Kardiyoloji Kliniği
22 Şubat 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

IMG_3151.JPG

TarihçeBaşa Dön ^

2014 yılına kadar uzman hekimler ile poliklinik ve koroner yoğun bakım hizmeti veren kardiyoloji bölümü Doç. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez’in klinik şefi olarak görevlendirilmesi sonrası kardiyoloji kliniği olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yine 2014 yılında yenilenen koroner yoğun bakım ve kardiyoloji servisi ile birlikte kateter laboratuarında açılması ile koroner anjiyografi ve perkütan girişim işlemlerine de başlanmıştır. Kısa bir süre içinde hastanemiz kardiyoloji kliniği 7/24 acil perkütan girişim yapabilen bir merkez haline gelmiştir. Artan uzman hekim sayımız ile birlikte non-invasive kardiyoloji laboratuarları da kurularak (ekokardiyografi, treadmill testi, holter ekg, ambulatuar tansiyon holter, transözefajial ekokardiyografi) hastalarımıza poliklinik hizmetlerini daha sağlıklı verme imkanımız oldu. Son 2 yıldan beri de Prof. Dr. Ahmet Bilge Kaya’nın katkıları ile elektrofizyoloji laboratuarımızda hizmet vermeye başlamıştır.

3 yıldan beri hastanemiz ve Kamu Hastaneler Birliğine bağlı diğer eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim alan asistan doktorlara kardiyoloji eğitim rotasyonları boyunca asistan eğitimi verilmektedir.

KliniğimizBaşa Dön ^

Eğitim programlarımız

Salı, Perşembe ve Cuma günleri vaka, makale, seminer saatleri ile teorik eğitim ve rotasyon uygulanan birimlerde pratik eğitimler yapılmaktadır.

Yatak doluluk oranımız

9 koroner yoğun bakım yatağı, 13 servis yatağı ve 10 günübirlik yatağımız bulunmaktadır. %100 doluluk oranı ile hizmet vermekteyiz. 35000 civarında poliklinik ortalamamız bulunmaktadır. 7/24 Primer PCI yapan bir merkez olduğumuz için iki kardiyoloji uzmanı ve asistan doktordan oluşan nöbet ekibimiz bulunmaktadır.

TKD eğitim müfredatını temel alınan eğitim programımız mevcuttur. Uzman hekim ve asistan doktorlarımız yıl içinde belirli süreler ile klinik birimlerimizde rotasyon yapmaktadır.

Kliniğimizde tıbbi cihazlar

Kliniğimize bir tanesi radyoloji bölümü ile ortak kullanmakta olduğumuz 2 adet anjiyografi cihazı, 3 adet efor testi cihazı, 2 adet transözefajial ekokardiyografi özelliğine sahip toplam 7 adet ekokardiyografi cihazı, 12 adet holter EKG ve 6 adet ambulatuar kan basıncı ölçüm cihazımız bulunmaktadır.

KadromuzBaşa Dön ^
Akademik Kadro  

 • Prof. Dr. Atila BİTİGEN (Eğitim Görevlisi)          
 • Doç. Dr. Kudret KESKİN (Eğitim, İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Ahmet GÜRDAL
 • Uzm. Dr. Arzu Er KARA
 • Uzm. Dr. Damla RAIMOGLOU
 • Uzm. Dr. Ebru SERİN
 • Uzm. Dr. Emel KESİKOĞLU
 • Uzm. Dr. Erol KALENDER
 • Uzm. Dr. Fevzi Emre CAN
 • Uzm. Dr. Füsun  KÜÇÜKBASMACI
 • Uzm. Dr. Güneş Melike DOĞAN
 • Uzm. Dr. Hakan KİLCİ
 • Uzm. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ
 • Uzm. Dr. Mert SARILAR
 • Uzm. Dr. Mutlu Çağan SÜMERKAN
 • Prof. Dr. Nurcan ARAT
 • Doç. Dr. Serhat SIĞIRCI
 • Uzm. Dr. Sinan ŞAHİN
 • Uzm. Dr. Turgun HAMİT

 • Asistan Kadrosu

 • Dr. Ayşe Tümay CELBİŞ
 • Dr. Eren LADİKLİOĞLU
 • Dr. Furkan DOLAP
 • Dr. Hande YÜKSEK
 • Dr. Hüseyin DUMLU
 • Dr. Murat KELBAŞ
 • Dr. Yusuf Sezai AKYILDIZ
 • Dr. Zeynep DEMİRCİ
 • Dr. Zeynep Pelin ORHAN
 • YayınlarBaşa Dön ^

  12 ulusal ve uluslararası yayın, ayrıca yıl boyunca çok sayıda uluslararası ve ulusal kongrelerde sözlü sunum, poster ve vaka sunumları

  Çalışma programımız elverdiği sürece dönüşümlü olarak kongrelere katılım sağlamaktayız

  İletişimBaşa Dön ^