Gastroenteroloji Kliniği
29 Aralık 2022

                                                     SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
                             ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
                                                        GASTROENTERELOJİ KLİNİĞİgastroenterolojikliniği.JPG


Akademik Kadro

Prof. Dr. Hüseyin ALKIM (İdari Sorumlu)
Prof. Dr. Canan ALKIM (Eğitim Sorumlusu)

Uz.Dr. Emrullah Düzgün ERDEM
Uz.Dr. Halil Onur ÖZARI
Uz.Dr. İlker ŞEN
Uz.Dr. Erman Mercan  (Yandal Asistanı)