Genel Cerrahi Kliniği
08 Şubat 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Genel_Cerrahi_Kliniği.JPG

 

 


 

TarihçeBaşa Dön ^

Ülkemizin en eski ve en köklü sağlık kuruluşlarından olan S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Abdülhamid tarafından küçük yaşta difteriden kaybettiği kızı Hatice Sultan’ın anısına 1899 yılında “Hamidiye Etfal Hastahanesi” ismiyle kurulmuş olup, o tarihten günümüze ülkemizin sağlık hizmeti ve eğitim konusunda önde gelen kuruluşlarından biri olmuştur.

Hastanemiz ülkemizdeki ilk eğitim veren kurumlardan olup, hastanemizde 1904 yılında ihtisas verilmeye başlanmıştır. Hastane pavyon tipinde inşa edilmiş olup, ilk 14 yataklı ikinci pavyon cerrahiye ayrılmıştı. Cerrahi pavyonu içindeki ameliyathane hasta çokluğu nedeni ile yetersiz kalınca 22 yataklı yeni cerrahi pavyonu yapılarak 1902 yılında hizmete girdi. 1910 yılında kadın doğum kliniği (seririyat-ı nisaiye) Haydarpaşa’daki tıp fakültesine taşınınca 45 yataklı kadınlar pavyonu cerrahiye tahsis edildi. Cumhuriyet döneminde fonksiyonunu kaybeden pavyonlar yıkılarak yerine yenileri yapılarak Şişli Etfal Hastanesi adıyla hizmet vermeye devam edildi. 1952 yılında yapımı başlanan yeni cerrahi pavyonu 1961 yılında tamamlanarak hizmete girdi. Zamanla gittikçe kapasitesi artan Şişli Etfal Hastanesi’nde pavyon tipi yapılanmaya bağlı geniş bir alana yayılan üniteler arasında koordinasyon güçlüğü nedeni ile verimli çalışma yürütülemediğinden pavyonların yıkılması ve yerlerine blok binalar yapılması kararlaştırıldı. Blokların yapımına 1968 yılında başlanmış ve peyderpey tamamlanarak hizmete açılmıştır. Cerrahi kliniği, cerrahi pavyonundan ana binaya taşındı. Cerrahi pavyonu Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne tahsis edilmiş olup, bu bina halen aynı klinik tarafından kullanılmaktadır. Cerrahi Kliniği taşındığı tarihten itibaren Haziran 2021’de hastanenin Seyrantepe yerleşkesine taşınmasına kadar blok tarzı ana binada hizmet vermiştir. Haziran 2021 tarihinden itibaren 60 yatakla Seyrantepe yerleşkesi 10. katta hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca 2018 tarihinde açılan Sarıyer Çayırbaşı yerleşkesinde de kliniğin 10 yataklı servisi bulunmaktadır.

Hamidiye Etfal Hastanesi’nin teşkilatı, teçhizatının mükemmeliyeti ile hekimlerinin ayrı ayrı branşlarda ihtisas sahibi olup mütehassıs yetiştirecek kadar ehliyetli ve becerikli olduklarını dikkate alan II. Abdülhamid hastanede uzman hekim yetiştirilmesini emretmiştir. Bunun üzerine 1904 yılında mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu 5 hekim ihtisas yapmak için hastaneye muvazzaf hekim olarak atanmış olup, bunlardan Dr. Yzb. Raif cerrahi ihtisası yapmak üzere hastanede çalışmaya başlayan ilk cerrahi asistanıdır. Bu 5 hekimle başlayan eğitim öğretim faaliyetleri Cumhuriyet döneminde artarak devam etmiş ve hastaneden birçok uzman yetişmiştir. 1904 yılında ülkemizde sadece Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Gülhane Seririyat Mektebi ihtisas veriyordu. Hamidiye Etfal Hastanesi bunların ardından ihtisas veren ilk kamu hastanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Cumhuriyet döneminde hizmet ve eğitim vermeye devam eden Şişli Etfal Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 1952 tarihine kadar tek klinik olarak çalışmış ve eğitim vermiştir. 1952 yılında iki Genel Cerrahi Kliniği şeklinde yapılandırılmış, 1973 yılında ise 3. Genel Cerrahi Kliniği açılmıştır. 1995 yılına kadar 3 Genel Cerrahi Kliniği olarak çalışıldı. 1995 yılında bir kliniğin kapanması ile bir süre 2 klinik olarak eğitim verildi. 1998 yılında 3. klinik tekrar açıldı. 2012 yılına kadar 3 ayrı Genel Cerrahi Kliniği olarak hizmet ve eğitim veren kliniğimiz Kamu Hastaneler Birliği yapılanması ile tek eğitim kliniği şeklinde yapılandırıldı

Hastanemizin 2021 yılında Seyrantepe’deki yeni yerleşkesine taşınmasından sonra kliniğimiz eğitim ve öğretim, hizmet kalitesini daha da arttırmak amacı ile günümüz bilimsel verilerine uygun olarak kendi içinde organ ve sistem temelli spesifik 4 ana birim olarak çalışmaya başlamıştır. Bu bölümler; Endokrin Cerrahisi, Karaciğer-Pankreas- Safra Yolları Cerrahisi, Meme Cerrahisi ve Gastrointestinal Sistem Cerrahisi birimleridir.

Kliniğimizde 1902 yılından günümüze 282 cerrahi uzmanı yetişmiş olup, son 20 yılda yetiştirilen uzman sayısı 85’tir.

KliniğimizBaşa Dön ^

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği; elektif ve acil her türlü cerrahi hastalığın tanı ve tedavisinin yapıldığı, 24 saat kesintisiz hizmet veren Seyrantepe yerleşkesinde 60, Sarıyer yerleşkesinde 10 olmak üzere toplam 70 yataklı bir cerrahi kliniğidir.

Kliniğimizde çağın gereklerine uygun olarak kendi içinde organ ve sistem temelli birimler olarak asistan eğitim faaliyetleri başta olmak üzere hem klinik içi eğitimlere hem de hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. Genel cerrahi branşının geniş bir ilgi alanı olmasına rağmen, yeni yapılanma ile hastanemizin üniversite uygulama hastanesi kimliğine uygun olarak klinikte çalışan ekip üyeleri belirli bir alt birimde uzmanlaşmışlardır. Bu deneyimli ekip sayesinde genel cerrahi ile ilgili her türlü özellikli ameliyat yapılabilmektedir.

Kliniğin alt birimlerinde uzman hekimleri ilgili birimde sabit olarak görev yapmakta, asistan hekimler ise üçer aylık rotasyonlar şeklinde çalışma programlarına katılmaktadırlar.

Tüm birimlerde her hafta birer gün uzman ve asistan eğitim seminerleri, her pazartesi asistan eğitim seminerleri ve her perşembe tüm klinik hekimlerinin katılımıyla haftalık vaka sunumu ve seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca klinikteki hemşirelerin eğitim ve seminer faaliyetleri de rutin olarak sürdürülmektedir. Bunların dışında klinik içi sorunların tespit edilip giderilmesi, hizmet ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi için haftalık idari toplantılarımız da bu amaçla yapılmaktadır.

Tüm branşların ayrı ayrı haftanın belirli günlerinde düzenledikleri multidisipliner konseyler ile özellikle kanser hastaları başta olmak üzere zor vakaların diğer branş hekimleri ( tıbbi ve radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, plastik cerrahi) birlikte değerlendirilmeleri sayesinde hastalarımıza en iyi tanı, tedavi ve takip programları düzenlenmektedir.

KadromuzBaşa Dön ^
Eğitim ve İdari Sorumlu

§  Prof. Dr. Mehmet Uludağ

Endokrin Cerrahisi Bölümü

§  Prof. Dr. Mehmet Uludağ (Öğretim Üyesi)

§  Doç. Dr. Nurcihan Aygün (Eğitim Görevlisi)

§  Uzm. Dr. Mehmet Taner Ünlü

§  Uzm. Dr. Mehmet Köstek

§  Uzm. Dr. Ozan Çalışkan

Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi Bölümü

§  Prof. Dr. Mehmet Ali Uzun (Öğretim Üyesi)

§  Doç. Dr. Özgür Bostancı (Öğretim Üyesi)

§  Uzm. Dr. Gültekin Hoş

§  Uzm. Dr. Adnan Hacim

§  Uzm. Dr. Sinan Ömeroğlu 

Meme Cerrahisi Bölümü

§  Doç. Dr. Cemal Kaya (Öğretim Üyesi)

§  Uzm. Dr. Aziz Şener

§  Uzm. Dr. Büşra Burcu

§  Uzm. Dr. Zeynep Gül Demircioğlu 

Gastointestinal Sistem Cerrahisi Bölümü

§  Doç. Dr. Uygar Demir (Öğretim Üyesi)

§  Doç. Dr. M. Fevzi Celayir (Öğretim Üyesi)

§  Doç. Dr. Esin Kabul Gürbulak (Eğitim Görevlisi)

§  Doç. Dr. Pınar Yazıcı (Eğitim Görevlisi)

§  Uzm. Dr. Hakan Mustafa Köksal

§  Uzm. Dr. Onur Güven

Sarıyer Yerleşkesi Hekim Kadrosu

§  Uzm. Dr. Levent Kodal

§  Uzm. Dr. Erdinç Kınalı 

§  Uzm. Dr. Sinan Cüneyt Hasçiçek

§  Uzm. Dr. Umut Tüysüz   

Asistan Hekimler

§  Aydın Eray Tufan

§  Mehmet Ektiren

§  Sinan Cem Şahin

§  Ceylan Yanar

§  Ali Yüksel

§  Zülfiye Sümeyye Kale 

§  İbrahim Ertaş

§  Elif Baran

§  Recep Murat Potas

§  Betül Dizman

§  Yasin Çakır

§  Merve Gök

§  Ömer Karadağ

§  Ahmet Bahadır Aksoy

§  Deniz Bahadır Fırat

§  Işık Çetinoğlu

§  Mustafa Serdar Çayırcı

§  Fatih Berke Arıcan

§  Mehmet Nurkan Görgün

§  Hatice Oymak

§  Fehmi Giray Özgün

§  Zerin Şengül

§  Hazal Arıkan

§  Ali Can Yılmaz 

Servis Hemşire Kadrosu

§  Sorumlu Hemşire Nurcan İmğa

§  Sorumlu Hemşire Feride Bekdemir

§  Hem. Derya Öz

§  Hem. Melike Hançer

§  Hem. Hilal Kotan

§  Hem. Asiyenur Sakınan

§  Hem. Hacer Etke

§  Hem. Esra Koçulu

§  Hem. Handan Delen

§  Hem. Miraç Sülün

§  Hem. Aybuke Rukiye Uyar

§  Hem. Hülya Uzun

§  Hem. Emine Koca

§  Hem. Songül Coşkun

§  Hem. Erdinç Çiçek

§  Hem. Mehmet Eren Çilci

§  Hem. Hacer Kurtar

§  Hem. Yasemin Ceylan

§  Hem. Meryem Öztürkoğlu

§  Hem. Nilcan Bıçakçı

§  Hem. Enes Furkan Yılmaz

§  Hem. Medine Aslan

§  Hem. Serap Gülten

§  Hem. Sedanur Avcı

§  Hem. Gülnaz Uysal

§  Hem. Şeyma Kurt

§  Hem. Ezgi Biçer

§  Hem. Aziz Atmaca

Cerrahi Endoskopi

§  Hem. Rabia Eroğlu

§  Hem. Şefika Yasan

§  Hem. Büşra İslamoğlu

§  Hem. Sevgi Yanar

§  Per. Nevzat Sönmez (Endoskopi)

Cerrahi Ameliyathanesi

§  Hem. Fatma Aktürk

§  Hem. Songül Gezen

§  Hem. Nurşen Balcı

§  Hem. Kübra Esen

§  Hem. Gülşah Durgun

§  Hem. Yeter Özdemir

§  Hem. Mahmut Cengiz

§  Hem. Nur Hilal Ok

§  Per. Bülent Yıldırım

§  Per. Orhan Bodur

§  Per. Metin Atmaca 

Veri Giriş Elemanı

§  Birsen Kondakçı (Servis)

§  Erol Atece (Servis)

§  Merve Coşkun Tunca (Servis)

§  Hamza Uğurlu (Poliklinik)

§  Öznur Arslan Şahin (Poliklinik)

§  Gökhan Akpınar (Poliklinik)

Yardımcı Personel

§  Per. Selma Özbay

§  Per. Habibe Bozan

§  Per. Necip Aksan

§  Per. Köksal Cici

§  Per. Eyüp Sülük

§  Per. Efendi Karakoç

§  Per. Alparslan Çöhen

§  Per. Hasan Yıldız

§  Per. Mesut Şam

§  Per. Dinçer Oğuz

Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

Cerrahi Endoskopi

v  Seyrantepe yerleşkesinde

§  Gastroskopi

§  Kolonoskopi,

§  ERCP (safra yolu taşlarının endoskopik olarak çıkarılması)

v  Sarıyer yerleşkesinde

§  Gastroskopi

§  Kolonoskopi

Endokrin Cerrahi Birimi

Endokrin cerrahi, genel cerrahinin bir alt dalıdır ve insan vücudunda hormon salgılayan organlar ve bezlerin hastalıkları ile ilgilenir. Tiroid bezi hastalıkları, paratiroid bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi (adrenal bez) hastalıklarının cerrahi tedavisi üzerine uzmanlaşmış bir branştır.

Birimimizde tedavisi yapılan hastalıkların önde gelenleri şunlardır;

Tiroid

·       Tiroid bezi tümörleri (Nodülleri)

ü  Tiroid bezinin malign (kötü huylu) tümörleri (Tiroid kanserlerinin cerrahi tedavisi)

ü  Tiroid bezinin benign (iyi huylu) tümörleri (Multinodüler guatr cerrahi tedavisi)

ü  Tiroid bezi fonksiyonunun bozulduğu hastalıklar (Hipertiroidi tedavisi)

o    Toksik nodüler guatrın cerrahi tedavisi

o    Basedow Graves hastalığının cerrahi tedavisi

·       Büyümüş tiroid bezi (Guatr)

·         Nefes borusu ve yemek borusunu tıkayan büyümüş tiroid bezinin (Substernal Guatr) cerrahi tedavisi,

·         Ses kısıklığına sebep olan büyümüş tiroid bezinin cerrahi tedavisi 

Paratiroid

·       Bir veya birden fazla paratiroid bezinin fazla çalışmasına sebep olan hastalıklar

·         Primer hiperparatiroidizm

·         Sekonder hiperparatiroidizm

·         Tersiyer hiperparatiroidizm

·       Paratiroid bezi tümörleri

ü  Paratiroid bezinin benign (iyi huylu) tümörleri

o    Paratiroid adenomları

o    Paratiroid hiperplazileri

ü  Paratiroid bezinin malign (kötü huylu) tümörleri (Paratiroid kanseri

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Bez)

·       Böbrek üstü bezi fonksiyonel hastalıkları: Genelde böbreküstü bezindeki hormon salgılayan hücrelerden gelişen benign veya malign tümörlerden kaynaklanmaktadır.

ü  Primer hiperaldosteronizm

o    Adrenal adenom (Conn Sendromu)

o    Adrenokortikal kanser

ü  Hiperkortizolizm

o    Cushing Sendromu (Adrenal adenom)

o    Adrenal hiperplazi

o    Adrenokortikal kanser

ü  Feokromositoma

o    Benign feokromositoma

o    Malign feokromositoma

·       Böbrek üstü bezi tümörleri

ü  Böbrek üstü bezinin benign (iyi huylu) tümörleri

ü  Böbrek üstü bezinin malign (kötü huylu) tümörleri

Endokrin cerrahisi yalnızca cerrahi olarak değerlendirmenin yeterli olmadığı ve iç hastalıkları,  endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nükleer tıp, radyoloji ve anestezi branşları ile birlikte multidisipliner çalışma gerektiren bir cerrahi branştır. Bu sebeple hastanemizde ameliyat gerektiren hastalar uygun branşlar ile değerlendirilerek ameliyata hazırlanmaktadır.

Hastanemizde 30 yıldan fazla süredir genel cerrahi kliniği içinde spesifik endokrin cerrahi işlemler yapılmaktadır. Kliniğimiz Endokrin Cerrahisi alanında geçmiş birikimi, akademik çalışmaları ile ülkemizin önde gelen kliniklerinden biri olma özelliğine sahiptir. Kliniğimizde tiroid ve paratiroid cerrahisi rutin reküren laringeal sinir ve süperior laringeal sinir monitörizasyonu ile yapılmaktadır.

 Kliniğimiz Uluslararası Sinir Monitörizasyonu Çalışma grubu tarafından Türkiye’de monitörizasyon eğitimi için referans gösterilen merkezlerden birisidir. Özellikle riskli tiroid kanseri ve lenf bezi diseksiyonu veya ikincil tiroid ve paratiroid cerrahisi ameliyatları monitörizasyon kalvuzluğunda daha güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

Birimimiz tarafından her gün endokrin cerrahi poliklinik hizmeti verilmekte olup, ilgili hastalıklar için gerek tanı gerekse tedavi aşamasında ileri düzey uzmanlık ve deneyim gerektiren yöntem ve ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğimizde her tür tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezi ameliyatları uygulanmaktadır. Ayrıca son zamanlarda popüler olan izsiz ağız içinden endoskopik tiroid ve paratiroid ameliyatları, dünyada uygulanmaya başladıktan kısa bir süre sonra uygulanmaya başlanmış olup halen başarı ile uygulanmaktadır.

Birimimiz tüm bu sağlık hizmetlerinin yanı sıra asistan hekim eğitimi ve akademik çalışmalar üzerine yoğun mesai harcamakta olup haftanın belli günleri asistan hekim eğitim toplantıları ile uzman ve akademisyen düzeyinde akademik geri bildirim toplantıları düzenlemektedir.

Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi Birimi

Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi, genel cerrahinin bir alt dalı olup Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi olarak da bilinir. Esas olarak karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının cerrahi hastalıklarını tedavi etmektedir.

Birimimizde tedavisi yapılan hastalıkların önde gelenleri şunlardır;

Karaciğer                      

·       Karaciğer tümörleri

ü  Karaciğerin habis (kötü huylu) tümörleri

ü  Metastatik karaciğer tümörleri (Karaciğer dışı habis tümörlerin karaciğere yayılımı)

ü  Karaciğerin selim (iyi huylu) tümörleri

·       Karaciğerin kistleri

ü  Karaciğer kist hidatiği (Ülkemizde sık görülen paraziter hastalık)

ü  Karaciğerin parazit dışı kistleri

·       Karaciğer apseleri

Pankreas

·       Pankreas tümörleri

ü  Pankreasın habis (kötü huylu) tümörleri

ü  Pankreasın selim (iyi huylu) tümörleri

ü  Pankreasın kistik tümörleri

·       Akut ve kronik pankreatit ile bunların komplikasyonları

Safra Yolları

·       Safra taşları

ü  Komplike safra kesesi taşları

ü  Safra yolları taşları

·       Safra kesesinin habis ya da selim tümörleri

·       Safra yollarının habis ya da selim tümörleri

·       Safra yolu kistleri

·       Safra yolu yaralanmaları ve darlıkları

Tıbbi ve teknolojik gelişmeler bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni olanaklar sağlarken, multidisipliner yaklaşımı da zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla; hastalarımız ilgili diğer branşlar ile yaptığımız haftalık konsey toplantılarında multidisipliner olarak ele alınmakta ve hastalarımıza en uygun olan tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Haftalık Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Konseyine; Gastroenterohepatoloji, Karaciğer Nakli, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji ekipleri katılmaktadır. Haftalık Onkolojik Vaka Konseyine ise; Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Gastroenterohepatoloji, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji ekipleri katılmaktadır.

Birimimiz tarafından her gün Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi poliklinik hizmeti verilmekte olup, ilgili hastalıklar için gerek tanı gerekse tedavi aşamasında ileri düzey uzmanlık ve deneyim gerektiren yöntem ve ameliyatlar başarıyla yapılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımla; Radyofrekans (RF) ya da Mikrodalga (MW) Ablasyon, Transarteriyel Kemoembolizasyon (TAKE) ve Perkütan Transhepatik Biliyer Drenaj gibi Girişimsel Radyolojik yöntemler ile Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi (ERCP), Endoskopik Ultrasonografi (EUS) ve İntraoperatif Kolanjioskopi (ameliyat sırasında safra yolları endoskopisi) gibi Endoskopik yöntemlerin kullanılması hastalarımızın tedavisindeki başarımızı arttırmaktadır

Meme Cerrahisi Birimi

Meme Cerrahisi birimi, kadın ve erkek memesinin her türlü  rahatsızlığı ile ilgilenen; tanı ve  tedavisi ile birlikte takibini yapan bir genel cerrahi alt birimidir.  

Günümüzde her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riskinden dolayı oldukça önem arzeden bir konu olması nedeniyle kliniğimizin başkanlığında her hafta yapılan meme konseyinde  diğer branşların katılımıyla (medikal ve radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji), yeni tanı konulan veya tedavisi yapılan hastalar değerlendirilerek en iyi tedavi ve takip planlamasına karar verilmektedir.

Kliniğimiz meme sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve tarama programlarına yönlendirmek üzere yıl içinde çeşitli farkındalık toplantıları ve poliklinik faaliyetleriyle bilinçlendirme proje çalışmaları yapmaktadır.

Birimimizde tedavisi yapılan hastalıkların önde gelenleri şunlardır;

İyi huylu meme lezyonları (Benign)

·       Fibroadenom

·       Fibrokistler

·       Meme kistleri

·       İntraduktal papillom

·       İntarduktal ektazi

·       Radyal skar

·       Sklerozan adenozis

·       Hamartom

·       Mikrokalsifikasyonlar (meme dokusunda görülen kireçlenme)

·       Mastalji (meme ağrısı)

·       Meme başı akıntısı

·       Granulamatöz hastalık (bir çeşit meme iltihaplanması)

·       Meme abseleri

Kötü huylu meme lezyonları (Malign)

·       İnvaziv meme kanserleri

·       İnsitu meme kanserleri

·       Meme sarkomları

Hastanemizde meme cerrahisi polikliniği spesifik olarak 1995 yılından beri aktif olarak hizmet vermektedir. Meme cerrahisi birimi alanında geçmiş birikimi, akademik çalışmaları ile ülkemizin önde gelen kliniklerinden biri olma özelliğine sahiptir. Birimimizde  ileri meme cerrahisi uygulamalarının yanı sıra radyoloji birimi ile işbirliği çerçevesinde  ultrason ya da mamografi eşliğinde kitle işaretlenmesi ve çıkartılması gibi yöntemler sayesinde meme koruyucu cerrahi uygulaması en üst düzeyde yapılmaktadır.

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Birimi

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, genel cerrahinin bir alt dallarından birisidir, sindirim sistemi

cerrahisi olarak da bilinir. Esas olarak yemek borusu, mide, ince barsak, kalın barsak, anorektal ve

perianal bölgelerin cerrahi hastalıkları tedavi edilmektedir.

Birimimizde tedavisi yapılan hastalıkların önde gelenleri şunlardır;

Üst Gastrointestinal Sistem

·       Yemek borusu iyi huylu tümörleri

·       Yemek borusu kanseri(kötü huylu tümörleri)

·       Yemek borusu hareket bozuklukları (Akalazya vs.)

·       Yemek borusu divertikülü (Zenker)

·       Mide Kanseri

·       Midenin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri

·       Mide reflü cerrahisi

·       Obezite cerrahisi

Alt Gastrointestinal Sistem

·       İnce barsağın iyi huylu tümörleri

·       İnce barsağın kötü huylu tümörleri

·       Kolon kanseri

·       Kolonun selim (iyi huylu) tümörleri

·       Kolon divertiküler hastalıkları (Divertikülozis)

·       Apendiks iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları

·       Apendiks kanseri

·       Hemoroid (Basur)

·       Anal Fissür (Makat Çatlağı)

·       Anal Fistül

·       Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

·       Rektal Kanama (Makat Kanaması)

·       Perianal Apse (Makat Apsesi)

·       Rektal Prolapsus (Makat Sarkması)

·       Anal Darlıklar

·       Rektosel (Barsak Fıtığı)

·       Makat ağrı ve kaşıntıları

·       Kronik Kabızlık

·       Anorektal Siğiller

    Haftalık olarak toplanan onkolojik vaka konseyinde Karaciğer Safra Yolu Cerrahisi birimi ile

beraber tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve radyoloji branşlarının

katılımıyla hasta bazlı multidisipliner toplantılar yapılmaktadır.

    İleri düzeyle açık ve kapalı cerrahi işlemler; Kapalı (laparoskopik) kanser, obezite ve iyi huylu

sindirim sistemi hastalıkları cerrahisi deneyimli ekibimizce yapılabilmektedir.

 Cerrahi Endoskopi Ünitesinde ileri düzeyde endoskopik işlemler;

·       Gastroskopi, Kolonoskopi,

·       Polipektomi,

·       Mide Beslenme Tüpü (PEG) takılması

·       Balon ve Buji ile dilatasyon, Stent uygulaması

·       Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) 

·       Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreotografi (ERCP)

·       Mide Balonu Takılması ve Çıkartılması

·       Kanser Tarama ve Tanı koyma

·       Mide Asidi Reflüsü ölçümü (pH

·       Metre) ve Anal Basınç Ölçümü (Anal Manometre) yapılmaktadır.

Endoskopik işlemlerimiz anestezi ekibi eşliğinde uyutularak yapılmaktadır.

Polikliniklerimiz Başa Dön ^
  v  Seyrantepe yerleşkesinde

§  5 genel cerrahi polikliniği,

§  4 branş polikliniği

¨       Endokrin Cerrahisi polikliniği

¨       Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları polikliniği

¨       Meme Cerrahisi polikliniği

¨       Gastrointestinal Sistem Cerrahisi polikliniği

v  Sarıyer yerleşkesinde

§  4 genel cerrahi polikliniği

v  Şişli binasında

§  1 genel cerrahi polikliniği

Tıbbi KonseylerBaşa Dön ^

§  Endokrin Konseyi

§  Meme Konseyi

§  Onkoloji Konseyi

§  Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Konseyi

YayınlarBaşa Dön ^

Klinik Bilimsel Çalışmalar

Uludag M, Aygun N, Kartal K, Besler E, Isgor A. Is intraoperative neural monitoring necessary for exploration of the superior laryngeal nerve? Surgery. 2017 Apr;161(4):1129-1138. doi: 10.1016/j.surg.2016.10.026. Epub 2016 Dec 15

Uludag M, Aygun N, Isgor A. The functional role of the pharyngeal plexus in vocal cord innervation in humans. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Feb;274(2):1121-1128. doi: 10.1007/s00405-016-4369-7. Epub 2016 Nov 3.

Uludag M, Aygun N, Kartal K, Citgez B, Besler E, Yetkin G, Kaya C, Ozsahin H, Mihmanli M, Isgor A. Contribution of intraoperative neural monitoring to preservation of the external branch of the superior laryngeal nerve: a randomized prospective clinical trial. Langenbecks Arch Surg. 2016 Dec 29. doi: 10.1007/s00423-016-1544-7. 

Kartal K, Yazıcı P, Ünlü TM, Uludağ M, Mihmanlı M. How to avoid negative appendectomies: Can US achieve this? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Mar;23(2):134-138. doi: 10.5505/tjtes.2016.79328.

Bostancı Ö, İdiz UO, Battal M, Kaya C, Mihmanlı M. Case of an intrahepatic sewing needle and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jan;23(1):77-80. doi: 

Kirecci SL, Demir M, Ilgi M, Battal M, Dokucu AI, Unsal A.Anatomic Diversity Encountered During Laparoscopic Hand-Assisted Transperitoneal Donor Nephrectomy: A Case Report of Complete Caval Duplication. Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):613-615. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.038

Elshamy M, Takahashi H, Akyuz M, Yazici P, Yigitbas H, Hammad AY, Aucejo FN, Quintini C, Fung J, Berber E. Evolution of a laparoscopic liver resection program: an analysis of 203 cases. Surg Endosc. 2017 Mar 31. doi: 10.1007/s00464-017-5468-2. [Epub ahead of print]

Yigitbas H, Yazici P, Taskin HE, Okoh AK, Dural C, Aydin N, Berber E. A New Technique of Radiofrequency-assisted Ultrasound-guided Needle-localized Laparoscopic Resection of Disappearing Colorectal Liver Metastases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017 Feb;27(1):e1-e5. doi: 10.1097/SLE.0000000000000364.

.Krishnamurthy VD, Sound S, Okoh AK, Yazici P, Yigitbas H, Neumann D, Doshi K, Berber E. The utility of repeat sestamibi scans in patients with primary hyperparathyroidism after an initial negative scanSurgery. 2017 Jan 17. pii: S0039-6060(16)30762-0. doi: 10.1016/j.surg.2016.11.019. [Epub ahead of print]

Kartal A, Yalcın M, Citgez B, Uzunkoy A The effect of chronic constipation on the development of inguinal herniation.. Hernia. 2017 Apr 9. doi: 10.1007/s10029-017-1604-0. [Epub ahead of print]

Yazici P, Demir U, Bozkurt E, Isil GR, Mihmanli M. The role of red cell distribution width in the prognosis of patients with gastric cancer. Cancer Biomark. 2017;18(1):19-25. doi: 10.3233/CBM-160668.

Yazici P, Akyuz M, Yigitbas H, Dural C, Okoh A, Aydin N, Berber E. A comparison of perioperative outcomes in elderly patients with malignant liver tumors undergoing laparoscopic liver resection versus radiofrequency ablation. Surg Endosc. 2017 Mar;31(3):1269-1274. doi: 10.1007/s00464-016-5105-5. Epub 2016 Jul 21.

Uludag M, Kartal K, Aygun N.Laparoscopic adrenalectomy in a patient with situs inversus totalis. J Minim Access Surg. 2017 Jan-Mar;13(1):60-62. doi: 10.4103/0972-9941.181775

Karagkounis G, Akyuz M, Guerron AD, Yazici P, Aucejo FN, Quintini C, Miller CM, Vogt DP, Fung JJ, Berber E. Perioperative and oncologic outcomes of minimally invasive liver resection for colorectal metastases: A case-control study of 130 patients. Surgery. 2016 Oct;160(4):1097-103. doi: 10.1016/j.surg.2016.04.043. Epub 2016 Jul 30.

Ilhan E, Demir U, Alemdar A, Ureyen O, Eryavuz Y, Mihmanli M.Management of high-output chylous ascites after D2-lymphadenectomy in patients with gastric cancer: a multi-center study. J Gastrointest Oncol. 2016 Jun;7(3):420-5. doi: 10.21037/jgo.2016.02.03.

Bostanci O, Kartal K, Yazici P, Karabay O, Battal M, Mihmanli M. Laparoscopic versus open surgery for hydatid disease of the liver. A single center experience. Ann Ital Chir. 2016;87:237-41.

Yetkin G, Citgez B, Yazici P, Mihmanli M, Sit E, Uludag M. Early prediction of post-thyroidectomy hypocalcemia by early parathyroid hormone measurement. Ann Ital Chir. 2016;87:417-421.

Uludag M, Aygun N, Ozel A, Yener Ozturk F, Karasu R, Ozguven BY, Citgez B, Mihmanli M, Isgor A. A Rare Presentation of Autonomously Functioning Papillary Thyroid Cancer: Malignancy in Marine-Lenhart Syndrome Nodule. Case Rep Surg. 2016;2016:8740405. doi: 10.1155/2016/8740405. Epub 2016 Mar 27.

Yazici P, Yilmaz B, Bozkurt E, Mihmanli M, Uludag M. Malignancy risk of oncocytic changes in thyroid nodules: who should we offer surgery to? Acta Chir Belg. 2016 Feb;116(1):30-5. doi: 10.1080/00015458.2015.1136484

Yazici P, Mihmanli M, Bozkurt E, Ozturk FY, Uludag M. Which is the best predictor of thyroid cancer: thyrotropin, thyroglobulin or their ratio? Hormones (Athens). 2016 Apr;15(2):256-63. doi: 10.14310/horm.2002.1677.

Dural C, Okoh AK, Seicean A, Yigitbas H, Thomas G, Yazici P, Shoenhagen P, Doshi K, Halliburton S, Berber E. A pilot study investigating the effect of parathyroidectomy on arterial stiffness and coronary artery calcification in patients with primary hyperparathyroidism. Surgery. 2016 Jan;159(1):218-24. doi: 10.1016/j.surg.2015.07.037. Epub 2015 Oct 2.

Akyuz M, Yazici P, Dural C, Yigitbas H, Okoh A, Bucak E, McNamara M, Singh A, Berber E.Laparoscopic management of liver metastases from uveal melanoma. Surg Endosc. 2016 Jun;30(6):2567-71. doi: 10.1007/s00464-015-4527-9. Epub 2015 Aug 2

Yazici P, Ozsan I, Aydin U.Capillary refill time as a guide for operational decision-making process of autoimmune pancreatitis: Preliminary results. World J Gastrointest Surg. 2015 Jul 27;7(7):110-5. doi: 10.4240/wjgs.v7.i7.110

Battal M, Yilmaz A, Ozturk G, Karatepe O. The difficulties encountered in conversion from classic pancreaticoduodenectomy to total laparoscopic pancreaticoduodenectomy. J Minim Access Surg. 2016 Oct-Dec;12(4):338-41

Uludag M, Aygun N, Isgor A. Innervation of the human cricopharyngeal muscle by the recurrent laryngeal nerve and external branch of the superior laryngeal nerve. Langenbecks Arch Surg. 2016 Feb 2. [Epub ahead of print]

Uludag M, Aygun N, Isgor A. Motor function of the recurrent laryngeal nerve: Sometimes motor fibers are also located in the posterior branch. Surgery. 2016 Jul;160(1):153-60. doi: 10.1016/j.surg.2016.02.003. Epub 2016 Mar 10.

Mihmanli M, Idiz UO, Kaya C, Demir U, Bostanci O, Omeroglu S, Bozkurt E. Current status of diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. World J Hepatol. 2016 Oct 8;8(28):1169-1181. Review

Mihmanlı M, Kabul Gürbulak E, Akgün İE, Celayir MF, Yazıcı P, Tunçel D, Bek TT, Öz A, Ömeroğlu S. Delaying surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy improves prognosis of rectal cancer. World J Gastrointest Oncol. 2016 Sep 15;8(9):695-706. doi: 10.4251/wjgo.v8.i9.695.

Mihmanli M, Isil RG, Bozkurt E, Demir U, Kaya C, Bostanci O, Isil CT, Sayin P, Oba S, Ozturk FY, Altuntas Y. Postoperative effects of laparoscopic sleeve gastrectomy in morbid obese patients with type 2 diabetes.. Springerplus. 2016 Apr 22;5:497. doi: 10.1186/s40064-016-2167-8. eCollection 2016

Mihmanli M, Ilhan E, Idiz UO, Alemdar A, Demir U. Recent developments and innovations in gastric cancer. World J Gastroenterol. 2016 May 7;22(17):4307-20. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4307. Review.

Uzman S, Gurbulak B, Gurbulak EK, Donmez T, Hut A, Yildirim D. A comparison of propofol and midazolam/meperidine sedation in upper gastrointestinal endoscopy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2016;11(3):178-185. Epub 2016 Jul 29

Okur MH, Yankol Y, Mecit N, Hoş G, Ertugrul G, Kanmaz T, Acarli K, Kalayoglu M. Diaphragmatic Hernia After Liver Transplant in Children: Report of 2 Cases. Exp Clin Transplant. 2016 Apr 20. doi: 10.6002/ect.2015.0242. [Epub ahead of print

Zaidi N, Bucak E, Yazici P, Soundararajan S, Okoh A, Yigitbas H, Dural C, Berber E. The feasibility of indocyanine green fluorescence imaging for identifying and assessing the perfusion of parathyroid glands during total thyroidectomy. J Surg Oncol. 2016 Jun;113(7):775-8. doi: 10.1002/jso.24237. Epub 2016 Apr 4.

Zaidi N, Bucak E, Okoh A, Yazici P, Yigitbas H, Berber E. The utility of indocyanine green near infrared fluorescent imaging in the identification of parathyroid glands during surgery for primary hyperparathyroidism. J Surg Oncol. 2016 Jun;113(7):771-4. doi: 10.1002/jso.24240. Epub 2016 Apr 4.

Kartal K, Aygun N, Bankaoglu M, Ozel A, Uludag M. Giant parathyroid adenoma associated with severe hypercalcemia in an adolescent patient. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Mar 16. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2016-0410/jpem-2016-0410.xml. doi: 10.1515/jpem-2016-0410. [Epub ahead of print]

Dural C, Akyuz M, Yazici P, Aksoy E, Aucejo F, Quintini C, Miller C, Fung J, Berber E. Safety and Efficacy of a New Bipolar Energy Device for Parenchymal Dissection in Laparoscopic Liver Resection. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016 Feb;26(1):21-4. doi: 10.1097/SLE.0000000000000223.

Akyuz M, Yazici P, Yigitbas H, Dural C, Okoh A, Aliyev S, Aucejo F, Quintini C, Fung J, Berber E. Oncologic results of laparoscopic liver resection for malignant liver tumors. J Surg Oncol. 2016 Feb;113(2):127-9. doi: 10.1002/jso.24119. Epub 2015 Dec 10.

Zaidi N, Okoh A, Yigitbas H, Yazici P, Ali N, Berber E. Laparoscopic microwave thermosphere ablation of malignant liver tumors: An analysis of 53 cases. J Surg Oncol. 2016 Feb;113(2):130-4. doi: 10.1002/jso.24127. Epub 2015 Dec 10.

Kartal K, Uludag M. Can 4-port laparoscopic cholecystectomy remain the gold standard for gallbladder surgery? Ann Ital Chir. 2016;87:13-7.

Citgez B, Atay M, Yetkin GR, Kartal A, Mihmanli M, Uludag M. The breast lesion excision system (BLES) A preliminary experience. Ann Ital Chir. 2016;87:583-588.

Uludag M, Yetkin G, Oran ES, Aygun N, Celayir F, Kartal A, Isgor A. A palsied recurrent laryngeal nerve should be explored and evaluated by intraoperative neuromonitoring during secondary thyroidectomy: report of two cases. Surg Today. 2015 Nov;45(11):1436-41. doi: 10.1007/s00595-014-1039-5. 

Demir U, Yazici P, Bostanci O, Kaya C, Isil RG, T Mihmanli M. Less is more: "incision and curettage" as an optimal procedure for recurrent pilonidal disease. Ann Ital Chir. 2015;86:575-9.

Mihmanlı M, Köksal HM, Demir U, Işıl RG. Benefits of xiphoidectomy in total gastrectomy: Technical note.  Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jun 24;32(1):47-9. doi: 10.5152/UCD.2015.2817. eCollection 2016

Gürbulak EK, Akgün İE, Ömeroğlu S, Öz A.Giant perianal condyloma acuminatum: Reconstruction with bilateral gluteal fasciocutaneous V-Y advancement flap. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jul 2;31(3):170-3. doi: 10.5152/UCD.2015.2838. eCollection 2015

Gürbulak B, Gürbulak EK, Akgün İE, Büyükaşık K, Bektaş H. Endoscopic stent placement in the management of malignant colonic obstruction: Experiences from two centers. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jun 24;31(3):132-7. doi: 10.5152/UCD.2015.2828. eCollection 2015.

Kabul Gürbulak E, Özşahin H, Düzköylü Y, Akgün IE, Battal M, Gürbulak B. Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy for Gallbladder Duplication. Case Rep Surg. 2015;2015:589313. doi: 10.1155/2015/589313. Epub 2015 Jul 22

Kabul Gurbulak E, Gurbulak B, Akgun IE, Duzkoylu Y, Battal M, Fevzi Celayir M, Demir U.Prediction of the grade of acute cholecystitis by plasma level of C-reactive protein. Iran Red Crescent Med J. 2015 Apr 25;17(4):e28091. doi: 10.5812/ircmj.17(4)2015.28091. eCollection 2015 Apr.

Gürbulak EK, Gürbulak B, Akgün İE, Özel A, Akan D, Ömeroğlu S, Öz A, Mihmanlı M, Bektaş H. Effects of totally extraperitoneal (TEP) and Lichtenstein hernia repair on testicular blood flow and volume. Surgery. 2015 Nov;158(5):1297-303. doi: 10.1016/j.surg.2015.03.028. Epub 2015 Apr 30

Kabul Gürbulak E, Akgün İE, Öz A, Ömeroğlu S, Battal M, Celayir F, Mihmanlı M. Minimal invasive management of anastomosis leakage after colon resection. Case Rep Med. 2015;2015:374072. doi: 10.1155/2015/374072. Epub 2015 Mar 16

Oran E, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir F, Aygün N, Çoruh B, Peker E, Uludağ M. The risk of hypocalcemia in patients with parathyroid autotransplantation during thyroidectomy. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Aug 18;32(1):6-10. doi: 10.5152/UCD.2015.3013

Bostanci O, Idiz UO, Yazar M, Mihmanli M. A Rare Complication of Composite Dual Mesh: Migration and Enterocutaneous Fistula Formation. Case Rep Surg. 2015;2015:293659. doi: 10.1155/2015/293659. Epub 2015 

Yazici P, Mihmanli M, Bozdag E, Aygun N, Uludag M. Incidental Finding of Papillary Thyroid Carcinoma in the Patients with Primary Hyperparathyroidism. Eurasian J Med. 2015 Oct;47(3):194-8. doi: 10.5152/eurasianjmed.2015.119

Sound S, Okoh A, Yigitbas H, Yazici P, Berber E. Utility of Indocyanine Green Fluorescence Imaging for Intraoperative Localization in Reoperative Parathyroid Surgery. Surg Innov. 2015 Oct 27. pii: 1553350615613450. [Epub ahead of print]

Isil CT, Yazici P, Bakir I. Risk factors and outcome of increased red blood cell transfusion in cardiac surgical patients aged 65 years and older. Thorac Cardiovasc Surg. 2015 Feb;63(1):39-44. doi: 10.1055/s-0034-1383818. Epub 2014 Sep 5

Battal M, Kartal A, Citgez B, Yilmaz B, Akcakaya A, Karatepe O; Impact of allyl disulfide on oxidative damage and liver regeneration in an experimental hepatectomy model. -.Chirurgia (Bucur). 2015 Mar-Apr;110(2):117-22.

Battal M, Çitgez B, Kartal A, Kemik A, Yildirim P, Ozdenkaya Y, Yilmaz A, Karatepe O. Impact of GLP-1 analogue on oxidative damage and hepatic regeneration in experimental 70% hepatectomy model. Hepatogastroenterology. 2015 Mar-Apr;62(138):257-60.

Yazıcı P, Demir U, Bozdağ E, Bozkurt E, Işıl G, Bostancı Ö, Mihmanlı M. What is the effect of treatment modality on red blood cell distribution width in patients with acute cholecystitis? Ulus Cerrahi Derg. 2015 Mar 1;31(1):1-4. doi: 10.5152/UCD.2015.2803. 

Yazici P, Kaya C, Isil G, Bozkurt E, Mihmanli M. Splenic infarction - A rare cause of acute abdominal pain following gastric surgery: A case series.Int J Surg Case Rep. 2015;10:88-90. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.03.016. Epub 2015 Mar 12.

Bender O, Bozkurt S, Buyukpinarbasili N, Malya FÜ, Battal M, Karatepe O.Clinical Significance of Intraoperative Frozen Section Analysis of Pancreatic Cancer Surgical Margin at the Time of Pancreaticoduodenectomy. Chirurgia (Bucur). 2015 Sep-Oct;110(5):446-50.

Battal M, Bostancı O, Basak T, Kartal K, Ekiz F. Pure squamous cell carcinoma of the duodenum. Case Rep Surg. 2015;2015:714640. doi: 10.1155/2015/714640. Epub 2015 Feb 16.

Ozturk G, Malya FU, Ersavas C, Ozdenkaya Y, Bektasoglu H, Cipe G, Citgez B, Karatepe O. A novel reconstruction method for giant incisional hernia: Hybrid laparoscopic technique. J Minim Access Surg. 2015 Oct-Dec;11(4):267-70. doi: 10.4103/0972-9941.142403.

Köse M, Eser M, Kartal K, Bozkurt MF. Infections of Larval Stages of Dicrocoelium dendriticum and Brachylaima sp. in Brown Garden Snail, Helix aspersa, in Turkey. Korean J Parasitol. 2015 Oct;53(5):647-51. doi: 10.3347/kjp.2015.53.5.647. Epub 2015 Oct 29.

Kartal K, Onder S, Kosemehmetoglu K, Kilickap S, Tezel YG, Kaynaroglu V. Methylation status of TSHr in well-differentiated thyroid cancer by using cytologic material. BMC Cancer. 2015 Oct 30;15:824. doi: 10.1186/s12885-015-1861-1.

Kartal K, Hamaloğlu E. Metastatic Merkel Cell Carcinoma (MCC) of Pancreas. Chirurgia (Bucur). 2015 May-Jun;110(3):287-90.

Celik S, Kartal K, Ozseker H, Hayran M, Hamaloglu E. Hepatoprotective effect of pioglitazone in cases of chemotherapy induced steatohepatitis. Chirurgia (Bucur). 2015 Jan-Feb;110(1):49-55.

Ozguven BY, Tuncel D, Polat N, Sakiz D, Kabukcuoglu F, Koksal H, Kaya H. Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: Clinicopathologic and immunohistochemical analysis of nine cases. Indian J Pathol Microbiol. 2015 Jul-Sep;58(3):292-5. doi: 10.4103/0377-4929.162833.

Türk HŞ, Aydoğmuş M, Ünsal O, Işıl CT, Citgez B, Oba S, Açık ME.Ketamine versus alfentanil combined with propofol for sedation in colonoscopy procedures: a randomized prospective study. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25(6):644-9. doi: 10.5152/tjg.2014.7014.

Citgez B, Yetkin G, Uludag M, Akgun I, Karakoc S. Spigelian Hernias Treatment and Diagnosis in Our Experience. Ann Ital Chir. 2014 Oct 25;85. pii: S0003469X14021484. [Epub ahead of print]

Yilmaz A, Malya F, Ozturk G, Citgez B, Ozdenkaya Y, Ersavas C, Agan A, Senturk H, Karatepe O. Effect of pre-operative red blood cell distribution on cancer stage and morbidity rate in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med. 2014 Sep 15;7(9):3072-5. eCollection 2014.

Demir U, Yazıcı P, Bostancı Ö, Kaya C, Köksal H, Işıl G, Bozdağ E, Mihmanlı M. Timing of cholecystectomy in biliary pancreatitis treatment. Ulus Cerrahi Derg. 2014 Mar 1;30(1):10-3. doi: 10.5152/UCD.2014.2401. eCollection 2014.

Bostancı O, Kemik O, Kemik A, Battal M, Demir U, Purisa S, Yavuz A, Mihmanlı M. Preoperative serum levels of mesothelin in patients with colon cancer. Dis Markers. 2014;2014:161954. doi: 10.1155/2014/161954. Epub 2014 Nov 

Bostanci O, Kemik O, Kemik A, Battal M, Demir U, Purisa S, Mihmanli M. A novel screening test for colon cancer: Talin-1. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(17):2533-7.

Bostanci O, Kartal K, Battal M. Liver metastases of unknown primary: malignant melanoma. Case Reports Hepatol. 2014;2014:131708. doi: 10.1155/2014/13170

Yazıcı P, Aydın Ü. Incidental biliary cystadenoma mimicking liver metastasis in a gastric cancer patient. Ulus Cerrahi Derg. 2014 Nov 26;32(3):214-6. doi: 10.5152/UCD.2014.2848. eCollection 2016.

Kaya M, Yeniterzi M, Yazici P, Diker M, Celik O, Ertürk M, Bakir I. Epicardial adipose tissue is associated with extensive coronary artery lesions in patients undergoing coronary artery bypass grafting: an observational study. Maedica (Buchar). 2014 Jun;9(2):135-43.

Yazici P, Bozkurt E, Citgez B, Kaya C, Mihmanli M, Uludag M. Incidental parathyroidectomy as a cause of postoperative hypocalcemia after thyroid surgery: reality or illusion? Minerva Chir. 2014 Dec;69(6):315-320. Epub 2014 Sep 22.

Yazici P, Kaya C. Management of recurrent peptic ulcer perforation: problem-focused or definitive surgery? Int J Surg. 2014;12(8):803-4. doi: 10.1016/j.ijsu.2014.04.015. Epub 2014 Jul 2.

Kaya M, İyigün T, Yazıcı P, Melek Y, Göde S, Güler S, Karaçalılar M, Satılmışoğlu MH, Erek E.The effects of posterior pericardiotomy on pericardial effusion, tamponade, and atrial fibrillation after coronary artery surgery. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014 Jun;11(2):113-8. doi: 10.5114/kitp.2014.43835. Epub 2014 Jun 29

Unal Aksu H, Yazıcı P, Oz K, Uslu N, Erek E.Misdiagnosis of Behçet's disease presented with intracardiac mass as inflammatory myofibroblastic tumor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Apr;42(3):285-9. doi: 10.5543/tkda.2014.30509.

Yoldas O, Yazıcı P, Ozsan I, Karabuga T, Alpdogan O, Sahin E, Aydın U. Coexistence of gallbladder agenesis and cholangiocarcinoma: report of a case. J Gastrointest Surg. 2014 Jul;18(7):1373-6. doi: 10.1007/s11605-014-2472-x. Epub 2014 Feb 12.

Erkanli K, Yazici P, Bakir I.Pulmonary vein aneurysm secondary to mitral regurgitation: rare and confusing lesion. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):83-4. doi: 10.1055/s-0032-1330224. Epub 2013 Jan 23

Battal M, Gürbulak B, Bostanci O, Yılmaz MB, Ozdenkaya Y, Karatepe O.Cholangiocarcinoma presenting with hypercalcemia and thrombocytopenia. Case Rep Med. 2014;2014:246817. doi: 10.1155/2014/246817. Epub 2014 Jun 15.

Erek E, Haydin S, Onan B, Onan IS, Yazici P, Kocyigit O, Tanidir C, Yivli P, Odemis E, Yeniterzi M, Bakir I. Extracorporeal life support experiences of a new congenital heart center in Turkey. Artif Organs. 2013 Jan;37(1):E29-34. doi: 10.1111/aor.12023.

Kaya C, Yazici P, Omeroglu S, Mihmanli M. Laparoscopic appendectomy for appendiceal mucocele in an 83 years old woman. World J Gastrointest Surg. 2013 Jun 27;5(6):207-9

Citgez B, Yetkin G, Uludağ M, Akgün I, Ekici U, Kartal A. A rare complication of aortobifemoral bypass operation: internal herniation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 Mar;19(2):164-6. doi: 

Citgez B, Uludag M, Yetkin G, Yener F, Akgun I, Isgor A. Changes in the choice of thyroidectomy for benign thyroid disease. Surg Today. 2013 Jun;43(6):625-31. doi: 10.1007/s00595-012-0297-3

Citgez B, Battal M, Cipe G, Karatepe O, Muslumanoglu M. Feasibility and safety of laparoscopic hydatid surgery: a systematic review. Hepatogastroenterology. 2013 Jun;60(124):784-8. Review.

Unal O, Citgez B, Cipe G, Toydemir T, Karatepe O.Conservative treatment of arterial pseudoaneurism in patients with behcet disease. Georgian Med News. 2013 Feb;(215):28-32.

Türk HŞ, Aydoğmuş M, Unsal O, Köksal HM, Açik ME, Oba S. Sedation-analgesia in elective colonoscopy: propofol-fentanyl versus propofol-alfentanil. Braz J Anesthesiol. 2013 Jul-Aug;63(4):352-7. doi: 10.1016/j.bjane.2012.07.007. Epub 2013 Aug 

Guner A, Hos G, Kahraman I, Kece C. Transabdominal migration of retained surgical sponge. Case Rep Med. 2012;2012:249859. doi: 10.1155/2012/249859. Epub 2012 Oct 16

Citgez B, Cengiz AN, Akgun I, Uludag M, Yetkin G, Bahat N, Ozcan O, Polat N, Akcakaya A, Karatepe O. Effects of chitosan on healing and strength of colonic anastomosis in rats. Acta Cir Bras. 2012 Oct;27(10):707-12.

Cıtgez B, Yetkın G, Uludağ M, Karakoç S, Akgün I, Kartal A. A rare combination of intestinal invagination and Meckel's diverticulum in an adult: a case report. Turk J Gastroenterol. 2012 Feb;23(1):63-5.

Unal O, Citgez B, Battal M, Karatepe O. Multiple gunshot carotico-jugular fistulas. BMJ Case Rep. 2012 Aug 27;2012. pii: bcr0120125693. doi: 10.1136/bcr.01.2012.5693.

Unal O, Citgez B, Battal M, Karatepe O. Single incision thoracoscopic sympathectomy for hyperhidrosis. BMJ Case Rep. 2012 May 11;2012. pii: bcr0120125692. doi: 10.1136/bcr.01.2012.5692

Isil CT, Yazici P, Topuz U, Erek E, Bakir I. Management of heparin resistance in an emergency cardiac surgical patient. Indian J Anaesth. 2012 Jul;56(4):430-1. doi: 10.4103/0019-5049.100849. No abstract available.

Yazici P, Oz K, Celik O, Erek E. Extensive anterior chest wall ecchymosis as a sign of subacute type A aortic dissection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Oct;15(4):797-9. Epub 2012 Jul 12.

Karatepe O, Altiok M, Battal M, Kamali G, Kemik A, Aydin T, Karahan S. The effect of progesterone in the prevention of the chemically induced experimental colitis in rats. Acta Cir Bras. 2012 Jan;27(1):23-9.

Karatepe O, Kurtulus I, Yalcin O, Battal M, Kamali G, Aydin T. Adrenomedulline improves ischemic left colonic anastomotic healing in an experimental rodent model. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(10):1805-10.

Karatepe O, Cakir A, Unal O, Battal M, Adas G, Kamali G, Kemik A, Aydin T, Kamali S, Karahan SR, Aksoy M. Iloprost reduces colonic injury in ischemic colitis in rats. Acta Cir Bras. 2011 Jun;26(3):220-6.

Uludag M, Yetkin G, Kartal A. Single-incision laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis. JSLS. 2011 Apr-Jun;15(2):239-43. doi: 

Uludag M, Yetkin G, Ozel A, Ozguven MB, Yener S, Isgor A. Wound complications and clinical results of electrocautery versus a scalpel to create a cutaneous flap in thyroidectomy: a prospective randomized trial. Surg Today. 2011 Aug;41(8):1041-8. doi: 10.1007/s00595-010-4435-5. Epub 2011 Jul 20.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Ozguven BY, Cengiz AN, Ozsahin H, Isgor A.The role of cervical thymectomy in surgical treatment of secondary hyperparathyroidism. Bratisl Lek Listy. 2011;112(7):385-9.

Citgez B, Yetkin G, Uludag M, Karakoc S, Akgun I, Ozsahin H. Littre's hernia, an incarcerated ventral incisional hernia containing a strangulated meckel diverticulum: report of a case. Surg Today. 2011 Apr;41(4):576-8. doi: 10.1007/s00595-010-4308-y

Uludag M, Ozdilli K, Citgez B, Yetkin G, Ipcioglu OM, Ozcan O, Polat N, Kartal A, Torun P, Isgor A. Covering the colon anastomoses with amniotic membrane prevents the negative effects of early intraperitoneal 5-FU administration on anastomotic healing. Int J Colorectal Dis. 2010 Feb;25(2):223-3

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Yetkin G, Ozcan O, Polat N, Isgor A. Effects of the amniotic membrane on healing of colonic anastomoses in experimental left-sided colonic obstruction. Langenbecks Arch Surg. 2010 Jun;395(5):535-43

Yetkin G, Uludağ M, Akgün I, Citgez B, Karakoç S. Late results of a simple closure technique and Helicobacter pylori eradication in duodenal ulcer perforation. Acta Chir Belg. 2010 Sep-Oct;110(5):537-42.

Karakoc SC, Yetkin G, Citgez B, Uludag M, Akgün I, Kartal A. Appendicitis epiploicae: a rare cause of acute abdomen. BMJ Case Rep. 2010 Apr 22;2010. pii: bcr0820092171. doi: 

Yetkin G, Uludag M, Onceken O, Citgez B, Isgor A, Akgun I. Does unilateral lobectomy suffice to manage unilateral nontoxic goiter? Endocr Pract. 2010 Jan-Feb;16(1):36-41. doi: 10.4158/EP09140.OR.

Aktaş A, Hoş G, Topaloğlu S, Calık A, Reis A, Pişkin B. Metastatic cutaneous melanoma presented with ileal invagination: report of a case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010 Sep;16(5):469-72.

Aydin U, Pinar Y, Murat K. Optimal technique for abdominal fascial closure in liver transplant patients. Asian J Surg. 2010 Jan;33(1):1-7. doi: 10.1016/S1015-9584(10)60001-2.

Yazici P, Aydin U, Sozbilen M. Comparison of isolated and concomitant liver injuries: is hepatic trauma entirely responsible for the outcome? Acta Chir Belg. 2010 Nov-Dec;110(6):598-602.

Kurtoglu M, Koksoy C, Hasan E, Akcalı Y, Karabay O, Filizcan U; TROMBOTEK Study Group. Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial.

J Vasc Surg. 2010 Nov;52(5):1262-70. doi: 10.1016/j.jvs.2010.06.070. Epub 2010 Aug 21.

Dilege E, Mihmanli M, Demir U, Ozer K, Bostanci O, Kaya C, Aksakal O, Sakiz D. Prognostic value of preoperative CEA and CA 19-9 levels in resectable gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2010 May-Jun;57(99-100):674-7.

Dilege E, Coşkun H, Kaya C, Demir U, Bostanci O, Yilmaz B, Mihmanli M. A rare case of adult intestinal intussusception: epithelioid type mesenchymal tumor of the small intestine. Turk J Gastroenterol. 2008 Jun;19(2):121-4.

Firat O, Yazici P, Makay O, Aydin A, Tuncyurek M, Ersin S, Guler A.Co-existence of gastrointestinal stromal tumors with malign epithelial tumors: a report of two cases. Acta Chir Belg. 2009 Oct;109(5):629-32

Unalp OV, Aydin U, Yazici P, Nart D, Yenisey C, Kavak T, Zeytunlu M, Coker A. The effects of the Pringle maneuver on the pancreas: can octreotide be protective? JOP. 2009 May 18;10(3):284-91.

Aydin U, Yazici P, Alper I, Kaplan H. Management of resistant cardiac depression after hepatic trauma controlled with a packing procedure. Eurasian J Med. 2009 Apr;41(1):66-9

Aydin U, Yazici P, Tekin F, Ozutemiz O, Coker A. Minimally invasive treatment of patients with bronchobiliary fistula: a case series. J Med Case Rep. 2009 Jan 23;3:23. doi: 10.1186/1752-1947-3-23.

Karakoc SC, Yetkin G, Citgez B, Uludağ M, Akgün I, Kartal A. A rare case of acute abdomen. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr06.2009.1958.

Yetkin G, Uludağ M, Citgez B, Polat N. Endometriosis of the appendix presenting as acute appendicitis. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr04.2009.1820

Yetkin G, Uludag M, Citgez B, Karakoc S, Polat N, Kabukcuoglu F. Prevention of peritoneal adhesions by intraperitoneal administration of vitamin E and human amniotic membrane. Int J Surg. 2009 Dec;7(6):561-5. doi: 10.1016/j.ijsu.2009.09.007. Epub 2009 Sep 30.

Yetkin G, Uludag M, Citgez B.Traumatic diaphragmatic hernia resulting in intestinal obstruction. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr06.2008.0258.

Yetkin G, Uludag M, Oba S, Citgez B, Paksoy I. Laparoscopic cholecystectomy in elderly patients. JSLS. 2009 Oct-Dec;13(4):587-91. doi: 

Yetkin G, Uludag M, Citgez B, Akgun I, Karakoc S. Predictive factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy in patients with acute cholecystitis. Bratisl Lek Listy. 2009;110(11):688-91.

Uludag M, Isgor A, Yetkin G, Citgez B. Ectopic mediastinal thyroid tissue: cervical or mediastinum originated? BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr09.2008.1004.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B. The role of prophylactic antibiotics in elective laparoscopic cholecystectomy. JSLS. 2009 Jul-Sep;13(3):337-41.

Uludag M, Citgez B, Ozkurt H. Delayed small bowel perforation due to blunt abdominal trauma and periappendicitis in a patient with situs inversus totalis: a report of a case. Acta Chir Belg. 2009 Mar-Apr;109(2):234-7.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Isgor A, Atay M, Kebudi A, Akgun I. Contribution of gamma probe-guided surgery to lateral approach completion thyroidectomy. Endocr Pract. 2009 Apr;15(3):213-9.

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Yetkin G, Ozcan O, Polat N, Isgor A. Effects of amniotic membrane on the healing of normal and high-risk colonic anastomoses in rats. Int J Colorectal Dis. 2009 Jul;24(7):809-17. doi: 10.1007/s00384-009-0691-5. Epub 2009 Mar 12.

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Yetkin G, Ozcan O, Polat N, Isgor A. Effects of amniotic membrane on the healing of primary colonic anastomoses in the cecal ligation and puncture model of secondary peritonitis in rats. Int J Colorectal Dis. 2009 May;24(5):559-67.

Uludağ M, Yetkin G, Citgez B, Yener F, Akgün I, Coban A. Effects of additional intra-abdominal organ injuries in patients with penetrating small bowel trauma on morbidity and mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Jan;15(1):45-51.

Uludag M, Citgez B, Ozkaya O, Sakiz D. In-transit metastasis of the breast region from malignant melanoma of the trunk. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr07.2008.0433. doi: 10.1136/bcr.07.2008.0433. Epub 2009 Apr 14.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Karakoc S, Polat N, Yener S.Giant true cyst of the spleen with elevated serum markers, carbohydrate antigen 19-9 and cancer antigen 125. BMJ Case Rep. 2009;2009. pii: bcr03.2009.1691. 

Uludag M, Isgor A, Yetkin G, Atay M, Kebudi A, Akgun I. Supernumerary ectopic parathyroid glands. Persistent hyperparathyroidism due to mediastinal parathyroid adenoma localized by preoperative single photon emission computed tomography and intraoperative gamma probe application. Hormones (Athens). 2009 Apr-Jun;8(2):144-9.

Kartal K, Oztürk MO. [Investigations of ectoparasite fauna of some fish species (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758; Cobitis simplicispinna Hanko, 1924) from Lake Akşehir (Konya)]. Turkiye Parazitol Derg. 2009;33(1):101-6. Turkish

Cipe G, Celayir F, Köksal HM, Yildirim S, Baykan A, Oğüt HE. Jejunal invagination in an adult caused by inflammatory fibroid polyp: a case report. Cases J. 2009 Aug 10;2:6435. doi: 10.4076/1757-1626-2-6435.

Turedi S, Incealtin O, Hos G. Complications associated with ureterosigmoidostomy--colon carcinoma and ascendens infection resulting in nephrectomy: a case report. Acta Chir Belg. 2009 Jul-Aug;109(4):531-3.

Akcakaya A, Ozkan OV, Bas G, Karakelleoglu A, Kocaman O, Okan I, Sahin M. Mechanical lithotripsy and/or stenting in management of difficult common bile duct stones. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009 Oct;8(5):524-8

Karatepe O, Adas G, Tukenmez M, Battal M, Altiok M, Karahan S. Parasitic infestation as cause of acute appendicitis. G Chir. 2009 Oct;30(10):426-8.

 

Karatepe O, Gulcicek OB, Ugurlucan M, Adas G, Battal M, Kemik A, Kamali G, Altug T, Karahan S. Curcumin nutrition for the prevention of mesenteric ischemia-reperfusion injury: an experimental rodent model. Transplant Proc. 2009 Nov;41(9):3611-6. doi: 

Karatepe O, Acet E, Altiok M, Battal M, Adas G, Karahan S. Esophageal stent migration can lead to intestinal obstruction. N Am J Med Sci. 2009 Jul;1(2):63-5.

Adas G, Karatepe O, Arykan S, Battal M, Kemik O, Altiok M, Kamali G, Karahan S. The effect of hyaluronic acid carboxymethyl cellulose on the healing of colonic anastomosis in rats. Bratisl Lek Listy. 2009;110(4):210-4.

Adas G, Karatepe O, Altiok M, Battal M, Bender O, Ozcan D, Karahan S. Diagnostic problems with parasitic and non-parasitic splenic cysts. BMC Surg. 2009 May 29;9:9. doi: 10.1186/1471-2482-9-9.

Coskun H, Bostanci O. Assessment of the application of the intragastric balloon together with sibutramine: a prospective clinical study. Obes Surg. 2010 Aug;20(8):1117-20. doi: 10.1007/s11695-008-9662-0. Epub 2008 Aug 20.

Coskun H, Bostanci O, Dilege E, Bozbora A. BioEnterics intragastric balloon: clinical outcomes of the first 100 patients--a Turkish experience. Obes Surg. 2008 Sep;18(9):1154-6. doi: 10.1007/s11695-008-9565-0. Epub 2008 Jun 3.

Aydinli B, Aydin U, Yazici P, Oztürk G, Onbaş O, Polat KY. Alveolar echinococcosis of liver presenting with neurological symptoms due to brain metastases with simultaneous lung metastasis: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2008;32(4):371-4.

Aydin U, Yazici P, Ozsan I, Ersõz G, Ozütemiz O, Zeytunlu M, Coker A. Surgical management of Mirizzi syndrome. Turk J Gastroenterol. 2008 Dec;19(4):258-63.

Aydin U, Yazici P, Ozütemiz O, Güler A. Outcomes in the management of gastrocolic fistulas: a single surgical unit's experience. Turk J Gastroenterol. 2008 Sep;19(3):152-7.

Aydin U, Yazici P, Yuksekkaya H, Arikan C, Aydogdu S, Zeytunlu M, Kilic M. Timing of Roux-en-Y limb reconstruction for pediatric live donor liver transplantation. Transplantation. 2008 May 27;85(10):1431-5. doi: 10.1097/TP.0b013e31816f1b17.

Aydin U, Yedibela S, Yazici P, Aydinli B, Zeytunlu M, Kilic M, Coker A. A new technique of biliary reconstruction after "high hilar resection" of hilar cholangiocarcinoma with tumor extension to secondary and tertiary biliary radicals. Ann Surg Oncol. 2008 Jul;15(7):1871-9. doi: 10.1245/s10434-008-9926-x. Epub 2008 May 3

Aydin U, Yazici P, Onen Z, Ozsoy M, Zeytunlu M, Kiliç M, Coker A. The optimal treatment of hydatid cyst of the liver: radical surgery with a significant reduced risk of recurrence. Turk J Gastroenterol. 2008 Mar;19(1):33-9.

Yazici P, Aydin U, Ersin S, Kaplan H. Eurasian Hamartoma - a rare benign tumor of the spleen: a report of four cases. J Med. 2008 Apr;40(1):48-51.

Yazici P, Yeniay L, Aydin U, Taşbakan M, Ozütemiz O, Yilmaz R. Visceral leishmaniasis as a rare cause of granulomatosis hepatitis: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2008;32(1):12-5.

Unal A, Pinar Y, Murat Z, Murat K. Management of hemorrhage of retro hepatic inferior vena cava injury during piggy-back technique for liver transplantation. Indian J Surg. 2008 Feb;70(1):19-24. doi: 10.1007/s12262-008-0004-1. Epub 2008 Mar 19.

Polat KY, Aydinli B, Polat O, Aydin U, Yazici P, Ozturk G, Gundogdu C, Kiziltunc A. The protective effect of aprotinin and alpha-tocopherol on ischemia-reperfusion injury of the rat liver. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb;40(1):63-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2007.11.047

Aydin U, Yazici P, Kazimi C, Bozoklar A, Sozbilen M, Zeytunlu M, Kilic M. Simultaneous air transportation of the harvested heart and visceral organs for transplantation. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb;40(1):44-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2007.12.002

Aydin U, Yazici P, Zeytunlu M, Coker A. Is it more dangerous to perform inadequate packing? World J Emerg Surg. 2008 Jan 14;3:1. doi: 10.1186/1749-7922-3-1.

Calik A, Yucel Y, Topaloglu S, Hos G, Aktas A, Piskin B. Umbilical trocar site closure with Berci's needle after laparoscopic cholecystectomy. Hepatogastroenterology. 2008 Nov-Dec;55(88):1958-61.

Gunduz A, Turedi S, Mentese A, Karahan SC, Hos G, Tatli O, Turan I, Ucar U, Russell RM, Topbas M. Ischemia-modified albumin in the diagnosis of acute mesenteric ischemia: a preliminary study. Am J Emerg Med. 2008 Feb;26(2):202-5. doi: 10.1016/j.ajem.2007.04.030.

Uludag M, Citgez B, Polat N. Inflammatory pseudo-tumour of the appendix and acute appendicitis: a case report. Acta Chir Belg. 2008 Jul-Aug;108(4):451-3.

Yetkin G, Uludağ M, Ozağari A.Yetkin G, Uludağ M, Ozağari A. Solitary colonic metastasis of renal cell carcinoma. Acta Chir Belg. 2008 Mar-Apr;108(2):264-5.

Uludag M, Yetkin G, Citgez B, Isgor A, Basak T. Autonomously functioning thyroid nodule treated with radioactive iodine and later diagnosed as papillary thyroid cancer. Hormones (Athens). 2008 Apr-Jun;7(2):175-9

Karatepe O, Gulcicek OB, Adas G, Battal M, Ozdenkaya Y, Kurtulus I, Altiok M, Karahan S. Cecal diverticulitis mimicking acute Appendicitis: a report of 4 cases.  World J Emerg Surg. 2008 Apr 21;3:16. doi: 10.1186/1749-7922-3-16

Karatepe O, Adas G, Battal M, Gulcicek OB, Polat Y, Altiok M, Karahan S. The comparison of preperitoneal and Lichtenstein repair for incarcerated groin hernias: a randomised controlled trial. Int J Surg. 2008 Jun;6(3):189-92. doi: 10.1016/j.ijsu.2008.02.007. Epub 2008 Mar 7.

Karatepe O, Tükenmez M, Hünerli K, Citlak G, Salmaslioglu A, Battal M, Erbil Y. Ascaris as a leading point for small-bowel intussusception in an adult: a rare cause of intussusception. Am J Emerg Med. 2008 Mar;26(3):381.e3-4. 

Kaya C, Demir U, Coşkun H, Kalyoncu A, Gündüz B, Eroğlu T, Ağca B, Mihmanli M. Comparison of repair techniques in rat duodonal perforations: simple closure, simple closure and omentoplasty, and fibrin tissue adhesive. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jan;10(1):11-6

Yetkin G, Oba S, Uludag M, Paksoy I, Akgün I, Eren N. Effects of sedation during upper gastrointestinal endoscopy on endocrine response and cardiorespiratory function. Braz J Med Biol Res. 2007 Dec;40(12):1647-52. Epub 2007 Oct 29.

 Uludağ M, Yetkin G, Celayir F, Citgez B, Başaran C, Baykan A. [Penetrating cardiac injuries]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007 Jul;13(3):199-204. Turkish.

Aydin U, Yazici P, Coker A. Spontaneous rupture of intrahepatic biliary ducts with biliary peritonitis. Indian J Gastroenterol. 2007 Jul-Aug;26(4):188-9.

Aydin U, Yazici P, Toz H, Hoscoskun C, Coker A. Management of small bowel volvulus in a patient with simultaneous pancreas-kidney transplantation (SPKT): a case report. J Med Case Rep. 2007 Sep 28;1:106.

Aydin U, Unalp OV, Yazici P, Guler A. Success of microvascular surgery; repair mesenteric injury and prevent short bowel syndrome: a case report. BMC Emerg Med. 2007 Aug 14;7:11.

Aydin U, Yazici P, Sozbilen M, Kece C, Tamsel S, Kilic M. Patient with hepatocellular carcinoma on the waiting list for liver transplantation: abdominal seeding due to prior surgery: a case report. Transplant Proc. 2007 Jun;39(5):1688-90.

Aydin U, Yazici P, Kilic M. Porto-systemic shunt using adrenal vein as a conduit; an alternative procedure for spleno--renal shunt. BMC Surg. 2007 Jun 7;7:7.

Unal A, Pinar Y, Murat Z, Murat K, Ahmet C. A new approach to the surgical treatment of parasitic cysts of the liver: Hepatectomy using the liver hanging maneuver. World J Gastroenterol. 2007 Jul 28;13(28):3864-7

Aydin U, Yazici P, Zeytunlu M, Kilic M, Coker A. Bimanual 'bi-finger' liver hanging maneuver: an alternative and safe technique for liver hanging. HPB (Oxford). 2007;9(3):195-8. doi: 10.1080/13651820701216208.

Turedi S, Gunduz A, Eroglu O, Hos G, Durmus I, Gokce M, Bulbul Y. Paradoxical embolism involving 4 organ systems (pulmonary, renal, splenic, and hepatic artery). Am J Emerg Med. 2007 Jul;25(6):737.e1-3. No abstract available.

Adas G, Karatepe O, Battal M, Dogan Y, Karyagar S, Kutlu A. Coughing may lead to spontaneous chylothorax and chylous ascites. Case Rep Gastroenterol. 2007 Dec 31;1(1):178-83.

Coskun H, Demir U, Bostanci O, Mihmanli M. Necrotising soft-tissue infection at the inguinal region caused by a strangulated hernia: a case report. J Wound Care. 2006 Feb;15(2):88-9. No abstract available.

Uludag M, Yetkin G, Demirel M, Citgez B, Isgor A. Incarceration of umbilical hernia during pregnancy due to a sessile fibroid. Hernia. 2006 Aug;10(4):357-9. Epub 2006 May 19.

Uludag M, Yetkin G, Kebudi A, Isgor A, Akgun I, Dönmez AG. A rare cause of intestinal obstruction: incarcerated femoral hernia, strangulated obturator hernia. Hernia. 2006 Jun;10(3):288-91. Epub 2006 Mar 7.

Akcakaya A, Sahin M, Karakelleoglu A, Okan I.Endoscopic stenting for selected cases of biliary fistula after hepatic hydatid surgery. Surg Endosc. 2006 Sep;20(9):1415-8. Epub 2006 May 26

Aydin U, Unalp O, Yazici P, Gurcu B, Sozbilen M, Coker A. Laparoscopic cholecystectomy in a patient with situs inversus totalis. World J Gastroenterol. 2006 Dec 21;12(47):7717-9.

Dilege E, Coskun H, Gunduz B, Sakiz D, Mihmanli M. Prevention of adhesion to prosthetic mesh in incisional ventral hernias: comparison of different barriers in an experimental model. Eur Surg Res. 2006;38(3):358-64. Epub 2006 Jul 4

Coşkun H, Bostanci O, Dilege ME, Mihmanli M, Yilmaz B, Akgün I, Yildirim S. Carcinoid tumors of appendix: treatment and outcome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Apr;12(2):150-4.

Demir U, Mihmanli M, Coskun H, Dilege E, Kalyoncu A, Altinli E, Gunduz B, Yilmaz B. Comparison of prosthetic materials in incisional hernia repair. Surg Today. 2005;35(3):223-7.

Erdem L, Akbayir N, Yildirim S, Köksal HM, Yenice N, Gültekin OS, Sakiz D, Peker O. Predictive value of morphologic characteristics in rectosigmoid adenomatous polyps for the probability of synchronous polyps or cancer in the proximal colon. Turk J Gastroenterol. 2005 Dec;16(4):207-11.

Köksal H, Yildirim S, Celayir F, Cipe G, Baykan A, Mihmanli M, Akgün I. [A critical overview of surgical treatment methods of colorectal injuries]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Apr;11(2):121-7. Turkish.

Coskun H, Duran Y, Dilege E, Mihmanli M, Seymen H, Demirkol MO.Effect on gastric emptying and weight reduction of botulinum toxin-A injection into the gastric antral layer: an experimental study in the obese rat model. Obes Surg. 2005 Sep;15(8):1137-43.

Kebudi A, Calişkan C, Yetkin G, Celebi S, Işgör A, Mesrur Halefoğlu A, Ezdeşir R, Akgün I. The role of pre-operative B mode ultrasound in the evaluation of the axillary lymph node metastases in the initial staging of breast carcinoma. Acta Chir Belg. 2005 Sep-Oct;105(5):511-4.

Kebudi A, Işgör A, Atay M, Yetkin G, Yazici D, Yildiz A. The safety and accuracy of sentinel-node biopsy in early-stage invasive breast cancer--Turkish experience. J Invest Surg. 2005 May-Jun;18(3):129-34.

Kebudi A, Coban A, Yetkin G, Tanik C, Uludag M, Akgun I, Isgor A. Primary T-lymphoma of the breast with bilateral involvement, unusual presentation. Int J Clin Pract Suppl. 2005 Apr;(147):95-8.

Yildirim S, Köksal H, Celayir F, Erdem L, Oner M, Baykan A. Colonic interposition vs. gastric pull-up after total esophagectomy. J Gastrointest Surg. 2004 Sep-Oct;8(6):675-8.

Baykan A, Yildirim S, Koksal HM, Celayir F, Oner M. Intrapelvic-perianal hydatid disease in an unusual location: report of a case. Dis Colon Rectum. 2004 Feb;47(2):250-2. No abstract available.

Uludağ M, Akgün I, Yetkin G, Kebudi A, Işgör A, Sener A.  [Factors affecting morbidity and mortality in mechanical intestinal obstruction]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jul;10(3):177-84. Turkish.

Mihmanli M, Dilege E, Demir U, Coskun H, Eroglu T, Uysalol MD.The use of tumor markers as predictors of prognosis in gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2004 Sep-Oct;51(59):1544-7.

Mihmanli M, Uysalol M, Coşkun H, Demir U, Dilege E, Eroğlu T. The value of 5-hydroxyindolacetic acid levels in spot urine in the diagnosis of acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004 Jul;10(3):173-6

Guloglu R, Dilege S, Aksoy M, Alimoglu O, Yavuz N, Mihmanli M, Gulmen M. Major retroperitoneal vascular injuries during laparoscopic cholecystectomy and appendectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Apr;14(2):73-6.

Coskun H, Mihmanli M. Neostigmine for the treatment of acute colonic pseudo-obstruction (Ogilvie's syndrome) in a patient on CAPD. Perit Dial Int. 2004 Jan-Feb;24(1):85-7. No abstract available.

Coban A, Yetkin G, Kebudi A.Abdominal actinomycosis: a case report. Acta Chir Belg. 2003 Oct;103(5):521-3. Review

Kebudi A, Halefoglu AM, Yetkin G, Isgor A, Goktas C. Role of preoperative color doppler ultrasound scan in the evaluation of the risk of injury of major branches of the middle hepatic vein during laparoscopic cholecystectomy. Int Surg. 2002 Oct-Dec;87(4):236-9.

Yetkin G, Basak M, Işgör A, Kebudi A, Akgun I. Can negative appendectomy rate be decreased by using spiral computed tomography without contrast material? Acta Chir Belg. 2002 Oct;102(5):334-7.

Altinli E, Agca B, Aridogan M, Kaya C, Mihmanli M. STAGED ABDOMINAL REPAIR (STAR) PROCEDURES IN OUR CLlNIC]. Ulus Travma Derg. 2002 Jul;8(3):147-51. Turkish.

Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Işgör A, Başak T, Karanlik H, Içen M. Bilateral nipple necrosis in a breastfeeding woman with Behçet's disease. Breast. 2002 Dec;11(6):522-5.

Mihmanli M, Ağca B, Altinli E, Dinç M.Mihmanli M, Ağca B, Altinli E, Dinç M. [Importance of source control in secondary peritonitis]. Ulus Travma Derg. 2002 Jan;8(1):49-52. Turkish

Yildirim S, Tok H, Köksal H, Erdem L, Baykan A. Allopurinol plus pentoxifilline in hepatic ischaemia/reperfusion injury. Asian J Surg. 2002 Apr;25(2):149-53

Mihmanli M, Isgor A, Kabukcuoglu F, Turkay B, Cikla B, Baykan A. The effect of H. pylori in perforation of duodenal ulcer. Hepatogastroenterology. 1998 Sep-Oct;45(23):1610-2.

Mihmanli M, Isgör A, Erzurumlu K, Kabukcuoglu F, Mihmalli I. Long-term results of choledochoduodenostomy and T-tube drainage. Hepatogastroenterology. 1996 Nov-Dec;43(12):1480-3.

Mihmanli M, Erzurumlu K, Güney M. Primary repairing in penetrating colon injuries. Hepatogastroenterology. 1996 Jul-Aug;43(10):819-22

Erzurumlu K, Ozdemir M, Mihmanli M, Cevikbaş U. The effect of intraoperative mebendazole-albendazole applications on the hepatobiliary system. Eur Surg Res. 1995;27(5):340-5.

İletişimBaşa Dön ^