Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
31 Ekim 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

kvcklinigi.jpg

TarihçeBaşa Dön ^

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Kliniği 05.09.2013 tarih ve 30402 sayılı Bakanlık oluru ile Eğitim kliniği statüsünde onay almış ve 06.11.2013 tarihinde Prof. Dr. İsmail Koramaz hocamız tarafından kurulmuştur. Servis ve yoğun bakım inşa sürecinde hastanemiz günü birlik servisinde hizmet veren kliniğimizin servisi Kasım 2014’de hastanemizin sekizinci katında; 3'ü özel oda, 2 ara yoğun bakım odası,12 normal yataklı bir servis olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımımızın da Mart 2015‘de açılmasıyla birlikte bu tarihe kadar yapılan damar cerrahisi ameliyatlarına açık kalp ameliyatları da dâhil olmuştur.

Klinik bünyesinde 1 Prof. Dr., 2 Doç.Dr ile birlikte 6 KVC Uzmanı ve 1 Göğüs Cerrahisi Uzmanı ile birlikte 2013 yılından itibaren hizmet vermekteyiz.1 KVC yoğun bakım ünitesi 7 yataklı olarak kurulmuş olup acık kalp ameliyatları dahil acil vasküler travma cerrahisini 7/24 kesintisiz olarak devam ettirmekteyiz.

Hafta içi her gün mesai saatleri içinde 08:00-17:00 randevu ile iki poliklinik hizmeti verilmekte olup ve her gün ameliyathane salonumuzda ameliyatlar yapılmakta olup, 24 saat acil kardiyovasküler cerrahi girişimi gerektirecek hastalara gerekli tedaviler yapılmaktadır.

KliniğimizBaşa Dön ^

Yetişkin kalp ve damar cerrahisinde; 24 saat tüm cerrahi spektrumdaki vakalara acil ve elektif şartlarda hizmet vermekteyiz.

1-Koroner arter bypass operasyonları ( çalışan kalp tekniği ve klasik kardiyopulmoner bypass kullanılarak)

2-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral ve triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri kullanılarak) ve kalp içi kitleler (miksoma vb)

3-Büyük damar operasyonları (  asendan, arkus ve torakal aorta cerrahisi, abdominal ve torakoabdominal aort anevrizması ve aort disseksiyonları)

4-Tıkayıcı ve/veya anevrizmatik periferik arter hastalıklarında arteryel revaskülarizasyon damar operasyonları (aorta iliak/biiliak/femoral/bifemoral ve distal tipte revaskülarizasyon ve anevrizma girişimleri)

5- Karotis arter tıkayıcı damar hastalıklarında( karotis endarterektomisi ),

6-Baş-boyun ve üst ekstremite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik arteryel hastalıklarında cerrahi girimler (karotiko-subklavian,aksillo-aksiller, subclavian-subklavian bypass ve ilgili artere yönelik diğer girişimler.

7-Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi (varis ve kronik venöz yetmezlik nedeniyle oluşmuş kronik bacak ülserlerinin endovenöz, daha az invazif ve klasik cerrahi yöntemlerle tedavisi

8-Hemodiyaliz amaçlı girişim yollarının hazırlanması için arteriovenöz fistül oluşturma operasyonları

9- Endovasküler cerrahi girişimler ile damar ameliyatları

yapılmaktadır.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. İsmail Koramaz (Eğitim Sorumlusu)
 • Doç Dr. Tolga Demir (İdari Sorumlu)
 • Uzm Dr. Begüm Özüekren Kasapoğlu
 • Uzm Dr. Çağla Canbay Sarılar
 • Uzm Dr. Hakkı Kürşat Çetin
 • Uzm Dr. Helin El Kılıç
 • Uzm Dr. Nilüfer Bektaş
Pratisyen Kadrosu

 • Dr. Onur Erdem Kılıç


 • Asistan Kadrosu

  • Dr. Ahmet İbrahim Balkaya
  • Dr. Kenan Gurbanov
  • Dr. Ülkü Türkmen  Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi

  • Makbule Camcı (Sorumlu)
  • Kısmet Acar
  • İrem Terzi
  • Çiğdem Karademir
  • Berkan Kızık
  • Ayşe Çekinmez  Yara Bakım Teknisyeni

  • Nayil Tekin

  Yoğun Bakım Ünitesi

  • Berrin Uçal Doğu (Sorumlu)
  • Murat Bağatarhan
  • Serap Kılıç
  • Zeynep ölmez
  • Asu Okyalaz
  • Gül  Tekeş
  • Birgül Aydoğan
  • Meral Kurt
  • Kübra Yıldırımlı

  Perfüzyonist

  • Özgür cevizci
  • Yusuf Öztürk
  • Savaş Gül
   
  Polikliniklerimiz Başa Dön ^

  Hafta içi her gün mesai saatleri içinde 08:00-17:00 randevu ile iki poliklinik hizmeti verilmektedir.

  Tıbbi KonseylerBaşa Dön ^
  1. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Konseyi: Haftanın her Cuma günü toplanmaktadır. Açık kalp ameliyatları endikasyonları tartışılarak cerrahi olması gereken hastalar kliniğimize devir olmaktadır.
  2. Kronik Yara Konseyi: İki haftada bir Çarşamba günleri toplanmaktadır. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ortopedi, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve Plastik ve Rekonstriktif Cerrahisi Klinikleri katılmaktadır.
  3. Kalp Damar Cerrahisi Eğitim toplantısı ve literatür tartışmaları her Cuma Klinik toplantı salonunda gerçekleşmektedir.
  Kurs ve ToplantılarBaşa Dön ^

  Eğitim programı hazırlanıyor.

  Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

  Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2017-2018 Seminer Programı

   

  EĞİTİM KONUSU

  EĞİTİMİ VEREN

  EĞİTİM YERİ

  TARİH

  1

  Kardiyak Anatomi

  Prof.Dr. Sinan ARSLAN

  Kvc Toplantı Odası

  03.11.2017

  2

  ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ

  Kvc Toplantı Odası

  10.11.2017

  3

  Koroner Arter Hastalıkları-Semptomatoloji, Klasifikasyon ve Cerrahi Endikasyonlar Doç.Dr. İsmail KORAMAZ

  Kvc Toplantı Odası

  17.11.2017

  4

  Koroner Arter Hastalıkları-CABG, Cerrahi Teknikler, Greft seçenekleri ve EndikasyonlarıOp.Dr. Macit BİTARGİL

  Kvc Toplantı Odası

  24.11.2017

  5

  Koroner Arter Hastalıkları-Difuse Koroner Arter Hastalığında Tedavi Seçenekleri

  Prof.Dr. Sinan ARSLAN

  Kvc Toplantı Odası

  01.12.2017

  6

  Koroner Arter Hastalıkları-MI Mekanik Komplikasyonları-Medikal ve Cerrahi Tedavisi

  Op.Dr. Nilüfer BEKTAŞ

  Kvc Toplantı Odası

  08.12.2017

  7

  Mitral Kapak Cerrahi Anatomi ve Patofizyolojisi, Mitral Kapak Hastalıkları- Cerrahi Teknikler, Kapak Seçimi ve Onarım

  Prof.Dr. Cengiz KÖKSAL

  Kvc Toplantı Odası

  15.12.2017

  8

  Aort Kapak Cerrahi Anatomi ve Patofizyolojisi, Aort Kapak Hastalıkları- Cerrahi Teknikler, Kapak Seçimi ve Onarım

  Prof.Dr. Selim İSBİR

  Kvc Toplantı Odası

  22.12.2017

  9

  Trikuspid Kapak Anatomi ve Patofizyolojisi, Trikuspid Kapak Hastalıkları-Etiyoloji, Cerrahi Endikasyonlar ve Cerrahi Tedavi

  Op.Dr. Aylin ÇAKMAKOĞLU

  Kvc Toplantı Odası

  29.12.2017

  10

  İnfektif Endokardit-Etiyoloji, Semptom ve Bulgular, Tanı Kriterleri-Cerrahi Zamanlama Prof.Dr. Nihan KAYALAR

  Kvc Toplantı Odası

  05.01.2018

  11

  Torasik ve Torakoabdominal Aort Anevrizmaları-Etiyoloji, Patogenez, Sınıflama,
  Semptomlar ve Operasyon Endikasyonları, Spinal ve Serebral Koruma
  Op.Dr. Melek YILMAZ

  Kvc Toplantı Odası

  12.01.2018

  12

  Arterial Sistem hastalıkları Patofizyolojisi, Tanı Yöntemleri, Damar Cerrahisinde Temel Prensipler ve Teknikler, Damar Greftleri Op.Dr. Aylin ÇAKMAKOĞLU

  Kvc Toplantı Odası

  19.01.2018

  13

  Aorto-İliak Oklusiv Hastalık, Semptomlar, Ayırıcı Tanı ve TedaviOp.Dr. Fatih GÖKALP

  Kvc Toplantı Odası

  26.01.2018

  14

  Femoropopliteal Oklusiv Hastalık, Semptomlar, Ayırıcı Tanı ve Tedavi Doç.Dr. İsmail KORAMAZ

  Kvc Toplantı Odası

  02.02.2018

  15

  Aort Diseksiyonları-Etiyoloji, Tanı, Sınıflama, Tedavi Doç.Dr. Altuğ TUNCER

  Kvc Toplantı Odası

  09.02.2018

  16

  Kronik Pulmoner Tromboembolizm ve Cerrahi TedavisiProf.Dr. Selim İSBİR

  Kvc Toplantı Odası

  16.02.2018

  17

  Kalp Yetmezliği-Etiyoloji, Tanı ve Medikal TedaviProf.Dr. Kadriye KILIÇKESMEZ
  Uzm.Dr. Süleyman Sezai YILDIZ

  Kvc Toplantı Odası

  23.02.2018

  18

  Kalp Yetmezliği-Mekanik Sirkulatuar Destek ve Destek Cihazları

  Op.Dr. Helin EL KILIÇ

  Kvc Toplantı Odası

  02.03.2018

  19

  Kalp Ritim Problemleri-Taşi ve Bradiaritmiler, Medikal TedaviProf.Dr. Ahmet Kaya BİLGE
  Uzm.Dr. Serhat SIĞIRCI

  Kvc Toplantı Odası

  09.03.2018

  20

  Kalp Ritim Problemleri-Pacemaker, Endikasyonlar, Özellikler ve Çeşitleri

  Prof.Dr. Ahmet Kaya BİLGE
  Uzm.Dr. Serhat SIĞIRCI

  Kvc Toplantı Odası

  16.03.2018

  21

  Kalp Ritim Problemleri-Cerrahi Tedavi

  Op.Dr. Macit BİTARGİL

  Kvc Toplantı Odası

  23.03.2018

  22

  Akut Ekstremite İskemisine Yaklaşım

  Op.Dr. Nilüfer BEKTAŞ

  Kvc Toplantı Odası

  30.03.2018

  23

  Hemodiyaliz İçin Vasküler Girişim Teknikleri

  Op.Dr. Ersoy ENGİN

  Kvc Toplantı Odası

  06.04.2018

  24

  Venöz Anatomi ve Fizyoloji, Venöz Hastalıklarda Tanı Metodları ve Tedavi

  Prof.Dr. Kürşat BOZKURT

  Kvc Toplantı Odası

  13.04.2018

  25

  Derin Ven Trombozu, Predispozan Faktörler, Patofizyoloji, Semptomlar ve Tedavi Op.Dr. Helin EL KILIÇ

  Kvc Toplantı Odası

  20.04.2018

   

  YayınlarBaşa Dön ^


  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1. Sarigul A, Mercan S, Koramaz I I, Demirturk O, Boke E. Two Surgically Treated Patients With Severe Symptoms of Takayasu Arteritis Int. J. Angiol.. 1998 May; 7(3):219-21.

  2.Sarigul A, Farsak B, Koramaz I, Tok M, Yurdakul Y. Postoperative graft thrombosis in Fontan procedure.Turk J Pediatr. 2000 Jan-Mar; 42(1):80-3. Review

  3.Mercan S, Sarigul A, Koramaz I, Demirturk O, Boke E. Pseudoaneurysm formation in surgically treated Behcet's syndrome--a case report.Angiology. 2000 Apr; 51(4):349-53; discussion 354.

  4.Ozkan M, Koramaz I, Ulus AT, Tavil Y, Filizlioglu H, Baykan EC, Eryilmaz S, Inan B, Katircioglu SF, Ozyurda U. Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic artery flows: is it a vasodilator? J Thorac Cardiovasc Surg. 2004 Sep; 128(3):354-6.

  5. Kosucu P, Ahmetoglu A, Koramaz I, Orhan F, Ozdemir O, Dinc H, Okten A, Gumele HR. Low-dose MDCT and virtual bronchoscopy in pediatric patients with foreign body aspiration. AJR Am J Roentgenol. 2004 Dec; 183(6):1771-7.

  6.Koramaz I, Ozkan M, Kesim M, Guven KY, Kadioglu M, Ulku C, Cobanoglu U, Yaris E, Kalyoncu NI, Ozcan F. “The contracting and relaxing responses of human internal mammary artery grafts harvested by two different methods.”
  Pharmacol Res. 2005 Jun; 51(6):567-73.

  7.Koramaz, I., Z. Pulathan, S. Usta, S.C. Karahan, A. Alver, E. Yaris, N.I. Kalyoncu ve F. Ozcan, “Cardioprotective effect of cold-blood cardioplegia enriched with N-acetylcysteine during coronary artery bypass grafting,”  Ann Thorac Surg.,  81(2), 613-618 (2006).

   

  8.  Kaklikkaya I., N. Kaklikkaya, K. Buruk, Z. Pulathan, I. Koramaz, F. Aydin, I. Tosun, A. Osman Kilic ve F. Ozcan, “ Investigation of Chlamydia pneumoniae DNA, chlamydial lipopolisaccharide antigens, and Helicobacter pylori DNA in atherosclerotic plaques of patients with aortoiliac occlusive disease,”Cardiovasc Pathol. 2006 Mar-Apr;15(2):105-9.

  9.  Koramaz I., M. Sonmez, Z. Pulathan, U. Cobanoglu ve SS. Kartı, “Successful coronary artery bypass grafting in a patient with aplastic anemia and Sjogren Syndrome, Saudi Med J. 2006 Aug;27(8):1251-2.

  10. Koramaz I, Ozkan M, Altun G, Guven KY, Kadioglu Duman M, Kalyoncu NI, Yaris E, Ozcan F, “Effects of papaverine and carbon dioxide alone or in combination on the blood flow of internal thoracic artery.” J Thorac Cardiovasc Surg. 2006 Nov;132(5):1126-30.

  11.  Özkan, M., A. Uysal, S. Keser, E.C. Baykan ve İ. Koramaz, “Rüptüre abdominal aort anevrizmasında intra aortik balon kataterinin oklüzyon amaçlı kullanılması: bir olgu sunumu,” Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Mar;7(1):74-5

  12.  Suleyman T, Gultekin H, Abdulkadir G, Tevfik P, Abdulkerim UM, Ali A, Ismail K., “Acute right lower quadrant abdominal pain as the presenting symptom of ovarian vein thrombosis in pregnancy.” J Obstet Gynaecol Res. 2008 Aug;34(4 Pt 2):680-2.

  13.  Karahan SC, Koramaz I, Altun G, Uçar U, Topbaş M, Menteşe A, Kopuz M, “Ischemia-Modified Albumin Reduction after Coronary Bypass Surgery Is Associated with the Cardioprotective Efficacy of Cold-Blood Cardioplegia Enriched with N-Acetylcysteine: A Preliminary Study.” Eur Surg Res. 2009 Dec 1;44(1):30-36.

  14.  Kaklıkkaya I, Mentese U, Koramaz I, Altun G, Mentese A, Cakıroglu Y, Ozcan F, “Result of ethyl pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model” Turkhish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18 (4):310-314

  15. Koramaz I, El Kılıç H,Gokalp F,Bitargil M,Bektaş N,Engin E, Egici Taskın M,Bozkurt AK “Ablation of the Great Saphenous Vein with Non-Tumescent N-Butyl Cyanoacrylate vs Endovenous Laser Therapy” J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2017 Mar;5(2):210-215. doi: 10.1016/j.jvsv.2016.09.007.

  16.Effects of Gingko Biloba Extract on Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury in Rats.

  Badem S, Ugurlucan M, El H, Sahin M, Uysal M, Sayin OA, Gurel B, Basaran M, Bayindir C, Alpagut U, Dayioglu E. Annals Vascular Surgery. 2014 Feb 19. pii: S0890-5096(14)00115-0. doi: 10.1016/j.avsg.2014.02.020.

  17. Post-Transfusion Purpura Following Cardiac Surgery. Demir T, Sahin M, El H, Sezer H.

  J Card Surg. 2014 Oct 17. doi: 10.1111/jocs.12462

  18. Red cell distribution width as a prognostic indicator in pediatric heart disease and after surgery. Polat V, Iscan S, Etli M, El Kılıc H, Gürsu O, Eker E, Ozdemir F. Biomed Res Int. 2014;2014:681679. doi: 10.1155/2014/681679. Epub 2014 Mar 12.

  19. Repair of rheumatic tricuspid valve stenosis with autologous pericardium. Gür AK, Gürsu O, El H, Eker E, Etli M. Heart Surgery Forum. 2013 Aug 1;16(4):E187-9. doi: 10.1532/HSF98.20121139.

  20. Isolated subclavian vein injury: a rare and high mortality case Iscan S, Etli M, Gursu O, Eker E, El Kilic H. Vascular Medicine 2013;2013:152762. doi: 10.1155/2013/152762. Epub 2013 May 23.

  21.Successful removal of a malpositioned hemodialysis catheter into the aortic arch. Göksel OS, El H, Onalan A, Alpagut U. Journal of Vascular Access. 2012 Oct-Dec;13(4):543. doi: 10.5301/jva.5000075.

  22.Primary myxoma of the pulmonary artery. Tansel T, El H, Gok E. J Card Surg. 2011 May;26(3):286-7. doi: 10.1111/j.1540-8191.2011.01239.x. Epub 2011 Apr 14.

  23.Isolated partial anomalous pulmonary venous connection of the left lung. Göksel OS, Torlak Z, El H, Alkara U, Tireli E, Dayioğlu E.Heart Surg Forum. 2009 Jun;12(3):E182-3.

  24.Combined aortic and mitral valve replacement in a child with mucopolysaccharidosis type I: a case report. Goksel OS, El H, Tireli E, Dayioglu E. J Heart Valve Dis. 2009 Mar;18(2):214-6.

  25.Coronary artery bypass grafting in a 12-year-old girl with familial hypercholesterolemia. Göksel OS, Tireli E, El H, Oflaz H, Dayioğlu E. Acta Chir Belg. 2009 Jan-Feb;109(1):117-8.

  26.Recurrent apical cardiac hydatid cyst presenting with angina. Göksel OS, Tanju S, Surmen B, El H, Tireli E, Dayioğlu E. Acta Chir Belg. 2008 Nov-Dec;108(6):78

  27. Bitargil M, Arslan C, Başbuğ H.S, Göçer H, Günerhan Y, Bekov Y.Y. Tranfusion Related Acute Lung İnjury Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Perfusion, 2015; 30(8): 626-28.

  28. Basbug HS, Bitargil M, Gok M, Gocer H, Gunerhan Y, Ozisik K. Hypertrophic deep femoral artery mimicking dual common femoral artery: A case report. Journal-CVS. 2015; 3(2): 51-53. doi:10.5455/jcvs.20142x19

  29. Koban Y, Bilgin G, Cagatay H, Bitargil M, Ozlece H, Ekinci M, Kalayci D. ''The association of normal tension glaucoma with Buerger's disease: a case report''BMC Ophthalmol. 2014; 14: 130.

  30. Başbuğ HS, Bitargil M, Özışık K. Superficial tributary insufficiency of the giacomini vein causing misinterpretation: A case report with a brief review. Journal-Cardiovascular Surgery 2015:3(3):74-76 doi; 10.5455/jcvs.20142x18

  31. Karakurt A, Başbuğ H.S, Börekçi A, Bitargil M. Retrieval of a Stuck Coronary Stent with a Micro Snare: A Modified Technique with a Familiar device. J Clin Anal Med 2014;5 (suppl3): 375-8.

  32. Başbuğ HS, Bitargil M, Özışık K. Ogilvie’s syndrome: an uncommon gastrointestinal complication following coronary artery bypass graft surgery. Cardiovasc Surg Int 2015;2(1):6-9

  33. Başbuğ HS, Bitargil M, Özışık K. Approach to Elephantiasis Nostra of unclear etiology: A case report with a brief review. AMR 2015; 1(3): 118-21

  34. Başbuğ HS, Bitargil M, Özışık K. Isolated insufficiency of the anterior accessory saphenous vein: should it be treated alone? Cardiovasc Surg Int 2015;2(2):36-39 .

  35. Başbuğ HS, Bitargil M, Karakurt A, Usta S, Özışık K. Critical lower limb ischemia in Leriche syndrome following acute myocardial infarction: limb salvage with an axillofemoral bypass. Cardiovasc Surg Int 2015;2(2):43-46 http://dx.doi.org/DOI: 10.5606/e-cvsi.2015.373

  36. Başbuğ HS, Bitargil M, Karakurt A, Özışık K. External Jugular Vein Aneurysm in a Young Woman: An Uncommon Cause of Neck Mass. International journal of the Cardiovascular Academy 2(2016) 16-18.

  37. Başbuğ HS, Karakurt A, Bitargil M, Özışık K. Anomalous circumflex artery arising from the right coronary sinus. Cardiovasc Surg Int 2016;3(2):71-2. doi: 10.5606/e-cvsi.2016.538

  38. Başbuğ HS, Bitargil M, Göçer H, Günerhan Y, Özışık K. Iliac vein perforation caused by an ultrasound-accelerated thrombolysis catheter: An unusual complication of EKOS EndoWave. Cardiovasc Surg Interv 2016;3(2):55-8. doi: 10.5606/e-cvsi.2016.547

  İletişimBaşa Dön ^