Genel Cerrahi Kliniği
18 Ekim 2022

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

genelcerrahi_kliniği.JPG

 

 


 

TarihçeBaşa Dön ^

Ülkemizin en eski ve en köklü sağlık kuruluşlarından olan S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Abdülhamid tarafından küçük yaşta difteriden kaybettiği kızı Hatice Sultan’ın anısına 1899 yılında “Hamidiye Etfal Hastahanesi” ismiyle kurulmuş olup, o tarihten günümüze ülkemizin sağlık hizmeti ve eğitim konusunda önde gelen kuruluşlarından biri olmuştur. 

Hastanemiz ülkemizdeki ilk eğitim veren kurumlardan olup, hastanemizde 1904 yılında ihtisas verilmeye başlanmıştır. Hastane pavyon tipinde inşa edilmiş olup, ilk 14 yataklı ikinci pavyon cerrahiye ayrılmıştı. Cerrahi pavyonu içindeki ameliyathane hasta çokluğu nedeni ile yetersiz kalınca 22 yataklı yeni cerrahi pavyonu yapılarak 1902 yılında hizmete girdi. 1910 yılında kadın doğum kliniği (seririyat-ı nisaiye) Haydarpaşada’ki Tıp Fakültesi’ne taşınınca 45 yataklı kadınlar pavyonu cerrahiye tahsis edildi. Cumhuriyet döneminde fonksiyonunu kaybeden pavyonlar yıkılarak yerine yenileri yapılarak Şişli Etfal Hastanesi adıyla hizmet vermeye devam edildi. 1952 yılında yapımı başlanan yeni cerrahi pavyonu 1961 yılında tamamlanarak hizmete girdi. Zamanla gitttikçe kapasitesi artan Şişli Etfal Hastanesi’nde pavyon tipi yapılanmaya bağlı geniş bir alana yayılan üniteler arasında koordinasyon güçlüğü nedeni ile verimli çalışma yürütülemediğinden pavyonların yıkılması ve yerlerine blok binalar yapılması kararlaştırıldı. Halen kliniğimizin de içinde bulunduğu günümüzde de kullanılan blokların yapımına 1968 yılında başlanmış ve peyderpey tamamlanarak hizmete açılmıştır. Cerrahi kliniği cerrahi pavyonundan ana binaya taşındı. Cerrahi pavyonu Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne tahsis edilmiş olup, bu bina halen aynı klinik tarafından kullanılmaktadır. Cerrahi Kliniği taşındığı tarihten itibaren şu anki blok tarzı ana binada hizmet vermektedir.

Hamidiye Etfal Hastanesi’nin teşkilatı, teçhizatının mükemmeliyeti ile hekimlerinin ayrı ayrı branşlarda ihtisas sahibi olup mütehassıs yetiştirecek kadar ehliyetli ve becerikli olduklarını dikkate alan II. Abdülhamid hastanede uzman hekim yetiştirilmesini emretmiştir. Bunun üzerine 1904 yılında mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu 5 hekim ihtisas yapmak için hastaneye muvazzaf hekim olarak atanmış olup, bunlardan Dr. Yzb. Raif cerrahi ihtisası yapmak üzere hastanede çalışmaya başlayan ilk cerrahi asistanıdır. Bu 5 hekimle başlayan eğitim öğretim faaliyetleri Cumhuriyet döneminde artarak devam etmiş ve hastaneden birçok uzman yetişmiştir. 1904 yılında ülkemizde sadece Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Gülhane Seririyat Mektebi ihtisas veriyordu. Hamidiye Etfal Hastanesi bunların ardından ihtisas veren ilk kamu hastanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Cumhuriyet döneminde de hizmet ve eğitim vermeye devam eden Genel Cerrahi Kliniği 1952 tarihine kadar tek klinik olarak çalışmış ve eğitim vermiştir. 1952 yılında iki Genel Cerrahi Kliniği şeklinde yapılandırılmış, 1973 yılında ise 3. Genel Cerrahi Kliniği açılmıştır. 1995 yılına kadar 3 Genel Cerrahi Kliniği olarak çalışıldı. 1995 yılında bir kliniğin kapanması ile bir süre 2 klinik olarak eğitim verildi. 1998 yılında 3. klinik tekrar açıldı.2012 yılına kadar 3 ayrı Genel Cerrahi Kliniği olarak hizmet ve eğitim veren kliniğimiz Kamu Hastaneler Birliği yapılanması ile tek eğitim kliniği (anabilim dalı) şeklinde yapılandırıldı. Servisimiz acil ve elektif cerrahi hizmet vermektedir. Şuan servisimizde 51 yatak bulunmaktadır. 

Kliniğimizde 1902 yılından günümüze 272 cerrahi uzmanı yetişmiş olup, son 20 yılda yetiştirilen uzman sayısı 85’tir.

KliniğimizBaşa Dön ^

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği; elektif ve acil her türlü cerrahi hastalığın tedavi edildiği, 24 saat kesintisiz hizmet veren 51 yataklı birimdir. Hastane binasında 4 genel cerrahi polikliniği, 1 meme hastalıkları polikliniği, 1 hepatobilier cerrahi polikliniği ve endoskopi ünitesi ile hizmet verilmektedir. Ayrıca Bomonti ek hizmet binasında ve Gümüşsuyu ek hizmet binasında hergün hizmet veren birer cerrahi polikliniği bulunmaktadır.

Genel cerrahi branşı ana cerrahi branş olup, günümüzde sindirim sistemi cerrahisi, safra yolları ve karaciğer cerrahisi, endokrin (tiroid, paratiroid, adrenal -böbrek üstü- bezi) ve meme cerrahisi, karın bölgesi yumuşak doku tümörleri ve karın duvarları fıtıkları ana tedavi konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Branşın geniş bir ilgi alanı olmasına rağmen, hastemizin üniversite uygulama hastanesi kimliğine uygun olarak klinikte çalışan ekip üyeleri belirli bir alt birimde uzmanlaşmışlardır.  Bu deneyimli ekip sayesinde genel cerrahi ile ilgili her türlü özellikli ameliyat yapılabilmektedir.

İLGİLİ CERRAHİ HASTALIKLAR
Meme hastalıkları
Tiroid ve paratiroid hastalıkları
Adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları
Özefagus (yemek borusu)
Mide ve duodenum (on iki parmak barsağı) hastalıklıkları
İnce barsak hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları
Pankreas hastalıkları 
Dalak hastalıkları
Kalın barsak (kolon ve rektum) hastalıkları
Anal bölge hastalıkları

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik KadroEndokrin Cerrahisi Bölümü

 • Prof. Dr. Mehmet Uludağ (Eğitim, İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Nurcihan Aygün
 • Uzm. Dr. Mehmet Köstek

Başhekim Yardımcısı 

Op. Dr. İsmail Ethem Akgün


Meme Cerrahisi Bölümü

 • Doç. Dr. Cemal Kaya (Eğitim Görevlisi)
 

Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi

 • Doç. Dr. Mehmet Ali Uzun (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr. Özgür Bostancı
 • Uzm. Dr. Sinan Ömeroğlu

 

Gastointestinal Sistem Cerrahisi Bölümü

 • Doç. Dr. Uygar Demir (Öğretim Üyesi)
 • Doç. Dr. M. Fevzi Celayir (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr. Esin Kabul Gürbulak (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr. Pınar Yazıcı (Eğitim Görevlisi)
 • Uzm. Dr. Hakan Mustafa Köksal
 • Uzm. Dr. Onur Güven


Uzman Hekim Kadrosu

 • Uzm. Dr. Gültekin Hoş
 • Uzm. Dr. Levent Kodal
 • Uzm. Dr. Nadir Adnan Hacım
 • Uzm. Dr. Sinan Cüneytd Hasçiçek
 • Uzm. Dr. Umut Tüysüz
 • Uzm. Dr. Ela Ekmekçigil
 • Uzm. Dr. Aziz Şener
 • Uzm. Dr. Mehmet Taner Ünlü
 • Uzm. Dr. Büşra Burcu
 • Uzm. Dr. Zeynep Gül Demircioğlu
 • Uzm. Dr. Ozan Çalışkan
 

Asistan Hekimler

 • Ahmet Bahadır Aksoy
 • Ali Yüksel
 • Aydın Eray Tufan
 • Betül Dizman
 • Ceylan Yanar
 • Deniz Bahadır Fırat
 • Elif Baran
 • Fatih Berke Arıcan
 • Fehmi Giray Özgün
 • Hatice Oymak
 • Işık Çetinoğlu
 • İbrahim Ertaş
 • Mehmet Ektiren
 • Mehmet Nurkan Görgün
 • Merve Gök
 • Mustafa Serdar Çayırcı
 • Ozan Çalışkan
 • Ömer Karadağ
 • Özde Bilici
 • Recep Murat Potas
 • Sinan Cem Şahin
 • Yasin Çakır
 • Zerin Şengül
 •  Zülfiye Sümeyye Kale 

Hemşire Kadrosu

 • Sor. Hem. V. Özlem Altay                                                  
 • Hem. Çiğdem Erken                                                              
 • Hem. Zümre Zan Yildizli
 • Hem. Ergül Altuğ                                                               
 • Hem. Dilay Güngör                                                             
 • Hem. Ayşe Karagöz
 • Hem. M. İlyas Ergül
 • Hem. Hasibe Arslan                                                             
 • Hem. Tuğba Eratik
 • Hem. Esra Altunbulak
 • Hem. Nurbanu Şahin      
 • Hem. Gönül Yücebaş
 • Hem. Fatma Kaygana                                                        
 • Hem. Özgül Başar                                                              
 • Hem. Serkan Yildizli                                                          
 • Hem. Merve Ulu
 • Hem. Esin Çakmak                                                            
 • Hem. Ayşe Karagöz
 • Hem. Sema Mutlu Balcı

Cerrahi Endoskopi

 • Hem. Selda Kararal Temel
 • Hem. Nil Onuş Duman

Cerrahi Ameliyathanesi

 • Hem. Fatma Katürk
 • Hem. Hanife Kopar
 • Hem. Aysel Orhan
 • Hem. Songül Gezen

Veri Giriş Elemanı

 • Neslihan Cava Güneş (Servis)
 • Birsen Kondakçı (Servis)
 • Erol Atece (Servis)
 • Merve Coşkun Tunca (Poliklinik)
 • Burak Kızılırmak (Endoskopi)

Yardımcı Personel

 • Per. Kevser Sönmez
 • Per. Nagihan Karasu
 • Per. Habibe Bozan
 • Per. Ali Kinali
 • Per. Seyit Kaplan
 • Per. Ahmet Kiliç               
 • Per. Orhan Bodur
 • Per. Celil Gündoğdu         
 • Per. Nazim Çağlar          
 • Per. Serhat Baltan
 • Per. Kasim Srataş        
 • Per. Necip Aksan
 • Per. Köksal Cici
 • Per. Ahmet Benekli
 • Per. Riza Tekin  
 • Per. Ersin Ergül   (Taşima Personeli)
 • Per. Nevzat Sönmez (Cerrahi Endoskopi)
 • Per. Metin Atmaca (Ameliyathane)
 • Per. Bülent Yıldırım (Ameliyathane)
 • Per. Hakan Demir (Ameliyathane)
 • Per. Gülçin Aydın (Poliklinik)
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

METABOLİK CERRAHİ

Metabolik cerrahi ameliyatları laparoskopik olarak uygulanmaktadır. Her türlü revizyon cerrahi yapılmaktadır.

ONKOLOJİK CERRAHİ

Her türlü onkolojik (mide kanseri, kolon kanseri, karaciğer ve safra yolları kanserleri, karaciğere diğer organ kanseri metstazları, pankreas kanseri, ince barsak kanserleri, karın içi yumuşak doku tümörleri vb.) girişimler laparoskopik veya açık yöntemle yapılmaktadır.

Meme kanserinde güncel onkoplastik meme cerrahisi ve koruyucu meme cerrahisi girişimleri uygulanabilmektedir.

Endokrin cerrahisinde, tiroid kanserinde santral ve lateral boyun lenfatik diseksiyonu ameliyatları, ileri evre tiroid kanseri ameliyatları yapılmaktadır. Paratiroid kanseri ve malign adrenal (surrenal, böbreküstü) bezi ameliyatları yapılmaktadır.

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

Laparoskopik sleeve gastrektomi (mide küçültme ameliyatı), gastrik bypass ve diğer metabolik cerrahi ameliyatları

Laparoskopik mide, ince barsak rezeksiyonu

Laparoskopik kolon cerrahisi

Laparoskopik karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi

Laparoskopik adrenal (surrenal, böbreküstü) cerrahisi

Minimal invaziv paratiroidektomi

Laparoskopik kasık ve karın duvarı fıtıkları onarımı

TİROİD-PARATİROİD CERRAHİSİ ve İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTORİZASYONU

Tiroid cerrahisinde reküren laringeal sinir ve süperior laringeal sinir monitorizasyonu yapılmaktadır. Kliniğimiz Uluslararası Sinir Monitörizasyonu Çalışma grubu tarafından Türkiye’de monitorizasyon eğitimi için referans gösterilen 2 merkezden birisidir. Özellikle riskli tiroid kanseri ve lenf bezi diseksiyonu veya ikincil tiroid ve paratiroid cerrahisi ameliyatları monitorizasyon kalvuzluğunda daha güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Tanısal ve girişimsel özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi, ERCP işlemleri yapılmaktadır. Girişimsel olarak sindirim sisteminden polip çıkarılması, yemek borusu (özefagus), safra yolları, kolon (kalın barsağa stent uygulamaları standart olarak yapılmaktadır. Ayrıca endoskopik gastrostomi (yiyemeyen hastalarda beslenme amaçlı mide tüpü), kalın barsak tümörlerinde ameliyat öncesi işaretleme yapılabilmektedir. Endoskopi ünitemiz ülkemizin endoskopi eğitimi veren başlıca eğitim merkezleri arasında yer almaktadır.

Polikliniklerimiz Başa Dön ^

Genel Cerrahi Polikliniği: Hastane genelinde ana bina ve ek hizmet binalarında günlük 6 adet genel cerrahi polikliniği ile hizmet verilmektedir.

Meme Hastalıkları Polikliniği: Hastaların rutin meme takibi ve meme hastalıklarının, özellikle meme kanserinin hızlı tanı ve tedavisi için hergün hizmet vermektedir.

Hepatobilier Cerrahi Polikliniği: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hizmet vermektedir.

Tıbbi KonseylerBaşa Dön ^

ONKOLOJİ KONSEYLERİ

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ KONSEYİ

MEME KANSERİ KONSEYİ

ENDOKRİN KONSEYİ

OBEZİTE KONSEYİ

YayınlarBaşa Dön ^

Klinik Bilimsel Çalışmalar

Uludag M, Aygun N, Kartal K, Besler E, Isgor A. Is intraoperative neural monitoring necessary for exploration of the superior laryngeal nerve? Surgery. 2017 Apr;161(4):1129-1138. doi: 10.1016/j.surg.2016.10.026. Epub 2016 Dec 15

Uludag M, Aygun N, Isgor A. The functional role of the pharyngeal plexus in vocal cord innervation in humans. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Feb;274(2):1121-1128. doi: 10.1007/s00405-016-4369-7. Epub 2016 Nov 3.

Uludag M, Aygun N, Kartal K, Citgez B, Besler E, Yetkin G, Kaya C, Ozsahin H, Mihmanli M, Isgor A. Contribution of intraoperative neural monitoring to preservation of the external branch of the superior laryngeal nerve: a randomized prospective clinical trial. Langenbecks Arch Surg. 2016 Dec 29. doi: 10.1007/s00423-016-1544-7. 

Kartal K, Yazıcı P, Ünlü TM, Uludağ M, Mihmanlı M. How to avoid negative appendectomies: Can US achieve this? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Mar;23(2):134-138. doi: 10.5505/tjtes.2016.79328.

Bostancı Ö, İdiz UO, Battal M, Kaya C, Mihmanlı M. Case of an intrahepatic sewing needle and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jan;23(1):77-80. doi: 

Kirecci SL, Demir M, Ilgi M, Battal M, Dokucu AI, Unsal A.Anatomic Diversity Encountered During Laparoscopic Hand-Assisted Transperitoneal Donor Nephrectomy: A Case Report of Complete Caval Duplication. Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):613-615. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.038

Elshamy M, Takahashi H, Akyuz M, Yazici P, Yigitbas H, Hammad AY, Aucejo FN, Quintini C, Fung J, Berber E. Evolution of a laparoscopic liver resection program: an analysis of 203 cases. Surg Endosc. 2017 Mar 31. doi: 10.1007/s00464-017-5468-2. [Epub ahead of print]

Yigitbas H, Yazici P, Taskin HE, Okoh AK, Dural C, Aydin N, Berber E. A New Technique of Radiofrequency-assisted Ultrasound-guided Needle-localized Laparoscopic Resection of Disappearing Colorectal Liver Metastases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017 Feb;27(1):e1-e5. doi: 10.1097/SLE.0000000000000364.

.Krishnamurthy VD, Sound S, Okoh AK, Yazici P, Yigitbas H, Neumann D, Doshi K, Berber E. The utility of repeat sestamibi scans in patients with primary hyperparathyroidism after an initial negative scanSurgery. 2017 Jan 17. pii: S0039-6060(16)30762-0. doi: 10.1016/j.surg.2016.11.019. [Epub ahead of print]

Kartal A, Yalcın M, Citgez B, Uzunkoy A The effect of chronic constipation on the development of inguinal herniation.. Hernia. 2017 Apr 9. doi: 10.1007/s10029-017-1604-0. [Epub ahead of print]

Yazici P, Demir U, Bozkurt E, Isil GR, Mihmanli M. The role of red cell distribution width in the prognosis of patients with gastric cancer. Cancer Biomark. 2017;18(1):19-25. doi: 10.3233/CBM-160668.

Yazici P, Akyuz M, Yigitbas H, Dural C, Okoh A, Aydin N, Berber E. A comparison of perioperative outcomes in elderly patients with malignant liver tumors undergoing laparoscopic liver resection versus radiofrequency ablation. Surg Endosc. 2017 Mar;31(3):1269-1274. doi: 10.1007/s00464-016-5105-5. Epub 2016 Jul 21.

Uludag M, Kartal K, Aygun N.Laparoscopic adrenalectomy in a patient with situs inversus totalis. J Minim Access Surg. 2017 Jan-Mar;13(1):60-62. doi: 10.4103/0972-9941.181775

Karagkounis G, Akyuz M, Guerron AD, Yazici P, Aucejo FN, Quintini C, Miller CM, Vogt DP, Fung JJ, Berber E. Perioperative and oncologic outcomes of minimally invasive liver resection for colorectal metastases: A case-control study of 130 patients. Surgery. 2016 Oct;160(4):1097-103. doi: 10.1016/j.surg.2016.04.043. Epub 2016 Jul 30.

Ilhan E, Demir U, Alemdar A, Ureyen O, Eryavuz Y, Mihmanli M.Management of high-output chylous ascites after D2-lymphadenectomy in patients with gastric cancer: a multi-center study. J Gastrointest Oncol. 2016 Jun;7(3):420-5. doi: 10.21037/jgo.2016.02.03.

Bostanci O, Kartal K, Yazici P, Karabay O, Battal M, Mihmanli M. Laparoscopic versus open surgery for hydatid disease of the liver. A single center experience. Ann Ital Chir. 2016;87:237-41.

Yetkin G, Citgez B, Yazici P, Mihmanli M, Sit E, Uludag M. Early prediction of post-thyroidectomy hypocalcemia by early parathyroid hormone measurement. Ann Ital Chir. 2016;87:417-421.

Uludag M, Aygun N, Ozel A, Yener Ozturk F, Karasu R, Ozguven BY, Citgez B, Mihmanli M, Isgor A. A Rare Presentation of Autonomously Functioning Papillary Thyroid Cancer: Malignancy in Marine-Lenhart Syndrome Nodule. Case Rep Surg. 2016;2016:8740405. doi: 10.1155/2016/8740405. Epub 2016 Mar 27.

Yazici P, Yilmaz B, Bozkurt E, Mihmanli M, Uludag M. Malignancy risk of oncocytic changes in thyroid nodules: who should we offer surgery to? Acta Chir Belg. 2016 Feb;116(1):30-5. doi: 10.1080/00015458.2015.1136484

Yazici P, Mihmanli M, Bozkurt E, Ozturk FY, Uludag M. Which is the best predictor of thyroid cancer: thyrotropin, thyroglobulin or their ratio? Hormones (Athens). 2016 Apr;15(2):256-63. doi: 10.14310/horm.2002.1677.

Dural C, Okoh AK, Seicean A, Yigitbas H, Thomas G, Yazici P, Shoenhagen P, Doshi K, Halliburton S, Berber E. A pilot study investigating the effect of parathyroidectomy on arterial stiffness and coronary artery calcification in patients with primary hyperparathyroidism. Surgery. 2016 Jan;159(1):218-24. doi: 10.1016/j.surg.2015.07.037. Epub 2015 Oct 2.

Akyuz M, Yazici P, Dural C, Yigitbas H, Okoh A, Bucak E, McNamara M, Singh A, Berber E.Laparoscopic management of liver metastases from uveal melanoma. Surg Endosc. 2016 Jun;30(6):2567-71. doi: 10.1007/s00464-015-4527-9. Epub 2015 Aug 2

Yazici P, Ozsan I, Aydin U.Capillary refill time as a guide for operational decision-making process of autoimmune pancreatitis: Preliminary results. World J Gastrointest Surg. 2015 Jul 27;7(7):110-5. doi: 10.4240/wjgs.v7.i7.110

Battal M, Yilmaz A, Ozturk G, Karatepe O. The difficulties encountered in conversion from classic pancreaticoduodenectomy to total laparoscopic pancreaticoduodenectomy. J Minim Access Surg. 2016 Oct-Dec;12(4):338-41

Uludag M, Aygun N, Isgor A. Innervation of the human cricopharyngeal muscle by the recurrent laryngeal nerve and external branch of the superior laryngeal nerve. Langenbecks Arch Surg. 2016 Feb 2. [Epub ahead of print]

Uludag M, Aygun N, Isgor A. Motor function of the recurrent laryngeal nerve: Sometimes motor fibers are also located in the posterior branch. Surgery. 2016 Jul;160(1):153-60. doi: 10.1016/j.surg.2016.02.003. Epub 2016 Mar 10.

Mihmanli M, Idiz UO, Kaya C, Demir U, Bostanci O, Omeroglu S, Bozkurt E. Current status of diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. World J Hepatol. 2016 Oct 8;8(28):1169-1181. Review

Mihmanlı M, Kabul Gürbulak E, Akgün İE, Celayir MF, Yazıcı P, Tunçel D, Bek TT, Öz A, Ömeroğlu S. Delaying surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy improves prognosis of rectal cancer. World J Gastrointest Oncol. 2016 Sep 15;8(9):695-706. doi: 10.4251/wjgo.v8.i9.695.

Mihmanli M, Isil RG, Bozkurt E, Demir U, Kaya C, Bostanci O, Isil CT, Sayin P, Oba S, Ozturk FY, Altuntas Y. Postoperative effects of laparoscopic sleeve gastrectomy in morbid obese patients with type 2 diabetes.. Springerplus. 2016 Apr 22;5:497. doi: 10.1186/s40064-016-2167-8. eCollection 2016

Mihmanli M, Ilhan E, Idiz UO, Alemdar A, Demir U. Recent developments and innovations in gastric cancer. World J Gastroenterol. 2016 May 7;22(17):4307-20. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4307. Review.

Uzman S, Gurbulak B, Gurbulak EK, Donmez T, Hut A, Yildirim D. A comparison of propofol and midazolam/meperidine sedation in upper gastrointestinal endoscopy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2016;11(3):178-185. Epub 2016 Jul 29

Okur MH, Yankol Y, Mecit N, Hoş G, Ertugrul G, Kanmaz T, Acarli K, Kalayoglu M. Diaphragmatic Hernia After Liver Transplant in Children: Report of 2 Cases. Exp Clin Transplant. 2016 Apr 20. doi: 10.6002/ect.2015.0242. [Epub ahead of print

Zaidi N, Bucak E, Yazici P, Soundararajan S, Okoh A, Yigitbas H, Dural C, Berber E. The feasibility of indocyanine green fluorescence imaging for identifying and assessing the perfusion of parathyroid glands during total thyroidectomy. J Surg Oncol. 2016 Jun;113(7):775-8. doi: 10.1002/jso.24237. Epub 2016 Apr 4.

Zaidi N, Bucak E, Okoh A, Yazici P, Yigitbas H, Berber E. The utility of indocyanine green near infrared fluorescent imaging in the identification of parathyroid glands during surgery for primary hyperparathyroidism. J Surg Oncol. 2016 Jun;113(7):771-4. doi: 10.1002/jso.24240. Epub 2016 Apr 4.

Kartal K, Aygun N, Bankaoglu M, Ozel A, Uludag M. Giant parathyroid adenoma associated with severe hypercalcemia in an adolescent patient. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Mar 16. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2016-0410/jpem-2016-0410.xml. doi: 10.1515/jpem-2016-0410. [Epub ahead of print]

Dural C, Akyuz M, Yazici P, Aksoy E, Aucejo F, Quintini C, Miller C, Fung J, Berber E. Safety and Efficacy of a New Bipolar Energy Device for Parenchymal Dissection in Laparoscopic Liver Resection. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016 Feb;26(1):21-4. doi: 10.1097/SLE.0000000000000223.

Akyuz M, Yazici P, Yigitbas H, Dural C, Okoh A, Aliyev S, Aucejo F, Quintini C, Fung J, Berber E. Oncologic results of laparoscopic liver resection for malignant liver tumors. J Surg Oncol. 2016 Feb;113(2):127-9. doi: 10.1002/jso.24119. Epub 2015 Dec 10.

Zaidi N, Okoh A, Yigitbas H, Yazici P, Ali N, Berber E. Laparoscopic microwave thermosphere ablation of malignant liver tumors: An analysis of 53 cases. J Surg Oncol. 2016 Feb;113(2):130-4. doi: 10.1002/jso.24127. Epub 2015 Dec 10.

Kartal K, Uludag M. Can 4-port laparoscopic cholecystectomy remain the gold standard for gallbladder surgery? Ann Ital Chir. 2016;87:13-7.

Citgez B, Atay M, Yetkin GR, Kartal A, Mihmanli M, Uludag M. The breast lesion excision system (BLES) A preliminary experience. Ann Ital Chir. 2016;87:583-588.

Uludag M, Yetkin G, Oran ES, Aygun N, Celayir F, Kartal A, Isgor A. A palsied recurrent laryngeal nerve should be explored and evaluated by intraoperative neuromonitoring during secondary thyroidectomy: report of two cases. Surg Today. 2015 Nov;45(11):1436-41. doi: 10.1007/s00595-014-1039-5. 

Demir U, Yazici P, Bostanci O, Kaya C, Isil RG, T Mihmanli M. Less is more: "incision and curettage" as an optimal procedure for recurrent pilonidal disease. Ann Ital Chir. 2015;86:575-9.

Mihmanlı M, Köksal HM, Demir U, Işıl RG. Benefits of xiphoidectomy in total gastrectomy: Technical note.  Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jun 24;32(1):47-9. doi: 10.5152/UCD.2015.2817. eCollection 2016

Gürbulak EK, Akgün İE, Ömeroğlu S, Öz A.Giant perianal condyloma acuminatum: Reconstruction with bilateral gluteal fasciocutaneous V-Y advancement flap. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jul 2;31(3):170-3. doi: 10.5152/UCD.2015.2838. eCollection 2015

Gürbulak B, Gürbulak EK, Akgün İE, Büyükaşık K, Bektaş H. Endoscopic stent placement in the management of malignant colonic obstruction: Experiences from two centers. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jun 24;31(3):132-7. doi: 10.5152/UCD.2015.2828. eCollection 2015.

Kabul Gürbulak E, Özşahin H, Düzköylü Y, Akgün IE, Battal M, Gürbulak B. Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy for Gallbladder Duplication. Case Rep Surg. 2015;2015:589313. doi: 10.1155/2015/589313. Epub 2015 Jul 22

Kabul Gurbulak E, Gurbulak B, Akgun IE, Duzkoylu Y, Battal M, Fevzi Celayir M, Demir U.Prediction of the grade of acute cholecystitis by plasma level of C-reactive protein. Iran Red Crescent Med J. 2015 Apr 25;17(4):e28091. doi: 10.5812/ircmj.17(4)2015.28091. eCollection 2015 Apr.

Gürbulak EK, Gürbulak B, Akgün İE, Özel A, Akan D, Ömeroğlu S, Öz A, Mihmanlı M, Bektaş H. Effects of totally extraperitoneal (TEP) and Lichtenstein hernia repair on testicular blood flow and volume. Surgery. 2015 Nov;158(5):1297-303. doi: 10.1016/j.surg.2015.03.028. Epub 2015 Apr 30

Kabul Gürbulak E, Akgün İE, Öz A, Ömeroğlu S, Battal M, Celayir F, Mihmanlı M. Minimal invasive management of anastomosis leakage after colon resection. Case Rep Med. 2015;2015:374072. doi: 10.1155/2015/374072. Epub 2015 Mar 16

Oran E, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir F, Aygün N, Çoruh B, Peker E, Uludağ M. The risk of hypocalcemia in patients with parathyroid autotransplantation during thyroidectomy. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Aug 18;32(1):6-10. doi: 10.5152/UCD.2015.3013

Bostanci O, Idiz UO, Yazar M, Mihmanli M. A Rare Complication of Composite Dual Mesh: Migration and Enterocutaneous Fistula Formation. Case Rep Surg. 2015;2015:293659. doi: 10.1155/2015/293659. Epub 2015 

Yazici P, Mihmanli M, Bozdag E, Aygun N, Uludag M. Incidental Finding of Papillary Thyroid Carcinoma in the Patients with Primary Hyperparathyroidism. Eurasian J Med. 2015 Oct;47(3):194-8. doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.119

Sound S, Okoh A, Yigitbas H, Yazici P, Berber E. Utility of Indocyanine Green Fluorescence Imaging for Intraoperative Localization in Reoperative Parathyroid Surgery. Surg Innov. 2015 Oct 27. pii: 1553350615613450. [Epub ahead of print]

Isil CT, Yazici P, Bakir I. Risk factors and outcome of increased red blood cell transfusion in cardiac surgical patients aged 65 years and older. Thorac Cardiovasc Surg. 2015 Feb;63(1):39-44. doi: 10.1055/s-0034-1383818. Epub 2014 Sep 5

Battal M, Kartal A, Citgez B, Yilmaz B, Akcakaya A, Karatepe O; Impact of allyl disulfide on oxidative damage and liver regeneration in an experimental hepatectomy model. -.Chirurgia (Bucur). 2015 Mar-Apr;110(2):117-22.

Battal M, Çitgez B, Kartal A, Kemik A, Yildirim P, Ozdenkaya Y, Yilmaz A, Karatepe O. Impact of GLP-1 analogue on oxidative damage and hepatic regeneration in experimental 70% hepatectomy model. Hepatogastroenterology. 2015 Mar-Apr;62(138):257-60.

Yazıcı P, Demir U, Bozdağ E, Bozkurt E, Işıl G, Bostancı Ö, Mihmanlı M. What is the effect of treatment modality on red blood cell distribution width in patients with acute cholecystitis? Ulus Cerrahi Derg. 2015 Mar 1;31(1):1-4. doi: 10.5152/UCD.2015.2803. 

Yazici P, Kaya C, Isil G, Bozkurt E, Mihmanli M. Splenic infarction - A rare cause of acute abdominal pain following gastric surgery: A case series.Int J Surg Case Rep. 2015;10:88-90. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.03.016. Epub 2015 Mar 12.

Bender O, Bozkurt S, Buyukpinarbasili N, Malya FÜ, Battal M, Karatepe O.Clinical Significance of Intraoperative Frozen Section Analysis of Pancreatic Cancer Surgical Margin at the Time of Pancreaticoduodenectomy. Chirurgia (Bucur). 2015 Sep-Oct;110(5):446-50.

Battal M, Bostancı O, Basak T, Kartal K, Ekiz F. Pure squamous cell carcinoma of the duodenum. Case Rep Surg. 2015;2015:714640. doi: 10.1155/2015/714640. Epub 2015 Feb 16.

Ozturk G, Malya FU, Ersavas C, Ozdenkaya Y, Bektasoglu H, Cipe G, Citgez B, Karatepe O. A novel reconstruction method for giant incisional hernia: Hybrid laparoscopic technique. J Minim Access Surg. 2015 Oct-Dec;11(4):267-70. doi: 10.4103/0972-9941.142403.

Köse M, Eser M, Kartal K, Bozkurt MF. Infections of Larval Stages of Dicrocoelium dendriticum and Brachylaima sp. in Brown Garden Snail, Helix aspersa, in Turkey. Korean J Parasitol. 2015 Oct;53(5):647-51. doi: 10.3347/kjp.2015.53.5.647. Epub 2015 Oct 29.

Kartal K, Onder S, Kosemehmetoglu K, Kilickap S, Tezel YG, Kaynaroglu V. Methylation status of TSHr in well-differentiated thyroid cancer by using cytologic material. BMC Cancer. 2015 Oct 30;15:824. doi: 10.1186/s12885-015-1861-1.

Kartal K, Hamaloğlu E. Metastatic Merkel Cell Carcinoma (MCC) of Pancreas. Chirurgia (Bucur). 2015 May-Jun;110(3):287-90.

Celik S, Kartal K, Ozseker H, Hayran M, Hamaloglu E. Hepatoprotective effect of pioglitazone in cases of chemotherapy induced steatohepatitis. Chirurgia (Bucur). 2015 Jan-Feb;110(1):49-55.

Ozguven BY, Tuncel D, Polat N, Sakiz D, Kabukcuoglu F, Koksal H, Kaya H. Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: Clinicopathologic and immunohistochemical analysis of nine cases. Indian J Pathol Microbiol. 2015 Jul-Sep;58(3):292-5. doi: 10.4103/0377-4929.162833.

Türk HŞ, Aydoğmuş M, Ünsal O, Işıl CT, Citgez B, Oba S, Açık ME.Ketamine versus alfentanil combined with propofol for sedation in colonoscopy procedures: a randomized prospective study. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25(6):644-9. doi: 10.5152/tjg.2014.7014.

Citgez B, Yetkin G, Uludag M, Akgun I, Karakoc S. Spigelian Hernias Treatment and Diagnosis in Our Experience. Ann Ital Chir. 2014 Oct 25;85. pii: S0003469X14021484. [Epub ahead of print]

Yilmaz A, Malya F, Ozturk G, Citgez B, Ozdenkaya Y, Ersavas C, Agan A, Senturk H, Karatepe O. Effect of pre-operative red blood cell distribution on cancer stage and morbidity rate in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med. 2014 Sep 15;7(9):3072-5. eCollection 2014.

Demir U, Yazıcı P, Bostancı Ö, Kaya C, Köksal H, Işıl G, Bozdağ E, Mihmanlı M. Timing of cholecystectomy in biliary pancreatitis treatment. Ulus Cerrahi Derg. 2014 Mar 1;30(1):10-3. doi: 10.5152/UCD.2014.2401. eCollection 2014.

Bostancı O, Kemik O, Kemik A, Battal M, Demir U, Purisa S, Yavuz A, Mihmanlı M. Preoperative serum levels of mesothelin in patients with colon cancer. Dis Markers. 2014;2014:161954. doi: 10.1155/2014/161954. Epub 2014 Nov 

Bostanci O, Kemik O, Kemik A, Battal M, Demir U, Purisa S, Mihmanli M. A novel screening test for colon cancer: Talin-1. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(17):2533-7.

Bostanci O, Kartal K, Battal M. Liver metastases of unknown primary: malignant melanoma. Case Reports Hepatol. 2014;2014:131708. doi: 10.1155/2014/13170

Yazıcı P, Aydın Ü. Incidental biliary cystadenoma mimicking liver metastasis in a gastric cancer patient. Ulus Cerrahi Derg. 2014 Nov 26;32(3):214-6. doi: 10.5152/UCD.2014.2848. eCollection 2016.

Kaya M, Yeniterzi M, Yazici P, Diker M, Celik O, Ertürk M, Bakir I. Epicardial adipose tissue is associated with extensive coronary artery lesions in patients undergoing coronary artery bypass grafting: an observational study. Maedica (Buchar). 2014 Jun;9(2):135-43.

Yazici P, Bozkurt E, Citgez B, Kaya C, Mihmanli M, Uludag M. Incidental parathyroidectomy as a cause of postoperative hypocalcemia after thyroid surgery: reality or illusion? Minerva Chir. 2014 Dec;69(6):315-320. Epub 2014 Sep 22.

Yazici P, Kaya C. Management of recurrent peptic ulcer perforation: problem-focused or definitive surgery? Int J Surg. 2014;12(8):803-4. doi: 10.1016/j.ijsu.2014.04.015. Epub 2014 Jul 2.

Kaya M, İyigün T, Yazıcı P, Melek Y, Göde S, Güler S, Karaçalılar M, Satılmışoğlu MH, Erek E.The effects of posterior pericardiotomy on pericardial effusion, tamponade, and atrial fibrillation after coronary artery surgery. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014 Jun;11(2):113-8. doi: 10.5114/kitp.2014.43835. Epub 2014 Jun 29

Unal Aksu H, Yazıcı P, Oz K, Uslu N, Erek E.Misdiagnosis of Behçet's disease presented with intracardiac mass as inflammatory myofibroblastic tumor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Apr;42(3):285-9. doi: 10.5543/tkda.2014.30509.

Yoldas O, Yazıcı P, Ozsan I, Karabuga T, Alpdogan O, Sahin E, Aydın U. Coexistence of gallbladder agenesis and cholangiocarcinoma: report of a case. J Gastrointest Surg. 2014 Jul;18(7):1373-6. doi: 10.1007/s11605-014-2472-x. Epub 2014 Feb 12.

Erkanli K, Yazici P, Bakir I.Pulmonary vein aneurysm secondary to mitral regurgitation: rare and confusing lesion. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):83-4. doi: 10.1055/s-0032-1330224. Epub 2013 Jan 23

Battal M, Gürbulak B, Bostanci O, Yılmaz MB, Ozdenkaya Y, Karatepe O.Cholangiocarcinoma presenting with hypercalcemia and thrombocytopenia. Case Rep Med. 2014;2014:246817. doi: 10.1155/2014/246817. Epub 2014 Jun 15.

Erek E, Haydin S, Onan B, Onan IS, Yazici P, Kocyigit O, Tanidir C, Yivli P, Odemis E, Yeniterzi M, Bakir I. Extracorporeal life support experiences of a new congenital heart center in Turkey. Artif Organs. 2013 Jan;37(1):E29-34. doi: 10.1111/aor.12023.

Kaya C, Yazici P, Omeroglu S, Mihmanli M. Laparoscopic appendectomy for appendiceal mucocele in an 83 years old woman. World J Gastrointest Surg. 2013 Jun 27;5(6):207-9

Citgez B, Yetkin G, Uludağ M, Akgün I, Ekici U, Kartal A. A rare complication of aortobifemoral bypass operation: internal herniation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 Mar;19(2):164-6. doi: 

Citgez B, Uludag M, Yetkin G, Yener F, Akgun I, Isgor A. Changes in the choice of thyroidectomy for benign thyroid disease. Surg Today. 2013 Jun;43(6):625-31. doi: 10.1007/s00595-012-0297-3

Citgez B, Battal M, Cipe G, Karatepe O, Muslumanoglu M. Feasibility and safety of laparoscopic hydatid surgery: a systematic review. Hepatogastroenterology. 2013 Jun;60(124):784-8. Review.

Unal O, Citgez B, Cipe G, Toydemir T, Karatepe O.Conservative treatment of arterial pseudoaneurism in patients with behcet disease. Georgian Med News. 2013 Feb;(215):28-32.

Türk HŞ, Aydoğmuş M, Unsal O, Köksal HM, Açik ME, Oba S. Sedation-analgesia in elective colonoscopy: propofol-fentanyl versus propofol-alfentanil. Braz J Anesthesiol. 2013 Jul-Aug;63(4):352-7. doi: 10.1016/j.bjane.2012.07.007. Epub 2013 Aug 

Guner A, Hos G, Kahraman I, Kece C. Transabdominal migration of retained surgical sponge. Case Rep Med. 2012;2012:249859. doi: 10.1155/2012/249859. Epub 2012 Oct 16

Citgez B, Cengiz AN, Akgun I, Uludag M, Yetkin G, Bahat N, Ozcan O, Polat N, Akcakaya A, Karatepe O. Effects of chitosan on healing and strength of colonic anastomosis in rats. Acta Cir Bras. 2012 Oct;27(10):707-12.

Cıtgez B, Yetkın G, Uludağ M, Karakoç S, Akgün I, Kartal A. A rare combination of intestinal invagination and Meckel's diverticulum in an adult: a case report. Turk J Gastroenterol. 2012 Feb;23(1):63-5.

Unal O, Citgez B, Battal M, Karatepe O. Multiple gunshot carotico-jugular fistulas. BMJ Case Rep. 2012 Aug 27;2012. pii: bcr0120125693. doi: 10.1136/bcr.01.2012.5693.

Unal O, Citgez B, Battal M, Karatepe O. Single incision thoracoscopic sympathectomy for hyperhidrosis. BMJ Case Rep. 2012 May 11;2012. pii: bcr0120125692. doi: 10.1136/bcr.01.2012.5692

Isil CT, Yazici P, Topuz U, Erek E, Bakir I. Management of heparin resistance in an emergency cardiac surgical patient. Indian J Anaesth. 2012 Jul;56(4):430-1. doi: 10.4103/0019-5049.100849. No abstract available.

Yazici P, Oz K, Celik O, Erek E. Extensive anterior chest wall ecchymosis as a sign of subacute type A aortic dissection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Oct;15(4):797-9. Epub 2012 Jul 12.

Karatepe O, Altiok M, Battal M, Kamali G, Kemik A, Aydin T, Karahan S. The effect of progesterone in the prevention of the chemically induced experimental colitis in rats. Acta Cir Bras. 2012 Jan;27(1):23-9.

Karatepe O, Kurtulus I, Yalcin O, Battal M, Kamali G, Aydin T. Adrenomedulline improves ischemic left colonic anastomotic healing in an experimental rodent model. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(10):1805-10.

Karatepe O, Cakir A, Unal O, Battal M, Adas G, Kamali G, Kemik A, Aydin T, Kamali S, Karahan SR, Aksoy M. Iloprost reduces colonic injury in ischemic colitis in rats. Acta Cir Bras. 2011 Jun;26(3):220-6.

Uludag M, Yetkin G, Kartal A. Single-incision laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis. JSLS. 2011 Apr-Jun;15(2):239-43. doi: 

Uludag M, Yetkin G, Ozel A, Ozguven MB, Yener S, Isgor A. Wound complications and clinical results of electrocautery versus a scalpel to create a cutaneous flap in thyroidectomy: a prospective randomized trial. Surg Today. 2011 Aug;41(8):1041-8. doi: 10.1007/s00595-010-4435-5. Epub 2011 Jul 20.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Ozguven BY, Cengiz AN, Ozsahin H, Isgor A.The role of cervical thymectomy in surgical treatment of secondary hyperparathyroidism. Bratisl Lek Listy. 2011;112(7):385-9.

Citgez B, Yetkin G, Uludag M, Karakoc S, Akgun I, Ozsahin H. Littre's hernia, an incarcerated ventral incisional hernia containing a strangulated meckel diverticulum: report of a case. Surg Today. 2011 Apr;41(4):576-8. doi: 10.1007/s00595-010-4308-y

Uludag M, Ozdilli K, Citgez B, Yetkin G, Ipcioglu OM, Ozcan O, Polat N, Kartal A, Torun P, Isgor A. Covering the colon anastomoses with amniotic membrane prevents the negative effects of early intraperitoneal 5-FU administration on anastomotic healing. Int J Colorectal Dis. 2010 Feb;25(2):223-3

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Yetkin G, Ozcan O, Polat N, Isgor A. Effects of the amniotic membrane on healing of colonic anastomoses in experimental left-sided colonic obstruction. Langenbecks Arch Surg. 2010 Jun;395(5):535-43

Yetkin G, Uludağ M, Akgün I, Citgez B, Karakoç S. Late results of a simple closure technique and Helicobacter pylori eradication in duodenal ulcer perforation. Acta Chir Belg. 2010 Sep-Oct;110(5):537-42.

Karakoc SC, Yetkin G, Citgez B, Uludag M, Akgün I, Kartal A. Appendicitis epiploicae: a rare cause of acute abdomen. BMJ Case Rep. 2010 Apr 22;2010. pii: bcr0820092171. doi: 

Yetkin G, Uludag M, Onceken O, Citgez B, Isgor A, Akgun I. Does unilateral lobectomy suffice to manage unilateral nontoxic goiter? Endocr Pract. 2010 Jan-Feb;16(1):36-41. doi: 10.4158/EP09140.OR.

Aktaş A, Hoş G, Topaloğlu S, Calık A, Reis A, Pişkin B. Metastatic cutaneous melanoma presented with ileal invagination: report of a case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010 Sep;16(5):469-72.

Aydin U, Pinar Y, Murat K. Optimal technique for abdominal fascial closure in liver transplant patients. Asian J Surg. 2010 Jan;33(1):1-7. doi: 10.1016/S1015-9584(10)60001-2.

Yazici P, Aydin U, Sozbilen M. Comparison of isolated and concomitant liver injuries: is hepatic trauma entirely responsible for the outcome? Acta Chir Belg. 2010 Nov-Dec;110(6):598-602.

Kurtoglu M, Koksoy C, Hasan E, Akcalı Y, Karabay O, Filizcan U; TROMBOTEK Study Group. Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial.

J Vasc Surg. 2010 Nov;52(5):1262-70. doi: 10.1016/j.jvs.2010.06.070. Epub 2010 Aug 21.

Dilege E, Mihmanli M, Demir U, Ozer K, Bostanci O, Kaya C, Aksakal O, Sakiz D. Prognostic value of preoperative CEA and CA 19-9 levels in resectable gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2010 May-Jun;57(99-100):674-7.

Dilege E, Coşkun H, Kaya C, Demir U, Bostanci O, Yilmaz B, Mihmanli M. A rare case of adult intestinal intussusception: epithelioid type mesenchymal tumor of the small intestine. Turk J Gastroenterol. 2008 Jun;19(2):121-4.

Firat O, Yazici P, Makay O, Aydin A, Tuncyurek M, Ersin S, Guler A.Co-existence of gastrointestinal stromal tumors with malign epithelial tumors: a report of two cases. Acta Chir Belg. 2009 Oct;109(5):629-32

Unalp OV, Aydin U, Yazici P, Nart D, Yenisey C, Kavak T, Zeytunlu M, Coker A. The effects of the Pringle maneuver on the pancreas: can octreotide be protective? JOP. 2009 May 18;10(3):284-91.

Aydin U, Yazici P, Alper I, Kaplan H. Management of resistant cardiac depression after hepatic trauma controlled with a packing procedure. Eurasian J Med. 2009 Apr;41(1):66-9

Aydin U, Yazici P, Tekin F, Ozutemiz O, Coker A. Minimally invasive treatment of patients with bronchobiliary fistula: a case series. J Med Case Rep. 2009 Jan 23;3:23. doi: 10.1186/1752-1947-3-23.

Karakoc SC, Yetkin G, Citgez B, Uludağ M, Akgün I, Kartal A. A rare case of acute abdomen. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr06.2009.1958.

Yetkin G, Uludağ M, Citgez B, Polat N. Endometriosis of the appendix presenting as acute appendicitis. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr04.2009.1820

Yetkin G, Uludag M, Citgez B, Karakoc S, Polat N, Kabukcuoglu F. Prevention of peritoneal adhesions by intraperitoneal administration of vitamin E and human amniotic membrane. Int J Surg. 2009 Dec;7(6):561-5. doi: 10.1016/j.ijsu.2009.09.007. Epub 2009 Sep 30.

Yetkin G, Uludag M, Citgez B.Traumatic diaphragmatic hernia resulting in intestinal obstruction. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr06.2008.0258.

Yetkin G, Uludag M, Oba S, Citgez B, Paksoy I. Laparoscopic cholecystectomy in elderly patients. JSLS. 2009 Oct-Dec;13(4):587-91. doi: 

Yetkin G, Uludag M, Citgez B, Akgun I, Karakoc S. Predictive factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy in patients with acute cholecystitis. Bratisl Lek Listy. 2009;110(11):688-91.

Uludag M, Isgor A, Yetkin G, Citgez B. Ectopic mediastinal thyroid tissue: cervical or mediastinum originated? BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr09.2008.1004.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B. The role of prophylactic antibiotics in elective laparoscopic cholecystectomy. JSLS. 2009 Jul-Sep;13(3):337-41.

Uludag M, Citgez B, Ozkurt H. Delayed small bowel perforation due to blunt abdominal trauma and periappendicitis in a patient with situs inversus totalis: a report of a case. Acta Chir Belg. 2009 Mar-Apr;109(2):234-7.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Isgor A, Atay M, Kebudi A, Akgun I. Contribution of gamma probe-guided surgery to lateral approach completion thyroidectomy. Endocr Pract. 2009 Apr;15(3):213-9.

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Yetkin G, Ozcan O, Polat N, Isgor A. Effects of amniotic membrane on the healing of normal and high-risk colonic anastomoses in rats. Int J Colorectal Dis. 2009 Jul;24(7):809-17. doi: 10.1007/s00384-009-0691-5. Epub 2009 Mar 12.

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Yetkin G, Ozcan O, Polat N, Isgor A. Effects of amniotic membrane on the healing of primary colonic anastomoses in the cecal ligation and puncture model of secondary peritonitis in rats. Int J Colorectal Dis. 2009 May;24(5):559-67.

Uludağ M, Yetkin G, Citgez B, Yener F, Akgün I, Coban A. Effects of additional intra-abdominal organ injuries in patients with penetrating small bowel trauma on morbidity and mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Jan;15(1):45-51.

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Sakiz D. In-transit metastasis of the breast region from malignant melanoma of the trunk. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr07.2008.0433. doi: 10.1136/bcr.07.2008.0433. Epub 2009 Apr 14.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Karakoc S, Polat N, Yener S.Giant true cyst of the spleen with elevated serum markers, carbohydrate antigen 19-9 and cancer antigen 125. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr03.2009.1691. 

Uludag M, Isgor A, Yetkin G, Atay M, Kebudi A, Akgun I. Supernumerary ectopic parathyroid glands. Persistent hyperparathyroidism due to mediastinal parathyroid adenoma localized by preoperative single photon emission computed tomography and intraoperative gamma probe application. Hormones (Athens). 2009 Apr-Jun;8(2):144-9.

Kartal K, Oztürk MO. [Investigations of ectoparasite fauna of some fish species (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758; Cobitis simplicispinna Hanko, 1924) from Lake Akşehir (Konya)]. Turkiye Parazitol Derg. 2009;33(1):101-6. Turkish

Cipe G, Celayir F, Köksal HM, Yildirim S, Baykan A, Oğüt HE. Jejunal invagination in an adult caused by inflammatory fibroid polyp: a case report. Cases J. 2009 Aug 10;2:6435. doi: 10.4076/1757-1626-2-6435.

Turedi S, Incealtin O, Hos G. Complications associated with ureterosigmoidostomy--colon carcinoma and ascendens infection resulting in nephrectomy: a case report. Acta Chir Belg. 2009 Jul-Aug;109(4):531-3.

Akcakaya A, Ozkan OV, Bas G, Karakelleoglu A, Kocaman O, Okan I, Sahin M. Mechanical lithotripsy and/or stenting in management of difficult common bile duct stones. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009 Oct;8(5):524-8

Karatepe O, Adas G, Tukenmez M, Battal M, Altiok M, Karahan S. Parasitic infestation as cause of acute appendicitis. G Chir. 2009 Oct;30(10):426-8.

 

Karatepe O, Gulcicek OB, Ugurlucan M, Adas G, Battal M, Kemik A, Kamali G, Altug T, Karahan S. Curcumin nutrition for the prevention of mesenteric ischemia-reperfusion injury: an experimental rodent model. Transplant Proc. 2009 Nov;41(9):3611-6. doi: 

Karatepe O, Acet E, Altiok M, Battal M, Adas G, Karahan S. Esophageal stent migration can lead to intestinal obstruction. N Am J Med Sci. 2009 Jul;1(2):63-5.

Adas G, Karatepe O, Arykan S, Battal M, Kemik O, Altiok M, Kamali G, Karahan S. The effect of hyaluronic acid carboxymethyl cellulose on the healing of colonic anastomosis in rats. Bratisl Lek Listy. 2009;110(4):210-4.

Adas G, Karatepe O, Altiok M, Battal M, Bender O, Ozcan D, Karahan S. Diagnostic problems with parasitic and non-parasitic splenic cysts. BMC Surg. 2009 May 29;9:9. doi: 10.1186/1471-2482-9-9.

Coskun H, Bostanci O. Assessment of the application of the intragastric balloon together with sibutramine: a prospective clinical study. Obes Surg. 2010 Aug;20(8):1117-20. doi: 10.1007/s11695-008-9662-0. Epub 2008 Aug 20.

Coskun H, Bostanci O, Dilege E, Bozbora A. BioEnterics intragastric balloon: clinical outcomes of the first 100 patients--a Turkish experience. Obes Surg. 2008 Sep;18(9):1154-6. doi: 10.1007/s11695-008-9565-0. Epub 2008 Jun 3.

Aydinli B, Aydin U, Yazici P, Oztürk G, Onbaş O, Polat KY. Alveolar echinococcosis of liver presenting with neurological symptoms due to brain metastases with simultaneous lung metastasis: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2008;32(4):371-4.

Aydin U, Yazici P, Ozsan I, Ersõz G, Ozütemiz O, Zeytunlu M, Coker A. Surgical management of Mirizzi syndrome. Turk J Gastroenterol. 2008 Dec;19(4):258-63.

Aydin U, Yazici P, Ozütemiz O, Güler A. Outcomes in the management of gastrocolic fistulas: a single surgical unit's experience. Turk J Gastroenterol. 2008 Sep;19(3):152-7.

Aydin U, Yazici P, Yuksekkaya H, Arikan C, Aydogdu S, Zeytunlu M, Kilic M. Timing of Roux-en-Y limb reconstruction for pediatric live donor liver transplantation. Transplantation. 2008 May 27;85(10):1431-5. doi: 10.1097/TP.0b013e31816f1b17.

Aydin U, Yedibela S, Yazici P, Aydinli B, Zeytunlu M, Kilic M, Coker A. A new technique of biliary reconstruction after "high hilar resection" of hilar cholangiocarcinoma with tumor extension to secondary and tertiary biliary radicals. Ann Surg Oncol. 2008 Jul;15(7):1871-9. doi: 10.1245/s10434-008-9926-x. Epub 2008 May 3

Aydin U, Yazici P, Onen Z, Ozsoy M, Zeytunlu M, Kiliç M, Coker A. The optimal treatment of hydatid cyst of the liver: radical surgery with a significant reduced risk of recurrence. Turk J Gastroenterol. 2008 Mar;19(1):33-9.

Yazici P, Aydin U, Ersin S, Kaplan H. Eurasian Hamartoma - a rare benign tumor of the spleen: a report of four cases. J Med. 2008 Apr;40(1):48-51.

Yazici P, Yeniay L, Aydin U, Taşbakan M, Ozütemiz O, Yilmaz R. Visceral leishmaniasis as a rare cause of granulomatosis hepatitis: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2008;32(1):12-5.

Unal A, Pinar Y, Murat Z, Murat K. Management of hemorrhage of retro hepatic inferior vena cava injury during piggy-back technique for liver transplantation. Indian J Surg. 2008 Feb;70(1):19-24. doi: 10.1007/s12262-008-0004-1. Epub 2008 Mar 19.

Polat KY, Aydinli B, Polat O, Aydin U, Yazici P, Ozturk G, Gundogdu C, Kiziltunc A. The protective effect of aprotinin and alpha-tocopherol on ischemia-reperfusion injury of the rat liver. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb;40(1):63-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2007.11.047

Aydin U, Yazici P, Kazimi C, Bozoklar A, Sozbilen M, Zeytunlu M, Kilic M. Simultaneous air transportation of the harvested heart and visceral organs for transplantation. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb;40(1):44-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2007.12.002

Aydin U, Yazici P, Zeytunlu M, Coker A. Is it more dangerous to perform inadequate packing? World J Emerg Surg. 2008 Jan 14;3:1. doi: 10.1186/1749-7922-3-1.

Calik A, Yucel Y, Topaloglu S, Hos G, Aktas A, Piskin B. Umbilical trocar site closure with Berci's needle after laparoscopic cholecystectomy. Hepatogastroenterology. 2008 Nov-Dec;55(88):1958-61.

Gunduz A, Turedi S, Mentese A, Karahan SC, Hos G, Tatli O, Turan I, Ucar U, Russell RM, Topbas M. Ischemia-modified albumin in the diagnosis of acute mesenteric ischemia: a preliminary study. Am J Emerg Med. 2008 Feb;26(2):202-5. doi: 10.1016/j.ajem.2007.04.030.

Uludag M, Citgez B, Polat N. Inflammatory pseudo-tumour of the appendix and acute appendicitis: a case report. Acta Chir Belg. 2008 Jul-Aug;108(4):451-3.

Yetkin G, Uludağ M, Ozağari A.Yetkin G, Uludağ M, Ozağari A. Solitary colonic metastasis of renal cell carcinoma. Acta Chir Belg. 2008 Mar-Apr;108(2):264-5.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Isgor A, Basak T. Autonomously functioning thyroid nodule treated with radioactive iodine and later diagnosed as papillary thyroid cancer. Hormones (Athens). 2008 Apr-Jun;7(2):175-9

Karatepe O, Gulcicek OB, Adas G, Battal M, Ozdenkaya Y, Kurtulus I, Altiok M, Karahan S. Cecal diverticulitis mimicking acute Appendicitis: a report of 4 cases.  World J Emerg Surg. 2008 Apr 21;3:16. doi: 10.1186/1749-7922-3-16

Karatepe O, Adas G, Battal M, Gulcicek OB, Polat Y, Altiok M, Karahan S. The comparison of preperitoneal and Lichtenstein repair for incarcerated groin hernias: a randomised controlled trial. Int J Surg. 2008 Jun;6(3):189-92. doi: 10.1016/j.ijsu.2008.02.007. Epub 2008 Mar 7.

Karatepe O, Tükenmez M, Hünerli K, Citlak G, Salmaslioglu A, Battal M, Erbil Y. Ascaris as a leading point for small-bowel intussusception in an adult: a rare cause of intussusception. Am J Emerg Med. 2008 Mar;26(3):381.e3-4. 

Kaya C, Demir U, Coşkun H, Kalyoncu A, Gündüz B, Eroğlu T, Ağca B, Mihmanli M. Comparison of repair techniques in rat duodonal perforations: simple closure, simple closure and omentoplasty, and fibrin tissue adhesive. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jan;10(1):11-6

Yetkin G, Oba S, Uludag M, Paksoy I, Akgün I, Eren N. Effects of sedation during upper gastrointestinal endoscopy on endocrine response and cardiorespiratory function. Braz J Med Biol Res. 2007 Dec;40(12):1647-52. Epub 2007 Oct 29.

 Uludağ M, Yetkin G, Celayir F, Citgez B, Başaran C, Baykan A. [Penetrating cardiac injuries]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007 Jul;13(3):199-204. Turkish.

Aydin U, Yazici P, Coker A. Spontaneous rupture of intrahepatic biliary ducts with biliary peritonitis. Indian J Gastroenterol. 2007 Jul-Aug;26(4):188-9.

Aydin U, Yazici P, Toz H, Hoscoskun C, Coker A. Management of small bowel volvulus in a patient with simultaneous pancreas-kidney transplantation (SPKT): a case report. J Med Case Rep. 2007 Sep 28;1:106.

Aydin U, Unalp OV, Yazici P, Guler A. Success of microvascular surgery; repair mesenteric injury and prevent short bowel syndrome: a case report. BMC Emerg Med. 2007 Aug 14;7:11.

Aydin U, Yazici P, Sozbilen M, Kece C, Tamsel S, Kilic M. Patient with hepatocellular carcinoma on the waiting list for liver transplantation: abdominal seeding due to prior surgery: a case report. Transplant Proc. 2007 Jun;39(5):1688-90.

Aydin U, Yazici P, Kilic M. Porto-systemic shunt using adrenal vein as a conduit; an alternative procedure for spleno--renal shunt. BMC Surg. 2007 Jun 7;7:7.

Unal A, Pinar Y, Murat Z, Murat K, Ahmet C. A new approach to the surgical treatment of parasitic cysts of the liver: Hepatectomy using the liver hanging maneuver. World J Gastroenterol. 2007 Jul 28;13(28):3864-7

Aydin U, Yazici P, Zeytunlu M, Kilic M, Coker A. Bimanual 'bi-finger' liver hanging maneuver: an alternative and safe technique for liver hanging. HPB (Oxford). 2007;9(3):195-8. doi: 10.1080/13651820701216208.

Turedi S, Gunduz A, Eroglu O, Hos G, Durmus I, Gokce M, Bulbul Y. Paradoxical embolism involving 4 organ systems (pulmonary, renal, splenic, and hepatic artery). Am J Emerg Med. 2007 Jul;25(6):737.e1-3. No abstract available.

Adas G, Karatepe O, Battal M, Dogan Y, Karyagar S, Kutlu A. Coughing may lead to spontaneous chylothorax and chylous ascites. Case Rep Gastroenterol. 2007 Dec 31;1(1):178-83.

Coskun H, Demir U, Bostanci O, Mihmanli M. Necrotising soft-tissue infection at the inguinal region caused by a strangulated hernia: a case report. J Wound Care. 2006 Feb;15(2):88-9. No abstract available.

Uludag M, Yetkin G, Demirel M, Citgez B, Isgor A. Incarceration of umbilical hernia during pregnancy due to a sessile fibroid. Hernia. 2006 Aug;10(4):357-9. Epub 2006 May 19.

Uludag M, Yetkin G, Kebudi A, Isgor A, Akgun I, Dönmez AG. A rare cause of intestinal obstruction: incarcerated femoral hernia, strangulated obturator hernia. Hernia. 2006 Jun;10(3):288-91. Epub 2006 Mar 7.

Akcakaya A, Sahin M, Karakelleoglu A, Okan I.Endoscopic stenting for selected cases of biliary fistula after hepatic hydatid surgery. Surg Endosc. 2006 Sep;20(9):1415-8. Epub 2006 May 26

Aydin U, Unalp O, Yazici P, Gurcu B, Sozbilen M, Coker A. Laparoscopic cholecystectomy in a patient with situs inversus totalis. World J Gastroenterol. 2006 Dec 21;12(47):7717-9.

Dilege E, Coskun H, Gunduz B, Sakiz D, Mihmanli M. Prevention of adhesion to prosthetic mesh in incisional ventral hernias: comparison of different barriers in an experimental model. Eur Surg Res. 2006;38(3):358-64. Epub 2006 Jul 4

Coşkun H, Bostanci O, Dilege ME, Mihmanli M, Yilmaz B, Akgün I, Yildirim S. Carcinoid tumors of appendix: treatment and outcome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Apr;12(2):150-4.

Demir U, Mihmanli M, Coskun H, Dilege E, Kalyoncu A, Altinli E, Gunduz B, Yilmaz B. Comparison of prosthetic materials in incisional hernia repair. Surg Today. 2005;35(3):223-7.

Erdem L, Akbayir N, Yildirim S, Köksal HM, Yenice N, Gültekin OS, Sakiz D, Peker O. Predictive value of morphologic characteristics in rectosigmoid adenomatous polyps for the probability of synchronous polyps or cancer in the proximal colon. Turk J Gastroenterol. 2005 Dec;16(4):207-11.

Köksal H, Yildirim S, Celayir F, Cipe G, Baykan A, Mihmanli M, Akgün I. [A critical overview of surgical treatment methods of colorectal injuries]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Apr;11(2):121-7. Turkish.

Coskun H, Duran Y, Dilege E, Mihmanli M, Seymen H, Demirkol MO.Effect on gastric emptying and weight reduction of botulinum toxin-A injection into the gastric antral layer: an experimental study in the obese rat model. Obes Surg. 2005 Sep;15(8):1137-43.

Kebudi A, Calişkan C, Yetkin G, Celebi S, Işgör A, Mesrur Halefoğlu A, Ezdeşir R, Akgün I. The role of pre-operative B mode ultrasound in the evaluation of the axillary lymph node metastases in the initial staging of breast carcinoma. Acta Chir Belg. 2005 Sep-Oct;105(5):511-4.

Kebudi A, Işgör A, Atay M, Yetkin G, Yazici D, Yildiz A. The safety and accuracy of sentinel-node biopsy in early-stage invasive breast cancer--Turkish experience. J Invest Surg. 2005 May-Jun;18(3):129-34.

Kebudi A, Coban A, Yetkin G, Tanik C, Uludag M, Akgun I, Isgor A. Primary T-lymphoma of the breast with bilateral involvement, unusual presentation. Int J Clin Pract Suppl. 2005 Apr;(147):95-8.

Yildirim S, Köksal H, Celayir F, Erdem L, Oner M, Baykan A. Colonic interposition vs. gastric pull-up after total esophagectomy. J Gastrointest Surg. 2004 Sep-Oct;8(6):675-8.

Baykan A, Yildirim S, Koksal HM, Celayir F, Oner M. Intrapelvic-perianal hydatid disease in an unusual location: report of a case. Dis Colon Rectum. 2004 Feb;47(2):250-2. No abstract available.

Uludağ M, Akgün I, Yetkin G, Kebudi A, Işgör A, Sener A.  [Factors affecting morbidity and mortality in mechanical intestinal obstruction]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jul;10(3):177-84. Turkish.

Mihmanli M, Dilege E, Demir U, Coskun H, Eroglu T, Uysalol MD.The use of tumor markers as predictors of prognosis in gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2004 Sep-Oct;51(59):1544-7.

Mihmanli M, Uysalol M, Coşkun H, Demir U, Dilege E, Eroğlu T. The value of 5-hydroxyindolacetic acid levels in spot urine in the diagnosis of acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jul;10(3):173-6

Guloglu R, Dilege S, Aksoy M, Alimoglu O, Yavuz N, Mihmanli M, Gulmen M. Major retroperitoneal vascular injuries during laparoscopic cholecystectomy and appendectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Apr;14(2):73-6.

Coskun H, Mihmanli M. Neostigmine for the treatment of acute colonic pseudo-obstruction (Ogilvie's syndrome) in a patient on CAPD. Perit Dial Int. 2004 Jan-Feb;24(1):85-7. No abstract available.

Coban A, Yetkin G, Kebudi A.Abdominal actinomycosis: a case report. Acta Chir Belg. 2003 Oct;103(5):521-3. Review

Kebudi A, Halefoglu AM, Yetkin G, Isgor A, Goktas C. Role of preoperative color doppler ultrasound scan in the evaluation of the risk of injury of major branches of the middle hepatic vein during laparoscopic cholecystectomy. Int Surg. 2002 Oct-Dec;87(4):236-9.

Yetkin G, Basak M, Işgör A, Kebudi A, Akgun I. Can negative appendectomy rate be decreased by using spiral computed tomography without contrast material? Acta Chir Belg. 2002 Oct;102(5):334-7.

Altinli E, Agca B, Aridogan M, Kaya C, Mihmanli M. STAGED ABDOMINAL REPAIR (STAR) PROCEDURES IN OUR CLlNIC]. Ulus Travma Derg. 2002 Jul;8(3):147-51. Turkish.

Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Işgör A, Başak T, Karanlik H, Içen M. Bilateral nipple necrosis in a breastfeeding woman with Behçet's disease. Breast. 2002 Dec;11(6):522-5.

Mihmanli M, Ağca B, Altinli E, Dinç M.Mihmanli M, Ağca B, Altinli E, Dinç M. [Importance of source control in secondary peritonitis]. Ulus Travma Derg. 2002 Jan;8(1):49-52. Turkish

Yildirim S, Tok H, Köksal H, Erdem L, Baykan A. Allopurinol plus pentoxifilline in hepatic ischaemia/reperfusion injury. Asian J Surg. 2002 Apr;25(2):149-53

Mihmanli M, Isgor A, Kabukcuoglu F, Turkay B, Cikla B, Baykan A. The effect of H. pylori in perforation of duodenal ulcer. Hepatogastroenterology. 1998 Sep-Oct;45(23):1610-2.

Mihmanli M, Isgör A, Erzurumlu K, Kabukcuoglu F, Mihmalli I. Long-term results of choledochoduodenostomy and T-tube drainage. Hepatogastroenterology. 1996 Nov-Dec;43(12):1480-3.

Mihmanli M, Erzurumlu K, Güney M. Primary repairing in penetrating colon injuries. Hepatogastroenterology. 1996 Jul-Aug;43(10):819-22

Erzurumlu K, Ozdemir M, Mihmanli M, Cevikbaş U. The effect of intraoperative mebendazole-albendazole applications on the hepatobiliary system. Eur Surg Res. 1995;27(5):340-5.

İletişimBaşa Dön ^