Kulak Burun Boğaz Kliniği
30 Aralık 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ

thumbnail_IMG_0717.jpg 

 

TarihçeBaşa Dön ^

Hastanemiz 1899 yılında Çocuk hastanesi olarak kurulmuş olup, 1900 yılından beri K.B.B polikliniği ve kliniği faaliyettedir. 1964 yılından bu yana eğitim veren kliniğimiz Türkiye’nin eski ve köklü kliniklerinden biri olup, kuruluşundan itibaren Sn. Dr. Muhittin Nuri, Sn. Dr. Ziya Nuri Paşa, Sn. Dr. Rıza Servet, Sn. Dr. Taptas Bey, Sn. Dr. Haydar İbrahim, Sn. Dr. Ekrem Behçet Tezel, Sn. Dr. İhya Salih, Sn. Dr. İhsan Hilmi Duydal, Sn. Dr. Orhan Toros, Sn. Dr. Nakiyettin Yaltırım, Sn. Dr. Mehmet Ziyaettin Maktav, Sn. Dr. Abdurrahman Tuğyan Atatür sırasıyla kliniğimizde şeflik görevini yürütmüşlerdir. Dr Tuğyan Atatür’ün 1981 yılında hastalanarak klinik şefliğinden ayrılmasından sonra klinik bir süre şef yardımcısı Op. Dr. Kadir Güngör tarafından idare edilmiştir. Daha sonra Sayın Doç. Dr. Aras Şenvar 1981 yılında şeflik görevine atanmıştır. Bu görevi 1998 yılına kadar sürdürmüştür. Aynı yıl içinde şeflik görevine Doç. Dr. Suat Turgut, şef yardımcılığına Op. Dr. Çetin Vural ve Op. Dr. Burhan Dadaş atanmış olup ve bu dönem içinde sırasıyla Op. Dr. Burhan Dadaş ve Op. Dr. Çetin Vural kliniğimizden doçent ünvanı almıştır. Giderek artan hasta sayısı ve yeni bir KBB kliniğine olan ihtiyaç nedeniyle 2001 yılında kliniğimiz şef muavini Doç. Dr. Burhan Dadaş ve kliniğimizden yetişmiş hekimlerin bir araya gelmesiyle 2. KBB kliniği kurulmuştur. Bu tarihten itibaren 2011 yılına kadar iki klinik olarak hizmet verilmiştir. 2011 yılından sonra klinik eğitim ve idari sorumlusu görevine Doç. Dr. Berna Uslu Coşkun atanmıştır. Eğitim ve idari klinik sorumlumuz Doç. Dr. Berna Uslu Coşkun önderliğinde kliniğimiz 07 Ekim 2016 tarihinde Türk Kulak Burun Boğaz ve BBC Derneği Yeterlilik Kurulu’ndan akreditasyon belgesi almıştır. 2017 yılında kliniğimize Prof. Dr. Suat Turgut tekrar atanmıştır. Halen Prof. Dr. Suat Turgut ve Prof. Dr. Berna Uslu Coşkun eğitim ve idari sorumluları olarak görevlerini devam ettirmektedirler.

Kliniğimizden Uzmanlığını Alan Doktorlar

Aslı Batur Çalış

Hayati Şavk

Mehtap Özkahraman Kırık

Arif Ersoy

Seher Şirin

Didem Rıfkı

Berna Uslu Çoşkun

Erdal Sakallı

Fatih Tetik

Burak Çakır

Alper T. Koşar

Irmak Uçak

Haydar Cemal Özdoğan

İlknur Ö. Topkar

Nazlı Selvi

Ebru Topuz

Selçuk C. Erdurak

Mustafa Bağlı

Seyhan Alkan

Savaş Sarı

Mahmut Cankaya

Zeynep Alkan

H. Deniz Tansuker

Zeynep Nur Erol

Gülten Aydın

Hüseyin Sabuncu

Okan Parmaksız

Murat Ünlü

Selma Şeker

Nurullah Seyhun

Cem Yıldırım

İsmet Emrah Emre

Pınar Akova Soydaş

Volkan Çağlayan

Y. Orhan Uçal

Egehan Salepçi

Belit Merve Şener

Ömürsen Yıldırım

Uğur Doğan

İbrahim Sayın

Vepa Silapov

 

Can Kalkavan

Denizhan Dizdar

 

Müge Özçelik

Ayfer Ulçay

 

Ayça Koç

Eymen Oruç

 

Bülent Koç

Selma Şeker

 

Gökhan Akgül

Ozan Özdemir

 

Özlem Ünsal

Gülpembe Talayhan

 

M. Esra Sözen

Senem Kurt Dizdar

 

 

KliniğimizBaşa Dön ^

Kliniğimiz, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi ana binasının 8.katında, toplam 24 yatakla hizmet vermektedir. Aynı binanın zemin katında yer alan polikliniğimizde, 8 odada genel ve yan dal polikliniklerinin yanı sıra sağlık kurulu muayenesi de yapılmaktadır.

Odyoloji ünitemiz de aynı binanın zemin katında, 2 adet sessiz kabin ve 2 adet odyometri cihazı ile hizmet vermekte olup, klinik ABR, klinik OAE ve VNG cihazlarımız da bulunmaktadır. Dokuzuncu kattaki Uyku laboratuvarı’mızda haftanın 4 günü ikişer hastaya polisomnografi ve/veya CPAP titrasyon testleri yapılmaktadır.

Merkezi ameliyathanedeki iki salonumuzda iki adet ameliyat mikroskobu, sinir monitorizasyonu cihazı, radyofrekans cihazı, endoskopik cerrahi sistemi, tur ve mikrodebrider cihazı ile branşımızın hemen hemen tüm ameliyatları yapılmaktadır. Lokal anestezi ile yapılan basit müdahaleler için, hastanemizin birinci katında bulunan salonu diğer kliniklerle ortak kullanmaktayız.

Eğitim dönemi boyunca her Cuma sabah 7.30 da eğitim seminerleri yapılmakta sonrasında makale saati düzenlenmekte ve güncel literatür bilgileri tartışılmaktadır. Her çarşamba klinik sorumlularımız yönetiminde eğitim viziti gerçekleştirilmektedir.

Her yıl bilim dalımızla ilgili kongre ve toplantılara aktif katılım sağlanmakta ve yerli ve yabancı dergilerde çalışmalarımız yayınlanmaktadır.

Sayın hocalarımız Prof. Dr. Suat Turgut ve Prof. Dr. Berna Uslu Coşkun öncülüğünde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği olarak hedefimiz, çağdaş yöntemleri yakından izlemek ve uygulamak, ulusal ve uluslar arası alanda akademik performansımızı yükseltmek, uzman ve asistan hekimlerin ilgi alanları olan alt dallara daha çok odaklanabilmelerini sağlamak, hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve her zaman en iyiyi hedeflemektir.

Kulak Burun Boğaz ve BBC kliniği olarak ilgilendiğimiz alanlar ve uygulamalarımız:

OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ

İNTRATİMPANİK ENJEKSİYON

YABANCİ CİSİM ÇIKARMA

FASİYAL SİNİR REANİMASYON CERRAHİSİ

FASİYAL EMG VE ENOG DEĞERLENDİRİLMESİ

OTOHEMATOM VE APSE TEDAVİSİ, MEATOPLASTİ,

YENİDEN POZİSYONLANDIRMA VE SERBESTLEŞTİRİCİ MANEVRALAR,

KULAK YOLU POLİPLERİ EKSİZYONU

MİRİNGOTOMİ-PARASENTEZ

VENTİLASYON TÜPÜ UYGULAMASI

TİMPANOPLASTİ

MASTOİDEKTOMİ

KRONİK OTİT KOMPLİKASYON CERRAHİSİ

FASİYAL FONKSİYON TOPODİAGNOSTİK TESTLER

AURİKULA VE DIŞ KULAK YOLU YARALANMALARI TEDAVİSİ

TÜMÖR CERRAHİSİ (AURİKULA, DIŞ KULAK KANALI)

EKSPLORATİF TİMPANOTOMİ

STAPEDOTOMİ/STAPEDEKTOMİ

TÜMÖR CERRAHİSİ (ORTA VE İÇ KULAK)

KULAK İMPLANTLARI-ORTA KULAK-KEMİĞE İMPLANTE- KOKLEAR İMPLANTASYON BEYİN SAPI İMPLANTI

ENDOLENFATİK KESE CERRAHİSİ

VESTİBÜLER NÖREKTOMİ

AKUSTİK NÖRİNOM CERRAHİSİ

FASİYAL SİNİR CERRAHİSİ

GLOMUS TÜMÖRÜ CERRAHİSİ

PETRÖZEKTOMİ

KAFA TABANI CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU

LABİRENTEKTOMİ

MEDİKAL LABİRENTEKTOMİ

ENDOSKOPİK KULAK CERRAHİSİ

MALFORMASYON DÜZELTİLMESİ- AURİKULA, DIŞ KULAK KANALI, ORTA KULAK

RİNOLOJİ

NAZAL KOTERİZASYON 

DİAGNOSTİK NAZAL ENDOSKOPİ             

NAZOFARENKS BİYOPSİ

YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI

NAZAL SİNEŞİ AÇILMASI              

ALT KONKA CERRAHİSİ

KONKA BÜLLOZA CERRAHİSİ

SEPTAL HEMATOM TEDAVİSİ

NAZAL FRAKTÜR REDÜKSİYONU

SEPTAL APSE TEDAVİSİ

SEPTUM CERRAHİSİ

AÇIK TEKNİK SEPTOPLASTİ

SEMER BURUN DEFORMİTESİ ONARIMI

NAZAL VALF CERRAHİSİ

TOTAL BURUN REKONSTRÜKSİYONU

REVİZYON SEPTOPLASTİ

MALFORMASYON DÜZELTİLMESİ

NAZAL FRAKTÜR REPOZİSYONU

SEPTORİNOPLASTİ

SEPTAL PERFORASYON ONARIMI

REVİZYON RİNOPLASTİ

RİNOFİMA EKSİZYONU

NAZAL POLİPEKTOMİ

EKSTERNAL ETMOİDEKTOMİ

CALDWELL LUC AMELİYATI

FRONTAL SİNÜS TREPİNASYON

MAKSİLLER SİNÜS PONKSİYONU VE LAVAJ

FRONTAL SİNÜS CERRAHİSİ 

SFENOİD SİNÜS CERRAHİSİ 

FRONTOSFENOETMOİDEKTOMİ

OROANTRAL FİSTÜL KAPATILMASI 

SFENOPALATİNE ARTER LİGASYONU

MAKSİLER VE ETMOİD ARTER LİGASYONU

ANTROKOANAL POLİP CERRAHİSİ

ORBİTAL DEKOMPRESYON

DAKRİO-SİSTO-RİNOSTOMİ

BOS KAÇAĞI TAMİRİ

PARSİYEL MAKSİLLEKTOMİ

TOTAL MAKSİLLEKTOMİ

ÖN KAFA TABANI KOMBİNE YAKLAŞIM (OSTEOPLASTİK FLEP, DURAPLASTİ, KRANİYOFASİYAL YAKLASIM)

ENDOSKOPİK NAZAL, PARANAZAL SİNÜS VE NAZOFARİNKS TÜMÖR CERRAHİSİ

KAFA TABANI GİRİŞİMLERİNDE ORTAK ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER

OSTEOPLASTİKFRONTAL SİNÜS CERRAHİSİ

NAZAL HAVA AKIMI TESTLERİ

KOKU TESTLERİ

ALERJEN SPESİFİK İMMUNOTERAPİ

CİLT PRİCK TESTİ

KEMİK, FASYA, YAĞ VE KIKIRDAK GREFT ALINMASI

BAŞ BOYUN

FLEKSİBLE ENDOSKOPİ

POLİSOMNOGRAFİ VE DEĞERLENDİRMESİ

HORLAMA VE TUAS HASTALIĞINDA ÜST SOLUNUM YOLUNA YÖNELİK CERRAHİ UYGULAMALAR

HORLAMA VE TUAS HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YABANCI CİSİM ÇIKARMA

BAŞ-BOYUN BİYOPSİ

TONSİLLEKTOMİ

ADENOİDEKTOMİ

YUMUŞAK DAMAK, SERT DAMAK VE FARENKS CERRAHİSİ

DUDAK TÜMÖR REZEKSİYONU VE REKONSTRÜKSİYONU

YUMUŞAK DAMAĞA RADYOFREKANS UYGULAMASI

DİL KÖKÜNE RADYOFREKANS UYGULAMASI

PERİTONSİLLER APSE DRENAJI

PARAFARİNGEAL APSE DRENAJI

RETROFARİNGEAL APSE DRENAJI

RANULA CERRAHİSİ

TRANSORAL TÜKÜRÜK TAŞI ÇIKARILMASI

ORAL KAVİTE TÜMÖRLERİNİN REZEKSİYONU /REKONSTRÜKSİYONU

MANDİBULA REZEKSİYONU/FARENKS VE OROFARENKS REZEKSİYONU/REKONSTRÜKSİYONU

FARENGOKUTANÖZ FİSTÜL BAKIMI

LOKAL, TOPİKAL VE REJYONEL ANESTEZİ

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ VE FİSTÜLÜ CERRAHİSİ

BRANKİALYARIK KİSTİ VE FİSTÜLÜ CERRAHİSİ

SERVİKAL LENF NODU ÇIKARILMASI/BİYOPSİSİ

BOYUNDAN KİTLE EKSİZYONU

SUBMANDİBULAR VEYA SUBLİNGUAL GLAND EKSTİRPASYONU

MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİ VEYA EKTİRPASYONU

CİLT NEOPLAZMLARININ ÇIKARILMASI VE PRİMER ONARIMI

DERİ GREFTİ UYGULAMASI

YÜZ VE BOYUN YUMUŞAK DOKU YARALANMALARININ ONARIMI

YÜZ VE BOYUN YARALANMALARININ KANAMA KONTROLÜ

TİROİDEKTOMİ

PARATİROİDEKTOMİ

PAROTİDEKTOMİ

BOYUN DİSEKSİYONU

TRAKEOSTOMA KAPATILMASI

TOTAL/PARSİYEL FARENJEKTOMİ VE REKONSTRUKSİYONU

OROFARENKS TÜMÖRLERİNİN REZEKSİYON VE REKONSTRÜKSİYON

KAS-DERİ FLEBİ İLE REKONSTÜKSİYON

DİĞER TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

TEK/ÇİFT TARAFLI KORD PARALİZİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

ERKEN EVRE LARENKS KANSERİNİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ

TRAKEOTOMİ VE BAKIMI

ENDOTRAKEAL TÜP YERLEŞTİRİLMESİ

LARENGOLOJİ ve FONİATRİ

ENDİREKT LARENGOSKOPİ

RİJİT LARENGOSKOPİ

FLEKSİBL TRANSNAZAL LARENGOSKOPİ

STROBOSKOPİK DEĞERLENDİRME

AKUSTİK ANALİZ (TEMEL FREKANS VE BASİT PARAMETRELER)

SESİN İŞİTSEL-ALGISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (GRBAS, RBH)

SES BOZUKLUKLARINDA ANKET YOLU İLE DEĞERLENDİRME (VHI GİBİ)

NAZAL REZONANS BOZUKLUKLARININ SÜBJEKTİF YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

LARENKS CERRAHİSİNDE GENEL PRENSİPLER

LARENKS MİKROCERRAHİSİ

LARENGEAL ÇATI CERRAHİSİ (YAKLAŞTIRMA, GENİŞLETME, GERME, GEVŞETME)

LİNGUAL FRENOTOMİ/FRENEKTOMİ/FRENÜLOPLASTİ

VELOFARENGEAL YETERSİZLİK CERRAHİSİ

LARENGEAL KAPATMA AMELİYATLARI

FARENGEAL-ÖZOFAGEAL SFİNKTEROTOMİ, DİLATASYON

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

TRAKEOTOMİ

DİREKT LARENGOSKOPİ VE BİYOPSİ

LARENKSTEN YABANCI CİSİM ÇIKARMA

SES KIVRIMI PARALİZİLERİ CERRAHİ TEDAVİSİ

TRANSORAL ENDOLARENGEAL CERRAHİ

TOTAL LARENJEKTOMİ

PARSİYEL LARENJEKTOMİ

SES PROTEZİ UYGULAMASI

LARENGOTRAKEAL STENOZ CERRAHİLERİ

SES BOZUKLUKLARINDA MEDİKAL TEDAVİ

SES BOZUKLUKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ

CERRAHİ SONRASI SES KULLANDIRTMA

SES TERAPİSİ

TOTAL LARENJEKTOMİLERDE SES REHABİLİTASYONU

FASİYAL PLASTİK CERRAHİ

SKAR REVİZYONU

CİLT NEOPLAZMLARININ ÇIKARTILMASI VE PRİMER ONARIMI

DERİ GREFTİ ALMA VE UYGULAMA

LOKAL FLEPLER UYGULAMA

BÖLGESEL FLEPLER UYGULAMA

YÜZ VE BOYUN YUMUŞAK DOKU YARALANMALARININ ONARIMI

PERİOKÜLER REKONSTRÜKSİYON

FASİYAL PARALİZİDE DİNAMİK KAS FLEPLERİ

FASİYAL PARALİZİDE STATİK PROSEDÜRLER 

BLEFAROPLASTİ

YÜZ GERME (FACE LIFT) 

KAŞ VE ALIN KALDIRMA

BOTULİNUM TOKSİNİ ENJEKSİYONU

DOLGU MADDELERİ UYGULAMASI 

DUDAK CERRAHİSİ DOLGU VE AUGMENTASYON

OTOPLASTİ

RİNOPLASTİ

MENTOPLASTİ

YAĞ TRANSFERİ

ESTETİK YÜZ ANALİZİ

GENEL KBB

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

KBB CERRAHİSİNDE ANTİBİYOPROFLAKSİ

KBB VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİNDE CERRAHİ PANSUMAN

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

KBB ACİLLERİNE YAKLAŞIM

APSE DRENAJI

RADYOFREKANS VE DİĞER ENERJİ KAYNAKLARININ KBB UYGULAMALARI

TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM HASTALIKLARI

LAZER CERRAHİSİ

YARA BAKIMI  

 

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Suat Turgut (Eğitim Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Arzu Yasemin Korkut (İdari Sorumlu)
 • Op. Dr. Zeynep Aslı Batur Çalış (Başasistan)
 • Doç. Dr. Bilge Türk
 • Doç. Dr. Özlem Ünsal
 • Uzm. Dr. Senem Kurt Dizdar
 • Uzm. Dr. Buket Canda
 • Uzm. Dr. Müge Fethiye Yürekli Altındağ (Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 • Uzm. Dr. Müge Uğurlar (Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 • Uzm. Dr. Turgay TOPÇUOĞLU (Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 • Uzm. Dr. Dilara Tütüncü Yavuz (Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Asistan Kadrosu

 • Dr. Alper Kaan Baran
 • Dr. Alperen Aybal
 • Dr. Amine Elçin Doğan
 • Dr. Aslı Ekinci
 • Dr. Ebubekir Toprak
 • Dr. Elif Gülen
 • Dr. Emrah Yiğit
 • Dr. Ezgi Sağlam
 • Dr. Ferhat Çelik
 • Dr. Feyza Tarakçı
 • Dr. Mehmet Ece
 • Dr. Merve Ekici Bektaş
 • Dr. Mesude Memioğlu
 • Dr. Muhammed Abdullah Boran
 • Dr. Muhammed Veysel Yılmaz
 • Dr. Oğuzhan Kara
 • Dr. Onur Yamak
 • Dr. Onuralp Albuz
 • Dr. Simten Armen
 • Dr. Emrah Yiğit
 • Dr. Ümit Kamer 
 • Dr. Yaren Nur Beloğlu

KBB Kliniği Çalışan Kadrosu

 • Sorumlu Hemşire: Semra Öztürk
 • Sekreter: Yasemin Gülden Bulak

KBB Ameliyathane Çalışan Kadrosu

 • Sorumlu Hemşire:  Tuğba Pınar

Odyoloji Birimi Kadrosu

 • Büşra Türkoğlu
 • Büşra Subaşı
 • Elif Ekiz
 • Kevser Aktürk
 • Merve Sade
 • Rabia Küçük
 • Esra Polat
 • Kübra Şen
 • Cihat Nural
 • Özge Tezcan Erdönmez
 • Merve Avcı

Uyku Laboratuvarı Kadrosu

 • Ali Yücel Güler
 • Gökçe Arslan
 
Özellikli BirimlerBaşa Dön ^

Kulak Burun Boğaz ve BBC içinde özelleşmiş yan dallar:
• Otoloji/Nörootoloji
• Rinoloji/Alergoloji
• Pediatrik Otolarengoloji
• Fasiyal Plastik Cerrahi
• Odyoloji/Vestibuloji
• Foniyatri/İletişim Bozuklukları

Polikliniklerimiz Başa Dön ^
 • Genel Kulak Burun Boğaz Polikliniği (Ana bina ve Bomonti Ek bina)
 • Allerji Polikliniği
 • Uyku ve Horlama Polikliniği
Tıbbi KonseylerBaşa Dön ^
 1. Koklear İmpalnt Konseyi: Kulak burun boğaz,  Radyoloji, Psikiyatri, Çocuk Gelişim Bölümü, Odyoloji kliniği katılımı ile her hafta çarşamba günleri toplanmaktadır.
 2. Tiroid Konseyi: Kulak burun boğaz,  Patoloji, Endokrinoloji, Genel Cerrahi ve Radyoloji klinikleri katılımı ile her hafta toplanmaktadır.
 3. Tümör Konseyi:  Kulak Burun Boğaz, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Radyoloji Klinikleri katılımı ile her hafta Salı günleri toplanmaktadır
 
Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

------------------------------------

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 2011-2016 Yılları Arası Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlarının Künye Listesi

1. H. D. Tansuker, S. Alkan, A. Yenigün, B. Dadaş. İİAB sonrası larenkste itilmeye yol açan tiroid nodül içi kanama: Olgu Sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49: 11-13

2. Tansuker HD, Coşkun BU, Sözen ME, Başak T, Dadaş B. Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49: 22-24

3. Civelek Ş, Özçelik M, Emre İ.E, Dizdar D, Turgut S, Ercan İ. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda Dil Kökü Radyofrekansı sonrası komplikasyonlarımız. Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49: 49-53

4. Tansuker HD, Sözen E, Polat N, Dadaş B. Konjenital epulis: Olgu sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49: 54-57

5. Dadaş B.Kronik Otitis Media Sekellerinde Cerrahi Tedavi: Timpanoskleroz ve Cerrahi Tedavisi Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4:98-105

6. Sözen E, Seven H, Uçal YO, Topkar İ. Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invasiv video yardımlı tiroidektomi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2012; 22:147-152

7. Güvenç MG, Dizdar D. Enfeksiyöz Rinitler ve Rinosinüzitler. Klinik Gelişim 2012; 25: 6-9

8. Erdoğan B Erdoğan MÖ, Çalış ZAB Adult-Type Rhabdomyoma of Larynx: A Rare Cause of Difficult Tracheal Intubation. Turkish Journal of Emergency Medicine. 2013; 13: 49-51

9. Ünsal Ö, Coşkun BU. Rinosinüzit Komplikasyonları Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2013; 5: 16-20

10. M.G Güvenç, SK Dizdar, D Dizdar “Efüzyonlu Otitis Media –Derleme” Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2013; 5: 45-49

11. Sözen E, Uçal YO, Talayhan G, HD Tansuker, B Uslu Coşkun. Cost analysis in Patients Treated with Partial Laryngectomy. Turk Arch Otolaryngol 2013;51:10-4

12. Sözen E, Yıldırım O, Uçal YO, Unsal O, B Uslu Coşkun, Dadas B. Bone Cement Ossiculoplasty: Our Long Term Resutls. Turk Arch Otolaryngol 2013;51:37-40

13. Talayhan G, Ünsal Ü, Uçal YO,Polat N, Çelebi İ. Nadir Bir Olgu: Ekstrakranial Meningiom. CausaPedia 2013;2:578

14. Topkar İ, Tansuker HD, Tunç TE, Uçal YO, Başak T. Tiroglossal Duktus Kisti Karsinomundan Kaynaklanan Okkült Lenf Nodu Metastazı: Olgu Sunumu. KBB-Forum 2013; 12: 117-120

15. Talayhan G, Akpınar ME, Parmaksız O. Akut epiglottitle seyreden epiglot kisti enfeksiyonu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2:90-99

16. Ertugay ÇK, Külekçi S, Naiboğlu B, Ertugay ÖÇ, Kaya KS, Sheidaei S, Oysu Ç. Clinical evaluation of inner ear changes as result of chronic otitis media and its surgery. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25: 22-27

17. Talayhan G, Dizdar D, Rıfkı D, Çelebi İ, Akpınar M. Petroz apeks mukoseli. KBB Uygulamaları 2015;3(1):42-46

18. Coşkun BU. İmmünoterapi. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(1):49-53

19. Ateşpare A, Çalış AB, Çelik Ö, Yener N, Vural Ç. Concurrent medullary and papillary carcinoma of thyroid. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25:170-173.

20. Akpınar M, Yiğit Ö, Durna YM, Şekercan Ö, Havare SB. Nazal Vestibül Mukozasında Anevrizmal Fibröz Histiyositoma. İstanbul Med J 2015; 16:80-82

21. Unsal Ö, Türk B, Akpınar M, Bağlı M, Coşkun BU. İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (HIV) Pozitif Yassı Hücreli Larenks Karsinomlu Olgu: Tedavi Seçimindeki Güçlükler. Türk Otorinolarengoloji Arşivi 2015;53:136-138

22. Bozkurt G, Dizdar SK, Korkut AY, Coşkun BU. Alerjik rinitli çocuklarda adenoid vejetasyon. Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 168-172

23. Ünsal Ö, Rıfkı D, Uysal E, Coşkun BU Selektif embolizasyon ile Tedavi edilmiş Tonsillektomi Sonrası Ciddi Lingual arter Psödoanevrizması. Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2016;50 : 1: 87-89

24. Bozkurt G, Oruç E, Korkut AY, Coşkun BU. Septoplastide transseptal sutur, nazopor ve splint kullanımının karşılaştırılması. Şişli Etfal Tıp Bülteni basımda 2016

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 2011-2016 Yılları Arası Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlarının Künye Listesi

1. Civelek S, Sayin I, Yilmaz A, Turgut S. Destructive complication due to the use of a microdebrider: a case report. B-ENT 2011; 7: 289-292

2. Gedikli O, Eren SB, Kahya V, Korkut AY, Teker AM, Coskun BU. Efficacy of Octyl-2-Cyanoacrylate in Type I Tympanoplasty. J Craniofac Surg. 2011; 22: 1039-1041

3. Ugurlu K, Karsidag T, Akcal A, Karsidag S, Yazar M, Seven H. Bare serratus anterior free flap in the reconstruction of the partial pharyngoesophageal defect. J Craniofac Surg. 2011; 22:1 010-1012.

4. Cingi C, Songu M, Ural A, Annesi-Maesano I, Erdogmus N, Bal C, Kahya V, Koc EA, Cakir BO, Selcuk A, Ozlugedik S, Onal K, Midilli R, Ecevit C, Pinar E, Akoglu E, Okuyucu S, Erkan AN. The Score For Allergic Rhinitis study in Turkey. Am J Rhinol Allergy. 2011; 25: 333-337

5. Civelek S, Emre IE, Dizdar D, Cuhadaroglu C, Eksioglu BK, Eraslan AK, Turgut S. Comparison of conventional continuous positive airway pressure to continuous positive airway pressure titration performed with sleep endoscopy. Laryngoscope 2012; 122: 691-695

6. Coşkun BU, Şeneldir S, Özkaya İ, Yıldırım Ö, Korkut AY, Dadaş B. Does the open rhinoplasty incision decrease nasal projection? European Archieves of Oto-Rhino-Laryngology 2012; 269: 867-870

7. Celebi I, Basak M, Ucgul A, Yildirim H, Oz A, Vural C. Functional imaging of larynx via 256-Slice Multi-Detector Computed Tomography in patients with laryngeal tumors: a faster, better and more reliable pre-therapeutic evaluation. Eur J Radiol. 2012;81:541-547

8. Sözen E, Uçal YO, Tansuker HD, Coşkun BU, Korkut AY, Dadaş B. Is the Tragal Cartilage Necessary for Type 1 Tympanoplasties? J Craniofac Surg 2012; 23: 280-283

9. Sözen E, Uçal YO, Kabukçuoğlu F, Celebi I, Dadaş B. An incidental middle-ear mass: Jacobson's nerve schwannoma. Otol Neurotol. 2012 ; 33: 37-38.

10. Celebi I, Mahmutoglu AS, Vural C, Bankaoglu M, Caliskan KC, Erturk SM, Basak M. Dynamic computed tomographic evaluation of vocal cord mobility in patients with larynx cancer. J Comput Assist Tomogr. 2012;36:416-420

11. Civelek S, Sayın I, Ercan I, Cakır BO,Turgut S. Bipolarradiofrequency-induced interstitial thermoablation for oral cavity vascular malformations: Preliminary results in a series of 5 children. Ear Nose Throat J. 2012; 91:488-492

12. Sozen E, Erol SB, Yildirim O, Coskun BU, Basak T, Kayhan FT, Dadas B. Local and systemic effects of low-dose transtympanic methotrexate: in vivo animalstudy. J Laryngol Otol. 2013; 127(2):148-152

13. Uğur SS, Yüksel S, Coşkun BU, Dadaş B, Şirin G, Adin S. Does lack of glottic closure affect quality of life as a cause of constipation in laryngectomized patients? European Archieves of Oto-Rhino-Laryngology 2013;270:629-634

14. Sözen E, Çelebi İ, Uçal YO, Coşkun BU. Is There a Relationship Between Subjective Pulsatile Tinnitus and Petrous Bone Pneumatization? J Craniofac Surg 2013;24:461-463

15. Sözen E, Tansuker D, Yıldırım Ö, Uçal YO, Coşkun BU Effects of Radiofrequency and Intranasal Steroid Treatments on Respiratory and Olfactory Functions in Nasal Obstruction. Journal of Craniofacial Surgery 2013;24:314-318

16. Mahmutoğlu AS, Celebi I, Sahinoğlu S, Cakmakçi E, Sözen E. Reliability of preoperative multidetector computed tomography scan in patients with chronic otitis media. J Craniofac Surg. 2013;24: 1472-1476

17. Akpinar ME, Tekke NS, Yigit O, Ercan F, Durna Y, Kiran D. Histological Effects of Inhaled Corticosteroids and β2-agonists on Laryngeal Mucosa in an Allergic Rat Model. Otolaryngol Head Neck Surg2013;149:457-465

18. Celebi I, Oz A, Sasani M, Bayındır P, Sözen E, Vural C, Başak M. Using Dynamic Maneuvers in the Computed Tomography/Magnetic Resonance Assessment of Lesions of the Head and Neck. Can Assoc Radiol J 2013 64: 351-357

19. Erdurak SC, Coşkun BU, Sakallı E, Tansuker HD, Turan F, Kaya D. Does the use of radiofrequency myringotomy for insertion of a ventilation tube reduce the incidence of myringosclerosis? European Archieves of Oto-Rhino-Laryngology 2014;271:459-462

20. Tansuker HD, Coşkun BU, Uçal YO, Sözen E, Erdurak C, Sakalli E. Effects of Systemic Immunotherapy on Olfactory Function in Allergic Rhinitis Patients. Journal of Craniofacial Surgery 2014;25:339-343

21. Kafadar I, Sözem ME, Aytaç DB, Yalçı K. Rare but threatening complication of otitis media: Lateral sinus thrombosis Pediatrics International 2014;56:918-920

22. Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Cayonu S, Akpinar ME, Hummel T. The evaluation of olfactory function in individuals with chronichalitosis. ChemicalSenses.2015;40:47-51

23. Özagari A, Başak T, Kabukçuoğlu F, Tanık C, Coşkun BU. Mature Cystic Teratoma of the Parotid Gland. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology 2015;119:159-160

24. Özagari A, Başak T, Ögen G, Coşkun BU. Psammommatoid Ossifying Fibroma of the Ethmoidal Sinus. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology 2015;119:176

25. Başak T, Yalçın Ö, Tuncel D, Yakar R, Coşkun BU, Kabukçuoğlu F. Primary Malignant Melanoma of the Nasal Cavity. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology 2015;119:184

26. Kabukçuoğlu F, Özgüven BY, Özagari A, Başak T, Coşkun BU. Mesenchymal Lesions of the Oral Cavity. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology 2015;119:192

27. Güvenç MG, Dizdar D, Dizdar SK, Okutur SK, Demir G. Sudden Hearing Loss due to Oxaliplatin Use in a Patient with Colon Cancer. J Chemother. 2015 Apr 10. DOI: 10.1179/1973947815Y.0000000023 [Epub ahead of print]

28. Dizdar D, Dizdar SK, Çaliş AB, Coşkun BU. A rare cause of horner syndrome: pediatric lipoblastoma of the neck. Journal of Craniofacial Surgery 2015;26:965-966

29. Bilici S, Yiğit Ö, Dönmez Z, Akpınar M, Huq GE, Aktaş Ş. The Changes in Histopathology and Mass in Hyperbaric Oxygen-Treated Auricular Cartilage Grafts in a Rabbit Model. Facial Plast Surg. 2015;31(3):315-316

30. Unsal O, Akpınar M, Türk B, Rıfkı D, Uslu Coşkun Berna. Total Closure of Enlarged Tracheoesophageal Puncture with Septal Button: Long-Term Results. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2015;77:268-272

31. Urganci N, Kalyoncu D, Calis AB. Sensorineural hearing loss in pediatric patients with celiac disease. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Sep;272(9):2149-2151

32. Dizdar D, Civelek Ş, Çaliş ZAB, Dizdar SK, Coşkun BU, Vural A. Comparative Analysis of Lateral Pharyngoplasty and Uvulopalatopharyngoplasty Techniques With Polisomnography and Epworth Sleepiness Scales. Journal of Craniofacial Surgery 2015;26:647-651

33. Karaaltin AB, Saatci O, Akpinar M, MD, Celik MO, Develioglu O, Yigit O, Külekçi M, Akarsubaşı AT. Helicobacter pylori in lacrimal secretions. Ear Nose Throat Journal 2016 ;95: 8-11

34. Ünsal Ö, Bozkurt G, Akpınar M, Akova P, Türk B, Coşkun BU. Outcomes of Open Approach Extracorporeal Septoplasty Without Simultaneous Rhinoplasty: How Does it Affect Nasal Tip Projection and Rotation? JAMA Otolaryngol Head Neck Surg In pres 2016

2011-2016 Yıları Arası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Sözlü Bildiriler

1. Ercan İ, Dizdar D, Erdoğan B, Emre İE, Civelek S, Çakır BÖ, “Lateral Krus Malpozisyonu Tedavisinde "Güçlendirilmis Stair-Step" Teknigi”, Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 6. Ulusal Toplantısı, 05 - 08 Nisan 2012, İzmir.

2. Sozen E, Yildirim O, Ucal YO, Unsal O, Coskun BU, Dadas B, Bone-cement ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya

3. Sozen E, Tansuker D, Yildirim O, Ucal YO, Coskun BU, Radyofrekans ve İntranasal steroidin solunum ve koku fonksiyonlar üzerine etkisi , 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012, Antalya

4. Ucal YO, Coskun BU, Yıldırım O, Bakım B, Sozen E, Tansuker HD, Talayhan G, Tedaviye Dirençli Alerjik Rinitte Psikiyatrik Analiz ve Antidepresan Kullanımının Semptomlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 02-06 Kasım 2013, Antalya (En İyi Klinik Araştırma Ödülü)

5. Tetik F, Akpınar M, Uçak I, Coşkun BU. Laringeal Lökoplazide Klinik Analiz ve Risk Faktörleri. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya

6. Ünsal Ö, Bozkurt G, Akpınar M, Akova P, Türk B, Uslu Coşkun B. Açık Teknik Estrakorporeal Septoplastinin Nazal Tip Projeksiyonu ve Rotasyonu Üzerine Etkileri 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya

2011-2016 Yılları Arası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Sözlü Bildiriler

1. Ercan İ, Dizdar D, Civelek S, Çakır BÖ. The Strenghtened Stair Step Technique for lateral crus malposition. International Fedaration of Facial Plastic Surgery Societies 7. Congress, 9-12 May 2012,Rome,Italy.

2011-2016 Yılları Arası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Poster Sunumları

1. Erdurak SC, Coşkun BU, Sakallı E, Dadaş B. Radyofrekans veya İnsizyonel Miringotomi ile Ventilasyon Tüpü Uygulamasının Miringoskleroz Gelişimine Etkiler. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya.

2. Sözen, E, Uçal YO, Tansuker HD, Coşkun BU, Korkut Y, Dadaş B, Tip 1 Timpanoplastide Perikondrium-Kartilaj Ada Grefti ve Temporal Kas Fasyasının Karşılaştırılması 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya.

3. Dizdar D, Kurt S, Çakır BÖ, Turgut S. Orofarenksi Tamamen Dolduran Dev Antrokoanal Polip Vaka Sunumu. 33. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya.

4. Kurt S, Dizdar D, Çakır BÖ, Turgut S. Dev Tonsil Taşı: Vaka sunumu. 33. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya.

5. Tansuker, H.D., B.U. Coşkun, E. Sözen, T. Başak, B.Dadaş, “ Olgu Sunumu: Brankial Kleft Kisti: 84 Yaşında Hastada Nadir Tanı”, 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.

6. Ünsal Ö, Rıfkı D, Uysal E, Çoşkun BU. Lingual Arter psödoanevrizmasına Bağlı Geçikmiş Posttonsillektomi Kanaması, 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012, Antalya.

7. Sözen, E, Uçal YO, Talayhan G, Tansuker HD, Coşkun BU. Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya.

8. Tetik F, Uçal YO, Oruç E, Rıfkı D, Sözen E, Çelebi LG, Çoşkun BU. Nadir Bir Olgu: Bilateral Vokal Kord Paralizi ile Başlayan Myastenia Gravis. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 10-14 Ekim 2012, Antalya.

9. Dizdar D, Dizdar SK, Çalış AB, 8 Aylık Bebekte Horner Sendromuna Sebep Olan Servikal Lipoblastom: Bir Vaka Sunumu. 34. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi 10-14 Ekim 2012, Antalya.

10. Özkahraman M, Kurt S, Çalış AB, Coşkun BU. Nadir Bir Olgu; Erişkin Hastada Laringeal Kapiller Hemanjiom. 34. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya.

11. Güvenç MG, Özata AS, Dizdar D, Silver Russell Sendromlu ve Tıkayıcı Uyku Apneli Bir Olguda Adenotonsillektom, 34. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

12. Dizdar SK, Güvenç MG, Dizdar D, Asla G. Rekürren Fasiyal Paraliziye Yol Açan Konjenital Kolestetaom. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.

13. Güvenç MG Güvenç, Dizdar D, Dizdar SK, Okutur SK, Demir G. Oksaliplatin`e Bağlı Ani İşitme Kaybı: Nadir Bir Olgu Sunum. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.

14. Rıfkı D, Dizdar SK, Akpınar ME, Coşkun BU. Nörofibramatozis ile İlişkisiz Multiple Baş Boyun Nörofibroması. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 02-06 Kasım 2013, Antalya.

15. Selvi N,Dizdar SK, Ünsal Ö, Kızılkaya HO, Figen M, Coşkun BU, Prostat Ca-Tiroid Glan Metastazı: Vaka sunumu, 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 02-06 Kasım 2013, Antalya.

16. Parmaksız O, Akpınar M, Talayhan G. Epiglottitle Seyreden Epiglot Kisti Enfeksiyonu- Vaka Sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

17. Talayhan G, Dizdar D, Rıfkı D, Çelebi I, Akpınar ME. Petroz apeks mukoseli. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 02-06 Kasım 2013, Antalya.

18. Şişman AS, Kıvanç SA, Akpınar M, Değer HM. Ağır özür için başvuran hastalarda işitme kayıplarının değerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 02-06 Kasım 2013, Antalya.

19. Ünsal Ö, Özkahraman M, Özkarafakılı MA, Korkut AY, Çoşkun BU, Radyofrekans ile alt konka ablasyonunun solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

20. Rıfkı D, dizdar SK, Akpınar M, Çoskun BU. Nörofibromatozis ile ilişkisiz multiple baş boyun fibroması 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

21. Çalış AB, Dizdar SK, Uçak I, Coşkun BU. Son Beş Yıl İçerisindeki Pediatrik Trakeotomi Vakalarımızın Geriye Dönük Taraması Çocuk Dostları Kongresi 19-20 Nisan 2013, İstanbul.

22. Türk B, Akpınar ME, Mahmutoğlu AS, Uçak I, Coşkun BU. Nazal Polipozis Hastalarında Paranazal Sinüs Anatomisinde Görülen Anatomik Varyasyonlar: Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirme, 10. Türk Rinoloji Kongresi 22-25 Mayıs 2014 Antalya.

23. Türk B, Ünsal Ö, Kaya KS, Tetik F, Çelebi İ, Talayhan G, Çoşkun BU. Dil Kanserli Olgularda Klinik ve Radyolojik Evrelemeyle Patolojik Evrelemenin Karşılaştırılması. 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 05-09 Kasım 2014, Antalya.

24. Kaya KS, Tetik F, Kırık MÖ, Özbek ZNE, Çoşkun BU. Sert Damak Yerleşimli Pleomorfik Adenom. 36. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi. 05-09 Kasım 2014, Antalya.

25. Dizdar SK, TalayhanG, DizdarD, Bağlı M, Başak ŞT, AkpınarM, CoşkunBU. Larenks Kanseri Olgularında Boyun Lenf Nodu Metastazı ile Perinöral - Perivasküler İnvazyon ve Tiroid Kartilaj İnvazyonu Birlikteliklerinin Değerlendirilmesi. 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 05-09 Kasım 2014, Antalya.

26. Dizdar SK, , BağlıM, Dizdar D, Akpınar M, Çelebi İ, Coşkun BU. Larenks Kanseri Olgularında Tiroid Kartilaj İnvazyonu ve Metastatik Lenf Nodu Belirlenmesinde Bilgisayarlı Tomografi’nin Önemi 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. 05-09 Kasım 2014, Antalya.

27. Türk B, Ünsal O, Akpınar ME, Eker Ç, Coşkun BU. Nasal dorsum yerleşimli ekstranazofarengeal anjiofibrom: nadir bir olgu sunumu. 36. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 05-09 Kasım 2014, Antalya.

28. Ünsal O, Türk B, Akpınar ME, Bağlı M, Coşkun BU İnsan immün yetmezlik Virüsü (HIV) pozitif olan yassı hücreli larenks karsinomlu olgu: tedavi seçimindeki güçlükler. 36. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 05-09 Kasım 2014, Antalya.

29. Ünsal O, Akpınar ME, Türk B, Uçak I, Özel A, Çoşkun BU. Tiroid nodüllerinde sonografik skorlamanın tanısal değeri, 36. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 05-09 Kasım 2014, Antalya.

30. Kırık MÖ, Tetik F, Uçak IU, Çoşkun BU.Her iki dış kulak yoluna siyaloakrilat (joponyapıştırıcı) uygulanan hastanın tedavisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

31. Kırık MÖ, Uçak I, Selvi N, Özbek ZNE, Çoşkun BU. Periferik fasyal paraliziye ve nazal kavite nekrozuna yol açan orta hat granülomatozisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

32. Özbek ZNE, Uçak I, Ünsal Ö, Coşkun BU, Başak T, Doğukan FM. Larinks nöroendokrim karsinomu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

33. Akova P, Selvi N, Ünsal Ö, Coşkun BU .Paranasal Sinüs Kitlesi; Nöroendokrin Karsinom. 37.Ulusal KBB ve BBC Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

34. Cankaya M, Bozkurt G, Coşkun BU. Tekrarlayan Menenjit Atakları: Oval Pencereye Uzanan Transvers Temporal Kemik Fraktür Hattı. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi; 21-24 Nisan 2016, Antalya.

35. Cankaya M, Bozkurt G, Uçak I, Coşkun BU. Nazoethmoidal Boşluğu Tutan Respiratuvar Epitelyal Adenomatoid Hamartom . 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi; 21-24 Nisan 2016, Antalya.

36. Cankaya M, Bozkurt G, Akova P, Coşkun BU. Nazofarenks ve Orofarenks Amiloidozisi. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Antalya.

37. Cankaya M, Bağlı M, Bozkurt G, Coşkun BU. İnverted Papillomla Beraber Görülen Nazal Kavite Respiratuar Epitelyal Adenomatöz Hamartomu. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi; 21-24 Nisan 2016, Antalya.

2011-2016 Yılları Arası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Poster Sunumları

1. Popescu A, O. Yildirim, Coskun BU, Allergic Rhinitis and Upper Airway Infections in Romanian and Turkish Children. 31st Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 16-20 Haziran 2012, Cenevre, İsviçre.

2. Coskun B.U, Yildirim O, Korkut AY, Taskiran M, Tansuker HD, Dadaş B, Is There Any Difference in Sexual Function Scores in Patients with Polen Induced Allergic Rhinitis and Mite Induced Allergic Rhinitis. 31st Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 16-20 Haziran 2012, Cenevre, İsviçre.

3. Ünsal Ö, Rıfkı D, Uysal E, Coşkun BU. Severe Post Tonsillectomy Haemorrhage Treated With Sellective Embolisation: A pseudoaneurysm of the lingual Artery 20th IFOS World Congress 1-5 Haziran 2013 Seul, Kore.

4. Dizdar SK, Talayhan G, Korkut Y Coşkun BU et all, ‘Vial contamination in multi_dose Allergen Immunotherapy, EAACI-WAO World Allergy & Asthma Congress 22-26 Haziran 2013 Milano, İtalya.

5. Talayhan G, Dizdar SK, Korkut Y Coşkun BU et all , ‘Adenoid Vegetation in childhood allergic rhinitis’ EAACI-WAO World Allergy & Asthma Congress 22-26 Haziran 2013, Milano, İtalya.

6. Talayhan G, Rıfkı D, Dizdar SK, Temel U, Akpınar ME, Coşkun BU. Squamous cell carcinoma of larynx with pulmonary metastases and neck disease. 10th Congress of the European Laryngological Society. 9-12 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.

7. Talayhan G, Rıfkı D, Dizdar SK, Akpınar ME, Coşkun BU. Total laryngectomy as salvage surgery after partial laryngectomy: A retrospective study of 12 cases. 10th Congress of the European Laryngological Society. 9-12 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.

8. Yildirim O, Coskun BU, Popescu A., Yavuz A, Cigsar B, Ucal YO. Is there a relationship between inhalant allergies and nocturnal enuresis . European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress. 7-11 haziran 2014,Kopenhag, Danimarka

9. Yildirim O, Coskun BU, Ucal YO, Uçak I, Tetik F. Clinical Efficacy Evaluation of 5-Year Subcutaneous and Sublingual Immunotherapy in Patients Monosensitised to House Dust Mites. 25th Congress of the European Rhinologic Society & 33rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose. 22-26 Haziran 20114, Amsterdam, Hollanda.

10. Yildirim O, Coskun BU, Popescu A, Cigsar B, Yavuz A, Ucal YO, Enuresis Nocturna and Allergy, Is There Any Relationship? 61th British Association of Pediatric Surgeons Conference, 23-25 Temmuz 2014, Edinburgh, İngiltere.

11. Türk B, Akpınar M, Altundağ A, Kırık M, Coşkun BU. The Impact of Open Septoplasty on Olfactory Function. 3rd Congress of European ORL-HNS. 7-11 temmuz 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti. (En iyi poster ödülü)

12. Türk B, Kaya SK, Uçak I, Coşkun BU. Monostotic fibrous dysplasia in maxilla: unusual presentation’ poster, 3rd Congress of European ORL-HNS. 7-11 temmuz 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.

13. Kaya SK, Türk B, Kurt S, Eker Ç, Coşkun BU. Vascular leiomyoma of the nasal cavity, 3rd Congress of European ORL-HNS. 7-11 temmuz 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.

14. Özben Y, Basak T, Özdemir S, Eken G, Kabukçuoglu F, Calis AB, Dizdar SK. Angiolipoma of anterior plica of palatine tonsil: A case report 27th European Congress of Pathology 27th European Congress of Pathology. 5-9 Eylül 2015, Belgrad Sırbistan.

15. Yalçin Ö, Basak T, Dogukan FM, Yakar R, Kabukçuoglu F, Ünsal Ö, Ozkahraman M. Granular cell tumour on vocal cord. 27th European Congress of Pathology. 5-9 Eylül 2015, Belgrad Sırbistan.

16. Rıfkı D., Dizdar S. K., Akpınar M. E., Coşkun B. U. The Pedıctors Of Cervıcal Lymph Node Metastasıs in Squamous Cell Carcınoma Of Larynx. 3rd Congress of European ORL-HNS. 7-11 temmuz 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.

17. Dizdar SK., Akpınar ME, Selvi N, Rıfkı D, Dizdar D, Başak TE, Coşkun BU Prognostıc Value Of Neutrophıl-Lymphocyte,Monocyte-Lymphocyte And Platelet-Lymphocyte Ratıo In Laryngeal Cancer. 3rd Congress of European ORL-HNS. 7-11 Temmuz 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.

İletişimBaşa Dön ^

Adres: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 34377 ŞİŞLİ / İSTANBUL 

Telefon: +90 212 373 50 00 (60 hat) 
Faks: +90 212 224 07 72 
E-mail: info@sislietfal.gov.tr