Vestibüler Yaklaşımla Transoral Endoskopik Tiroidektomi İstanbul Sempozyumu
29 Haziran 2020

19-12-2017


Vestibüler Yaklaşımla Transoral Endoskopik Tiroidektomi İstanbul Sempozyumu 15 Aralık 2017 tarihinde Hastanemiz Dr.İbrahim Paşa konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu ve Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Doç.Dr.Mehmet ULUDAĞ’ın koordinatörlüğünde Hastanemiz ameliyathanesinde canlı yayın eşliğinde “Vestibüler Yaklaşımla Transoral Endoskopik Tiroidektomi” operasyonu Doç.Dr.Mehmet ULUDAĞ, İtalyan Hekim Prof.Dr.Gianlorenzo DİONİĞİ ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç.Dr.Özer MAKAY tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Boyunda kesi oluşturmadan ağız içinden, alt dudaktan endoskopik aletlerin girilmesi ile uygulanan bu ameliyat tekniği Dünya’da hızla yayılmaktadır. Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği bu ameliyat tekniğini İstanbul’da ilk, Türkiye genelinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nden sonra ikinci uygulayan merkez olma özelliğini taşımaktadır. Son 20 yıl içinde Dünya’da değişik endoskopik tiroid ameliyatları denendi. Bunların bazıları ağız yolu ile uygulandı. Fakat bu yöntemlerin çoğu çeşitli istenmeyen etkilerine bağlı olarak geniş uygulama alanı bulamadı. Bu yöntemlerden son yıllarda uygulanmaya başlayan ağız yoluyla endoskopik tiroidektomi (transoral endoskopik tiroidektomi vestibüler yaklaşım) yöntemi dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Daha önce uygulanan birçok yöntemin istenmeyen etkilerini içermemektedir. Deneysel ve kadavra çalışmalarından sonra 3 yıl önce insanlarda uygulanmaya başlayan bu yöntemde ağız içinden alt dudak içinden 1-1,5 cm ve 2 adet 5 mm kesi ile girilerek yerleştirilen endoskopik aletlerle alt çene önünden boyunda oluşturulan cilt altı tünel yolu ile bu ameliyat gerçekleştirilmektedir. Endoskopik aletlerin görüntüyü büyütme özellikleri ile tiroid ameliyatlarında korunması gereken paratiroid bezleri ve ses teli sinirlerinin (laringeal sinirler) görülmesi kolaylaşan, açık ameliyatlara göre daha az travmatik olabilen bu yöntemle boyunda yara izi olmamaktadır. Bu ameliyat yöntemi kısa zamanda, tiroid boyutları uygun, boynunda iz istemeyen hastalar için önemli bir tedavi alternatifi olmaya en güçlü adaydır.


FOTO GALERİ


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg