Mikrobiyoloji Laboratuvarı
30 Aralık 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

mikrobiyoloji_laboratuvarı.jpg

 

 

TarihçeBaşa Dön ^

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının kökleri hastanemizin ilk kuruluş yıllarına kadar uzanmaktadır. 1899 yılında Avrupa hastanelerindeki laboratuvarlara eş donanımda ve düzende olan ilk bakteriyoloji laboratuvarının kurucusu hastanenin ilk Başhekimi bakteriyolog İbrahim Bey'dir. Bakteriyolojihane’nin yönetimi dönemin en tanınmış Alman bilim adamları Dittmar Finkler, Walter Kruse, Friedrich Schultze yanında yetişmiş Bnb. Dr. Fuad Bey’e verilmiştir. Bu yıllarda hastane İstanbul'da bakteriyoloji laboratuvarı bulunan birkaç hastaneden biridir.                              

Arada geçen süreçte bakteriyoloji laboratuvarı ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. 20. yüzyıl ortalarında mekân olarak bugünkü Kadın Doğum binasının birinci katında hizmet vermiş olan Bakteriyoloji Laboratuvarı, 1983 te bugünkü ana binadaki yerine taşınmıştır. Laboratuvarın şefliğini sırasıyla Dr. Enver Karadeniz 1959- 1985) ve Dr. Engin Seber (1988-2002 ) yürütmüştür. 1992  senesinde şef Seza Artunkal’ın gelmesiyle Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden ayrılmış, eğitim kliniği haline gelmiş ve ilk asistanlarını almıştır. 1993 te Seza Artunkal’ın ayrılması sonrasında Dr. Engin Seber emekli oluncaya kadar bölümün şefliğini tekrar üstlenmiştir. 2003 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı şefliği Şef Muavini Dr.Banu Bayraktar'a verilmiştir.

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında şef ve şef muavini olarak çalışan hekimler: Dr. Enver Karadeniz, Dr. Engin Seber, Dr. Seza Artunkal, Dr. Birsen Durmaz Çetin, Dr. Banu Bayraktar'dır.

LaboratuvarımızBaşa Dön ^

Yılda yaklaşık 900.000 test çalışan Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarımız bakteriyoloji, kan kültürü, mikoloji, tüberküloz, seroloji, ELISA, moleküler biyoloji bölümlerinden oluşmaktadır. ELISA, tüberküloz ve moleküler biyoloji laboratuvarlarımız 2013 yılından itibaren Kamu Hastaneleri Başkanlığı-4'e bağlı hastanelere referans laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımız dış kalite kontrol programları ile denetlenmektedir.
Tüberküloz  laboratuvarımız ilaç direnç testlerinin yapılması için yetkilendirilmiş üçüncü seviye bir laboratuvar olup, 2012 yılından itibaren Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağına (TuLSA) bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2008 yılında moleküler araştırma laboratuvarımız kurulmuştur. Bu laboratuvarda kendi geliştirdiğimiz testlerle bakterilerde direnç genlerinin saptanması, mikobakteri türlerinin tanımlanması ve salgın yapan mikroorganizmaların tiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 2013 senesinde hastane yöneticimiz Prof.Dr. Halil Alış'ın katkılarıyla bakteriyoloji laboratuvarımıza MALDI-TOF MS cihazı kazandırılmıştır. Mikrobiyoloji alanında teknolojik bir devrim yaratan bu cihaz bakteri ve mayaları 3-5 dakika gibi kısa bir sürede tanımlayabilmektedir. Enfeksiyon etkenlerinin MALDI-TOF MS ile hızlı isimlendirilmesi hastanemizde antibiyotik yönetimine önemli katkılar sağlamıştır.

Araştırma ilgi alanlarımız, antibiyotik direnç mekanizmalarının genotipik ve fenotipik yöntemlerle ortaya konulması,  hipervirülan klonların saptanması, hastane enfeksiyonları, bakteriyemi, mikobakterilerde direnç ve tanımlama testleri, kandidemi, antifungal duyarlılık testleri, dermatofitler, enfeksiyon belirteçleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV' dir.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Banu Bayraktar, (D(ABMM), İdari Sorumlu)
 • Prof. Dr. Elif Aktaş Sepetçi (Eğitim Sorumlusu)
 • Doç. Dr. Mehmet Emin Bulut
 • Doç. Dr. Ayşe Barış
 • Uzm. Dr. Aysun Kaya
 • Doç. Dr. Mehmet Emin Bulut
 • Uzm. Dr. Nesrin Gareayaghi
 • Uzm. Dr. Süleyman Pelit

Asistan Kadrosu

 • Asist. Dr. Bilge Mazlumoğlu
 • Asist. Dr. Büşra Yılmaz Güler
 • Asist. Dr. Dilara Özşahin
 • Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu
 • Asist. Dr. Gülen Hürkal Yiğitler
 • Asist. Dr. Güzide Korürek
 • Asist. Dr. Hakan Karaca
 • Asist. Dr. Merve Alcalı
 • Asist. Dr. Nur Dilara İslamoğlu
 • Asist. Dr. Öznur Güneş
 • Asist. Dr. Saliha Rabia Şahin
 • Asist. Dr. Şevval Arduç
 • Asist. Dr. Yunus Emre Tok

Teknisyen Kadrosu

 • Bio. Aziz Çelik
 • Murat Birinci
 • Şuayip Kayakıran
 • Latife Öztürk
 • Ufuk Söyler
 • Nalan Akdemir
 • Seyit Aydın
 • Şükran Öztop
 • Gülsüm İnanç
 • Leyla Karakuş
 • Veysel Oruç
 • Zafer Tuncer
 • Özlem Ayta
 • Duygu Erdemir
 • Ali Murat
 • Berna Ünal
 • Esen Çelik
 • Büşra Doğusoylu
Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ 2017-2018 YILI EĞİTİM PLANI
Eğitim Yeri: Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği Seminer Odası
Eğitim Saati: 11.00 – 12.00


Tarih

Ders

Konuşmacı

2 EKİM 2017

MALDI-TOF MS’in Mikrobiyolojide kullanımı

Uzm. Dr. Ümmühan Topalca

5 EKİM 2017

Campylobacter Enfeksiyonları ve Laboratuvar tanısı

Uzm. Dr. Vildan Yavuz

9 EKİM 2017

Viral Gastroenteritler

Uzm. Dr. İbrahim Tuncer

12 EKİM 2017

Literatür saati

Asist. Dr. Nurcan Duman

16 EKİM 2017

Stok yönetimi

Özlem Teber

19 EKİM 2017

Bakteriolojide örneklerin toplanması, transportu ve işlenmesi

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

23 EKİM 2017

Bakteriyolojide kullanılan ayıraçlar, boyalar ve besiyerleri

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

26 EKİM 2017

Literatür saati

Asist. Dr. Leyla Teke

30 EKİM 2017

Hizmet kalite standartları ve laboratuvar

Birgül Karlıdağ

2 KASIM 2017

Bakterilerin yapısı

Asist. Dr. Hazan Zengin

6 KASIM 2017

Antibiyotiklerin sınıflandırılması

Asist. Dr. Zuhal Kalaycı Çekin

13 KASIM 2017

Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon

Asist. Dr. Leyla Teke

16 KASIM 2017

Anaerop bakterilerin laboratuvarda üretilmesi ve tanımlanması

Asist. Dr. Nur Anlıaçık

20 KASIM 2017

Kan Kültürü

Doç. Dr. Banu Bayraktar

23 KASIM 2017

Literatür saati

Asist. Dr. Nur Anlıaçık

27 KASIM 2017

MALDI-TOF MS’in yüksek riskli klonların ve hipervirülan suşların tespitinde kullanımı

Doç. Dr. Elif Aktaş Sepetçi

30 KASIM 2017

Parazitlerin saptanması ve tanımlanmasına genel yaklaşım

Asist. Dr. Nurcan Duman

4 ARALIK 2017

Enfeksiyon hastalıklarının tanısında immünassayler

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

7 ARALIK 2017

Literatür saati

Asist. Dr. Leyla Teke

11 ARALIK 2017

Dermatofit Enfeksiyonları

Uzm. Dr. Ayşe Barış

14 ARALIK 2017

Hastabaşı testleri (POC)

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

18 ARALIK 2017

Literatür saati

Uzm. Dr. Süleyman PELİT

21 ARALIK 2017

Literatür saati

Asist. Dr. Eyyüb KARACAN

25 ARALIK 2017

HIV infeksiyonu laboratuvar tanısı

Uzm. Dr. Emin Bulut

29 ARALIK 2017

Sifiliz ve laboratuvar tanısı

Asist. Dr. Hazan Zengin

4 OCAK 2018

Hastabaşı Testleri-2(POCT)

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

8 OCAK 2018

Brucella enfeksiyonları ve laboratuvar tanısı

Asist. Dr. Leyla TEKE

11 OCAK 2018

Periferik yayma değerlendirmesi

Doç. Dr. Dildar Bahar Genç
Çocuk Onkoloji Uzmanı 

15 OCAK 2018

Borrelia

Asist. Dr. Nur ALNIAÇIK

18 OCAK 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Hazan Zengin

22 OCAK 2018

Duyarlılık test metodları: Disk difüzyon ve Dilüsyon testleri

Asist. Dr. Burçin ÇİV

25 OCAK 2018

Otomatize sistem duyarlılık testleri ve verilerin analizinde kullanılan expert sistemler

Asist. Dr. Ecem BÜYÜKYANBOLU

29 OCAK 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Leyla TEKE

1 ŞUBAT 2018

Beta-laktamazların sınıflandırılması

Asist. Dr. Hazan ZENGİN

5 ŞUBAT 2018

İzolasyon önlemleri

Uzm. Dr. Ahsen ÖNCÜL

8 ŞUBAT 2018

Kolistin direnci

Asist. Dr. Leyla Teke

12 ŞUBAT 2018

Virusların yapısı ve sınıflandırılması

Asist. Dr. Nur Anlıaçık

15 ŞUBAT 2018

Literatür saati

Uzm. Dr. Ayşe Barış

19 ŞUBAT 2018

Hepatit B virusu

Asist. Dr. Nurcan Duman

22 ŞUBAT 2018

Hepatit C virusu

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

26 ŞUBAT 2018

HIV infeksiyonu olan naif hasta ART tedavi önerileri

Uzm. Dr. Dilek Sevgi
Enfeksiyon Hastalıkları

1 MART 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Nurcan Duman

5 MART 2018

CMV

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

8 MART 2018

Viral kanamalı ateşler

Asist. Dr. Hazan Zengin

12 MART 2018

Aşılar ve Güncel aşı takvimi

Asist. Dr. Leyla Teke

15 MART 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

19 MART 2018

Besin zehirlenmeleri

Asist. Dr. Nur Anlıaçık

22 MART 2018

Bilim etiği

Uzm. Dr. Süleyman Pelit

26 MART 2018

Stafilokoklar

Asist. Dr. Nurcan Duman

29 MART 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Nur Anlıaçık

2 NİSAN 2018

Streptokoklar

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

5 NİSAN 2018

Enterokoklar

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

9 NİSAN 2018

Haemophilus

Asist. Dr. Hazan Zengin

12 NİSAN 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Leyla Teke

16 NİSAN 2018

Bakteriyel Hipermutasyon

Doç. Dr. Elif Aktaş Sepetçi

19 NİSAN 2018

Neisseria

Asist. Dr. Leyla Teke

26 NİSAN 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Hazan Zengin

30 NİSAN 2018

Escherichia

Asist. Dr. Nur Anlıaçık

3 MAYIS 2018

Klebsiella, Enterobacter, Serratia

Asist. Dr. Nurcan Duman

7 MAYIS 2018

Mycoplasma ve Üreaplasma

Uzm. Dr. Süleyman Pelit

10 MAYIS 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

14 MAYIS 2018

Acinetobacter

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

17 MAYIS 2018

Pseudomonas

Asist. Dr. Zuhal kalaycı

21 MAYIS 2018

Validasyon-Verifikasyon

Doç. Dr. Banu Bayraktar

24 MAYIS 2018

Literatür saati

Asist. Dr. Ecem Büyükyanbolu

28 MAYIS 2018

Moleküler Mikrobiyoloji

Asist. Dr. Eyyüb Karacan

31 MAYIS 2018

İnsan Mikrobiyomu

Asist. Dr. Hazan Zengin

4 Haziran 2018

Mikrobiyoloji laboratuvarında satın alma yöntemleri

Uzm. Dr. Emin Bulut

7 Haziran 2018

Maya mantarlarının yapısı ve laboratuvar tanıları

Uzm. Dr. Ayşe Barış

 

YayınlarBaşa Dön ^


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

2017

1.Aktaş, E., B. Otlu, D. Erdemir, H. Ekici, E.Bulut “A First Insight into Escherichia coli ST131 High-Risk Clone Among Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Urine Isolates in Istanbul with the Use of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass-Spectrometry and Real-Time PCR”,Microb Drug Resist, May 3. doi: 10.1089/mdr.2017.0021. [Epub ahead of print] (2017).(SCI)

2. Aktas, E., G. Malkoçoğlu, B. Otlu, A. Çopur Çiçek, C. Külah, F. Cömert, C. Sandallı, C .Gürsoy, D. Erdemir, E.Bulut “Evaluation of the Carbapenem Inactivation Method (CIM) for Detection ofCarbapenemase-Producing Gram-Negative Bacteria in Comparison with the RAPIDEC® CARBA NP”.Microb Drug Resist,23(4),457-461, 2017.(SCI)

3.Süzük Yıldız, S., H. Şimşek, N. Çöplü, Z. Gülay; UAMDS Study Group* (Aktaş E).National Antimicrobial Resistance Surveillance System (NAMRSS) external quality assessment studies: 2011-2016”,Mikrobiyol Bul., 51(3):247-259, 2017.(SCIE)

4. Sarı, A.N., S. Süzük, O. Karatuna, D.Öğünç, A. E. Karakoç, Z. Çizmeci, H.E. Alışkan, F. Cömert, M. Z. Bakıcı, N. Akpolat, F.F. Çilli, Y. Zer, A. Karataş, B.A.Karapınar, G. Bayramoğlu, M. Özdamar, F. Kalem, N. Deliağaoğlu, E.Aktaş , N. Yılmaz, Ş. Gürcan, Z. Gülay,“Results of a Multicenter Study Investigating Plasmid Mediated Colistin Resistance Genes (mcr-1 and mcr-2) in Clinical Enterobacteriaceae Isolates from Turkey”, Mikrobiyol Bul, 51(3): 299-303, 2017. (SCIE)

5. Bariş, A., H. Gencer,N. Dalgiç, G. Şik, F. Özakkaş, E. Aktaş “Magnusiomyces capitatus Peritonitis in a Child With Acute Lymphocytic Leukemia as a Breakthrough Infection During Caspofungin Therapy”,Pediatr Infect Dis J., 36(12):e351-e353, 2017 (SCI)

6.Cizmeci, Z.E. Aktaş, B. Otlu, O. Acıkgoz, S. Ordekçi“Molecular characterization of carbapenem- resistant Enterobacteriaceae yields increasing rates of NDM-1 carbapenemases and colistin resistance in an OXA-48- endemic area”J Chemother.  May 9, 1-7. doi: 10.1080/1120009X.2017.1323149. [Epub ahead of print] (2017).(SCIE)

7. Barış, A., N. Anlıaçık, M.E. Bulut, R. Deniz, E.Yücel,E. Aktaş,“Evaluation of Mascia Brunelli Rapid Antigen Test in the Diagnosis of Group A Streptococcal Pharyngitis”,Mikrobiyol Bul,  51(1), 73-78, 2017. (SCIE)

8. Aktaş, E., N.C. Gürsoy, T. Sakacı, Y. Koç, A.A. Hamidi, E. Bulut, D. Erdemir, B. Otlu, “Femoral hemodialysis catheter-related bacteremia due to Globicatella sanguinis: challenges in species identification”,Mikrobiyol Bul 51(2), 177-182, 2017. (SCIE)

9.Erdoğan, D., F. Comert,E. Aktaş, F.Köktürk, C. Külah, “Fecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella spp. in Turkish community”, Turk J Med Sci. 47(1), 172-179, 2017. (SCIE)

10. Barış, A., M.E. Bulut, A. Öncül, B. Bayraktar, “Distirbution of clinical isolates at species level and their antibiotic susceptibilities in intensive care units patients”, Journal of the Turkish Society of Intensive care- Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 15(1), 21-27, 2017.

11. Pelit, S., M.E. Bulut, B. Bayraktar, “The frequency of Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis in patients with urethral symptoms”, Medical Journal of Bakırköy, 13(1), 10-13, 2017.

12. Topalca, Ü.S.,N.Sayğılı,N.Anlıaçık, M. E. Bulut, E. Aktaş, “İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Hızlı Tanısında İdrar Örneğinin Gram Boyama ve Matriks Aracılı Lazer Desorpsiyon İyonizasyon – Uçuş Zamanlı – Kütle Spektrometrisi (MALDİ – TOF MS) ile İncelenmesinin Etkinliği”Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2017;  DOI: 10.5350/SEMB.20170721081035

13.Bayraktar, B., S. Pelit, M.E. Bulut, E. Aktaş,"Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae kan dolaşımı enfeksiyonlarında antibiyotik direnç oranlarının yıllar içindeki değişimi" Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2017.

2016

1. Yıldız Sevgi, D., A. Gündüz, A.S. Konuklar, M. Müslüman, F. Tuncer, O. Derin, B. Bayraktar, N. Uzun, “Daptomycin for the treatment of daptomycin nonsusceptible Enterococcus faecium bacteremia”, Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 4 (1): 36-38, 2014.

2. Sevgi, D.Y., B. Bayraktar, A. Gündüz,  B.Y. Özgüven, A. Togay, E. Bulut, N. Uzun, İ. Dökmetaş, “Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor and intereferon- gama-induced protein 10 levels correlate with significant fibrosis in chronic hepatitis B” Wien Klin Wochenschr. 128(1-2), 28-33, 2016. (SCIE)

3. Malkoçoğlu, G., E. Aktaş,B.Bayraktar, B. Otlu, E. Bulut , “ VIM-1, VIM-2 and GES-5 carbapenemases among  Pseudomonas aeruginosa isolates at a tertiary hospital in Istanbul, Turkey”, Microbial Drug Resistance 2016 DOI: 10.1089/mdr.2016.0012 (SCI)

4. Derin, O., D. Yıldız Sevgi, A. Gunduz, N. Uzun Kes, H. S. Yeltepe Turk, A. Togay, B. Bayraktar, İlyas Dökmetaş, “Acinetobacterspp in Intensive Care Unit: Risk Factors Associated with Infection and Mortality”, Open Science Journal,1(1), 2016.

5. Malkoçoğlu, G.,H. Gencer, A. Kaya, N.Dalgıç, M.E.Bulut,E.Aktaş,“Corynebacterium propinquum  bronchopneumonaie in a child with ataxia telangiectasia”,Turk J Pediatr. 58(5), 558-561, 2016.(SCIE)

6.Refregier, G., E. Abadia, T. Matsumoto, H. Ano, T. Takashima, I. Tsuyuguchi, E. Aktas, F.Cömert, M.K. Gomgnimbou, S. Panaiotov, J. Phelan, F. Coll, R. Mcnerney, A. Pain, T.G. Clark, C. Sola, “Turkish and Japanese Mycobacterium tuberculosis sublineages share a remote common ancestor”,Infect Genet Evol. 45, 461-473, 2016. (SCIE)

2014

1. Dalgic, N., C.A. Karadag, B. Bayraktar, M. Sancar, O. Kara, S. Pelit, S. Celebi, I. Kafadar, A.I. Dokucu, “Ertapenem versus standard triple antibiotic therapy for the treatment of perforated appendicitis in pediatric patients: a prospective randomized trial", European Journal of Pediatric Surgery, 24(5), 410-8, 2014. (SCIE)

2. Topkaya, A.E., A. Balıkcı, F. Aydın, G. Hasçelik, T. Kayman, R. Kesli, S. Aydemir, I. Akyar, A. Gökalp, G. Dündar, N. Gürler, D. Perçin, D. Fındık, H. Avunduk, B. Bayraktar, “Epidemiology, clinical and microbiological characteristics of invasive streptococcal infections in Turkey, 2010-2011”, Mikrobiyoloji Bülteni, 48(1), 1-13, 2014. Turkish. (SCIE)

3. Akın, M., B. Erginel, A. Yıldız, B. Bayraktar, F. Yanar, C.A. Karadağ, N. Sever, A.I.Dokucu, “ Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abcess formation”, Ulusal Travma  ve Acil Cerrahi Dergisi, 20(1), 28-32, 2014.

4. Toprak, D., A. Soysal, M.A. Torunoğlu, M. Turgut, S. Türkoğlu, F.C. Pimenta, M.G. Carvalho, X. Wang, L. Mayer, G. Altınkanat, G. Söyletir, B. Mete, M. Bakır, Turkish Meningitis Study Group.” PCR-based national bacterial meningitis surveillance in Turkey: years 2006 to 2009”, Pediatr Infect Dis J. , 33(10),1087-9, 2014. Turkish Meningitis Study Group ... Erdal Ince, Gonca Yılmaz, Nur Peltek, Emel Saylam, Özlem Genç, Ahmet Özlü, Hasan Hüseyin Zorgül, Murat Elevli, Süleyman Bayraktar, Tülay Olgun, Metin Uysalol, Banu Bayraktar, Yadigar Genç, Özcan Nazlıcan, Mehmet Davutoğlu… (SCI)

5. Durmaz, R., A.T. Kalaycıoglu, S. Acar, Z. Bakkaloglu, A. Karagoz, G. Korukoğlu, M. Ertek, M.A. Torunoglu, Turkish Rotavirus Surveillance Network. “Prevalence of Rotavirus Genotypes in Children Younger than 5 Years of Age before the Introduction of a Universal Rotavirus Vaccination Program: Report of Rotavirus Surveillance in Turkey”, PLoS One. 2014 Dec 1;9(12):e113674. 0113674. eCollection 2014. The members of the Turkish Rotavirus Surveillance Network are: Selma Gokahmetoglu and Adnan Ozturk (Erciyes University Medical Faculty, Kayseri); Aysen Bayram and Nilgun Col Araz (Gaziantep University Medical Faculty,Gaziantep); Ekrem Yasar, Fatma Bacalan, and Ozlem Ozgur Gundeslioglu (Children’s Hospital, Diyarbakır); Mustafa Altindis and Aysegul Bukulmez (Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Afyon); Betigul Ongen and Ayper Somer (Istanbul University Medical Faculty, Istanbul); Banu Bayraktar and Nazan Dalgic Karabulut (Istanbul Sisli Etfal Research and Application Hospital, Istanbul)… (SCIE)

6.Karabulut, N. , B. BayraktarY. Bulut, “Comparison of manual mycobacteria growth indicator tube and epsilometer test with agar proportion method for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis”, Indian Journal of Medical Microbiology, 32(3), 281-284, 2014. (SCIE)

2013

1. Sevgi, DY., O. Derin, AS. Alpay, A .Gündüz, AS. Konuklar, B. Bayraktar, E. Bulut, N. Uzun, E. Sonmez, “Extrapulmonary tuberculosis: 7 year-experience of a tertiary center in Istanbul” European journal of İnternal Medicine, 24, 864-7, 2013. (SCIE)

2012

1. Buğdaci, M.S., C. Karaca, C. Alkim, B. Kesıcı, B. Bayraktar, M Sökmen, “Serum complement C4 in chronic hepatitis C: correlation with histopathologic findings and disease activity”, Turkish Journal of Gastroenterology, 23(1), 33-7, 2012. (SCIE)

2. Gulec, S.G., L.Telhan, T. Koçkaya, E. Erdem, B. Bayraktar, A. Palanduz, “Description of pediatric tuberculosis evaluated in areferral center in İstanbul Turkey”, Yonsei Medical Journal, 53(6), 1176-82, 2012. (SCI)

2011
1. Bayraktar, B., A. Bayrı Barış, E. Bulut, B. Toksoy, A. Palanduz, Z. Aktaş, Ç. Bal Kayacan, T. Aslan T, “Vancomycin-reistant Enterococcus faecium infections on pediatric wards”, Paediatria Croatica, 55, 233-237, 2011. (SCIE)

2. Dalgic, N., M. Sancar, B. Bayraktar, E. Dincer, S. Pelit, “Ertapenem for the treatment of urinary tract infections caused by extended-spectrum β-lactamase-producing bacteria in children”, Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 43, 339-343, 2011. (SCI)

3. Dalgic, N., M. Sancar, B. Bayraktar, M.Pullu, O.Hasim, “Probiotic, zinc and lactose-free formula in Children with rotavirus diarehea: Are they effective?”, Pediatrics International, 53, 677-82, 2011. (SCIE)

4. Bugdaci, M. S., C. Alkim, C. Karaca, B. Kesici, B. Bayraktar, M. Sokmen, “Could complement C4 be an alternative to biopsy for chronic hepatitis B histopathologic findings?”, Journal of Clinical Gastroenterology, 45, 449-455, 2011. (SCI)

5. Bugdaci, M. S., S.S. Zuhur, M. Sokmen, B. Toksoy, B. Bayraktar, Y. Altuntas,“The role of Helicobacter pylori in patients with hypothyroidism in whom could not be achieved normal thyrotropin levels despite treatment with high doses of thyroxine”, Helicobacter, 16, 124-130, 2011. Erratum in: Helicobacter. 2011 Dec;16(6):482. Albayrak, Banu [corrected to Bayraktar, Banu]. (SCI)

6. Bayraktar, B., E. Bulut, A. Bayri Baris, B. Toksoy, N. Dalgic, C. Celikkan, D. Sevgi, “Species distribution of the Mycobacterium tuberculosis complex in clinical isolates from 2007 to 2010 in Turkey: a prospective study”, Journal of Clinical Microbiology, 49(11), 3837-41, 2011. (SCI)

7. Bayraktar, B., A. Togay, H. Gencer, T. Kockaya, N. Dalgic, A. Baris, E. Bulut, “Mycobacterium caprae causing lymphadenitis in a child”, Pediatric Infectious Disease Journal, 30, 1012-1013, 2011. (SCI)

2010

1. Bayraktar, B., B. Toksoy, E. Bulut, “Detection of bla(CTX-M) beta-lactamase genes in extended-spectrum beta-lactamase producing gram-negative bacteria”, Mikrobiyoloji Bülteni, 44, 187-96, 2010. (SCIE)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

2017

1. Sayğılı, N., E. Bulut, R. Deniz, N. Dalgıç, E. Aktaş, “Boğaz Sürüntü Örneklerinde A Grubu Beta-Hemolitik Streptokokların Belirlenmesinde Bionexia Strep A Plus Hızlı Antijen Testinin Kullanımı”,Türk MikrobiyolCem Derg, 47(3):138-145, 2017.

2. Pazarlı, O., F. Cömert, C. Külah, E. Aktaş, F. Köktürk, “Kinolon dirençli Escherichia coli ve Klebsiella spp. izolatlarında direnç sağlayan gen mutasyonlarının ve direnç genlerinin araştırılması”, Türk Mikrobiyol Cem Derg,47(4):176-184,2017.

3.Pelit, S., G. Erköse Genç, A.Barış, Z. Erturan, “Trichosporon türlerinin tanımlanmasında Matriks Aracılı Lazer Dezorpsiyon İyonizasyon-Uçuş Zamanlı-Kütle Spektrometresi (MALDI-TOF MS) sisteminin API ID 32C ve VITEK 2 ile karşılaştırılması”Türk MikrobiyolCem Derg,47(4):169-175, 2017.

4.  Borsa, B. A., H.H. Kaplan, A.Bayrı-Barış, Z. Güngördü-Dalar, V.C. Özalp,“Kerstersia gyiorum: Nadir bir kronik süpüratif otitis media etkeni”, Klimik Dergisi, 30(3): 158-60, 2017.

2016

1. Bayraktar, B., ”HIV-Virüsün Genel Özellikleri, HIV- General Features of the Virus”, Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics, 9(1):1-5, 2016.

2. Hamidi, A.A., D. Özyiğitoğlu, İ. Tuncer, E. Aktaş, D.Y. Sevgi, H. Acınıklı, M.E.Bulut,İ Dökmetaş,“Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae’nin neden olduğu ürosepsis olgularında ardışık oral antibiyotik tedavisi bir seçenek olabilir mi?”, Türk Mikrobiyol Cem Derg ,46(1):33-39, 2016.

3. Ögedey, E. D., F., F. Köktürk, C. Külah, E.Aktaş, “Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia coli ve Klebsiella spp. izolatlarında CTX-M enzimlerinin belirlenmesi”, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 46(2):88-96, 2016.

2015

1. Pelit, S.,B. Bayraktar, M.E. Bulut, N. Dalgıç Karabulut, A. Nuhoğlu, “Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Viral Etkenlerin İmmunofluoresan ve İmmunokromatografik Yöntemler ile Araştırılması”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 49(2), 118, 2015.

2. Togay, A.,B. Bayraktar, D. Yıldız Sevgi, E.Bulut, “Yatan Hastalardan Izole Edilen Candida Türlerinin ve Antifungal Duyarliliklarinin Belirlenmesi”, Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 49(4), 266, 2015.

2010

1. Toksoy, B., B. Bayraktar, E. Bulut, F. Başarı, “Klinik örneklerinden izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları”, ANKEM Dergisi,  24, 7-11, 2010.

2. Bayraktar,  B., B. Toksoy,  E. Bulut, “Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus ve adenovirus saptanması” Klimik Dergisi, 23, 15-17, 2010.

3. Pelit, S., E. Bulut E, B.Bayraktar, “ Üretrit ön tanılı hastalardan izole edilen Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının belirlenmesi”, ANKEM Dergisi, 24, 227-230, 2010.

2008

1. Başarı, F.,B. Bayraktar, E. Bulut, “Beta-hemolitik streptokokların gruplandırılması ve çeşitli antibiyotiklere dirençleri”, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 38, 106-111, 2008.

2.Bayraktar, B., F. Başarı, E. Bulut, “A grubu Beta-Hemolitik streptokoklarda antibiyotik duyarlılığı ve makrolid direnç fenotipi”, ANKEM Dergisi, 22, 127-131, 2008.

3.Ceren, E., T. R. Ekmekçi, D. Sakız, A. Köşlü, B. Bayraktar, “Onimikoz tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması”, Türkderm- Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 42, 91-93, 2008.

2007

1.Bayraktar, B., E. Bulut, B. A. Borsa, “Katater ile ilişkili infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere dirençleri”, ANKEM Dergisi, 21, 46-49, 2007.

2.Bayraktar, B., N. Arslan Karabulut, E. Bulut, N. Şahin, “Yoğun bakım ünitesinde ventilatörle ilişkili pnömoni olgularından Mini – BAL kültürü ile izole edilen etkenler ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları”, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 37, 15-18, 2007.

2006

6. Bayraktar, B., E. Bulut, H. Erdoğan, “AntiHIV test sonuçlarının değerlendirilmesi”, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni, 40, 47-50, 2006.

2004

1. Bayraktar, B., N. Özcan, S. Boruhan, F. Başarı, E. Bulut, “Yatan  ve ayaktan hastalardan izole edilen  üriner sistem infeksiyonu etkeni gram negatif  çomaklarda antibiyotiklere direnç”, ANKEM Dergisi 18, 137-140, 2004.

2. Bayraktar, B., D. Yıldız, E. Bulut, “Yoğun bakım ünitesinden izole edilen karbapaneme dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarında metallobetalaktamaz üretiminin araştırılması”,  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 34, 248-252, 2004.

3. Bayraktar, B., D.Yıldız, E. Bulut, Ş. Öcalmaz, E. Seber, “Staphylococus aureus’un identifikasyonunda kullanılan üç metodun değerlendirilmesi”, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 34, 211-214, 2004. 

2003

1. Bayraktar, B., A. Eren Şensoy, E. Bulut, A. Gündüz, E. Seber, “Hepatit C infeksiyonu şüpheli olgularda enzim Immunossay (EIA) ve COBAS AMPLICOR HCV– RNA test sonuçlarının karşılaştırılması”, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 33, 266-268, 2003.

2. Gül, M., F. Korkmaz, B.Çetin, B. Bayraktar, A. Eren Şensoy, E. Seber, “Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28, 9-12, 2003.

 

İletişimBaşa Dön ^


ADI-SOYADI

KURUMSAL MAİL ADRESİ

DAHİLİ TELEFON

Banu BAYRAKTAR

Banu.Bayraktar@sislietfal.gov.tr

5199

Elif AKTAŞ SEPETÇİ

Elif.Aktas@sislietfal.gov.tr

5199

Mehmet Emin BULUT

MehmetEmin.Bulut@sislietfal.gov.tr

5199

Ayşe BARIŞ

Ayse.Baris@sislietfal.gov.tr

5198

Süleyman PELİT

Suleyman.Pelit@sislietfal.gov.tr

5198