stereotaktik Radyoterapi.Hangi Organlar-Hangi Zamanlar-Hangi Evreler de?

Uz.Dr. Hazim Orhan KIZILKAYA

12.04.2018

Kanser Tanısal Çalışmalarında ve Evreleme de PET CT nin Rolü ve Yeri

Uz.Dr. Ayşe Kutluhan DOĞAN

19.04.2018

Spesifik Tümörlerde Linac Tabanlı Modern Tedavi Planları İle Proton Tedavi Plan Karşılaştırması

Uz.Fiz. Oğuzhan AYRANCIOĞLU

26.04.2018

Dergi Klübü

 

03.05.2018

Beyin Metastazlarında Radyoterapinin Yeri. Volüm  - Yöntem -Uygulama Beceri ve Tecrübesi.

Uz.Dr. Mehtap ÇALIŞ

10.05.2018

Pankreas Kanseri-Hepotesellüler Kanser Tedavi Edilebilir mi? Radyoterapinin Rolü

Uz.Dr. Ahmet UYANOĞLU

17.05.2018

Eğitim Yılının Değerlendirilmesi. Öneriler - Görüşler

 

 

 

YayınlarBaşa Dön ^


Yurt Dışı Yayınlar

1) Comporison of the Prognostik Tumors Volue of F-18 FDG PET/CT Metabolic Parameters of Primary Tumors and MRI Findings in Patients With Locally Advanced Cervical Cancer Treated With Concurrent Chemoradiotheraphy
Z.Dağ – B.Yılmaz - A.Kutluhan Doğan - D.Aksan - N.D.Arslan – A.Demirci - H.O.Kızılkaya - H.Erkal

2) Delaying Surgery After Neoadjuvant Chemoradiotherapy İmproves Prognosis of Rektal Cancer
M.Mihmanlı - E.Gürbulak – İ.E.Akgün - M.F.Celayir – P.Yazıcı – D.Tuncel – T.T.Bek – A.Öz – S.Ömeroğlu

3) Malignant Fibrous Histiocytoma of the Breast in Young Male Patient: A Case Report and a Riview of the Literature
E.Koçak Uzel – M.Figen – T.Bek – K.İnanç – S.Önder – H.Kızılkaya

4) Marjolin Ulcer: Clinical Experience with 34 Patients Over 15 Years
A.K.Yeşilada – K.Z.Sevim – A.Sucu – A.Akçal – S.Karşıdağ – L.Kilinç – H.O.Kızılkaya

5) Analysis of Prognostic Factors in Advanced Non – Small Cell Lung Cancer
L.Özkan – H.Erkal – H.O.Kızılkaya – O.İncekara – K.Özgen

6) Analysis of Prognostic Factors in Advanced Small Cell Lung Cancer
L.Özkan – Z.Özgen – H.O.Kızılkaya – O.İncekara – K.Özgen

7) Lareynx Osteosarkoma: Case Report
M.Arslan - H.O.Kızılkaya – B.Yalçın – O.Aksakal – A.Uyanoğlu – S.Öztürk – H.Erkal – F.Kabukçuoğlu

8) Cytochrome P4501 – A1 nad Glutathione S-Transferase M1, T1 Genotypes as Risk Factors Lung Cance in Turkey
H.O.Kızılkaya - A.Kutluhan Doğan - O.Aksakal - A.Uyanoğlu – M.F.Akyüz – M.Çalış - O.İncekara – V.Köksal – Ü.Çetinçelik

9) Bilateral Amurosis During Systemic Chemotherapy With Cisplatin
D.Karaçetin - H.O.Kızılkaya - A.Uyanoğlu – Ö.Maral - O.İncekara

10) Sildenafil Citrate – Aided Radiotherapy for the Treatment of Kaposi’s Sarcoma of the Penis
TR.Ekmekçi – M.Kendirci - H.O.Kızılkaya – A.Koslu

11) Radiation Induced Secondary Lung Cancer Detected with F-18 PET/CT 20 Years After Radiotherapy of Breast Cancer
B.Ylmaz Güneş – F.H.Ozvar

12) FDG PET/CT Reveals The Primary Tumor in a Patient With Occult Breast Carcinoma Undetected by Other Modalities

13) Parasitic Infestation Mimicking Hepatic Metastasis With 4 Different Imaging Modalities in a Patient With Breast Carcinoma
B.Yılmaz Güneş – F.H.Özvar – E.Demirci – H.Özkurt – H.F.Baytekin

2018 YILI

1) 3 Primerli Bir Vaka Sunumu
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

2) Orta ve Düşük Riskli Prostat Kanseri Hastalarının Retrospektif Analizi
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

3) Erkek Meme Kanseri ile Prostat Kanserinde Hormonoterapi Alan Hastalarının İlişkisi
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

4) Meme Kanserinde Özel (Papiller, Tubuler) Patolojisi Olan Hastaların Tedavi Farklılıkları
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

2017 YILI

1) Nazofarenks Yerleşimli Lenfoma: Olgu Sunumu
N.D.Arslan - M.Figen - A.Kutluhan Doğan – Z.Dağ – D.Aksan - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

2) HIV Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: HIV Tedavisi ve Radyoterapi Etkileşimi
N.D.Arslan – A.Demirci - - M.Figen - Z.Dağ - D.Aksan - A.Kutluhan Doğan - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

3) Meme Duktal Karsinoma Insutu Tanılı Radyoterapi Yapılan Hastalarımızın Sonuçlarının Değerlendirilmesi
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal - H.O.Kızılkaya

4) Akciğer Kanserli Bir Olguda Patolojisi Bilinmeyen Hastaya Tedavi Yaklaşımı
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal- H.O.Kızılkaya

5) Yüzeyel HDR Leipzig Aplikatör Uygulaması Yapılan Cilt Tümörlü Olgularımızın Sunumu
D.Aksan - N.D.Arslan - M.Figen - A.Kutluhan Doğan – Z.Dağ- H.O.Kızılkaya

6) Prostat Kanserli Bir Vakada PSA Değeri ve Görüntülemenin Yüksek Riskli Bir Hastadaki Uyumsuzluğu
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal- H.O.Kızılkaya

7) Endometrium Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız
A.Kutluhan Doğan – Z.Dağ - D.Aksan - N.D.Arslan - H.O.Kızılkaya - H.Erkal

8) Konkomitan Kemoradyoterapi Uygulanan Lokal İleri Serviks Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi F-18 FDG PET BT Metabolik Parametrelerinin Prognostik Önemi ve MRG Bulguları İle Karşılaştırılması
Z.Dağ – B.Yılmaz - A.Kutluhan Doğan - D.Aksan - N.D.Arslan - H.O.Kızılkaya

9) Oligo Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Defintif Radyoterapi Yapmalı mıyız?
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal- H.O.Kızılkaya

10) Serviks Kanserinde Türkiye’ deki Sağkalım, 16 Merkezin Ortak Sonuçları
M.Akmansu – G.Aksu – S.Alanyalı-A.Aras-I.Aslay-B.Atalar-G.Atkavar-M.Bahadır-Y.Bölükbaşı-T.Bükülmez-R.Çetingöz-O.Demiröz-M.Dinçer-A.Dizman-A.Kutluhan Doğan-M.Eren-A.Ergen-P.Erpolat-M.Garipağaoğlu-k.İbiş-E.Karakaya-H.O.Kızılkaya-S.Küçücük-E.Oymak-C.Önal-S.Özdemir-L.Özkan-Z.Özsaran-E.Özyar-B.Sarper-U.Selek-F.Tokatlı-C.Umay-M.Yavuz-G.Yazıcı-Ö.Yetmen-C.Yıldırım-F.Yıldız-O.Gürsoy…

11) Baş Boyun Kanserli Hastaların Radyoterapi Merkezlerini Seçmelerine Etki Eden Faktörler
Y.Gülhan – E.Erge

2016 YILI

1) Gaita Kültürün Kanserli Bir Hastadaki Rolü (Vaka Sunumu)
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal- H.O.Kızılkaya-B.Yılmaz

2) T1 – T2 Meme Kanserlerinde PET-CT Çektirmenin Sakıncaları
F.H.Özvar - B.Yılmaz - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal- H.O.Kızılkaya

3) 20 Sene Önce Meme Kanseri Olan Bir Hastanın Radyoterapiye Bağlı Sekonder Malignitesi (Vaka Sunumu)
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal- H.O.Kızılkaya

2015 YILI

1) Baş Boyun Kanserlerinde Adaptif Radyoterapi
Y.Yahşi - A.Demirci - O.Ayrancıoğlu - O.Gürsoy – O.Zeybek - H.O.Kızılkaya

2) Elektronik Portal Görüntüleme Cihazı (EPID) ile Ölçülen Volümetrik Ark Terapi Planlarının Kalite Kontrol Sonuçlarının 2D – Array Dozimetri Sistemi Sonuçları İle Karşılaştırılması
O.Ayrancıoğlu - Ş.Yüce - Y.Yahşi - O.Gürsoy - H.O.Kızılkaya

3) Inop. Serviks ve Opere Endometrium Kanserlerinde Manuel ve İnverse Optimizasyon Yöntemleri ile Elde Edilen Yüksek Doz Hızlı Tandem Ring ve Silindir Brakiterapi Planlamalarında Doz Hacim Histogramı Parametrelerinin Karşılaştırılması
B.Yumak – H.C.Turan - A.Kutluhan Doğan - O.Gürsoy - H.O.Kızılkaya

4) Volümetrik Ark Tedavi Planlarının Portal Dozimetri İle Kalite Kontrolünde Kullanılan İki Farklı Yazılımın Karşılaştırılması
Ş.Yüce - Y.Yahşi - O.Ayrancıoğlu - O.Gürsoy - H.O.Kızılkaya

5) Lokal İleri Prostat Kanseri Hastalarında Neoadjuvan Hormonal Tedavinin Adjuvan Radyoterapiye Etkisi
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.O.Kızılkaya

6) Meme Rekonstrüksiyon Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Yapılan Hastalarımız
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu – E.Tekçe- H.O.Kızılkaya - H.Erkal

7) Premenepozal İnvaziv Pur Müsinöz Meme Kanserli Hastalarımızın Vaka Sunumu
F.H.Özvar - K.İnanç - A.Uyanoğlu – E.Tekçe- H.O.Kızılkaya - H.Erkal

2014 YILI

1) Uzun Sağkalımı Olan Bir Glioblastoma Multifarme Olgu Sunumu
A.Kutluhan Doğan – C.Tanık - N.D.Arslan - A.Uyanoğlu - H.O.Kızılkaya - H.Erkal

2) Orbita Yerleşimli Non – Hodgkin Lenfoma: Bir Olgu Sunumu
Z.Dağ - A.Mayadağlı – M.Koçak – N.Özşeker – A.Aksu - .K.Ekici

3) Radikal Kemoradyoterapi/Radyoterapi Uygulanmış Serviks Kanserli Hastalarda Yerel – Bölgesel ve Uzak Hastalık Kontrolünü Etkileyen Faktörler.
Z.Dağ – Ö.Yetmen – M.Eren – N.Öztürk – M.Gümüş – A.Mayadağlı

4) Serviks Kanserlerinde Brakiterapi Uygularımız
A.Kutluhan Doğan – N.D.Arslan - A.Demirci - H.Erkal - H.O.Kızılkaya - O.Gürsoy - Ş.Yüce - B.Yumak

5) Endometrium Kanserli Hastalarımızda Brakiterapi Uygulamalarımız
A.Kutluhan Doğan – N.D.Arslan - A.Demirci - H.Erkal - H.O.Kızılkaya - O.Gürsoy - Ş.Yüce - B.Yumak

6) Serviks ve Endometrium Kanserlerinin 3 Boyutlu Brakiterapisinde Riskli Organ Dozlarına Etkili Faktörler
A.Kutluhan Doğan – N.D.Arslan - A.Demirci - Ş.Yüce – B.Yumak - O.Gürsoy - H.Erkal - H.O.Kızılkaya – I.Aslay – M.Fayda

7) Epincalcenea (Topuk Dikeni) Hastalarına Radyoterapinin Etkisi
F.H.Özvar - H.O.Kızılkaya - K.İnanç - A.Uyanoğlu - H.Erkal - A.Kutluhan Doğan – A.Demirci – M.F.Akyüz

2013 YILI

1) Nadir Meme Tümörlerinde Prognostik Faktörlerin İncelenmesi: İki Merkez Deneyimi
E.Koçak Uzel – B.B.Öven Ustaalioğlu – A.Bilici – F.Selçukbiricik – M.Figen – M.Gümüş - H.O.Kızılkaya

2) Genç Erkek Hastada Meme Yerleşimli Malign Fibröz Histiositoma: Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi.
E.Koçak Uzel - M.Figen – T.T.Bek - H.O.Kızılkaya

3) Mide Kanserinde Optimal Post – Operatif Radyoterapi Tekniğinin Araştırılması
E.Koçak Uzel – K.İnanç – O.Ayrancıoğlu – B.İnanç – Ş.Yüce – O.Gürsoy – H.O.Kızılkaya

4) Serviks Kanserinde IMRT ve Konformal Radyoterapi Arasında Kemik İliği Dozlarının Karşılaştırılması
E.Koçak Uzel - E.Koçak Uzel – Y.Yahşi - O.Ayrancıoğlu - Ş.Yüce - O.Gürsoy - H.O.Kızılkaya

5) Prostat Ca – Tiroid Gland Metastazı: Vaka Sunumu
N.Selvi – S.K.Dizdar – Ö.Ünsal – H.O.Kızılkaya – M.Figen – B.U.Coşkun

6) Batulinum Toksin – A Uygulanan Ciltte Radyoterapi Etkilerinin Araştırılması: Sıçanlarda Deneysel Çalışma
A.Karasoy Yeşilada – D.Ö.Sucu – K.Z. Sevim – A.Akçal – S.S.Şirvan – D.Sakız – H.O.Kızılkaya – H.Erkal – K.Yıldız – H.S.Tatlıdede

2012 YILI

1) 2009 – 2012 Yılları Arası Özefagus Kanserli Hastalarımız
H.O.Kızılkaya - H.Morcalı - M.Figen - H.Erkal - A.Kutluhan Doğan - A.Uyanoğlu

2) 2009 – 2012 Yılları Arası Beyin Tümörü Tanılı Pediatrik Hasta Grubunda Tedavi Uygulamalarımız.
H.Morcalı - H.O.Kızılkaya - M.Figen - H.Erkal - A.Uyanoğlu - A.Kutluhan Doğan - K.İnanç

3) 2009 – 2012 Yılları Arası Profilaktik Kranial Radyoterapi Uygulanan ALL Tanılı Pediatrik Hastalarımız
M.Figen - H.O.Kızılkaya – H.Morcalı – H.Erkal - K.İnanç – A.Uyanoğlu – A.Kutluhan Doğan

İletişimBaşa Dön ^

 

KLİNİK

UZ.DR. HAZIM ORHAN KIZILKAYA (EĞİTİM SORUMLUSU)

5264

ATİYE DOĞAN (SORUMLU HEMŞİRE)

6185

UZMAN DOKTOR ODASI

6283

GONCA ÖZNAZ (KLİNİK SEKRETERİ)

5164

BANKO

5165

BANKO (HASTA TELEFONU)

5166

MUTFAK

4677

POLİKLİNİ

 

 

UZ.DR. HANDAN ERKAL  (İDARİ SORUMLU)

6870

FİZİK ODASI

6867-4803

AHMET UYANOĞLU

6887

LİNEER

6879

MEHTAP ÇALIŞ

6898

TRİLOJİ

4817

MEHMET ARSLAN

6899

PRİMUS

6880

TÜLİN BEK

6846

KONTUR ODASI

4818

KUBİLAY İNANÇ

6876

CT ODASI (VOLKAN BEY)

6872

AYŞE K.DOĞAN

6866

BRAKİTERAPİ ÜNİTESİ

6343

HİKMET ÖZVAR

6886

BANKO

5293

ZEDEF DAĞ

4819

DENİZ ARSLAN – METİN FİGEN

6868

PET CT

5212-5223-4802

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

                                                                             

ZÜBEYDE PORTAKAL (SORUMLU HEMŞİRE)

6894

 

CEMİLE ESEN (SEKRETER)

6897

KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA

6871

 

NURSEL AKDOĞAN (SEKRETER)

6865

 

ARŞİV

4984