Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
31 Ağustos 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

enfeksiyonklinigi.jpg

TarihçeBaşa Dön ^

Kliniğimizin temelleri; (1899) Başhekim Bakteriyolog İbrahim Paşa tarafından Bakteriyoloji Laboratuvarının kurulmasıyla atılmış, 1905 yılında 4 koğuştan oluşan 12’şer yataklı intaniye pavyonu (emraz-ı sariye) açılmıştır. 1949- 1958 yıllarında Refik Ragıp Güran, 1959- 1985 yıllarında Dr. Enver Karadeniz, 1988-2002 yıllarında Dr. Engin Seber şef olarak çalışmıştır. 1981 yılında merkez binanın 2. katında modern, günün standartlarına uygun Enfeksiyon Kliniği açılmış ve Bakteriyoloji laboratuarı, kan merkezi ile yatan hasta kliniği şeklinde hizmet vermeye başlamıştır. 2005-2010 yıllarında Prof Dr. Turan Aslan şef olarak çalışmış, bir dönem Prof Dr Emine Sönmez ardından Şef Muavini Uzm Dr. Nuray Uzun şefliğe vekâlet etmiş, klinik sorumlusu olmuştur. 2013 yılında Prof. Dr. İlyas Dökmetaş eğitim sorumlusu olarak atanmış, Ocak 2017’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosuna geçen Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Eğitim sorumluluğu ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kliniğimiz Başa Dön ^

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde hekimlerin çalışma ofisleri, küçük bir laboratuar alanı ile hasta odaları (2 özel oda, 2 izolasyon odası, 5 adet çift kişilik oda,1 adet 4 kişilik oda) mevcuttur. Biri özellikli hastaların uzman hekimlerce bakıldığı toplam üç ayrı poliklinikte günlük 120-150 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Uzun yıllardan beri onlarca asistan hekimin ihtisasını tamamladığı kliniğimizde bir Profesör, bir Doçent, iki başasistan, biri eğitim görevlisi olmak üzere üç uzman hekim görev yapmakta, on asistan hekim eğitim verilmektedir. Kliniğe yatırılan hastaların tanıları konup tedavileri planlanmaktadır. Hastalıklarının tedavisinin yanında hastalıklardan korunma yöntemleri, hijyen, aşılamanın önemi, gereksiz antibiyotik kullanımının zararları konusunda da eğitim verilmektedir.

Enfeksiyon kontrol komitemiz Hastane enfeksiyonlarını önleme ve surveyans alanında etkin çalışmalar yürütmektedir. Yoğun bakımlarda yatan hastalar bir uzman ve asistan hekim ile enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından günlük olarak değerlendirilmekte, antibiyotik tedavileri düzenlenmekte ve enfeksiyonlardan korunma eğitimleri verilmektedir.

Hastane içi antibiyotik kullanımı hekimlerimiz tarafından denetlenmekte, Enfeksiyon kontrol komitesi ve antibiyotik kontrol ekibi aktif olarak çalışmaktadır.

Sağlık müdürlüğü görevlendirmeleriyle uzman hekimlerimiz, il genelinde diğer hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin ve diyaliz merkezlerinin denetimini gerçekleştirmekte zaman zaman farklı kurumlarda eğitim-bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.

Kadromuz Başa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ (Eğitim Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Dilek Yıldız SEVGİ (İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Hüsrev DİKTAŞ
 • Uzm. Dr. Nuray UZUN (Eğitim Görevlisi)
 • Uzm. Dr. Ahsen ÖNCÜL (Başasistan)
 • Uzm. Dr. Okan Derin (Başasistan)
 • Uzm. Dr. Ayşe YAVUZ
 • Uzm. Dr. Cemal YILDIRIM
 • Uzm. Dr. Ceren ATASOY TAHTASAKAL
 • Uzm. Dr. Esra ÜNAL
 • Uzm. Dr. Nazife Duygu DEMİRBAŞ
 • Uzm. Dr. Özlem GÜL
 • Uzm. Dr. Rana SUCU

       Asistan Kadrosu

 • Asist. Dr. Ahmet Doğukan Bayrak
 • Asist. Dr. Banu Çiçek Aktaş
 • Asist. Dr. Edip Koç
 • Asist. Dr. Elif Barin
 • Asist. Dr. Esin Nagihan Öztürk
 • Asist. Dr. Gizem Çal
 • Asist. Dr. Gözde Kuran
 • Asist. Dr. Hakkı Meriç Türkkan
 • Asist. Dr. İrem Genç Yaman
 • Asist. Dr. İsmail Işıktaş
 • Asist. Dr. Merve Erdem
 • Asist. Dr. Nurgül Yıldırım
 • Asist. Dr. Serenay Aytan
 • Asist. Dr. Sevde Kart Altay
 • Asist. Dr. Umut Özgür

Başa Dön ^

Kliniğimizin üç ayrı polikliniği bulunmakta olup, biri her gün ayrı bir uzmanın hastalarına baktığı poliklinik olup, hastaların kendi hekimlerine her hafta ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. Diğer ikisi asistan ve uzman hekimlerin iki aylık döngülerle bulunduğu ve diğer bölümlerin hasta danıştığı poliklinikler olarak hizmet vermektedir. Hepatit B, Hepatit C, HIV/AIDS gibi kronik enfeksiyonlar, akut ateşli hastalıklar, Nedeni bilinmeyen ateş,seyahat sağlığı, böbrek nakli ve protez operasyonları öncesi değerlendirmeler polikliniğimizdeki hekimlerimizce takip edilmektedir. Hastalarımıza hastalıklarının tedavisinin yanında hastalıklardan korunma yöntemleri, hijyen, aşılamanın önemi, gereksiz antibiyotik kullanımının zararları konularında eğitim de verilmektedir.

Klinik Dışı Eğitim Toplantıları Başa Dön ^

Akılcı antimikrobiyal ilaç kullanımı, HIV/AIDS’li olguya yaklaşım, Hastane enfeksiyonları, Asepsi-Antisepsi, Sterlizasyon ve Dezenfeksiyon konuları ile Sağlık çalışanlarının sağlığı, aşılamanın önemi gibi konularında her yıl eğitim proğramları düzenlenmekte haftada bir gün Kronik yara konseyine katılarak bu olguların yönetim ve takibi yapılmaktadır.

Klinik İçi Eğitim Toplantıları Başa Dön ^

Haftada iki gün eğitim toplantısı yapılmakta Salı günler seminer, Perşembe günleri ise olgu sunumu, literatürün gözden geçirilmesinin yanında klinikte yatan veya dış servislerde takip edilen problem veya enteresan olguların bildirimi ve tartışmaları yapılmaktadır.
 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

2017-2018 EĞİTİM DÖNEMİ:SEMİNERİ, LİTERATÜR VE OLGU SUNUMU LİSTESİ

TOPLANTI YERİ VE SAATİ: Klinik Toplantı Salonu - 11:00 – 12:30

 

TARİHKONUKONUŞMACI

19.09.2017

Diyabetik ayak enfeksiyonları

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

21.09.2017

Vaka - Postoperatif hastada ateş

Dr. Sinan Çetin

26.09.2017

İnfeksiyon hastalıklarında mikrobiyatanın rolü

Dr. N. Duygu Demirbaş

28.09.2017

Vaka - Yeni tanı alan HIV ile infekte hastanın takibi

Dr. Yıldız Verdi

03.10.2017

Kronik hepatit B, doğal seyir ve hasta takibi

Dr. Ceren Atasoy

05.10.2017

Hemodiyaliz ünitesinde infeksiyon kontrol önlemleri

Uz. Dr. Ahsen Öncül

10.10.2017

Septik artrit ve protez infeksiyonu

Dr. Ayşe Şabablı Çetin

12.10.2017

Literatür-İnfeksiyon hastalıkların tanı ve takibinde CRP, Sedim ve Prokalsitoninin yeri

Dr. Emine Çelik

17.10.2017

HIV ve Tüberküloz

Dr. Özlem Gül

19.10.2017

Literatürden seçmeler

Dr. Merve Sarıkaya

24.10.2017

HIV ile infekte hastada aşılar ve profilaksi

Dr. Derya Özyiğitoğlu

26.10.2017

Vaka - Spondilodiskit

Uz. Dr. Aziz A. Hamidi

31.10.2017

Gebelikte ve emzirme döneminde antibiyotik kullanımı

Dr. Ceren Atasoy

02.11.2017

Vaka - Viral ensefalitler

Dr. Büşra Dutağaç

07.11.2017

Kronik hepatit B tedavisi

Uz. Dr. M. İsmet Zeren

09.11.2017

Vaka - Enfeksiyoz mononükleoz

Dr. Emine Çelik

14.11.2017

HIV ve böbrek

Uz. Dr. Nuray Uzun

16.11.2017

Literatür - Pnömoni skorlamalar

Dr. Safiye Nur Çelebi

21.11.2017

HIV ve kemik komplikasyonları

Uz. Dr. Alper Gündüz

23.11.2017

Vaka - Nedeni bilinmeyen ateş

Dr. Yıldız Verdi

28.11.2017

Streptokok infeksiyonlarına yaklaşım

Dr. Sinan Çetin

30.11.2017

Literatür - Tüberküloz tanı yöntemleri

Dahiliye Asistanı

05.12.2017

Antibiyotiklerin istenmeyen etkileri

Uz. Dr. Ahsen Öncül

07.12.2017

Literatür - Resusitasyon, temel ve ileri kardiyak yaşam desteği

Doç. Dr. Erdem Çevik

12.12.2017

Tularemi olgusu

Dr. Safiye Nur Çelebi

14.12.2017

Literatür

Dr. Sinan Çetin

19.12.2017

İnfektif endokarditte güncel tedavi önerileri

Uz. Dr. Ahsen Öncül

21.12.2017

Literatür - C.dificille infeksiyonu

Dr. Derya Özyiğitoğlu

26.12.2017

Sepsis

Uz. Dr. Dilek Yıldız

28.12.2017

Literatür - Antibiyotiklerde istenmeyen etkiler

Dr. Emine Çelik

02.01.2018

Bruselloz

Dr. Merve Sarıkaya

04.01.2018

Olgu - Osteomyelit

Dr. Yıldız Verdi

09.01.2018

Salmonella infeksiyonları

Dr. Safiye Nur Çelebi

11.01.2018

Literatür

Dr. Ceren Atasoy

16.01.2018

İnfluenza

Uz. Dr. Alper Gündüz

18.01.2018

Literatür - Kronik hepatit C tedavisi

Dr. Büşra Dutağaç

23.01.2018

Mycobacteride mikrobiyolojik tanı

Doç. Dr. Banu Bayraktar

25.01.2018

Kan merkezi çalışma prensipleri

Uz. Dr. Rana Sucu

30.01.2018

Akut menenjitler

Dr. Derya Özyiğitoğlu

01.02.2018

Olgu - Kronik ishal

Dr. Safiye Nur Çelebi

06.02.2018

Literatür - HIV ve fırsatçı infeksiyonlar

Dr. Emine Çelik

08.02.2018

Yumuşak doku enfeksiyonu

Uz. Dr. M. İsmet Zeren

13.02.2018

Vaka - Kateter enfeksiyonları

Dr. Yıldız Verdi

15.02.2018

Literatür

Dahiliye Asistanı

20.02.2018

Kompartıman sendromu

Doç. Dr. Semra Karşıdağ

22.02.2018

Nozokomiyal pnömoni

Dr. Merve Sarıkaya

27.02.2018

Antibiyotikle ilişkili ishal

Dr. Merve Sarıkaya

01.03.2018

Literatür - Anti Tbc tedavi ve istenmeyen etkiler / tedavi yönetimi

Dr. Ceren Atasoy

06.03.2018

İntraabdominal infeksiyonlar

Prof.Dr. M. Mihmanlı

08.03.2018

Literatür - Kronik hepatitlerde KÜR

Uz. Dr. Alper Gündüz

13.03.2017

Karaciğer enzimlerinde yükseklik olan hastaya yaklaşım

Dr. Sinan Çetin

15.03.2017

Literatür

Dr. Özlem Gül

20.03.2018

Akut Gastroenteritlerde patofizyoloji

Dr. Büşra Dutağaç

22.03.2018

Enfeksiyon ve anemi

Dahiliye Asistanı

27.03.2018

Gebelik ve Tbc

Dr. Merve Sarıkaya

29.03.2018

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Dr. Özlem Gül

03.04.2018

Sifiliz

Uz. Dr. Nuray Uzun

05.04.2018

Vaka - Viral kanamalı ateşler

Dr. Safiye Nur Çelebi

10.04.2018

Karaciğer abseleri

Dr. Büşra Dutağaç

12.04.2018

Literatür

Dr. Yıldız Verdi

17.04.2018

Ascaryazis ve E. Vermikülaris enfeksiyonu

Mikrobiyoloji Asistanı

19.04.2018

Vaka - Kolera

Dr. Emine Çelik

24.04.2018

Tenyazis ve kancalı kurt enfeksiyonları

Dr. Safiye Nur Çelebi

26.04.2018

Olgu - Nekrotizan pnömoni

Dr. Sinan Çetin

03.05.2018

Vaka - HIV ve kanserler

Uz. Dr. Dilek Yıldız

08.05.2018

Besin zehirlenmeleri ve yönetimi

Dr. Emine Çelik

10.05.2018

Vaka - Toxoplazma enfeksiyonları

Dr. Merve Sarıkaya

15.05.2018

Botilüsmus besin zehirlenmeleri ve yönetimi

Dr. Özlem Gül

17.05.2018

Literatür

Dr. Derya Özyiğitoğlu

22.05.2018

Erişkin bağışıklama

Uz. Dr. Aziz A. Hamidi

24.05.2018

Vaka - Komplike üriner sistem infeksiyonu ve tedavi

Dr. Büşra Dutağaç

29.05.2018

Kırım Kongo Kanamalı Ateş

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

31.05.2018

Vaka - Gebelik ve Hepatit

Dr. Ceren Atasoy

05.06.2018

İzolasyon önlemleri ve el hijyeni

Dr. Yıldız Verdi

07.06.2018

Eğitim döneminin değerlendirmesi, sonraki yıl için öneriler

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu 

Yayınlar Başa Dön ^

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

 1. Doğanay M, Bakır M, Dökmetaş İ. A Case of Cutaneous Anthrax with to Toxaemic Shock. British J  Derm, 117: 659-662, 1987
 2. Doğanay M, Bakır M, Dökmetaş İ. Treatment of Tuberculous Meningitis in Adults with a Combination of Isoniazid, Rifampicin and Streptomycin: A Prospective Study. Scand J Infect Dıs, 21: 81-85, 1989
 3. Dökmetaş İ, Doğanay M, Bakır M. Nötropenik Farelerde Oluşturulan E.coli Sepsisinde IgG Tedavisi. Mikrobiyol Bult, 24: 205-213, 1990
 4. Bakır M, Doğanay M, Dökmetaş İ. Steroid Verilen Farelerde Oluşturulan Deneysel E.colli Sepsisinde Antibiyotik İle Beraber İmmunglobulin G Tedavisi. Mikrobiyol Bult, 24: 336-343, 1990
 5.  Topcu S, Dökmetaş İ, Yalçın N. Erişkinlerde Meningokoksik Menenjit. Mikrobiyol Bült, 24: 11-119,1990.
 6. Duzcan E, Bakir M, Dokmetas I, Doganay M, Gunes H. [The histopathological effects of different treatments on lung tissue of mice pretreated with cyclophosphamide and steroids in experimental E. coli sepsis]. Mikrobiyoloji bulteni. Oct;25(4):349-59. 1991
 7. Yalçın AN, Bakır M, Bakıcı MZ, Dökmetaş İ, Sabır N. Postoperative Wound Infections. J Hospıtal Infect, 29: 1-5,1995.
 8. Poyraz Ö, Dökmetaş İ, Candan F, Yalçın N, Saygı G. Farklı Risk Gruplarında Hepatit C Seropozitifliği. Mikrobiyol Bulteni 29, 404-409, 1995.
 9. Dökmetaş İ, Yalçın AN, Bakır M, Elaldı N, Yalman N. Sağlık Personelinde Hepatit B ve C Seroprevelansı. Mikrobiyol Bülteni 29:278-283, 1995.
 10. Bakır M, Yalçın AN, Dökmetaş İ, Boz M. Sepsis: 104 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bülteni, 29:189-194, 1995.
 11. Dazkır D, Bakır M, Dökmetaş İ, Elaldı N. Granulosit Koloni Stimülan Faktörün kronik böbrek yetmezlikli hastaların nötrofil fonksiyonları üzerine in-vitro etkisi. Mikrobiyoloji Bülteni. 35 (1), 99-108, 2001
 12. Bakıcı MZ, Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Erandaç M, Turan M. Antimicrobial susceptibility of Bacillus anthracis in an endemic area. Scand J İnfect Dis 34, 564-566, 2002
 13. Hosoğlu S,Geyik MF, Balık İ, Aygen B, Erol S, Aygencel TG,Mert A, Saltoğlu N, Dökmetaş İ, Felek S, Sünbül M,Irmak H, Aydın K, Kökoğlu ÖF, Uçmak H, Altındiş M, Loeb M. Predictors of outcome in patients with tuberculous meningitis. Int J Tuberc Lung Dis. 6, 1: 64-70, 2002
 14. Hosoğlu S, Geyik MF, Balık İ, Aygen B, Erol S, Aygencel TG, Mert A, Saltoğlu N, Dökmetaş İ, Felek S, Sünbül M, Irmak H, Aydın K, Ayaz C, Kökoğlu ÖF, Uçmak H, Satılmış S. Tuberculous meningits in adults in Turkey: Epidemiology, diagnosis clinic and laboratory. Eur J Epid, 18: 337-343, 2003
 15. Elaldi N, Turan M, Arslan M, Dokmetas I, Bakir M. An unusual cause of cholecystitis: a worm in the bag. Emerg Med J 20: 489-490, 2003.
 16. Yüksel İ, Şencan M, Dökmetaş HS, Dökmetaş İ, Ataseven H, Yönem Ö. The relation between serum leptin levels and body fat mass in patients with active lung tuberculosis. Endocrine Research. 29(3): 257-64, 2003
 17. Leblebicioğlu H, Eroglu C and members of the Hepatitis Study Group. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: epidemiology and genotype distribution. Eur Soc Clin Microbiol İnfect Dis.10: 537-541, 2004
 18. Engin A, Elaldi N, Bolayir E, Dokmetas I, Bakir M. Tick paralysis with atypical presentation: isolated, reversible involvement of the upper trunk of brachial plexus. Emerg Med J. 23(7): 42- 44, 2006
 19. Engin A, Yildirim A, Kunt T, Bakir M, Dokmetas I, Ozdemir L. Clinical investigation of the transient evoked otoacoustic emission test in Crimean-Congo hemorrhagic fever. Int J Infect Dis. 12: 162-5, 2008
 20. Dokmetas HS, Koyuncu A, Korkmaz S, Dokmetas I. Two cases of acute suppurative thyroiditis secondary to piriform sinus fistula. Saudi Med J. 29: 142-7, 2008
 21.  Hosoglu S, Akalin S, Sunbul M, Otkun M, Ozturk R; Occupational Infections Study Group. Predictive factors for occupational bloodborne exposure in Turkish hospitals. Am J Infect Control. 37: 65-9 2009
 22.  Engin A, Yilmaz B, Elaldi N, Erdem A, Yalta K, Tandogan I, Kaya S, Bakir M, Dokmetas I. Crimean-Congo hemorrhagic fever: does it involve the heart? Int J Infect Dis.13:3,69-73,2009.
 23. Engin A, Erdogan H, Ozec AV, Elaldi N, Toker MI, Bakir M, Dokmetas I, Arici MK. Ocular findings in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. Am J Ophthalmol. 147: 634-638, 2009
 24.  Gunes T, Engin A, Poyraz O, Elaldi N, Kaya S, Dokmetas I, Bakir M, Cinar Z. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in high-risk population, Turkey. Emerg Infect Dis.15: 461-4, 2009
 25. Engin A, Koksal B, Omer T. Dogan ÖT,  Elaldı N, Dokmetas İ, Bakır M, Ozdemir Ö. Cytochrome P450 2D6 and MDR1 Gene mutation in relation to mortality in patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A preliminary study. Turkiye Klinikleri J Med Sci 29: 4, 905-10, 2009;
 26. Elaldi N, Bodur H, Ascioglu S, Celikbas A, Ozkurt Z, Vahaboglu H, Leblebicioglu H, Yilmaz N, Engin A, Sencan M, Aydin K, Dokmetas I, Cevik MA, Dokuzoguz B, Tasyaran MA, Ozturk R, Bakir M, Uzun R. Efficacy of oral ribavirin treatment in Crimean-Congo haemorrhagic fever: a quasi-experimental study from Turkey. J Infect 58: 238-44, 2009
 27. Engin A, Ugurlu S, Caglar E, Oztop AY, Inan D, Elaldi N, Dokmetas I, Bakir M. Serum levels of Mannan-binding lectin in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. Vector Borne Zoonotic Dis. 10: 1037-41, 2010
 28. Engin A, Arslan S, Kizildag S, Oztürk H, Elaldi N, Dökmetas I, Bakir M. Toll-like receptor 8 and 9 polymorphisms in Crimean-Congo hemorrhagic fever. Microbes Infect.12:1071-8, 2010
 29. Dogan OT, Engin A, Salk I, Epozturk K, Eren SH, Elaldi N, Bakir M, Dokmetas I, Akkurt I. Evaluation of respiratory findings in Crimean-Congo hemorrhagic fever. Southeast Asian J Trop Med Public Health.42: 1100-5. 2011
 30. Hosoglu S, Akalin S, Sunbul M, Otkun M, Ozturk R; Occupational Infections Study Group Healthcare workers' compliance with universal precautions in Turkey. Med Hypotheses. 77: 1079-82, 2011
 31. Yilmaz MB, Engin A, Bektasoglu G, Zorlu A, Ege MR, Bakir M, Dokmetas I. Does electrocardiography at admission predict outcome in Crimean -Congo hemorrhagic fever? J Vector Borne Dis. 48: 150-4, 2011
 32.  Kilicli F, Dokmetas HS, Dokmetas İ. Acute evaluation of pituitary function in patients with Crimean-Congo haemorrhagic fever. Clin Endocrinol (Oxf).76:241-5, 2012
 33. Gozel MG, Dokmetas I, Oztop AY, Engin A, Elaldi N, Bakir M.Recommended precaution procedures protect healthcare workers from Crimean-Congo hemorrhagic fever virus.Int J Infect Dis.;17(11):e1046-50, 2013
 34. Gozel MG, Bakir M, Oztop AY, Engin A, Dokmetas I, Elaldi N. İnvestigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Transmission from Patients to Relatives: A Prospective Contact Tracing Study. Am J Trop Med Hyg. 90 (1), 160-2, 2014
 35. Kaya S, Elaldi N, Kubar A, Gursoy N, Yilmaz M, Karakus G, Gunes T, Polat Z, Gozel MG, Engin A, Dokmetas I, Bakir M, Yilmaz N, Sencan M  Sequential determination of serum viral titers, virus-specific IgG antibodies, and TNF-alpha, IL-6, IL-10, and IFN-gamma levels in patients with crimean-congo hemorrhagic fever. BMC Infect Dis. 28;14(1):416, 2014
 36. Gozel MG, Engin A, Altuntas EE, Salk I, Kaya A, Celik C, Dokmetas I, Bakir M, Elaldi N.  Evaluation of clinical and laboratory findings of pediatric and adult patients with oropharyngeal tularemia in Turkey: a combination of surgical drainage and antibiotic therapy increases treatment success. Jpn J Infect Dis. 67(4):295-9, 2014
 37. Sevgi DY, Bayraktar B, Gündüz A, Özgüven BY, Togay A, Bulut E, Uzun N, Dökmetaş İ. Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor and interferon-?-induced protein 10 levels correlate with significant fibrosis in chronic hepatitis B. Wien Klin Wochenschr. 128(1-2):28-33, 2015
 38. Elaldi,N  Meral Yilmaz, Binnur Bagci, Izzet Yelkovan, Gokhan Bagci, Mustafa Gokhan Gozel, Aynur Engin, Mehmet Bakir, and Ilyas Dokmetas. Relationship Between IFNA1, IFNA5, IFNA10, andIFNA17 Gene Polymorphisms and Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Prognosis in a Turkish Population Range J Med Virol. 88(7):1159-67, 2016
 39. Sargin F, Yildiz D, Aydin OA, Mete B, Gunduz A, Karaosmanoglu HK, Yemisen M, Yazici S, Bolukcu S, Durdu B, Senates E, Ozaras R, Dokmetas I, Tabak F.Changes in HIV demographic patterns in a low prevalence population: no evidence of a shift towards men who have sex with men. Int J Infect Dis. 48:52-6, 2016
 40. Mert A, Arslan F, Kuyucu T, Koç EN, Ylmaz M, Turan D, Altn S, Pehlivanoglu F, Sengoz G, Yldz D, Dokmetas I, Komur S, Kurtaran B, Demirdal T, Erdem HA, Sipahi OR, Batirel A, Parlak E, Tekin R, Tunçcan ÖG, Balkan II, Hayran O, Ceylan B. Miliary tuberculosis: Epidemiologicaland clinical analysis of large-case series from moderate to low tuberculosis endemic Country. Int J Infect Dis. ;48:52-6, 2016
 41. Yildiz Sevgi D, Gunduz A, Altuntas Aydin O, Mete B, Sargin F, Kumbasar Karaosmanoglu H, Uzun N, Yemisen M, Dokmetas I, Tabak F. Adherence to Antiretroviral Therapy in Turkey: Results from the ACTHIV-IST Study Group.

AIDS Res Hum Retroviruses.. doi: 10.1089/AID.2016.02662017 Oct 11

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

 1.  Gökoğlu M, Doğanay M, Gültekin A, Durmaz R, Dökmetaş İ. Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Mikoplazma Antikorlarının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti. Yayın No: 311-314, 1986.
 2. Doğanay M, Işık S, Gökoğlu M, Bakır M, Dökmetaş İ. Levamisole in Acute Viral Hepatitis. İnfeksiyon Dergisi, 2(1): 61-65, 1988
 3. Gökoğlu M, Durmaz R, Dökmetaş İ. Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Chlamydia Psittaci Antikorlerının Araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 46(2): 215-218, 1989.
 4. Bakır M, Topçu S, Dökmetaş İ. Kronik Aktinomikoz İnfeksiyonu Üzerine Binmiş Toksik Şok Sendromlu Bir Olgu. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3-4): 539-544, 1990
 5. Dökmetaş İ, Topçu S, Bakır M, Yalçın AN. Akut Fulminant Meningokoksemi: İki Olgu Raporu. C.Ü. Tıp Fak Dergisi, 13(1-2): 127-133, 1991
 6. Dökmetaş İ, Yalçın N. Monobaktam ve Karbapenem. C.Ü. Tıp Fak Dergisi, 13 (1-2): 169-174, 1991
 7. Dökmetaş İ, Bakır M, Bakıcı MZ, Sabır N. Bazı Antibiyotiklerin Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Enterobacter Suşlarına Etkisi. Klimik Dergisi, 5(2): 112-113, 1992.
 8. Dökmetaş I, Yalçın AN, Bakır M, Solak O. Erişkinlerde Tekrarlayan Pürülan Menenjitler. F.Ü.Sağlık Bil Dergisi, 7(2): 8-11,1993.
 9. Dökmetaş İ. Bakır M, Yalçın AN, Boz M, Bakıcı MZ, Solak O. Karaciğer Amip Absesi ve Metronidazole İle Tedavi. T Parazitoloji Dergisi, 17(3-4): 31-35, 1993.
 10. Bakır M, Dökmetaş İ. Yoğun Bakım Ünitelerinde Profilaksi ve Selektif Digestif Dekontaminasyon. Klimik Dergisi, 6(2): 54-58,1993
 11. Bakır M, Bakıcı MZ, Dökmetaş İ, Toksoy HB. Sivas Bölgesinde Shigella Serotipleri ve Bazı Antibiyotiklere Direnç Durumlar. İnfeksiyon Dergisi, 7(3-4): 321-323, 1993.
 12.  Yalçın AN, Dökmetaş İ, Bakır M. Sefalik Tetanoz: Üç Olgu Nedeniyle. İnfeksiyon Dergisi, 8(1-2): 77-78, 1994
 13. Yalçın AN, Bakır M, Dökmetaş I. Herpes Zoster ile Bağlantılı Bir Meningoensefalit Olgusu. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 16(4): 301-303, 1994
 14. Dökmetaş İ, Bakır M, Yalçın N, Bakıcı MZ. Streptomisin-Tetrasiklin ve Doksisiklin-Rifampisin Tedavilerinin Akut Brusellozis'te Karşılaştırılması, Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 16(3): 201-20, 1994.
 15. Dökmetaş İ, Yalçın AN, Bakır M, Elaldı N. Gastroenteritli 100 Olguda Parazit ve Maya Hücrelerinin Rolü. T Parazitoloji Dergisi. 18(4): 475-478, 1994.
 16. Bakır M, Yalçın AN, Dökmetaş I, Sabır N. The Effect of Infection Control Program on Nosocomıal Infectıons. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 16(4): 273-275, 1994.
 17. Yalçın AN, Dökmetaş İ. Kronik Hepatit C ve İnterferon Tedavisi. C.Ü. Tıp Fak Dergisi, 16(2): 122-125,1994
 18. Dökmetaş Hs, Türkay C, Dökmetaş İ, İçağasıoğlu S, Topçu S, Poyraz Ö. Kronik Karaciğer Hastalıkların Etyolojisinde Hepatit B, C ve Delta virüslerinin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17 (4): 261-64, 1995
 19. Dökmetaş İ, Bakır M, Bakıcı MZ, Yalçın AN. Ürosepsis: 41 olgunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 8(1): 20-22, 1995
 20. Bakır M, Yalçın AN, Dökmetaş İ, Boz M. Sepsis: 104 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bülteni, 29:189-194, 1995
 21. Dökmetaş, İ., Bakır, M., Yalçın, A. N., Gürün, A., & Bakıcı, M. Z. Hastanede gelişen üriner sistem infeksiyonlarında predispozan faktörler, kliniklere göre dağılım, etkenler ve bazı antibiyotiklere duyarlılık durumu. Ankem Derg, 9(1), 38-42, 1995
 22. Yalçın N, Özçelik S, Bakıcı Z, Dökmetaş İ. Yara Yerinde İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Duyarlılıkları. FÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 9(1): 72-75, 1995.
 23. Yalçın AN, Bakır M, Dökmetaş İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Antibiyotik kullanımı. Klimik Dergisi 8 (1),25-27,1995
 24. Bakır M, Yalçın AN, Dökmetaş İ. Gram-positive Microorganisms in Hospital Infections and Their Antibiotic Resistance Patterns. İnfeksiyon Dergisi 10(2):153-156, 1996
 25. Özçelik S, Dökmetaş S, Sümer Z, İçağasıoğlu D, Dökmetaş İ. Gastroenteritlerde Cryptosporidium Görülme Sıklığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi 20(3-4): 333-337, 1996
 26. Bakır M, Kaptanoğlu M, Yalçın AN, Dökmetaş İ, Elaldı N, Önen A, Candan F, Bakıcı MZ. Hastanemizde Nosokomiyal Pnömonin Epidemiyolojik Özellikleri. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2):109-112, 1997.
 27.  Bakır M, Dökmetaş İ, Elaldı N. Nosokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Stafilokokların Metisilin Direnci. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 19 (3):205-206, 1997.
 28. Önen F, Kunt T, Şencan M, Dökmetaş İ, Dökmetaş S, Seyfikli Z, Arslan M. Nazofarenks ve Lenf Düğümü Tüberkülozu Olan Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Olgu. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 19(2):140-142, 1997.
 29. Gürün A, Dökmetaş İ, Bakır M, Poyraz Ö, Yalçın AN, Elaldı N. Hepatit C Virüsü ve Aile İçi Yayılımı. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 19 (3):167-171, 1997.
 30. Dökmetaş İ, Bakır M, Şencan M, Elaldı N, Dökmetaş S, Önen F. Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Tüberküloz. C.Ü. Tıp Fak Dergisi, 19(4):275-277, 1997.
 31. Dökmetaş İ, Bakır M, Elaldı N, Dökmetaş S, Sümer Z, Özçelik S, Saygı G: Kronik böbrek yetmezliği olan ishalli olgularda cryptosporidium araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi 22(2), 125-128, 1998
 32. Elaldı N, Dökmetaş İ, Bakır S, Bakır M, Şencan M, Bakıcı MZ, Aydın H, Delibaş EG. İn Vitro koşullarda Granulosit Koloni Stimüle Edici Faktörün Amfeterisin B ve lipozamal Amfoterisin B ile kombinasyonunun insan nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi Klimik Dergisi,11(3), 103-108, 1998
 33. Elaldı N, Dökmetaş İ, Bakır S, Bakır M, Şencan M, Bakıcı MZ, Aydın H, Delibaş EG. İn Vitro koşullarda Flukonazol ve Ketakonazol ile Granulosit Koloni Stimüle Edici Faktör kombinasyonunun insan nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi Klimik Dergisi,12 (1), 13-15, 1999
 34. Kaya K, Şencan M, İçağasıoğlu S, Dökmetaş İ, Bakıcı Mz, Topcu S Deneysel sepsis modelinde Koagulasyon bozuklukları ile akut faz proteinleri arasındaki ilişki. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 21 (2):100-104, 1999.
 35. Aydın BS, Bakır M, Dökmetaş İ, Elaldı N, Bakıcı MZ. Bölgemizdeki Streptococcus pneumoniae suşlarının Bazı Antibiyotiklere Direnç Durumu. Klimik Dergisi,12,1, 13-15, 1999
 36. Dökmetaş, İ., Dökmetaş, H. S., & Şencan, M. Diyabetik ayak enfeksiyonları. Flora Derg, 4, 3-8, 1999
 37. Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Bakıcı MZ, Manduz Ş, Alagözlü H, Candan F, Karadağ Ö, Doğan K. Hemodiyaliz hastaları ve Santral venöz kateterle bağlantılı infeksiyonlar. Flora Dergisi, 5 (4), 238-245, 2000
 38. Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Bakır S, Alagözlü H, Aydın H. İnvaziv ve non invaziv akut ishal ayrımında kan belirleyicilerinin yeri. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 22(1):13-20, 2000.
 39. Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Turan M, Bakıcı MZ, Karadağ Ö, Şahin F. Cerrahi alan infeksiyonları: Altı yıllık sürveyans çalışması. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 22 (1): 27-32, 2000.
 40. Elaldı N, Dökmetaş İ, Bakır M, Şencan M, Çeliksöz A, Doğan Z. Sivasta Sıtma: 20 Olgunun Değerlendirilmesi Türkiye Parazitoloji Dergisi 24(2): 110-114, 2000
 41. Dökmetaş İ. Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı. Klimik Dergisi,14;3, 135-139, 2001
 42. Dökmetaş, H. S., Dökmetaş, İ., & Çeliköz, A. İshalli ve ishalsiz diabetik hastalarda Cryptosporodium spp. araştırması. Endokrinolojide Yönelişler, 10, 72-74, 2001
 43. Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ. Rapid diagnosis of catheter related sepsis in hemodialysis patients. Erciyes Tıp Dergisi 23 (3) 105-110, 2001
 44. Elaldı N, Ergür AT, Alagözlü H. Bakıcı Z, Dökmetaş İ, Bakır M, Proteus Mirabilis Menenjiti: Bir olgunun değerlendirilmesi. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 24,1, 33-35, 2002
 45. Elaldı N, Türkoğlu N, Erandaç M, Dökmetaş İ, Bakır M. Akut viral hepatit A ve B: Dört yıllık retrospektif çalışma. Fırat Tıp Dergisi, 7, 1-5, 2002
 46. Sırmatel F, Saygı G, Herken H, Bakır M, Dökmetaş İ, Sırmatel Ö. Bir yapay bozukluk ya da yalancı parazitoz olgusu. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 24 (4):201-208, 2002.
 47. Dökmetaş İ, Elaldı N, Bakır M, Göksel M, Bakıcı MZ, Gürelik M,Karadağ Ö, Şahin F. Nöroşirurji kliniği ve Nozokomiyal infeksiyon; Bir üniversite hastanesinin üç yıllık takip sonuçları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 6, 46-52, 2002.
 48. Elaldı N, Turan M, Duran B, Bakır M, Dökmetaş İ, Bakıcı MZ, Şahin F. Bir üniversite hastanesinde Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları; etken mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 25 (2): 63-68, 2003
 49. Bakır M, Elaldı N, Dökmetaş İ, Bilgiç A, Bakıcı MZ, Şahin F. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları; insidans, etyoloji ve sonuçlar. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 7, 35-44, 2003.
 50. Elaldı N, Şencan M, Alagözlü H, Dökmetaş İ, Bakır M, Bilgiç A. Hemofagositik sendrom: İki olgu sunumu. Erciyes Tıp Dergisi 25 (2) 104-110, 2003
 51. Dökmetaş HS, Dökmetaş İ, Korkmaz S, Şencan M, Bodur H. Kronik böbrek yetmezliğ olan olgularda gelişen adrenal yetmezliğin tanısal güçlüğü. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 25 (4): 201-204, 2003
 52. Erdem H, Bakır M, Dökmetaş İ, Pahsa A. Bacillus Anthracis ve biyolojik saldırı. İnfeksiyon Dergisi. 18 (3): 381-392, 2004
 53. Çelik M, Elaldı N, Engin A, Dökmetaş İ, Bakır M. “Selülitte Ardışık İntravenöz Levofloksasin ve Oral Levofloksasin ile İntravenöz Seftriakson ve Oral Sefiksim Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27: 153-160, 2005
 54. Bodur, H., Şencan, M., Dökmetaş, İ., & Elaldı, N. Sepsis Ve Septik Şoklu Hastalarda Plazma Fibrinojen, D-Dimer, Protein C, Protein S Ve Antitrombin Iıı Düzeyleri. C.Ü Tıp Fak Dergisi, 28 (1): 27-32, 2006.
 55. Engin A, Gürelik B, Elaldı N, Bakır M, Dökmetaş İ, Bakıcı MZ, Şahin F. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması. Yoğun Bakım Dergisi, 6: 227-232, 2006.
 56. Engin A, Nazif Elaldı, Mehmet Bakır, İlyas Dökmetaş, Şafak Kaya, Ferhan Candan. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Hastaları ve Peritonit:  53 Epizotun İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28: 11-15, 2006.
 57. Engin A, Elaldı N, Dökmetaş İ, Bakıcı MZ,  Kaya Ş, Bakır M. Türkiye'de İç Anadolu Bölgesinde Deri Şarbonu: 39 Erişkin Olgunun İrdelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 30 (3): 1032-8, 2010
 58. Engin A, Altuntaş EE, Cankorkmaz L, Kaya A, Elaldı N, Şimşek H, Dökmetaş İ, Bakır M. Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi   24 (1): 17-23, 2011.
 59. Gözel MG, Elaldı N, Büyükhan İ, Engin A, Bakır M, Dökmetaş İ. On Sekiz Yaşında Genç Gebe Hastada Gelişen Pnömokoksik Menenjit. Flora Derg. 17 (1):46-50, 2012.
 60. Gozel MG, Engin A, Elaldi N, Bakir M, Dokmetas I, Uyar Y. First Cases of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome from the Middle Anatolia Region of Turkey and the First Case of Hantavirus and Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Co-Infection in a Patient. Turkiye Klinikleri J Med Sci 33(1): 224-8, 2013
 61. Dökmetaş, İ., Yönem, Ö., Dökmetaş, S., Özdemir, L., Kılıçlı, F., Engin, A., & Büyükhan, İ. Kırım Kongo Kanamalı Ateşine H. Pylori varlığının Etkisi. Endoskopi Dergisi, 22(1), 2014
 62. Hamidi, A. A., Öncül, A., Çetin, S., Yıldız-Sevgi, D., Gündüz, A., Konuklar, A. S., ... & Dökmetaş, İ. (2015). Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Görme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi. Klimik Dergisi, 28(3), 129-31, 2015.
 63. Gündüz, A., Küçükünal, N. A., Sevgi, D. Y., Öncül, A., Derin, O., Alpay, A. S., ... & Dökmetaş, İ. (2015). Severe manifestation of psoriasis in a HIV infected patient: a case report. Disease and Molecular Medicine, 3(4), 43-45, 2015
 64. Derin, O., Sevgi, D. Y., Gunduz, A., Kes, N. U., Turk, H. S. Y., Togay, A., ... & Dökmetaş, İ. Acinetobacterspp in Intensive Care Unit: Risk Factors Associated with Infection and Mortality. Open Science Journal, 1(1, 2016
 65. Hamidi, A. A., Özyiğitoğlu, D., Tuncer, İ., Aktaş, E., Sevgi, D. Y., Acinikli, H., ... & Dökmetaş, İ. Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia Coli ve Klebsiella Pneumoniae'nin Neden Olduğu Ürosepsis Olgularında Ardışık Oral Antibiyotik Tedavisi Bir Seçenek Olabilir mi? Türk Mikr Cemiyeti 2016
 66. Gül, Ö, Sevgi, D.Y., Gündüz, A., Hamidi, A. A., Öncül, A., Konuklar, A. Ş., ... & Dökmetaş, İ. 9-Kliniğimizde yatarak takip edilen sıtma olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni;50(2):142-6, 2016
 67. Sevgi, D.Y., Gunduz, A., Oncul, A., Tanriverdi, O., Konuklar, A. S., Hamidi, A. A. Dokmetas, I. (2016). Retrospective evaluation of spontaneous pyogenic sponydylodiscitis cases hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 50(1), 20-5, 2016
 68. Dökmetaş İ, Hamidi AA.  HIV Epidemiyolojisi. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 9(1):6-11, 2016
 69. Öncül A, Dökmetaş İ , Üriner Sistem Taş Hastalığında Antibiyotik Profilaksisi Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics;9(2):85-90, 2016

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Dökmetaş İ. Enterovirus infeksiyonları. Temel İç Hastalıkları, İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G (Editörler), Güneş Kitapevi, Ankara. s: 2358-2361,1996.
 2. Dökmetaş İ. Cerrahi Kliniklerde Profilaktik Antibiyotik Uygulaması. Doğru Antibiyotik kullanımı (Felek S) Çağ ofset, Elazığ, 50-58,1998.
 3. Dökmetaş İ. Nozokomiyal sepsis. Hastane infeksiyonları I. ileri hekim eğitim kurs kitabı. Bakır M, Akova M, Dökmetaş İ (Editörler), Önder Matbaası, Sivas. 187-95. 1999
 4. Dökmetaş İ. Treponema Türleri. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (Editörler), Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara.. 2002; s: 1748-1756.
 5. Dökmetaş İ. Aminopenisilinler. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler. Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S (Editörler) Bilimsel Tıp Yayınevi. 239-248: 2003
 6. Dökmetaş İ. Toplum kökenli infeksiyonlarda Gram negatif bakterilerin rolü ve epidemiyolojisi. Önemli ve sorunlu Gram negatif bakteri infeksiyonları. Ulusoy S, Leblebicioğlu H, Arman D. (Editörler). Bilimsel Tıp Yayınevi. 2004, 149-82
 7. Dökmetaş İ. HAV enfeksiyonu epidemiyolojisi ve patogenezi.  Tabak F, Balık İ, Tekeli E. (Editörler). Viral Hepatit 2007. Oban Matbaası. 2007, 51-60
 8. Dökmetaş İ.Akut Hepatit C: Tedavi. Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tadavisinde Güncel Yaklaşımlar. Köksal İ, Leblebicioğlu H. Ulusoy S, Usluer G. ( Editörler). Bilimsel Tıp Yayınevi. 2009;215-22
 9. Dökmetaş İ. Kızıl., Leblebicioğlu H, Arman D. (Editörler)Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi Bilimsel Tıp Yayınevi. 2015 445-8
 10. Dökmetaş İ. Kist Hidatik.Enfeksiyon Hastalıkları. Kurt H, Gündeş S, Geyik MF (Editörler). Nobel Tıp Kitabevleri 2013, 445-6  
 11. Dergi Editörlüğü HIV.  Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2016; 9
 12. Dökmetaş İ. Kist Hidatik hastalığı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, Ed.,4. Baskı, 2.Cilt, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s.1067-71, 2017
 13. Dökmetaş İ. Sifiliz ve Non veneralTreponema Enfeksiyonları. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, Ed.,4. Baskı, 2.Cilt, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s.1408-16, 2017

 

Uzm. Dr. Nuray Uzun

 1. Saltoglu, N., Yemisen, M., Ergonul, O., Kadanali, A., Karagoz, G., Batirel, A., ... & Sengoz, G., Uzun N. (2015). Predictors for limb loss among patient with diabetic foot infections: an observational retrospective multicentric study in Turkey. Clinical Microbiology and Infection, 21(7), 659-664.
 2. Ergönül, Ö., Alan, S., Ak, Ö., Sargın, F., Kantürk, A., Gündüz, A., .Uzun N.. & Benzonana, N. (2014). Predictors of fatality in pandemic influenza A (H1N1) virus infection among adults. BMC infectious diseases, 14(1), 1.
 3. Sevgi Yıldız D, Gunduz A, Sahin MA, Derin O, Konuklar AS, Oncul A, Uzun N, Sonmez E. "Ertapenem for the treatment of complicated urinary tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase-producing bacteria: a case series report." Disease and Molecular Medicine 2 (2014), 7-11. doi:10.5455/dmm.20140416054553
 4. Sevgi DY, Gündüz, A, Konuklar, A S, Müslüman M, Tuncer F, Derin O,Bayraktar B, Uzun N.  Daptomycin for the treatment of daptomycin nonsusceptible Enterococcus faecium bacteremia. Journal of Microbiology and Infectious Diseases 2014; 4 (1): 36-38
 5.  Sevgi DY, Bayraktar B, Gündüz A, Özgüven BY, Togay A, Bulut E, Uzun N,Dökmetaş İ. Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor andinterferon-?-induced protein 10 levels correlate with significant fibrosis in chronic hepatitis B. Wien Klin Wochenschr. 2015 Nov 6. [Epub ahead of print]PubMed PMID: 26546355.
 6. Derin Okan, Yıldız Sevgi Dilek, Gündüz Alper, Uzun Nuray, Yeltepe-Türk H Şebnem, Togay Alper, Bayraktar Banu, Dökmetaş İlyas (2016). Acinetobacter spp in intensive care unit: risk factors associated with infection and fatality. Open Science Journal, 1(1).
 7. Klebsiella, Pseudomonas, E.Coli ve Proteus’ların Antibiyotiklere Duyarlılığının Yedi Yıl Öncesi İle Karşılaştırılması Şişli Etfal Tıp Bülteni,2001,35(1),
 8. Ayşe Yaşar, Nuray Uzun, Ayfer Şensoy, Sevinç Erdeniz, Engin Seber Cryptococcal parotid involvement: an uncommon localization of Cryptococcus neoformans , A. Serda Kantarcioğlu, PhD Mustafa Gulenc Ayhan Yücel Nuray Uzun Tugba Taskin Damlanur Sakiz Kemal AltasMedical Mycology, Volume 44, Issue 3, 1 May 2006, Pages 279–283, https://doi.org/10.1080/13693780500286168
 9. The presentation of a transient hyperintense lesion with Legionnaires disease in a patient--is it a coincidence or an incidental finding? Kiliç EC Aksoy S Sahin AR Uzun N Gökyigit M   Ideggyogyaszati Szemle [01 Jan 2013, 66(1-2):63-66]
 10. Koculu S Oncul A Onal O Yesilbag Z Uzun N  J Vector Borne Dis [01 Apr 2015, 52(2):166-170], Evaluation of knowledge of the healthcare personnel working in Giresun province regarding Crimean-Congo hemorrhagic fever before and after educational training.Koculu S Oncul A Onal O Yesilbag Z Uzun N  J Vector Borne Dis [01 Apr 2015, 52(2):166-170]
 11. Outcomes of initial antiretroviral treatment (art) among recently diagnosed hiv patients in hiv-tr cohort, 2011–2012, Volkan Korten,1 Deniz Gökengin,2 Muzaffer Fincanci,3 Taner Yildirmak,4 Nuray Uzun Kes,5 Nuriye Taşdelen Fişgin,6Dilara Inan,7 Haluk Eraksoy,8 Halis Akalin,9 and Figen Kaptan10 J Int AIDS Soc. 2014; 17(4Suppl 3): 19678. Published online 2014 Nov 2. doi:  
 12. Liver involvement in patients with brucellosis: results of the marmara study, European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases July 2014, Volume 33, Issue 7, pp 1253–1262
 13.  Aziz A. Hamidi1, Ahsen Öncül1, Sinan Çetin1 , Dilek Yıldız-Sevgi1 , Alper Gündüz1 , Ahmet Sanlı Konuklar1 , Nuray Uzun1 , Dilek Güven2 , İlyas Dökmetaş Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Görme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi Invasive Liver Abscess Syndrome Caused by Klebsiella pneumoniae and Metastatic Infection Causing Vision Loss: A Case Report-Klimik Dergisi, 2015 - klimikdergisi.org
 14. Nuray Uzun, Şişli Etfal EAH. Tıp bülteni, 2001, Pnömokoklarda Penisilin Direnci
 15. Ateş ve ateşli  hastaya yaklaşım, Nuray UZUN, Şişli Etfal EAH. Tıp bülteni,41:4 ,2007 
 16. Hamidi AA, Oncul A, Cetin S,  Yıldız Sevgi D, Gunduz A, KonuklarAS, Uzun N,  Guven D, Dokmetaş İ. Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Gorme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi. Klimik Dergisi 2015; 28(3): 129-31
 17. Çimenci Neşe Demir, Akbaş Büyük Demet, Uzun Nuray, Öncül Ahsen, … Şişli Etfal Hastanesi Tıp bülteni; İstanbul,49.2 2015;107-111 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç İle İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları/İnvasive Device Related Nosocomial Infection Rates İn Neonatal Intensive Care Unit.
 18. Gunduz A, Sevgi  DY,  Derin O, Alpay AS, Konuklar AS, Uzun N . Classic Psoriasis Worsened by HIV Infection: a Case Report. Disease and Molecular Medicine…kabul          
 19. Sevgi, D. Y. Gunduz, A., Oncul, A., Tanriverdi, O., Konuklar, A. S., Hamidi, A. A., Musluman M, Uzun N, Dokmetas, I. (2016). Retrospective evaluation of spontaneous pyogenic sponydylodiscitis cases hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 50(1),
 20. Gül  Özlem, Yıldiz Sevgi, Dilek, Gündüz Alper, Hamidi Aziz Ahmad, Öncül Ahsen, Konuklar  Ahmet Sanlı. Özyiğitoğlu Derya, Uzun Nuray, Dökmetaş İlyas (2016). Klinigimizde Yatarak Takip Edilen Sitma Olgularinin Retrospektif Degerlendirilmesi/Retrospective evaluation of malaria hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 50(2), 142.
 21. Murat Sayan1, Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu2, Birgül Mete3, Alper Gündüz4, Özlem Aydın2, Mücahit Yemişen3, Nuray Uzun4, Fehmi Tabak İstanbul'da İzole Edilen HIV-1 pol Geni Dizilerinin Moleküler Epidemiyolojik Analizi, Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 87-97 Molecular Epidemiological Analysis of HIV-1 pol Gene Sequences Isolated in Istanbul, Turkey
 22. Gündüz, A., Küçükünal, N. A., Sevgi, D. Y., Öncül, A., Derin, O., Alpay, A. S., Konuklar, A. S., Uzun, N., Dökmetaş, İ. (2015). Severe manifestation of psoriasis in a HIV infected patient: a case report. Disease and Molecular Medicine, 3(4), 43-45.

 

Uzm. Dr. Dilek Yıldız Sevgi

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1. Bayraktar B, Bulut E, Bariş AB, Toksoy B, Dalgic N, Celikkan C, Sevgi D. Species distribution of the Mycobacterium tuberculosis complex in clinical isolates from 2007 to 2010 in Turkey: a prospective study. J Clin Microbiol. 2011 Nov;49(11):3837-41. 

2.  Sevgi DY, Derin O, Alpay AS, Gündüz A, Konuklar AS, Bayraktar B, Bulut E, Uzun N, Sonmez E. Extrapulmonary tuberculosis: 7 year-experience of a tertiary center in Istanbul. Eur J Intern Med. 2013 Dec;24(8):864-7. doi: 10.1016/j.ejim.2013.08.704.

3. Yemisen M, Aydın OA, Gunduz A, Ozgunes N, Mete B, Ceylan B, Karaosmanoglu HK, Yildiz D, Sargin F, Ozaras R, Tabak F. Epidemiological profile of naive HIV-1/AIDS patients in Istanbul: the largest case series from Turkey. Curr HIV Res. 2014;12(1):60-4.

4. Aydin OA, Yemisen M, Karaosmanoglu HK, Sargin F, Gunduz A, Ceylan B, Mete B,Ozgunes N, Sevgi DY, Ozaras R, Tabak F. Low Prevalence of Hepatitis C Virus Infection Among HIV-Positive Patients: Data From a Large-Scale Cohort Study in Istanbul, Turkey. Hepat Mon. 2014 Aug 16;14(8):e18128. doi: 10.5812/hepatmon.18128.  

5. Erdem H, Elaldi N, Batirel A, Aliyu S, Sengoz G, Pehlivanoglu F, Ramosaco E,Gulsun S, Tekin R, Mete B, Balkan II, Sevgi DY, Giannitsioti E, Fragou A, Kaya S,Cetin B, Oktenoglu T, DoganCelik A, Karaca B, Horasan ES, Ulug M, Inan A, Kaya S,Arslanalp E, Ates-Guler S, Willke A, Senol S, Inan D, Guclu E, Tuncer-Ertem G,Meric-Koc M, Tasbakan M, Senbayrak S, Cicek-Senturk G, Sırmatel F, Ocal G,Kocagoz S, Kusoglu H, Guven T, Baran AI, Dede B, Yilmaz-Karadag F, Kose S, Yilmaz H, Aslan G, ALGallad DA, Cesur S, El-Sokkary R, Bekiroğlu N, Vahaboglu H. Comparison of brucellar and tuberculous spondylodiscitis patients: results of the multicenter "Backbone-1 study". Spine J. 2015 Sep 16. pii: S1529-9430(15)01400-X. doi: 10.1016/j.spinee.2015.09.024

6. Erdem H, Elaldi N, Batirel A, Aliyu S, Sengoz G, Pehlivanoglu F, Ramosaco E,Gulsun S, Tekin R, Mete B, Balkan II, Sevgi DY, Giannitsioti E, Fragou A, Kaya S,Cetin B, Oktenoglu T, DoganCelik A, Karaca B, Horasan ES, Ulug M, Inan A, Kaya S,Arslanalp E, Ates-Guler S, Willke A, Senol S, Inan D, Guclu E, Tuncer-Ertem G,Meric-Koc M, Tasbakan M, Senbayrak S, Cicek-Senturk G, Sırmatel F, Ocal G,Kocagoz S, Kusoglu H, Guven T, Baran AI, Dede B, Yilmaz-Karadag F, Kose S, Yilmaz H, Aslan G, ALGallad DA, Cesur S, El-Sokkary R, Bekiroğlu N, Vahaboglu H.Comparison of brucellar and tuberculous spondylodiscitis patients: results of the multicenter "Backbone-1 study". Spine J. 2015 Sep 16. pii: S1529-9430(15)01400 X.doi:10.1016/ j.spinee.2015.09.024.

7. Sayan M, Sargin F, Inan D, Yildiz DS, Celikbas AK, Yasar K, Kaptan F, Kutlu SS, Fisgin NT, Inci A, Ceran N, Karaoglan I, Cagatay A, Celen MK, Koruk ST,Ceylan B, Yildirmak T, Akalin H, Korten V, Willke A. HIV-1 Transmitted Drug Resistance Mutations in Newly Diagnosed Antiretroviral - Naive Patients in Turkey. AIDS Res Hum Retroviruses. 2015 Sep 28……………

8. Sevgi DY, Bayraktar B, Gündüz A, Özgüven BY, Togay A, Bulut E, Uzun N, Dökmetaş İ. Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor and interferon-?-induced protein 10 levels correlate with significant fibrosis in chronic hepatitis B. Wien Klin Wochenschr. 2015 Nov 6. [Epub ahead of print]PubMed PMID: 26546355.

9. Sargin, Fatma, Yıldız Sevgi Dilek, Altuntaş Aydin Ozlem, Mete Bilgül, Gunduz  Alper, Kumbasar Karaosmanoglu Hayat, Yemisen Mücahit, Yazıcı Saadet, Bolukcu Sibel, Durdu Bülent, Senates Ebubekir, Ozaras Resat, Dokmetas Ilyas, Tabak Fehmi. (2016). Changes in HIV demographic patterns in a low prevalence population: no evidence of a shift towards men who have sex with men. International Journal of Infectious Diseases, 48, 52-56.

10. Mert Ali, Arslan, Ferhat., Kuyucu Tülin., Koç Emine Nur, Yılmaz Mesut, Turan Demet, Altın Sedat, Pehlivanoglu Filiz, Sengoz Gonul, Yıldız Dilek,  Dokmetas  Ilyas, Komur Suheyla, Kurtaran Behice, Demirdal Tuna, Erdem Hüseyin A, Sipahi Oruz Resat, Batırel Ayse, Parlak Emine, Tekin Recep, Güzel Tunccan Ozlem, Balkan İlker İnanc, Hayran Osman, Ceylan Bahadır (2017). Miliary tuberculosis: Epidemiologicaland clinical analysis of large-case series from moderate to low tuberculosis endemic country. Medicine, 96(5).

11. Derin Okan, Yıldız Sevgi Dilek, Gündüz Alper, Uzun Nuray, Yeltepe-Türk H Şebnem, Togay Alper, Bayraktar Banu, Dökmetaş İlyas (2016). Acinetobacter spp in intensive care unit: risk factors associated with infection and fatality. Open Science Journal, 1(1).

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1. Bayraktar B, Yıldız D, Bulut E. Yoğun bakım ünitesinden izole edilen karbapeneme dirençli pseudomonas aeruginosa suşlarında metallobetalaktamaz üretiminin araştırılması. Türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi34:248-252, 2004.

2. Bayraktar B, Yıldız D, Bulut E, Öcalmaz Ş, Seber E. Staphlococcus aureus’un identifikasyonunda kullanılan üç metodun değerlendirilmesi. Türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi34:248-252, 2004.

3. Sevgi Yıldız D, Gunduz A, Sahin MA, Derin O, Konuklar AS, Oncul A, Uzun N, Sonmez E. "Ertapenem for the treatment of complicated urinary tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase-producing bacteria: a case series report." Disease and Molecular Medicine 2 (2014), 7-11. doi:10.5455/dmm.20140416054553

4. Sevgi DY, Gündüz, A, Konuklar, A S, Müslüman M, Tuncer F, Derin O,Bayraktar B, Uzun N.  Daptomycin for the treatment of daptomycin nonsusceptible Enterococcus faecium bacteremia. Journal of Microbiology and Infectious Diseases 2014; 4 (1): 36-38

5. Togay A, Bayraktar B,  Sevgi DY, Bulut E. Hastanemizde Yatan Hastalardan İzole Edilen Kandida Türlerinin ve Antifungal Duyarlılıklarının Belirlenmesi.  Şişli Etfal Tıp Bülteni doi: 10.5350/SEMB.20151118061252

6. Gunduz A, Yildiz Sevgi D, Dokmetas İ. Tüberküloz lenfadenit ile başvuran HIV(+) bir olgunun uzun dönemli tedavi yönetimi. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi HIV Vaka Bülteni. 2015-3-3.

7.  Hamidi AA, Oncul A, Cetin S, Yıldız Sevgi D, Gunduz A, KonuklarAS, Uzun N,  Guven D, Dokmetaş İ. Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve

Gorme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi. Klimik Dergisi 2015; 28(3): 129-31

8. Gunduz A, Sevgi  DY,  Derin O, Alpay AS, Konuklar AS, Uzun N . Classic Psoriasis Worsened by HIV Infection: a Case Report. Disease and Molecular Medicine…kabul

9. Sevgi, D. Y. Gunduz, A., Oncul, A., Tanriverdi, O., Konuklar, A. S., Hamidi, A. A., Musluman M, Uzun N, Dokmetas, I. (2016). Retrospective evaluation of spontaneous pyogenic sponydylodiscitis cases hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 50(1), 205.

10.  Gül  Özlem, Yıldiz Sevgi, Dilek, Gündüz Alper, Hamidi Aziz Ahmad, Öncül Ahsen, Konuklar  Ahmet Sanlı. Özyiğitoğlu Derya, Uzun Nuray, Dökmetaş İlyas (2016). Klinigimizde Yatarak Takip Edilen Sitma Olgularinin Retrospektif Degerlendirilmesi/Retrospective evaluation of malaria hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 50(2), 142.

11. Yıldız Sevgi Dilek (2016). HIV Enfeksiyonu Patogenezi. Turkiye Klinikleri Journal of Infectious Diseases Special Topics, 9(1), 27-32.

12. Hamidi Aziz Ahmad, Özyiğitoğlu Derya, Tuncer İbrahim, Aktaş Elif, Yıldız Sevgi  Dilek, Acinikli Hüseyin Bulut Mehmet Emin, Dökmetaş  İlyas (2016)  Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae'nin neden olduğu ürosepsis olgularında ardışık oral antibiyotik tedavisi bir seçenek olabilir mi?. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 46(1), 33-39.

Uzm. Dr. Ahsen Öncül

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aslan S, Gulsun S, Citak EC, Oncul A, Pirinccioglu H.  An inquiry of knowledge, attitudes and practices against pandemic H1N1 influenza among Turkish health care workers: Experience of a single center in Southeast of Turkey. African Journal of Microbiology Research, 2010; 4(22) : 2363-2370

2. Dorman V, Aslan S, Gulsun S, Ceylan A, Levent C, Oncul A, Ozbek E, Yasar E, Muratoglu S, Cevrim U, K ubat NM, Dikleli ER. Two consecutive outbreaks of foodborne gastroenteritis caused by salmonella enteritidis in Turkey.  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):935-42

3. Oncul, A., Koçulu, S., Yağçı-Çağlayık, D., & Uyar, Y. (2011). Giresun ilinden hafif seyirli bir hantavirüs olgusu; olgu sunumu. Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2011;68(4):209-2014.

4. Oncul A, Koculu S, Elevli K. Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2012; 46(2):60-66

5. Oncul, A., Aslan, S., Pirinççioğlu, H., & Özbek, E. (2012). Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV, VDRL seropozitifliğinin ve aşılanma oranlarının belirlenmesi. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 29(4).

6. Sevgi, D. Y., Gunduz, A., Sahin, A. M., Derin, O., Konuklar, A. S., Oncul, A.,Uzun, N., Sonmez, E. (2014). Ertapenem for the treatment of complicated urinary tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase-producing bacteria: a case series report. Disease and Molecular Medicine, 2(1), 7-11.

 1. Koculu, S., Oncul, A., Onal, O., Yesilbag, Z., & Uzun, N. (2015). Evaluation of knowledge of the healthcare personnel working in Giresun province regarding Crimean-Congo hemorrhagic fever before and after educational training. Journal of vector borne diseases, 52(2), 166.
 2. Çimenci, N. D., Akbas, D. B., Uzun, N., Bas, A. Ö., Zübarioglu, U., & Bülbül, A. (2015). Yenidogan Yogun Bakim Ünitesinde Invaziv Araç ile Iliskili Hastane Enfeksiyon Oranlari/Invasive device related nosocomial infection rates in neonatal intensive care unit. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 49(2), 107.
 3. ÖNCÜL, Ahsen. "HIV ve Mesleki Temas." Turkiye Klinikleri Journal of Infectious Diseases Special Topics  (2016):9,1: 12-16.
 4. ÖNCÜL, Ahsen; DÖKMETAŞ, İlyas. Üriner Sistem Taş Hastalığında Antibiyotik Profilaksisi. Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, 2016, 9.2: 85-90.
 5. Kaya, S., Aktas, S., Senbayrak, S., Tekin, R., Oztoprak, N., Aksoy, F., ... & Solak, S. (2016). An evaluation of surgical prophylaxis procedures in Turkey: a multi-center point prevalence study. The Eurasian journal of medicine, 48(1), 24.
 6. Gündüz, A., Küçükünal, N. A., Sevgi, D. Y., Öncül, A., Derin, O., Alpay, A. S., Konuklar, A. S., Uzun, N., Dökmetaş, İ. (2015). Severe manifestation of psoriasis in a HIV infected patient: a case report. Disease and Molecular Medicine, 3(4), 43-45.
 7. Hamidi, A. A., Öncül, A., Çetin, S., Yıldız-Sevgi, D., Gündüz, A., Konuklar, A. S., ... & Dökmetaş, İ. (2015). Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Görme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi. Klimik Dergisi, 28(3), 129-31.
 8. Gül, Ö., Sevgi, D. Y., Gündüz, A., Hamidi, A. A., Öncül, A., Konuklar, A. S., ... & Dökmetas, I. (2016). Klinigimizde Yatarak Takip Edilen Sitma Olgularinin Retrospektif Degerlendirilmesi/Retrospective evaluation of malaria hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 50(2), 142.
 9. Barış, A., Bulut, M. E., Öncül, A., & Bayraktar, B. (2017). Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara Ait Klinik İzolatların Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Journal of the Turkish Society of Intensive Care/Türk Yogun Bakim Dernegi Dergisi, 15(1).

Uzm. Dr. Aziz Ahmad Hamidi

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Karaköse A, Yüksel MB, Aydoğdu Ö, Hamidi AA. Epididymoorchitis as the First Finding in Patients with Brucellosis. Advances in Urology 2013; http://dx.doi.org/10.1155/2013/765023
 2. Aktaş E, Gürsoy NC, Sakacı T, Koç Y, Hamidi AA, Bulut E, Erdemir D, Otlu B. Femoral Hemodiyaliz Kateteri ile İlişkili Globicatella sanguinis Bakteremisi: Tür Düzeyinde Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar. Mikrobiyol Bul 2017; 51(2):177-182

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Hamidi AA, Başaran S, Çağatay AA, Özsüt H, Atay H, Avşar N, Küçükkaya RD, Eraksoy H. Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri. Klimik Dergisi 2009; 22(3): 88-91.
 2. Hamidi AA, Özsüt H, Başaran S, Çağatay AA, Eraksoy H. Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit:  103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. Klimik Dergisi 2015; 28(2): 80-6.
 3. Hamidi AA, Öncül A, Çetin S, Sevgi DY, Gündüz A, Konuklar AS, Uzun N, Güven D, Dökmetaş İ. Klimik Dergisi 2015; 28(3): 129-31.
 4. Hamidi AA, Özyiğitoğlu D, Tuncer İ, Aktaş E, Sevgi DY, Acinikli H, Bulut ME, Dökmetaş İ. Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae’nin Neden Olduğu Ürosepsis Olgularında Ardışık Oral Antibiyotik Tedavisi Bir Seçenek Olabilir mi? Türk Mikrobiyol Cem Derg 46(1):33-39, 2016.
 5. Dökmetaş İ, Hamidi AA. HIV-Epidemiyoloji. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2016;9(1):6-11.
 6. Sevgi, D. Y. Gunduz, A., Oncul, A., Tanriverdi, O., Konuklar, A. S., Hamidi, AA., Musluman M, Uzun N, Dokmetas, I. (2016). Retrospective evaluation of spontaneous pyogenic sponydylodiscitis cases hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 50(1), 20-5.
 7. Gül Ö, Sevgi DY, Gündüz A, Hamidi AA, Ahsen Ö, Konuklar AS, Özyiğitoğlu D, Uzun N, Dökmetaş İ. Klinigimizde Yatarak Takip Edilen Sitma Olgularinin Retrospektif Degerlendirilmesi/Retrospective evaluation of malaria hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni 2016; 50(2), 142.

 

Uzm. Dr. Alper Gündüz

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Ergönül, Ö., Alan, S., Ak, Ö., Sargın, F., Kantürk, A., Gündüz, A., ... & Benzonana, N. (2014). Predictors of fatality in pandemic influenza A (H1N1) virus infection among adults. BMC infectious diseases, 14(1), 317. Sevgi DY, Derin O, Alpay AS, Gündüz A, Konuklar AS, Bayraktar B, Bulut E, Uzun N, Sonmez E. Extrapulmonary tuberculosis: 7 year-experience of a tertiary center in Istanbul. Eur J Intern Med. 2013 Dec;24(8):864-7. doi: 10.1016/j.ejim.2013.08.704.  

2. Yemisen M, Aydın OA, Gunduz A, Ozgunes N, Mete B, Ceylan B, Karaosmanoglu HK, Yildiz D, Sargin F, Ozaras R, Tabak F. Epidemiological profile of naive HIV-1/AIDS patients in Istanbul: the largest case series from Turkey. Curr HIV Res. 2014;12(1):60-4.  

3. Aydin OA, Yemisen M, Karaosmanoglu HK, Sargin F, Gunduz A, Ceylan B, Mete B,Ozgunes N, Sevgi DY, Ozaras R, Tabak F. Low Prevalence of Hepatitis C Virus Infection Among HIV-Positive Patients: Data From a Large-Scale Cohort Study in Istanbul, Turkey. Hepat Mon. 2014 Aug 16;14(8):e18128. doi: 10.5812/hepatmon.18128.  

4. Sevgi DY, Bayraktar B, Gündüz A, Özgüven BY, Togay A, Bulut E, Uzun N, Dökmetaş İ. Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor and interferon-?-induced protein 10 levels correlate with significant fibrosis in chronic hepatitis B. Wien Klin Wochenschr. 2015 Nov 6. [Epub ahead of print]PubMed PMID: 26546355.

5. Sargin, Fatma, Yıldız Sevgi Dilek, Altuntaş Aydin Ozlem, Mete Bilgül, Gunduz  Alper, Kumbasar Karaosmanoglu Hayat, Yemisen Mücahit, Yazıcı Saadet, Bolukcu Sibel, Durdu Bülent, Senates Ebubekir, Ozaras Resat, Dokmetas Ilyas, Tabak Fehmi. (2016). Changes in HIV demographic patterns in a low prevalence population: no evidence of a shift towards men who have sex with men. International Journal of Infectious Diseases, 48, 52-56.

6. Derin Okan, Yıldız Sevgi Dilek, Gündüz Alper, Uzun Nuray, Yeltepe-Türk H Şebnem, Togay Alper, Bayraktar Banu, Dökmetaş İlyas (2016). Acinetobacter spp in intensive care unit: risk factors associated with infection and fatality. Open Science Journal, 1(1).

7. Ceylan, Bahadir, Bilgül Mete, Muzaffer Fincanci, Turan Aslan, Yasemin Akkoyunlu, Nail Ozguneş, Onur Colak, Alper Gunduz, Ebubekir Senates and Resat Ozaras. "A New Model Using Platelet Indices to Predict Liver Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B Infection." Wiener Klinische Wochenschrift 125, no. 15-16 (2013): 453-460.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Gündüz, A. (2016). HIV Koenfeksiyonları (Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü). Turkiye Klinikleri Journal of Infectious Diseases Special Topics, 9(1), 79-86.

2. Çetin, B. D., Gündüz, A., Şensoy, A., Korkmaz, F., & Seber, E. (2001). Hastane infeksiyonu etkeni Gram negatif bakterilerin genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve antibiyotik duyarlılık özelliklerinin araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 31, 13-17.

3. Sevgi Yıldız D, Gunduz A, Sahin MA, Derin O, Konuklar AS, Oncul A, Uzun N, Sonmez E. "Ertapenem for the treatment of complicated urinary tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase-producing bacteria: a case series report." Disease and Molecular Medicine 2 (2014), 7-11. doi:10.5455/dmm.20140416054553

4. Sevgi DY, Gündüz, A, Konuklar, A S, Müslüman M, Tuncer F, Derin O,Bayraktar B, Uzun N.  Daptomycin for the treatment of daptomycin nonsusceptible Enterococcus faecium bacteremia. Journal of Microbiology and Infectious Diseases 2014; 4 (1): 36-38

5. Gunduz A, Yildiz Sevgi D, Dokmetas İ. Tüberküloz lenfadenit ile başvuran HIV(+) bir olgunun uzun dönemli tedavi yönetimi. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi HIV Vaka Bülteni. 2015-3-3.

6. Hamidi AA, Oncul A, Cetin S,  Yıldız Sevgi D, Gunduz A, KonuklarAS, Uzun N,  Guven D, Dokmetaş İ. Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Gorme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi. Klimik Dergisi 2015; 28(3): 129-31

7. Gunduz A, Sevgi  DY,  Derin O, Alpay AS, Konuklar AS, Uzun N . Classic Psoriasis Worsened by HIV Infection: a Case Report. Disease and Molecular Medicine…kabul

8. Sevgi, D. Y. Gunduz, A., Oncul, A., Tanriverdi, O., Konuklar, A. S., Hamidi, A. A., Musluman M, Uzun N, Dokmetas, I. (2016). Retrospective evaluation of spontaneous pyogenic sponydylodiscitis cases hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 50(1),20-5.

9.  Gül  Özlem, Yıldiz Sevgi, Dilek, Gündüz Alper, Hamidi Aziz Ahmad, Öncül Ahsen, Konuklar  Ahmet Sanlı. Özyiğitoğlu Derya, Uzun Nuray, Dökmetaş İlyas (2016). Klinigimizde Yatarak Takip Edilen Sitma Olgularinin Retrospektif Degerlendirilmesi / Retrospective evaluation of malaria hospitalized in our clinic. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 50(2), 142.

 

Uzm. Dr. Mustafa İsmet Zeren

1. Beker CM, Zeren İM,Solid organ transplantasyonu öncesi donör ve alıcının infeksiyon yönünden araştırılması, sendrom aralık 200571,78 sayfalar

2. U Dizer, Cm Beker, H Çiçek, Ör Güner, İ Zeren Investigation Into The Efficacy Of Diagnostic  Tests In  Brucellosis utf.dergisi.org…………

3. Canda AE, Akay O, Gurkan L, Saylam B, Zeren I, Kuçukodacı Z. Brucella epididymo-orchitis: Report of 4 cases detected in Agri region. Turkish Journal of Ecopathology 2006; 12: 17-21

4. Mi Zeren, F Özçelik Brusellozlu Bir Olguda Gentamisine Baglı Gelişen Akut Böbrek  yetmezligi.Anatolian Journal Of Clinical …, 2011 Search.Ebscohost.Com

5. Zeren İ, Eyigün CP, Güner ÖR, Pahsa A. Transaminazları normal olan kronik HBV infeksiyonlu olgular gerçekten “inaktif taşıyıcı”mı?. VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara. Program ve Özet Kitabında. 2002; 45.

6. Zeren İM, Eyigün CP, Avcı İY, Beker CM, Pahsa A: The Results of  alfa interferon + Lamivudine  combination and consecutive lamivudine therapy in patients with HBeAg negative chronic HBV infections:  lX th İnternational Antiviral  symposium and workshop 9-11 November 2003 Antalya/ Turkey

7. Avcı İY, Eyigün CP, Zeren İ M, Görenek L, Pahsa A: The Results of  alfa interferon + Lamivudine  combination and consecutive lamivudine therapy in patients with HBeAg positive chronic HBV infections:  lX th İnternational Antiviral  symposium and workshop 9-11 November 2003 Antalya/ Turkey

8. Eyigün CP, Avcı İY, Zeren İ M, Beşirbellioğlu BA, Pahsa A: The Results of  Daily alfa interferon +Ribavirin combination therapy in patients with chronic HCV infections:  lX th İnternational Antiviral  symposium and workshop 9-11 November 2003 Antalya/ Turkey

9. Güner ÖR, Dizer U, Zeren İ, Ortatatlı M, Görenek L, Özgüven V, Pahsa A. Orbital Sellülit ve Menenjit Komplikasyonlu Paranazal Sinüzit Olgusu. X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Adana, Ekim 15-19, 2001

10. Güner ÖR, Dizer U, Görenek L, Ortatatlı M, Zeren İ, Özgüven V, Pahsa A. Otojenik Serebellar Abse ve Pürülan Menenjit Komplikasyonlu Kronik Süpüratif Otitis Media Olgusu. X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Adana, Ekim 15-19, 2001

11. Beker CM, Çınar E, Güner ÖR, Zeren İM, Dizer U, Görenek L, Pahsa A. Tüberküloz Menenjit: 31 Hastada Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi. 17. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi Türkiye, 26-30 Mayıs 2002 Antalya

12. Beker CM, Dizer U, Görgülü S, Zeren Mİ, Eyigün CP, Görenek L, Pahsa A. Salmonella typhi’ye bağlı dalak absesi. XXX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002. Antalya.

13. Dizer U,Zeren İ, Beker CM, Görenek L,Şengül A,  Pahsa A:Tesadüfen Saptanan Yirmibir HIV seropozitif olgunun irdelenmesi. KLİMİK 2003 Kongresi 30.Mart-03Nisan 2003 İstanbul

14. Uzun Ö, ,Zeren İ, Beker CM,Cansever A, , Görenek L,  Pahsa A.HIV Pozitif olgularda Depresyon. KLİMİK 2003 Kongresi 30.Mart-03Nisan 2003 İstanbul

İletişim Başa Dön ^