Nefroloji Kliniği
30 Aralık 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NEFROLOJİ KLİNİĞİ

nefroloji_kliniği.PNG

TarihçeBaşa Dön ^

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nefroloji Eğitimi 1980’li yıllarda Uludağ Üniversitesinde Dâhiliye ve Nefroloji Kliniklerinin kurucusu olan Prof.Dr. Aydoğan Öbek’le başlamıştır. Uzun yıllar 1.Dahiliye ve Nefroloji Kliniği adı altında iş görmekte olan klinik, 1995 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı ilk Nefroloji Kliniği olarak çalışmaya başlamıştır. Prof.Dr. Aydoğan Öbek’in 1999’da emekli olmasıyla birlikte 2 yıl uzmanlar ile yönetilmekte olan Nefroloji Kliniği’ne 18 Nisan 2001 yılında Ege Üniversitesi Nefroloji Kliniğinde eğitimini tamamlamış olan Doç.Dr. Abdulkadir ÜNSAL atanmıştır. İlk yan dal sınavı 2002 sonlarında açılmış olan klinikte 2003’ten itibaren 3 yan dal uzmanı ve 4 yan dal asistanı ile çalışmalar hız kazanmıştır ve onlarca yan dal uzmanı yetiştirilmiştir. 2004’te 36 cihaz ve 100 hasta ile Nişantaşı Diyaliz Merkezi, Nefroloji Kliniğine bağlanmış olup 2005 yılında yeni ek binaya geçilmiştir. Ayrıca 2013’ten itibaren toplam 4-6 hastaya haftada 3 gün 8 saat süreyle gece diyalizi uygulanmaktadır. 2015 yılından itibaren toplam 8 hasta ev hemodiyaliz programına alınmıştır. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Eylül 2015’te ilk transplantasyon uygulanmış olup günümüze kadar nakil sayısı 44’e kadar ulaşmıştır. Nefroloji güçlü ekibiyle çalışmalarına devam edecektir.

3 yıldan beri hastanemiz ve Kamu Hastaneler Birliğine bağlı diğer Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim alan asistan doktorlara kardiyoloji eğitim rotasyonları boyunca asistan eğitimi verilmektedir.

KliniğimizBaşa Dön ^

Nefroloji Kliniğimizde, Periton Diyalizi, Glomerülonefrit Polikliniği, Transplantasyon Polikliniği ve Genel Nefroloji olmak üzere 4 poliklinik hizmeti verilmektedir. Hemodiyaliz Ünitesi Akut ve Kronik olmak üzere 10’ar Hemodiyaliz makinesiyle iş görmekte, ortalama her ay 12 yeni hasta ilave olmaktadır. Her katta 1’er hekim ve 11 diyaliz hemşiresi iş görmektedir. Geçici ve kalıcı diyaliz kataterlerin takılması ve böbrek biyopsileri girişimsel Nefroloji odasında yapılmaktadır. 

3 yıldan beri hastanemiz ve Kamu Hastaneler Birliğine bağlı diğer Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim alan asistan doktorlara kardiyoloji eğitim rotasyonları boyunca asistan eğitimi verilmektedir.

KadromuzBaşa Dön ^
Akademik Kadro
 • Prof. Dr. Abdülkadir ÜNSAL (Eğitim Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Taner BAŞTÜRK
 • Doç. Dr. Elbis AHBAP (İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Tamer SAKACI
 • Uzm. Dr. Mahmut Başar AYKENT

 • Pretisyen Hekimler

 • Prt. Dr. Susan SINGABI ABDU
 • Prt. Dr. Ensar ÇELİK
 • Prt. Dr. Beyza Nur YÜKSEL
 • Prt. Dr. Didem YENMEZ
 • Prt. Dr. Hasan Erden GÖKTEPE
 • Prt. Dr. İsmail Yiğit POLAT

 • Diğer Kadrolar

 • 2 Nefropatolog
 • 1 Psikolog
 • 1 Eğitim Hemşiresi (BADE, DÖEP; 2010)
 • İletişimBaşa Dön ^