Kadın Doğum Kliniği
29 Aralık 2022

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
   ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KADIN DOĞUM KLİNİĞİ
kadın_doğum_kliniği.jpg


TarihçeBaşa Dön ^

İlk kadın pavyonu ikinci senede, her hastaya 42 metreküp hava isabet etmek üzere tasarlanmış ve 10 yataklı olarak yapılmıştı. Sekiz yataklı bir koğuş ile iki yataklı bir özel oda, banyo ve bir hademe odasına sahipti. Polikliniğe çocuklardan çok kadın hastaların başvurması ve içlerinde yatarak tedavi görmesi, ameliyat edilmesi gerekenlerin bulunması üzerine II. Abdülhamid kadınlar için daha büyük bir pavyon ilave edilmesini emretmiş ve harcanması gereken parayı da ihsan etmişti. Hastanenin cephesi önünde Şişli Caddesine nazır konumdaki 5.825 metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni kadınlar pavyonu mevcut pavyonların en büyüğüydü. 1907 başında acele olarak tamamlanması, etrafına duvar çevrilmesi, pencere ve balkonlarına kafes konması ve hastaneye havagazı getirilmesi için keşif yapılmış ve 77.486 kuruş 50 santime ihtiyaç olduğu anlaşılarak derhal işe başlanmıştı. Sertabip İbrahim Paşa ile Dr. Süleyman Nuri Paşa’nın incelemeleri sonunda planı tertip edilen ve ünlü mimar Kemaleddin Bey ve hastanenin sermimarı Mehmet Şükrü Bey’in denetiminde yapılan bu kadınlar pavyonunun iki büyük bölümü vardı. Birinci bölümdeki iki daireden biri bodrum katındaydı ve memurlarla hademeye tahsis edilmişti. Diğer kısım iki kattan ibaret olup koğuşları içeriyordu. Her katta ikişer yataklık iki ve birer yataklık iki oda bulunuyordu. Hastalara tahsis edilen bölümde ise 12 yataklı sekiz koğuş vardı. Birinci bölümdeki diğer dairede 65 metrekare genişliğinde 12 yataklı iki koğuş bulunuyordu. Bunların da ayrıca balkonları ve banyoları vardı. Bu bölümde iki oda da hekimlere ve hademeler ayrılmıştı. Bu bölümden camekânlı bir koridorla ameliyat-ı cerrahiye dairesine (ameliyathane) geçilirdi. Ameliyathanenin tavan hizasına hem aydınlanma hem de havalandırma için yuvarlak pencereler yapılmıştı. Ameliyat salonuna sağlı sollu bitişik iki odanın biri doğuma diğeri de pansumana tahsis edilmişti. Dönemin en gelişmiş aletleri kullanılmaktaydı. Diğer pavyonlardaki hava menfezleri buraya da yapılmıştı. Kadın hastalıkları pavyonu Âsaf Derviş Paşa’nın yönetimindeydi. Kadın hastalıkları ve Doğum kliniğinde günümüze kadar görev yapan klinik şefi ve şef yardımcıları tarafından pek çok uzman yetiştirilmiştir.

KliniğimizBaşa Dön ^

Kliniğimiz Ağustos 2018 de bu yana Şişli yerleşkesinden Sarıyer Hamidiye Etfal yerleşkesine taşınmış olup poliklinik ve yataklı servisleri ile hizmet vermektedir. Bunun yanında  Şişli Hamidiye Etfal, İsmail Akgün ve Gümüşsuyu Semt Polikliniklerinde  poliklinik hizmeti verilmektedir.  Sarıyer yerleşkesinde 3 adet yataklı servis,  doğumhane ve acil kadın doğum birimi bulunmaktadır. Yatakları servisler; yataklı gebe ve loğusa servisi, yataklı jinekoloji servisi ve yataklı onkoloji servisinden oluşmaktadır. Haftanın 7 günü 24 saat acil kadın doğum birimi ve doğumhane salonu aktif olarak çalışmaktadır.  Haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) ameliyathane salonumuzda jinekolojik cerrahi,  onkolojik cerrahi, laparoskopik ameliyatlar,  ürojinekolojik ameliyatlar ve histereskopik cerrahi ameliyatlar yapılmaktadır. Sarıyer yerleşkesinde haftanın 5 günü jinekoloji polikliniği, obstetri polikliniği ve yüksek riskli gebe poliklinikleri hizmet vermektedir.  Kliniğimiz gerek İstanbul ili gerekse tüm Türkiye'den ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastaların kabul edildiği ve tedavilerinin üstlenildiği bir kliniktir.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Alev AYDIN (Eğitim, İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Hüseyin KIYAK
 • Op. Dr. Sıdıka Sibel GÜLOVA
 • Uz. Dr. Aylin ÖZTARHAN
 • Uz. Dr. Ayşe KÖSE
 • Uz. Dr. Cengiz ANDAN
 • Uz. Dr. Erdal GİRGİN
 • Uz. Dr. Erhan TOY
 • Uz. Dr. Gül Özel DOĞAN
 • Uz. Dr. Kübra HAMZAOĞLU CANBOLAT
 • Uz. Dr. Meriç KABAKCI
 • Uz. Dr. Nura Fitnat Topbaş SELÇUKİ
 • Uz. Dr. Savaş GÜNDOĞAN
 • Uz. Dr. Zeliha Betül YILMAZ KOÇ


Asistan Hekim Kadrosu

 • Ahmet Alp
 • Aslı Şimşek
 • Berkay Soyupak
 • Bircan Kasap
 • Burak Çakmak
 • Caner Çece
 • Derya Çolakerol
 • Duygu Çoban
 • Duygu Duman
 • Duygu Tunç Kurtel
 • Ece Ermin
 • Ece İrem Özcan
 • Ece Özsivri
 • Elif Yavuz
 • Emre Baran Danış
 • Emre Eserli
 • Esra Nur Gökçe
 • Eylül Karagöz
 • Fatma Koç Palaz
 • Fatma Sürücü
 • Gizay Serin
 • Gözde Zeynep Demir
 • Gülseren Bilge Özkan
 • Hande Efe
 • Hatice Ebrar Düzgünel
 • İsmail Akif Tüfekcioğlu
 • İzel Çalışkan
 • Kübra Bağdatlıoğlu
 • Lale Mokan
 • Mechtap Kırtzalı
 • Mehmet Pınar
 • Merve Dövme
 • Merve Sezer Yıldırım
 • Mustafa Fatih Karaca
 • Narin Ece Rol
 • Niyazi Barış Sarı
 • Özge Coşar
 • Pelin Fulya Büyükgöz
 • Rana Güven
 • Rozerin Şengül
 • Sumru Tüfekçioğlu
 • Süleyman Doğa Akgör
 • Sümeyye Gürbüz
 • Zehra Nur Öğütveren
 • Zeliha Kurtoğlu
 • Zeynep Balsu
 • Zeynep Dedeli Baltık

Klinik Ebe-Hemşireleri

 • Mukaddes Dilbaz (Sorumlu Hemşire)
 • Sevil Yıldırım
 • Seda Balcıoğlu
 • Melek Gençel
 • Elife Uysal Eski
 • Elif Demir
 • Başak Tatar
 • Tuğba Yıldız
 • Betül Biberoğlu
 • Fatma Koyun
 • Bahar Yücedağ
 • Tuğba Özdemir
 • Öznur Mantarcı
 • Pelin Yüksel
 • Yasemin Aydoğan
 • Hülya Merve Tıraşoğlu
 • İlknur Güler
 • Melek Durak
 • Dilan Yalçın
 • Hava Güney
 • Nuran Eşin
 • Rukiye Şimşek
 • Şeyda Kurra
 • Sibel Omaz
 • Fatma Gizem Kocabıyık
 • Gülay Karakuş
 • Melehe Akan
 • Yeter Çuvadar

Doğumhane Ebe-Hemşireleri

 • Yeter Talay (Sorumlu Hemşire)
 • Fatma Keskin
 • Melike Güngör
 • Esra Yurtsev
 • Selda Gezici
 • Gülpınar Yıldırım
 • Ceren Akan
 • Nergiz Aksoy
 • Sebanur Yarar
 • Emine Günay
 • Cansu Gönüllü
 • Deniz Selçuk

Poliklinik Ebe-Hemşireleri

 • Meral Atasoy (Sorumlu Hemşire)
 • Fatma Gür
 • Nilüfer Şancı
 • Nihal Altunkaya
 • Gülsüm Özçelik
 • Şeyma Şerife Yazoğlu
 • Kamile İrem Tunç
 • Merve Gönüllü
 • Keziban Ataman
 • Fatma Selbisu
  
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

Perinatoloji Polikliniği

Yüksek riskli gebeliklerin takibi Perinatoloji Ünitesinde yapılmaktadır. Gebelerin ultrasonografi ve doppler ultrasonografi incelemeleri, normal ve problemli gebeliklerde tarama testleri (ikili ve üçlü testler), girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS), izlem ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. En üst düzey yoğun bakım şartlarına sahip yenidoğan kliniği ile işbirliği içerisinde erken doğum riski bulunan gebelerin izlemi ve doğumu kliniğimizde gerçekleştirilebilmektedir.

Ürojinekoloji Polikliniği

İdrar kaçırma ameliyatları, rahim sarkması, rahim korumalı rahim sarkma ameliyatları, tekrarlayan sarkma ameliyatları, nüks idrar kaçırma ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

Bebek Dostu Klinik

Amacımız anne sütü ve emzirmeyi destekleyerek emzirme oranını arttırmaktadır. Kliniğimizin tüm çalışanları anne sütü eğitimini almakta ve uygulatmaktadır. Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte annelerimize emzirme ve anne sütü eğitimlerimiz verilmektedir. Eğitim sonrası annelerin emzirme ve anne sütü takibi titizlikle yapılmaktadır. Emziremeyen anneler yakın takipte tutulur emzirme aktifleşene kadar hemşirelik desteği anne ve aileye verilir. Anne ve bebekte emzirmeye engel olan bir problem olmadığı sürece anne sütü dışında başka bir gıda verilmemektedir. 

Gebe Okulu

Tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile hastanemizde gebe eğitimleri verilmektedir.

Anne adaylarının gebelik süreci ile başlayan ve doğum eyleminin sonlanmasına kadar geçen süreci sağlıklı şartlarda gerçekleştirmeleri ve normal doğumun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Doğum, kadının hayatında yaşadığı en önemli deneyimlerden birisidir. Gebenin doğuma aktif bir şekilde katılması, sağlıklı bir bebek sahibi olması, doğum sürecini rahat geçirmesi için doğum öncesi eğitimler çok önemlidir. Gebelik döneminde yapılan eğitimler, anne adayını doğuma hazırlamakta, aileyi fiziksel ve psikolojik doğum sürecine dahil etmektedir.

Eğitim içeriğinde yer alan masaj, nefes teknikleri ve aktif doğum pozisyonları, bebeklerin doğum kanalındaki yolculuğuna yardımcı olur, normal doğum sürecinin rahat ve konforlu ilerlemesini sağlar. Doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin, doğum süresince verilen kesintisiz profesyonel destek ile doğumun süresinin kısaldığı, sezaryen oranlarının düştüğü, ağrı kesici ve diğer ilaçlara ihtiyacın azaldığı, pozitif doğum hatıraları kazanıldığına inanıyoruz.

Tıpta Uzmanlık EğitimiBaşa Dön ^

   Asistan Eğitim Programı

Genel Bakış

1. Sene

2. Sene

3. Sene

4. Sene

Toplam

Yatan Hasta Eğitimi

3 Ay

3 Ay

3 Ay

3 Ay

12 Ay

Doğum Eğitimi

3 Ay

3 Ay

3 Ay

3 Ay

12 Ay

Ameliyat Eğitimi

3 Ay

3 Ay

3 Ay

3 Ay

12 Ay

Obstetrik

3 Ay

1 Ay

1 Ay

1 Ay

6 Ay

Jinekolojik

-

2 Ay

2 Ay

2 Ay

6 Ay

Ayaktan Hasta Eğitimi

3 Ay

3 Ay

3 Ay

3 Ay

12 Ay

Obstetrik

3 Ay

-

1 Ay

1ay

5 Ay

Jinekoloji

-

3 Ay

1 Ay

1ay

5 Ay

Elektif

-

-

1 Ay

1 Ay

2 Ay

Nöbet Eğitimi

3 Ay

3 Ay

3 Ay

3 Ay

12 Ay

Dış Klinikler Eğitimi

1 Ay

3-5 Ay

0-1 Ay

0-1 Ay

6 Ay


Program detayları için tıklayınız.
YayınlarBaşa Dön ^


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1: Kaya AE, Doğan O, Başbuğ A, Sönmez CI, Sungur MA, Ataoğlu S. An Evaluation of  the Association of Reproductive History and Multiple Births during Adolescence with Postmenopausal Osteoporosis. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2019 Mar;79(3):300-307. doi: 10.1055/a-0743-7260. Epub 2018 Oct 11. PubMed PMID:30880829; PubMed Central PMCID: PMC6414300.

2: Karataş S, Şal V, Kahramanoğlu İ, Demirkıran F, Beşe T, Arvas M, Sofiyeva N,Güralp O, Uzun H. Ykl-40 and cancer antigen 72-4 as new and promising diagnostic  and prognostic markers for endometrial cancer. Turk J Obstet Gynecol. 2018 Dec;15(4):235-242. doi: 10.4274/tjod.77906. Epub 2019 Jan 9. PubMed PMID: 30693139; PubMed Central PMCID: PMC6334238.

3: Pulatoglu C, Dogan O, Basbug A, Kaya AE, Yildiz A, Temizkan O. Predictive factors of methotrexate treatment success in ectopic pregnancy: A single-center tertiary study. North Clin Istanb. 2018 Sep;5(3):227-231. doi:10.14744/nci.2017.04900. PubMed PMID: 30688925; PubMed Central PMCID: PMC6323567.

4: Nazlı Yenigul N, Asicioglu O, Ayhan I. Successful laparoscopic treatment of asymptomatic heterotopic pregnancy after spontaneous conception. J Obstet Gynaecol. 2019 May;39(4):571-572. doi: 10.1080/01443615.2018.1530972. Epub 2019 Jan 11. PubMed PMID: 30634876.

5: Yenigul NN, Aydogan Mathyk B, Aslan Cetin B, Yazici Yilmaz F, Ayhan I.Efficacy of chewing gum for improving bowel function after cesarean sections: a randomized controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jan 4:1-6. doi: 10.1080/14767058.2018.1531122. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30606082.

6: Dogan O, Yassa M. Major Motivators and Sociodemographic Features of Women Undergoing Labiaplasty. Aesthet Surg J. 2018 Dec 8. doi: 10.1093/asj/sjy321. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30535095.

7: Yassa M, Dogan O, Tug N. Regarding "Modified Laparoscopic Lateral Suspension: The Mulayim Technique". J Minim Invasive Gynecol. 2019 Mar - Apr;26(3):571-572. doi: 10.1016/j.jmig.2018.09.788. Epub 2018 Oct 23. PubMed PMID: 30366114.

8: Şentürk MB, Doğan O, Polat M, Kılıçcı Ç, Pulatoğlu Ç, Tayyar AT. Cosmetic outcomes of infraumbilical, supraumbilical, and transumbilical entry routes in laparoscopic surgery. Turk J Surg. 2018 Aug 28;34(4):290-294. doi: 10.5152/turkjsurg.2018.4025. PubMed PMID: 30216176.

9: Kaya AE, Dogan O, Yassa M, Basbug A, Çalışkan E. A Novel Technique for Mapping the Vascularity of Labia Minora Prior to Labiaplasty: Cold Light Illumination. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2018 Aug;78(8):775-784. doi: 10.1055/a-0647-2404. Epub 2018 Aug 20. PubMed PMID: 30140106; PubMed Central PMCID: PMC6102114.

10: Basbug A, Bayrak M, Doğan O, Ellibeş Kaya A, Goynumer G. McDonald versus modified Shirodkar rescue cerclage in women with prolapsed fetal membranes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Sep 27:1-5. doi: 10.1080/14767058.2018.1514378. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30122099.

11: Irez T, Dayioglu N, Alagöz M, Karatas S, Güralp O. The use of aniline blue chromatin condensation test on prediction of pregnancy in mild male factor and unexplained male infertility. Andrologia. 2018 Dec;50(10):e13111. doi: 10.1111/and.13111. Epub 2018 Jul 19. PubMed PMID: 30024037.

12: Polat M, Şentürk MB, Pulatoğlu Ç, Doğan O, Kılıççı Ç, Budak MŞ. Postpartum urinary retention: Evaluation of risk factors. Turk J Obstet Gynecol. 2018 Jun;15(2):70-74. doi: 10.4274/tjod.43931. Epub 2018 Jun 21. PubMed PMID: 29971181; PubMed Central PMCID: PMC6022424.

13: Ellibes Kaya A, Yassa M, Dogan O, Basbug A, Pulatoglu C, Caliskan E. The Female Genital Self-Image Scale (FGSIS): cross-cultural adaptation and validation of psychometric properties within a Turkish population. Int Urogynecol J. 2019 Jan;30(1):89-99. doi: 10.1007/s00192-018-3688-1. Epub 2018 Jun 30. PubMed PMID: 29961112.

14: Senturk MB, Doğan O. Sacrospinous Ligament Fixation Under Local Anesthesia in Elderly Patients at High Risk of General Anesthesia. J Invest Surg. 2018 May 7:1-7. doi: 10.1080/08941939.2018.1466218. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29733751.

15: Başbuğ A, Doğan O, Ellibeş Kaya A, Pulatoğlu Ç, Çağlar M. Does Suture Material Affect Uterine Scar Healing After Cesarean Section? Results from a Randomized Controlled Trial. J Invest Surg. 2018 Apr 18:1-7. doi: 10.1080/08941939.2018.1458926. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29667541.

16: Yıldırım D, Tatar C, Doğan O, Hut A, Dönmez T, Akıncı M, Toptaş M, Bayık RN.  Post-cesarean scar endometriosis. Turk J Obstet Gynecol. 2018 Mar;15(1):33-38. doi: 10.4274/tjod.90922. Epub 2018 Mar 29. PubMed PMID: 29662714; PubMed Central  PMCID: PMC5894534.

17: Bulgurcuoglu Kuran S, Iplik ES, Cakmakoglu B, Timirci Kahraman O, Iyibozkurt  AC, Koc A, Ergen A, Gulec Yilmaz S, Isbir T. Relation of MPO, MnSOD, NQO1 gene variants in endometrial carcinoma in the line of PCR-RFLP methods. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2018 Mar 31;64(4):78-82. PubMed PMID: 29631687.

18: Yazici Yilmaz F, Aydogan Mathyk B, Yildiz S, Yenigul NN, Saglam C. Postoperative pain and neuropathy after caesarean operation featuring blunt or sharp opening of the fascia: a randomised, parallel group, double-blind study. J  Obstet Gynaecol. 2018 Oct;38(7):933-939. doi: 10.1080/01443615.2018.1437125. Epub 2018 Mar 21. PubMed PMID: 29560766.

19: Dogan O, Basbug A, Kaya AE, Pulatoglu C, Yassa M. A randomized prospective comparison of the needleless mini-sling "hammock" and "U-shape" configurations for management of stress urinary incontinence: 18 month follow-up results. Arch Gynecol Obstet. 2018 Jun;297(6):1483-1493. doi: 10.1007/s00404-018-4755-z. Epub 2018 Mar 19. PubMed PMID: 29556707.

20: Dogan O, Kaya AE, Pulatoglu C, Basbug A, Yassa M. A randomized comparison of  a single-incision needleless (Contasure-needleless®) mini-sling versus an inside-out transobturator (Contasure-KIM®) mid-urethral sling in women with stress urinary incontinence: 24-month follow-up results. Int Urogynecol J. 2018 Sep;29(9):1387-1395. doi: 10.1007/s00192-018-3624-4. Epub 2018 Mar 16. PubMed PMID: 29549394.

21: Dogan O, Pulatoglu C, Yassa M. A new facilitating technique for postpartum hysterectomy at full dilatation: Cervical clamp. J Chin Med Assoc. 2018 Apr;81(4):366-369. doi: 10.1016/j.jcma.2017.05.010. Epub 2017 Oct 9. PubMed PMID: 29033113.

22: Bebek AK, Agar S, Aydın C, Erman S, Çetinçelik Ü, Dokucu Aİ. A new

chromosomal arrangement due to paternal balanced translocation for syndromic oesophageal atresia: case report. J Obstet Gynaecol. 2018 Apr;38(3):417-418. doi:10.1080/01443615.2017.1357166. Epub 2017 Oct 11. PubMed PMID: 29017392.

23: Kürek Eken M, İlhan G, Temizkan O, Çelik EE, Herkiloğlu D, Karateke A. The impact of abdominal and laparoscopic hysterectomies on women's sexuality and psychological condition. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Dec;13(4):196-202. doi:10.4274/tjod.71245. Epub 2016 Dec 15. PubMed PMID: 28913121; PubMed Central PMCID: PMC5558292.

24: Toprak E, Bozkurt M, Dinçgez Çakmak B, Özçimen EE, Silahlı M, Ender Yumru A, Çalışkan E. Platelet-to-lymphocyte ratio: A new inflammatory marker for the diagnosis of preterm premature rupture of membranes. J Turk Ger Gynecol Assoc.

2017 Sep 1;18(3):122-126. doi: 10.4274/jtgga.2017.0028. PubMed PMID: 28890425; PubMed Central PMCID: PMC5590207.

25: Canaz E, Kilinc M, Sayar H, Kiran G, Ozyurek E. Lead, selenium and nickel concentrations in epithelial ovarian cancer, borderline ovarian tumor and healthy ovarian tissues. J Trace Elem Med Biol. 2017 Sep;43:217-223. doi:10.1016/j.jtemb.2017.05.003. Epub 2017 May 17. PubMed PMID: 28551014.

26: Sanverdi I, Vural F, Temizkan O, Temel O, Ayvaci H, Gunes P. Primary ovarian  leiomyoma in a postmenopausal woman: A case report. North Clin Istanb. 2016 Apr 4;3(3):222-224. doi: 10.14744/nci.2015.07379. eCollection 2016. PubMed PMID: 28275755; PubMed Central PMCID: PMC5336628.

27: Özdil Demiryürek E, Tekin A, Çakmak E, Temizkan O, Karamustafalıoğlu O, Gökova S, Demiryürek E. Correlations between impulsiveness and biochemical parameters in women with polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Dec;207:5-10. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.09.002. Epub 2016 Oct 6. PubMed PMID: 27770705.

28: Erenel H, Yilmaz N, Oncul M, Acikgoz AS, Karatas S, Ayhan I, Aslan B, Tuten A. Usefulness of Serum Procalcitonin Levels in Predicting Tubo-Ovarian Abscess in Patients with Acute Pelvic Inflammatory Disease. Gynecol Obstet Invest.

2017;82(3):262-266. doi: 10.1159/000449161. Epub 2016 Sep 3. PubMed PMID: 27592364.

29: Erenel H, Aydogan Mathyk B, Sal V, Ayhan I, Karatas S, Koc Bebek A. Clinical  characteristics and pregnancy outcomes of Syrian refugees: a case-control study in a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey. Arch Gynecol Obstet. 2017 Jan;295(1):45-50. doi: 10.1007/s00404-016-4188-5. Epub 2016 Sep 2. PubMed PMID: 27589848.

30: Demirkiran F, Sal V, Bese T, Tokgozoglu N, Erenel H, Sofiyeva N, Kahramanoglu I, Arvas M. Risk factors for recurrence of borderline ovarian tumours: A tertiary centre experience. J Obstet Gynaecol. 2016 Nov;36(8):1036-1040. Epub 2016 Aug 25. PubMed PMID: 27559007.

31: Kucur SK, Acar C, Temizkan O, Ozagari A, Gozukara I, Akyol A. A huge ovarian  mucinous cystadenoma causing virilization, preterm labor, and persistent supine hypotensive syndrome during pregnancy. Autops Case Rep. 2016 Jun 30;6(2):39-43. doi: 10.4322/acr.2016.029. eCollection 2016 Apr-Jun. PubMed PMID: 27547742; PubMed Central PMCID: PMC4982783.

32: Eken MK, Kaygusuz EI, Temizkan O, İlhan G, Çöğendez E, Karateke A. Occult serous carcinoma of fallopian tube presenting as supraclavicular lymphadenopathy.Taiwan J Obstet Gynecol. 2016 Jun;55(3):450-2. doi: 10.1016/j.tjog.2016.04.028. PubMed PMID: 27343337.

33: Erenel H, Bese T, Sal V, Demirkiran F, Arvas M. Comparison of Diagnostic Accuracies of Serum HE-4 Levels and 3D Power Doppler Angiography Parameters between Benign Endometrial Pathologies and Endometrial Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(5):2507-11. PubMed PMID: 27268621.

34: Temizkan O, Angın D, Karakuş R, Şanverdi İ, Polat M, Karateke A. Changing trends in emergency peripartum hysterectomy in a tertiary obstetric center in Turkey during 2000-2013. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2016 Jan 12;17(1):26-34. doi: 10.5152/jtgga.2015.16239. eCollection 2016. PubMed PMID: 27026776; PubMed Central PMCID: PMC4794289.

35: Kaya S, Aktas S, Senbayrak S, Tekin R, Oztoprak N, Aksoy F, Firat P, Yenice S, Oncul A, Gunduz A, Solak S, Kadanali A, Cakar SE, Caglayan D, Yilmaz H,Bozkurt I, Elmaslar T, Tartar AS, Aynioglu A, Kocyigit NF, Koksal I. An Evaluation of Surgical Prophylaxis Procedures in Turkey: A Multi-Center Point

Prevalence Study. Eurasian J Med. 2016 Feb;48(1):24-8. doi:10.5152/eurasianjmed.2015.15222. PubMed PMID: 27026760; PubMed Central PMCID: PMC4792492.

36: Sal V, Demirkiran F, Erenel H, Tokgozoglu N, Kahramanoglu I, Bese T, Turan H, Sofiyeva N, Calay Z, Arvas M, Guralp O. Expression of PTEN and β-Catenin and Their Relationship With Clinicopathological and Prognostic Factors in Endometrioid Type Endometrial Cancer. Int J Gynecol Cancer. 2016 Mar;26(3):512-20. doi: 10.1097/IGC.0000000000000626. PubMed PMID: 26894937.

37: Oral E, Aydogan Mathyk B, Aydogan BI, Acıkgoz AS, Erenel H, Celik Acıoglu H,  Anık Ilhan G, Dane B, Ozel A, Tandogan B, Cakar E, Isci H, Kayan B, Aslan H, Ekiz A, Sancak S, Celik A, Yoldemir T, Uzun O, Erdogan MF. Iodine status of pregnant  women in a metropolitan city which proved to be an iodine-sufficient area. Is mandatory salt iodisation enough for pregnant women? Gynecol Endocrinol.

2016;32(3):188-92. doi: 10.3109/09513590.2015.1101443. Epub 2015 Oct 22. PubMed PMID: 26489983.

38: Erkoc MF, Okur A, Kara M, Caglayan E, Serin HI, Erturk SM, Gundogdu F, Karacavus S. Hepatic vein and portal vein Doppler ultrasound of maternal liver in normal pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Sep;29(17):2857-60. doi: 10.3109/14767058.2015.1107718. Epub 2015 Nov 23. PubMed PMID: 26465196.

39: Erenel H, Temizkan O, Mathyk BA, Karataş S. Parasitic myoma after laparoscopic surgery: a mini-review. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015 Jul 14;16(3):181-6. doi: 10.5152/jtgga.2015.15242. eCollection 2015. Review. PubMed PMID: 26401114; PubMed Central PMCID: PMC4560478.

40: Oral EG, Hanci A, Ulufer Sivrikaya G, Dobrucali H, Turkoglu Kilinc L. The Analgesic Effects of Morphine and Tramadol Added to Intra-articular Levobupivacaine-Tenoxicam Combination for Arthroscopic Knee Surgery on Postoperative Pain; a Randomized Clinical Trial. Anesth Pain Med. 2015 Jun 22;5(3):e24047. doi: 10.5812/aapm.5(3)2015.24047. eCollection 2015 Jun. PubMed PMID: 26161321; PubMed Central PMCID: PMC4493725.

41: Eken M, Temizkan O, Kaygusuz EI, Herkiloğlu D, Çöğendez E, Karateke A. Primary carcinoma of the fallopian tubes: Analysis of sixteen patients. Turk J Obstet Gynecol. 2015 Jun;12(2):83-88. doi: 10.4274/tjod.67355. Epub 2015 Jun 15. PubMed PMID: 28913049; PubMed Central PMCID: PMC5558382.

42: Aydogan B, Mirkin S. The utility of measuring anti-Müllerian hormone in predicting menopause. Climacteric. 2015;18(6):777-89. doi: 10.3109/13697137.2015.1036853. Epub 2015 Sep 16. Review. PubMed PMID: 25845388.

43: Temizkan O, Asıcıoglu O, Güngördük K, Asıcıoglu B, Yalcin P, Ayhan I. The effect of peritoneal cavity saline irrigation at cesarean delivery on maternal morbidity and gastrointestinal system outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med.2016;29(4):651-5. doi: 10.3109/14767058.2015.1015415. Epub 2015 Feb 24. PubMed PMID: 25708494.

44: Temizkan O, Erenel H, Arici B, Asicioglu O. A case of parasitic myoma 4 years after laparoscopic myomectomy. J Minim Access Surg. 2014 Oct;10(4):202-3. doi: 10.4103/0972-9941.141524. PubMed PMID: 25336821; PubMed Central PMCID: PMC4204264.

45: Simsek A, Ozgor F, Yuksel B, Kucuktopcu O, Kirecci SL, Toptas M, Sarılar O,Berberoglu AY, Gurbuz ZG, Mimaroglu S, Akbulut F, Baykal M, Arslan B, Savun M, Ucpinar B. Female sexual function after transobturator tape in women with urodynamic stress urinary incontinence. Springerplus. 2014 Sep 30;3:570. doi: 10.1186/2193-1801-3-570. eCollection 2014. PubMed PMID: 25332870; PubMed Central PMCID: PMC4193969.

46: Yazıcı Yılmaz F, Görkemli H, Çolakoğlu MC, Aktan M, Gezginç K. The evaluation of recombinant LH supplementation in patients with suboptimal response to recombinant FSH undergoing IVF treatment with GnRH agonist down-regulation. Gynecol Endocrinol. 2015 Feb;31(2):141-4. doi: 10.3109/09513590.2014.965675. Epub 2014 Sep 19. PubMed PMID: 25237892.

47: Temizkan O, Temizkan S, Asicioglu O, Aydin K, Kucur S. Color Doppler analysis of uterine, spiral, and intraovarian artery blood flow before and after treatment with cabergoline in  yperprolactinemic patients. Gynecol Endocrinol. 2015 Jan;31(1):75-8. doi: 10.3109/09513590.2014.958989. Epub 2014 Sep 15. PubMed PMID: 25222841.

İletişimBaşa Dön ^