Patoloji Kliniği
05 Ekim 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ

patoloji_kliniği.JPG

 

TarihçeBaşa Dön ^

Hastanelerin ayrılmaz bir parçası olan Patoloji Laboratuarı, Şişli Etfal Hastanesinde 1905 yılından beri faaliyet göstermektedir. İlk patolog Dr. Şevket Celal’in yanı sıra Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel (1929-1939), Dr. Halis Sarıkadıoğlu (1943-1950) ve Dr. Fatih Ali Yücel (1951-1979) çalışmışlardır. Dr. Uğur Hacıhanefioğlu hastanemizde 1966-1969 yıllarında başasistan olarak çalışmış, hazırladığı tez ile doçent olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesine geçtikten sonra profesör olmuştur. Dr. Gülseren Ünsün 1984-1985 yıllarında şef yardımcısı olarak görev yapmış, daha sonra Taksim Devlet Hastanesine şef olmuştur. Dr. İsmail Evren 1985 yılında uzman olarak göreve başlamış. 1987 yılında şef yardımcısı olmuş, 1988-2003 yıllarında şef olarak çalışmıştır. Dr. İsmail Evren laboratuarın modern hale getirilmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Dr. Deniz Özcan 1987-1988 yıllarında başasistan olarak görev yapmış, Okmeydanı E.A. Hastanesinde şef yardımcısı olmuştur. Daha sonra şef olmuş ve halen eğitim görevlisi olarak devam etmektedir. Dr. Tülay Başak 1990 yılında uzman olarak göreve başlamış, 1993 yılında şef yardımcısı olmuş, 2017 yılında ise emekli olmuştur. Dr. Gül Barut 1991 yılında laboratuarımızdan uzman olduktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçmiştir ve halen eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. Dr. Damlanur Sakız 2010 yılında doçent olmuştur. Halen Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A. Hastanesinde eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. Dr. M. Banu Yılmaz Özgüven 2015 yılında doçent olmuştur ve eğitim görevlisi olarak kliniğimizde devam etmektedir. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu 1991 yılında uzman olarak göreve başlamış 1996 yılında doçent, 1999 yılında şef yardımcısı, 2004 yılında şef, 2017 yılında profesör olmuştur. Halen eğitim sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Laboratuarımız 1950 yılından beri ihtisas vermektedir. Son 10 yılda 16 kişi laboratuarımızda patoloji ihtisası yaparak uzman olmuştur. 2000 yılında 7500 olan materyal sayısı; hastanemizde hasta sayısının artması, biyopsi materyallerinin değerlendirilmesinde seksiyonlaşmaya gidilmesi ile daha bilimsel çalışma sağlanması ve hastane dışına sevk yapma ihtiyacının kalkması ile 45000’i geçmiştir. Bu sayı İstanbul’da hizmet vermekte olan üniversite hastanelerine yakındır.

Prof.Dr. Fevziye Kabukçuoğlu kemik ve yumuşak doku patolojisi, Doç.Dr. Banu Yılmaz Özgüven tiroid ve karaciğer patolojisi, Dr. Ayşim Özağarı ve Dr. Gülçin Eken üriner patoloji ve nefropatoloji, Dr. Canan Tanık meme patolojisi, pediatrik patoloji, nöropatoloji, Dr. Ramazan Uçak meme patolojisi, Dr. Özlem Ton hematopoetik sistem patolojisi ve üropatoloji, Dr. Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek baş-boyun patolojisi, Dr. Deniz Tunçel ve Dr. Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek dermatopatoloji üzerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca Dr. Ayşim Özağarı ve Dr. Gülçin Eken böbrek biyopsilerinde, Dr. Deniz Tunçel ve Dr.Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek deri biopsilerinde immunfloresan değerlendirme üzerinde çalışmaktadır. Dr. Ramazan Uçak ve Dr. Deniz Tunçel kliniğimizde başlatılacak olan moleküler patoloji tetkikleri konusunda eğitimlerini tamamlamışlardır. Son 10 yıl içerisinde kliniğimizde 170 uluslararası çalışma, 80 ulusal çalışma, 60 uluslararası bildiri ve 220 ulusal bildiri hazırlanmıştır. Kliniğimizde her hafta pazartesi günü seminer, salı günü literatür saati, çarşamba günü ortak klinik toplantıları, perşembe günü uzmanlar tarafından asistanlara ders saati, cuma günü vaka sunumu uygulanmaktadır. Yılda 4 kez asistan sınavı yapılmaktadır.

Kliniğimizde Yapılan TetkiklerBaşa Dön ^

Tıbbi Patoloji kliniğinde her türlü organdan alınan biyopsi ve sitoloji örnekleri yanı sıra operasyon ve amputasyon materyalleri incelenmektedir.

Biyopsi : Operasyon materyalleri, insizyonel ve eksizyonel biyopsiler, endoskopik biyopsi, punch biyopsi, tru-cut biyopsi vb...

Sitoloji : Servikal smear (sıvı bazlı sitoloji) ince iğne aspirasyon sitolojileri, beyin omurilik sıvısı, asit mayii, aspirasyon materyalleri, hücre bloğu, imprint vb...

Kliniğimizde 4 adet doku takip cihazı, 2 adet frozen cihazı, 2 adet tam otomatik immünohistokimya cihazı (1’i kit karşılığı), 1 adet otomatik slayt kapama cihazı, 1 adet otomatik boyama cihazı, 1 adet otomatik boyama ve slayt kapama cihazı, 2 adet doku gömme cihazı, 1 adet otomatik lam yazma cihazı, 1 adet otomatik kaset yazma cihazı, 1 set sitolojik ince tabaka yayma cihazları (kit karşılığı), 1 adet otomatik histokimya boyama cihazı (kit karşılığı), 1 adet sitosantrifüj cihazı, 1 adet formaldehit dozajlama cihazı, 1 adet ksilen-alkol geridönüşüm cihazı, 1 adet formalin geridönüşüm cihazı, 8 adet mikrotom, 5 adet makroskopi kabini, 14 adet mikroskop bulunmaktadır.

Tıbbi Patoloji kliniğine gönderilen materyaller rutin yöntemin yanı sıra gerek görülen vakalarda immünohistokimya ve özel boya çalışmaları ile değerlendirilmektedir. Kliniğimiz, Avrupa yakasında, medikal böbrek biyopsilerinde immunfloresan ve kemik iliği değerlendirilmelerinin Üniversite dışında yapılabildiği ikinci merkezdir. Hastanemiz kliniklerinden ve dış merkezlerden gönderilen yılda yaklaşık 350 böbrek biyopsisi immünfloresan metodu ile değerlendirilmektedir. Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A. Hastanesi, Bağcılar E.A. Hastanesi ve Taksim GOP E.A. Hastanesinden böbrek biyopsileri gönderilmektedir. İmmünfloresan uygulanan deri biyopsileri ile birlikte yıllık immünfloresan test sayısı 3500’dür. Yılda 350 kemik iliği biyopsisi kliniğimizde değerlendirilmektedir. Yılda ortalama 600 olguya frozen yöntemi ile tanı verilmektedir. Vakalarımızda çalışılan immün test sayısı yılda 22500, özel boya test sayısı ise 12000’dir. Ayrıca gereken vakalarda FISH ve CISH çalışmaları yapılmaktadır. Moleküler patoloji tetkikleri çalışmak üzere laboratuarımız hazırlanmakta olup, ihale aşamasındadır.

KadromuzBaşa Dön ^
Akademik Kadro
 • Prof. Dr. Fevziye Kabukcuoğlu (Eğitim Sorumlusu)
 • Doç. Dr. Deniz Tunçel (Başasistan)
 • Doç. Dr. Canan Tanık (İdari Sorumlu)
 • Uzm. Dr. Özlem Ton (Başasistan)
 • Uzm. Dr. A. Ayşim Özağarı
 • Uzm. Dr. Bahar Memiş
 • Uzm. Dr. Buket Bambul Sığırcı
 • Uzm. Dr. Gülçin Cihangiroğlu
 • Uzm. Dr. K.Gülçin Eken
 • Uzm. Dr. Onur Gönüllü
 • Uzm. Dr. Ramazan Uçak
 • Uzm. Dr. Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek

Asistan Kadrosu

 

 • Ayça Çağla Bakır
 • Beste Nurdan Şentürk
 • Ezgi Kül
 • Hazal Pınar Perçinoğlu
 • Makbule Nur Doğruyol Akın
 • Merve Altuntaş
 • Ömer Faruk Dilbaz
 • Selin Gökçenoğlu
 •  Şebnem Demiral 
Patoloji Teknisyenleri
 • Aslıhan Özdemir (Patoloji teknikeri)
 • Mehmet Demirel (Patoloji teknikeri)
 • Mina Kazak (Patoloji teknikeri)
 • Seda Savaş (Patoloji teknikeri)
 • Eda Savaş (Patoloji teknikeri)
 • Sena Karakuş (Patoloji teknikeri)
 • Hüseyin Kaya (Biyolog)
 • Havva Yücel (Biyolog)
 • Ali Alışmaz (Biyolog)
 • Elif Şengörün (Biyolog)
 • Derya Akdeniz (Lab. Teknikeri)
 • Yunus Emre Evkuran (Lab.Teknikeri)
 • Soner Taner (Lab.Teknikeri)
 • Esra Karadiş (Lab.Teknikeri)
 • Mine Gökmen (Lab.Teknikeri) 

Bilgi işlem Personeli
 • Nurdan Çanakçı
 • Salise Öztürk
 • Emre Yılmaz
 • Gülten Karakoç
 • Nefel Uzden
İletişimBaşa Dön ^