İç Hastalıkları Kliniği
29 Aralık 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

ichastaliklariklinigi.jpgTarihçeBaşa Dön ^

Kliniğimiz 1961 yılında, bugünkü nefroloji kliniğinin bulunduğu binada 3. Dahiliye kliniği olarak kuruldu. İlk klinik şefi Dr. Mucip KARAMIZRAK olup 2 yıl şeflik yaptı. Daha sonra 1963-1964 yıllarında  Dr. Saim Polat BENGİSERP bu görevi yürüttü. 1964 yılından 1990 ’a kadar kliniğimizin sembolü haline gelmiş olan, Ord.Prof.Dr. Erich FRANK ’ın yetiştirdiği Prof.Dr. Suat EFE şeflik görevinde bulundu. Suat hocanın emekli olmasından sonra 1990-93 yılları arasında kardiyolog doktor Atilla ŞAMİLGİL klinik şefliğini yaptı.

Daha sonra 8 yıl boyunca şeflik sınavı açılmadığından Dr. Halis KARSU, Dr. Hülya TANES, Dr. Hilmi ŞENLİ ve Dr. Fatih BORLU şef muavini olarak şefliğe vekalet ettiler ve asistan eğitimi sürdürüldü.  2001 yılında açılan şeflik sınavını kazanan Fatih BORLU halen bu görevi eğitim sorumlusu olarak yapmaya devam etmektedir. Kliniğimiz sans kliniğe ve semiyolojiye ağırlık veren Ord.Prof.Dr. Erich FRANK ekolünün etkisinde kalmıştır.

Kliniğimizin kuruluşundan itibaren bugüne kadar yetiştirilen asistan sayısı yüzün üzerindedir. Sadece 2001 ‘den günümüze kadar 63 uzman yetişmiştir. Bunlardan 21 tanesi şu yandalları kazanmıştır; hematoloji 4 kişi, gastroenteroloji 4 kişi, nefroloji 4 kişi, medikal onkoloji 4 kişi, romatoloji 2 kişi, geriatri 2 kişi, endokrinoloji 1 kişi.

Kliniğimizde 2 yıl iç hastalıkları eğitimi aldıktan sonra kardiyoloji ihtisası yapan 2 kişiden Prof.Dr. Mehmet AKSOY, Gaziantep Üniversitesinde anabilim dalı başkanı ve kardiyoloji derneği sekreteri, Prof.Dr. Tayfun ŞAHİN ise Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisidir.

Kliniğimizden yetişen ve şu anda akademik ünvanı olan diğer hekimlerimiz şunlardır:

 • Prof.Dr. Tijen ERDEM (Endokrinoloji)
 • Prof.Dr. Nevin YILMAZ  (İç Hastalıkları)
 • Prof.Dr. Yaşar TUNA (Gastroenteroloji)
 • Doç.Dr. Cemal BES (Romatoloji)
 • Doç.Dr. Sadi Kerem OKUTUR (Medikal Onkoloji)
 • Doç.Dr. Esat NAMAL (Medikal Onkoloji)
 • Doç.Dr. Fatma PAKSOY (Medikal Onkoloji)
 • Doç.Dr. Turgay ULAŞ (İç Hastalıkları)
 • Doç.Dr. Göktuğ ŞİRİN (Gastroenteroloji)
 • Doç.Dr. Kerim KÜÇÜKER (Endokrinoloji)
 • Doç.Dr. Selay GÜNDOĞDU (Medikal Onkoloji)

Kliniğimizde iç hastalıkları şef muavinliği yapan Dr. Faruk İLKER bir dönem sağlık bakanlığı müsteşarı olarak görev yapmıştır. Yine kliniğimiz çıkışlı olan Dr. Halis KARSU ise İstanbul il sağlık müdürü olarak görev yapmıştır.

KliniğimizBaşa Dön ^

İç hastalıkları kliniği toplam 44 yatağı olan 2 adet servis ile yatan hasta hizmeti vermektedir. Yataklarımızın ortalama doluluk oranı yüzde 90’ ın üstündedir. Poliklinik hizmeti ise hastane dışında aynı anda 3 merkez 14 poliklinikte yürütülmekte olup günlük 1000’ e yakın hasta bakılmaktadır. Acil tıp kliniğinden sonra en fazla sayıda poliklinik hastası bakılan branş iç hastalıklarıdır. Kliniğimiz şu anda eğitim ve tedavi hizmetlerine 24 asistan, 3 başasistan, 12 uzman ile devam etmektedir.

KadromuzBaşa Dön ^

Eğitimci ve Uzman Kadrosu

 • Prof. Dr. Abdülkadir ÜNSAL (Eğitim Görevlisi)
 • Uzm. Dr. Çiğdem ERSOY (İdari Sorumlu)
 • Uzm. Dr. Mehmet Yavuz GÜRLER (Başasistan)
 • Uzm. Dr. Ayda DAMAR (Başasistan)
 • Uzm. Dr. Aslıhan ÇALIM (Başasistan
 • Uzm. Dr. Bekir UCUN
 • Uzm. Dr. Beyza ÖZKÖK ŞİŞMANOĞLU
 • Uzm. Dr. Emine GÖKSOY
 • Uzm. Dr. Esin GÜRKAN
 • Uzm. Dr. Handan CÖMERT
 • Uzm. Dr. Hüseyin ÇEKMİŞ
 • Uzm. Dr. Melis Özyazanlar KASAPOĞLU
 • Uzm. Dr. Onur ALKAN
 • Uzm. Dr. Özge YARDIMCI
 • Uzm. Dr. Vural AKAY

Geriatri Ana Bilim Dalı
 • Doç. Dr. Birkan İLHAN
 • Uzm. Dr. Pınar KÜÇÜKDAĞLI

Asistan Kadrosu

 • Ali Mert Habip
 • Bekir Oğuzhan Ünsel
 • Berçem Karadayı
 • Birkan Alaycı
 • Buket Dağgören Pehlivan
 • Büşra Yokarıbaş
 • Ceren Yarkutay Türkkan
 • Çağatay Taşkın
 • Demet Günaydın
 • Duygu Kıymet Ağrıman
 • Ece Toprakçı
 • Ediz Emre Gündüz
 • Efe Kaan Ülker
 • Elif Arzu Doğan
 • Emre Kabaca
 • Emrullah Burak Tok
 • Ertuğrul Sever
 • Ezel Gedik
 • Fatma Durmuş Serin
 • Fatma Günay Yüksel
 • Fatma Tozyılmaz
 • Gizem Leyla Kokoğlu
 • Gizem Oral
 • Güntülü Alanur Tatar
 • Hakan Kaygusuz
 • Hamit Ender Besler
 • Hazan Erhan
 • İbrahim Önal
 • İdil Yörük
 • İlayda Güncel Ayten
 • İlhan Doğan
 • Kübra Coci
 • Mazlum Doğan Genç
 • Melek Bodur
 • Melike Bodur
 • Mustafa Yaşa
 • Nazmiye Sezen Kurt
 • Nehir Ozan
 • Neslihan Ünal
 • Onur Akkaya
 • Öykü Zeynep Gerçek
 • Sarper Çalışkan
 • Seda Selin Taş
 • Selman Soylu
 • Sude Akyel
 • Şeydanur Karaer
 • Yılmaz Yaman Say
 • Zeynep Saraç
 • Zeynep Sezgin 
    

 

Polikliniklerimiz Başa Dön ^
 • Gümüşsuyu yerleşkesi : 3 poliklinik
 • Bomonti yerleşkesi : 4 poliklinik
 • Merkez kampus : 7 poliklinik
Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

2016-2017  Seminer Programı

05.10.2016

Akut romatizmal ateş

Dr. Aslı BÜYÜKKUŞÇU

19.10.2016

Non-alkolik karaciğer yağlanması

Dr. Savaş ÇELEBİ

20.10.2016

Akut oligo –artiküler artritli hastaya tanısal yaklaşım

Dr. Serpil YANIK

26.10.2016

Siroz; komplikasyonları, palyatif tedavi yaklaşımı

Dr. Kübra HABİR

02.11.2016

Akut gastrointestinal kanamada tanı, tedavi              

Dr. David OJALVO

09.11.2016

Buerger Hastalığı

Dr. Alper COŞKUN

16.11.2016

Non–sirotik portal hipertansiyon

Dr. M. Kemal YENİAY

23.11.2016

İnterstisyel ve infiltratif akciğer hastalıklarına tanısal yaklaşım

Dr. Gökhan YAVUZBİLGE

30.11.2016

Sistemik lupus eritemetozus

Dr. Aykut ŞAHİN

07.12.2016

Sistemik sklerozis

Dr. Serkan SELVİ

14.12.2016

Primer myelofibrozis

Dr. Gülnar ZEYNELOVA

21.12.2016

Kardio-pulmoner ressüsitasyon

Dr. Feride ÖZTÜRK

28.12.2016

İmmünsupresif tedavi ajanları: Etkileri, yan etkileri

Dr. Ruken YILMAZ

04.01.2017

Sarkoidoz

Dr. Şermin DİNÇ

11.01.2017

Malignitelere eşlik eden romatolojik bulgular

Dr. Aykut ŞAHİN

18.01.2017

Primer ve sekonder amiloidoz, Waldenström hastalığı

Dr. Savaş ÇELEBİ

25.01.2017

Enfeksiyoz mononükleoz

Dr. Savaş Duman

01.02.2017

Hafif zincir hastalığı, ağır zincir hastalığı

Dr. Müge KURUL

08.02.2017

Hiperkortisizm tanısı, nedenlerinin araştırılması

Dr. Ulviye OFLAS

15.02.2017

Dissemine intravasküler koagülasyon

Dr. İbrahim Durak

22.02.2017

Bradi–aritmiler

Dr. Hayrettin SEVER

01.03.2017

İç Hastalıkları pratiğinde PET –CT ’nin yeri

Dr. Erhan PEHLİVAN

08.03.2017

Assit sıvısının özelliklerinden tanıya yaklaşım

Dr. Betül KAYMAK

15.03.2017

Metabolik alkoloz

Dr. Savaş DUMAN

22.03.2017

Akut mezanter iskemi: Tanımı, tanısı, nedenleri, acil tedavisi

Dr. Hayrettin SEVER

29.03.2017

Pnömosistis karini pnömonisi

Dr. Ruken YILMAZ

05.04.2017

Dev hücreli arterit, Polimyaljia romatika

Dr. Betül KAYMAK

12.04.2017

Ani kardiyak ölüm, riskli kişiler

Dr. Gülnar ZEYNELOVA

19.04.2017

Tümör markerları

Dr. Ulviye OFLAZ

26.04.2017

Porfiriler

Dr. E. Burak ÖZŞENEL

03.05.2017

Von-Willebrand hastalığı, hemofililer

Dr. Şermin DİNÇ

10.05.2017

Primer sklerozan kolanjit, primer biliyer siroz

Dr. Müge KURUL

17.05.2017

Seronegatif Artritler

Dr. M.Yavuz Gürler

24.05.2017

Atipik tromboz ve hemostatik bozukluklara yaklaşım

Dr. Emrah Erkan MAZI

YayınlarBaşa Dön ^


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. The Effects of Blood Glucose Regulation in Omentin-1 Levels among Diabetic Patients. Arman Y, Kirna K, Ugurlukisi B, Kutlu O, Dikker O, Cil EO, Akarsu M, Ozcan M, Yuruyen G, Demir P, Altun O, Ozsenel EB, Erdem MG, Sandikci R, Tukek T. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2017 Jan 10. doi: 10.1055/s-0042-118862. PMID: 28073124.

2. Arterial stiffness parameters associated with vitamin D deficiency and supplementation in patients with normal cardiac functions. Sünbül M, Çinçin A, Bozbay M, Mammadov C, Ataş H, Özşenel EB, Sarı İ, Başaran Y. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016 Jun;44(4):281-8. doi: 10.5543/tkda.2015.93237. PMID: 27372612.

3. Effect of vitamin D deficiency and supplementation on myocardial deformation parameters and epicardial fat thickness in patients free of cardiovascular risk. Sunbul M, Bozbay M, Mammadov C, Cincin A, Atas H, Ozsenel EB, Sari I, Basaran Y. Int J Cardiovasc Imaging. 2015 Apr;31(4):765-72. doi: 10.1007/s10554-015-0622-1. Epub 2015 Feb 20. PMID: 25697721.

4. Uncomplicated diabetes does not accelerate age-related sarcopenia. Akpinar TS, Tayfur M, Tufan F, Sahinkaya T, Köse M, Özşenel EB, Bahat Öztürk G, Saka B, Erten N, Yildiz S, Karan MA. Aging Male. 2014 Dec;17(4):205-10. doi: 10.3109/13685538.2014.963040. Epub 2014 Sep 23. PMID: 25247628.

5. Coronary Artery Disease Risk Factors, Coronary Artery Calcification and Coronary Bypass Surgery. Ulusoy FR, Yolcu M, Ipek E, Korkmaz AF, Gurler MY, Gulbaran M. J Clin Diagn Res. 2015 May;9(5):OC06-10. doi: 10.7860/JCDR/2015/12081.5989. Epub 2015 May 1. PMID: 26155507.

6. Prevalence of metabolic syndrome and degree of cardiovascular disease risk in patients with Psoriatic Arthritis. Özkan SG, Yazısız H, Behlül A, Gökbelen YA, Borlu F, Yazısız V. Eur J Rheumatol. 2017 Mar;4(1):40-45. doi: 10.5152/eurjrheum.2017.16052. Epub 2017 Mar 1. PMID: 28293452.

7. Hodgkin's Disease Presenting with Chronic Pruritis and Cutaneous Involvement. Ulas T, Apucu HG, Gulturk E, Karakas EY, Borlu F. J Clin Diagn Res. 2015 Jan;9(1):OL01. doi: 10.7860/JCDR/2015/11075.5382. PMID: 25738023.

8. Hepatosplenomegaly and pernicious anaemia. Ulas T, Karakas EY, Bes C, Borlu F, Buyukhatipoglu H. J Clin Diagn Res. 2014 Dec;8(12):ML01. doi: 10.7860/JCDR/2014/9631.5254. PMID: 25653983.

9. Expression of podoplanin in minor salivary glands increases in primary Sjogren syndrome. Yazisiz V, Behlul A, Basak ŞT, Borlu F. J Rheumatol. 2013 Dec;40(12):2100-2. doi: 10.3899/jrheum.121362. PMID: 24293622

10. Signet cell carcinoma of colon in a nineteen-year-old patient: a case report. Pamukçu O, Selcukbiricik F, Bilici A, Sakız D, Ozdoğan O, Borlu F. Case Rep Oncol Med. 2013;2013:695450. doi: 10.1155/2013/695450. PMID: 23509649.

11. Squamous cell carcinoma arising in a mature cystic teratoma. Avcı S, Selcukbiricik F, Bilici A, Ozkan G, Ozağarı AA, Borlu F. Case Rep Obstet Gynecol. 2012;2012:314535. doi: 10.1155/2012/314535. PMID: 23320213.

12. The effect of levosimendan and dobutamine treatment on QT dispersion in patients with decompensated heart failure: a prospective study. Paksoy F, Ulaş T, Tursun I, Dal MS, Oztekin E, Borlu F. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Feb;12(1):16-22. doi: 10.5152/akd.2012.004. PMID: 22214738.

13. Effects of different statins, ezetimibe/simvastatin combination on hsCRP levels in unstable angina pectoris and non-ST elevation myocardial infarction patients: a randomized trial. Namal E, Sener N, Ulaş T, Akçalı Z, Oztekin E, Borlu F. Anadolu Kardiyol Derg. 2011 Dec;11(8):703-10. doi: 10.5152/akd.2011.192. PMID: 22088858.

14. A rare cause of acute abdomen: ruptured adrenal pheochromocytoma. Okutur K, Küçükler K, Öztekın E, Borlu F, Erdem L, Demır G. Turk J Gastroenterol. 2010 Dec;21(4):467-9. PMID: 21332008.

15. Recurrent pericarditis as the initial manifestation of Familial Mediterranean fever. Okutur K, Seber S, Oztekin E, Bes C, Borlu F. Med Sci Monit. 2008 Dec;14(12):CS139-41. PMID: 19043372.

16. An adult-onset still's disease with autoimmune thyroiditis.Ulas T, Dal MS, Bes C, Borlu F, Buyukhatipoglu H.

Mymensingh Med J. 2012 Jul;21(3):570-2. PMID: 22828565.

17. Effects of rosiglitazone treatment on insulin resistance and TNF-alpha levels in patients with chronic kidney disease: a prospective study. Basturk T, Unsal A, Ulas T, Koc Y, Sakaci T, Ahbap E, Borlu F.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Oct;16(11):1519-24. PMID: 23111964 .

18. Familial Mediterranean fever without cardinal symptoms and role of genetic screening. Ulas T, Buyukhatipoglu H, Bes C, Dal MS, Hacıbekiroglu I, Apucu HG, Borlu F.Reumatismo. 2012 Jul 19;64(3):172-4. doi: 10.4081/reumatismo.2012.172. PMID: 22842301.

19. Effect of Olmesartan on serum cystatin C levels in the patients with essential hypertension. Koc Y, Mazi E, Sakaci T, Basturk T, Damar AB, Ahbap E, Unsal A, Borlu F. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011 Dec;15(12):1389-94. PMID: 22288300.

20. Modified docetaxel and cisplatin in combination with capecitabine (DCX) as a first-line treatment in HER2-negative advanced gastric cancer. Bilici A, Selcukbiricik F, Demir N, Oven Ustaalioglu BB, Dikilitas M, Yildiz O.Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(20):8661-6. PMID: 25374186.

21. The diagnostic value of late-night salivary cortisol for diagnosis of subclinical Cushing's syndrome. Kuzu I, Zuhur SS, Demir N, Aktas G, Yener Ozturk F, Altuntas Y. Endokrynol Pol. 2016;67(5):487-492. doi:10.5603/EP.a2016.0028. Epub 2016 Feb 17. PMID: 26884297.

22. Relationship between Helicobacter pylori Infections in Diabetic Patients and Inflammations, Metabolic Syndrome, and Complications. Kayar Y, Pamukçu Ö, Eroğlu H, Kalkan Erol K, Ilhan A, Kocaman O.Int J Chronic Dis. 2015;2015:290128. doi: 10.1155/2015/290128. Epub 2015 Jan 22. PMID: 26464868.

23. Survival effect of supportive care services for Turkish patients with metastatic gastric cancer. Namal E, Ercetin C, Tokocin M, Akcali Z, Yigitbas H, Yavuz E, Celebi F, Totoz T, Pamukcu O, Saglam E. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(3):1213-7.PMID: 25735358.

24. Cannabinoid-induced acute pancreatitis.Kayar Y, Eroğlu H, Pamukçu O, Cetin H, Koçaş O, Atçı M. Turk J Gastroenterol. 2014 Jun;25(3):335-6. doi: 10.5152/tjg.2014.4902. PMID: 25141327

İletişimBaşa Dön ^
 • Adres: TCSB SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğt. Arşt. Hastanesi, Halaskargazi cad., Etfal sk. merkez bina 5. Kat B-C blok, 34377 Şişli/İstanbul
 • Telefon: 0212 373 50 00 – 5154 / 5155 / 5156