İlklerin Hastanesi Hamidiye Etfal’de Önemli Bir Ameliyat Daha Gerçekleştirildi
29 Haziran 2020

Hastanemizin düzenlediği Psödotümör Serebri (Beyinde beyin omurilik sıvı artışı) nedeniyle görme kaybı gelişen bir hastaya Hastanemizin Göz Hastalıkları Kliniğinde çalışan Op.Dr. Yekta ŞENDÜL ve Op.Dr. Saniye Üke UZUN tarafından optik sinir fenestrasyonu (Görme siniri zarında drenaj yolu açılması) operasyonu yapılarak hasta yeniden görmesine kavuştu.

Psödotümör Serebri, diğer adıyla selim intrakranial hipertansiyon bilinmeyen bir sebeple beyin çevresinde bulunan beyin omurilik sıvısının fazladan artışıdır. İlk başlarda bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi şikayetlere neden olurken ilerleyen zamanda aynı sıvı göz siniri etrafında da birikerek papil ödem denen görme sinirinin şişmesine neden olur. Devam eden papil ödem zamanla kalıcı bir şekilde görme kaybına neden olur. İşte bu aşamada optik sinir fenestrasyonu denen ve görme sinirinin zarında adeta küçük bir pencere açılarak görme sinirine baskı uygulayan fazla sıvı boşaltılır ve hasta da görmesine yeniden kavuşabilir.