Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
20 Mart 2023

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Klinik Resim.JPG


Duyurular

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Akreditasyon Başvuru Ziyareti Hakkında

Hastanemizde faaliyet gösteren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık eğitim programının akreditasyonu için Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği’ne (TEMD) başvurusu yapılmış olup TEMD Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonunun belirlediği üyeler tarafından 29 Mart 2023 tarihinde Kliniğimize yerinde ziyaret kararı alınmıştır. 

Tarihçe

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 14 Kasım 2005 tarihinde Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ tarafından kurulmuştur. 
Kuruluş tarihi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile aynıdır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı İstanbul'da kurulan ve uzmanlık eğitimi veren ilk endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kliniğidir. 
Kliniğimiz 24 yataklıdır. Kliniğimizden şimdiye kadar 15 endokrinoloji yan dal uzmanı yetişmiş olup 4'ü halen kliniğimiz kadrosunda çalışmaktadır. 
Kurulduğu 2005 yılından bugüne 2 profesör, 4 doçent, 2 başasistan olmak üzere 8 akademisyen yetiştirmiştir.  

Misyonumuz

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları alanında, çağın gereklerini kavrayan, devamlı öğrenmeye açık, araştırmacı, sorgulayıcı, katılımcı, çözüm odaklı bir eğitim programı oluşturmak ve uygulamaktır. 

Vizyonumuz

Ülkesine fayda ve değer katacak, evrensel bakış açısı ile bilimsel gelişmeleri takip edebilecek ve yorumlayabilecek, yenilikçi, işini iyi yapabilen ve sahiplenebilen, ulaşabilir olan, iyi iletişim kurabilen, bilimsel ve sosyal alanlarda donanımlı hekimler yetiştirmektir. 

Hedef ve Stratejimiz

Eğitim süresince hedef, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında klinik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, uzmanlık dalı ile ilgili klinik araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırılmasına yönelik gelişmeler sağlanmasıdır. Eğitim süreci sonunda endokrinoloji alanında yetkin, hasta tanı-tedavi ve takip konularında ve klinik yönetiminde yeterli uzman hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim programı TC Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Endokrinoloji ve Metabolizma Müfredat oluşturma ve standartlarına (TUKMOS) ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Güncel Kılavuzları ve ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış, teori,  klinik ve girişimsel uygulama yeteneklerini kazandırmak ve artırmaya yöneliktir.

Belirlenen hedef ve stratejiler düzenli aralıklarla klinik eğitim sorumlusu ve eğiticiler tarafından güncellenmektedir. 

Kliniğimiz

Kliniğimiz, toplumda sık görülen diyabet, obezite, tiroid hastalıkları, osteoporoz ve diğer endokrinolojik hastalıkların (hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları, surrenal bez hastalıkları, endokrin hipertansiyon, hipoglisemik bozukluklar, lipoprotein metabolizması bozuklukları, üreme endokrinolojisi ve infertilite, metabolik kemik hastalıkları) tanı ve tedavisiyle hastalar için de diyabet hasta okulu gibi eğitim faaliyetleri ile ilgilenmektedir.

Kadromuz

Akademik Kadro

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş ( Öğretim Üyesi, Eğitim sorumlusu)

Doç. Dr. Feyza Yener Öztürk ( Öğretim üyesi, İdari Sorumlu)

Doç. Dr. Rümeysa Selvinaz Erol

Başasistan Dr. Esra Çil Şen

Başasistan Dr. M.Masum Canat

Yan Dal Asistan Kadrosu

Uzm. Dr. Hatice Köstek

Uzm .Dr. Begüm Küver

Uzm .Dr. Rabia Abul

Uzm .Dr. Fatma Doğan İpek


UZMANLIK ÖĞRENCİSİ DANIŞMANLARI
Uzm danışmanı.JPG

KLİNİĞİMİZDE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN TABİPLER VE ÇALIŞTIKLARI YERLER

 

 1. Doç. Dr. Feyza Yener Öztürk ( 2011): SBÜ Şişli Hamidiye Etfal EAH’ de görevli
 2. Prof. Dr. Özcan Karaman ( 2011) : Bezmialem Üniversitesi Vakıf G.Hastanesinde öğretim üyesi
 3. Doç. Dr. Ayşenur Özderya ( 2011) : Acıbadem Hastanesi
 4. Başasistan Dr. Esra Çil Şen ( 2012) : Şişli Hamidiye Etfal EAH’ de Başasistan
 5. Prof Dr. Sait  S. Zuhur : Tekirdağ Ünv Tıp Fakültesi, Endokrinoloji BD öğretim üyesi
 6. Uzm. Dr. Rümeysa Selvinaz Erol  (2016):  Şişli Hamidiye Etfal EAH’ de uzman
 7. Başasistan Dr. Muhammed Masum Canat (2014): Şişli Hamidiye Etfal EAH’ de başasistan
 8. Doç. Dr. İdris Kuzu ( 2014) Medical Park Hastanesi
 9. Uzm. Dr. Savaş Karataş ( 2014): İstanbul EAH
 10. Doç. Dr. Emre Sedar Saygılı ( 2018): 18 Mart Ünv Tıp Fak, Endokrinoloji BD öğretim üyesi
 11.  Uzm. Dr. Seda Erem Basmaz (2018) : Derince EAH
 12.  Uzm. Dr. Sezin Doğan Çakır ( 2018): Taksim EAH
 13. Uzm. Dr. Adnan Batman (2019) : Koç Ünv
 14. Uzm. Dr. Duygu Yıldız ( 2020) : Siirt Devlet Hastanesi
 15. Uzm. Dr. Yunus Emre Aytekin ( 2021): Bolu izzet Baysal Ünv

 

 

 

 

 

 

 

Kurs ve Toplantılar

Diyabetik Hasta Okulu (Her ay)

Diyabet Hemşireliği Sertifikası Kursu

 

SON 5 YILDA ( 2017-2021)  YAYIMLANMIŞ ULUSLARARASI MAKALELER VE ATIF SAYISI

Makale sayısı 26, Atıf sayısı 930

 

Klinik içi Eğitim Toplantıları

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ 2021-2022 YILI EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Yeri : Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Seminer Odası Eğitim

Saati : 13.00

TARİH EĞİTİMİN KONUSU KONUŞMACI

06.10.2021 Obezite ve Hipogonadizm Dr. Esra Çil Şen

13.10.2021 Literatür Dr.Hatice Köstek

20.10.2021 Seminer Dr. Dahiliye Asistanı

27.10.2021 Literatür Dr. Feyza Yener Öztürk

03.11.2021 Literatür Dr. M.Masum Canat

17.11.2021 Seminer Karbonhidrat Sayım Tekniği Uzm. Diyetisyen Çiğdem Dönmez

24.11.2021 Vaka Sunumu Dr.R. Selvinaz Erol

01.12.2021 Literatür Dr.Begüm Küver

08.12.2021 Bilateral Sürrenal Kitlelere Yaklaşım Dr.Hatice Köstek

15.12.2021 Literatür Dr. Dahiliye Asistanı (Moderatör: Dr. Esra Çil Şen)

22.12.2021 Literatür Dr. Esra Çil Şen

29.12.2021 Seminer - Covid-19 ve Tiroid

05.01.2022 Beslenme ve Beslenme Biçiminin Moleküler Düzeydeki Etkisi Dr.Yüksel Altuntaş

12.01.2022 Feokromositomalı Hastanın Peroperatif Yönetimi Dr.Feyza Yener Öztürk

19.01.2022 Diyabetik Hastada Peroperatif Yönetim Dr. Begüm Küver

26.01.2022 Polikistik Over Sendromu Güncelleme Dr. R.Selvinaz Erol

02.02.2022 Vaka Sunumu Dr Hatice Köstek

09.02.2022 Literatür Dr Esra Çil Şen

16.02.2022 Literatür Dr.Dahiliye Asistanı (Moderatör: Dr. R.Selvinaz Erol)

23.02.2022 Vaka Sunumu Dr M.Masum Canat

02.03.2022 Literatür Dr. R. Selvinaz Erol 09.03.2022 Vaka Sunumu Dr. Feyza Yener Öztürk

16.03.2022 Primer Hiperaldosteronizm Tanı ve Tedavi Dr. Begüm Küver  

23.03.2022 Vaka Sunumu Dr. Esra Çil Şen

30.03.2022 Graves Orbitopatisinde Medikal Yönetim Dr. Hatice Köstek

06.04.2022 Literatür Dr. M.Masum Canat 13.04.2022 Literatür. Dr. Begüm Küver

20.04.2022 Obezite ve Diyabette Karaciğer Yağlanması Dr. Yüksel Altuntaş

27.04.2022 Literatür Dr. Dahiliye Asistanı (Moderatör: Dr. M.Masum Canat)

04.05.2022 Literatür Dr. R.Selvinaz Erol

11.05.2022 Literatür Dr.Hatice Köstek 25.05.2022 Vaka Sunumu Dr. Begüm Küver

01.06.2022 Literatür Dr. Feyza Yener Öztürk