T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29/03/2019

BaşhekimPROF.DR. H.MUSTAFA ÖZDEMİR_2.JPG

Başhekim
Prof.Dr. H. Mustafa ÖZDEMİR


        1970 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl içerinde TUS’ta Türkiye sıralaması ile aynı Fakültenin Ortopedi ve Travmatoloji A.D’da uzmanlık eğitimine başladı. 1997-1998 yılları arasında mevzu bahis A.D’da omurga cerrahisi baş asistanlığı yaptı. 1999 yılı başında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D.’da Yrd.Doç.Dr. olarak akademik hayata başladı. 

     2000-2001 yılları arasında ABD The Johns Hopkins Üniversitesi Erişkin Spinal Cerrahi kliniğinde Prof.Dr. John P. Kostuik kliniğinde aktif fellow’u olarak çalıştı. Bu departmanda ilk kez spinal navigasyon ünitesini kurdu. 2004 yılında Heidelberg Üniversitesi Karlsruhe Langensteinbach hastanesinde Prof.Dr. JurgenHarms kliniğinde aktif olarak çalıştı. Özellikle spinal cerrahi ile ilgili ileri uluslararası kurs sertifikalarına sahip oldu. 2006 yılında Doçent unvanını kazandı. Daha sonra 2009 yılında Bezm-i Alem Vakıf Gureba hastanesinde klinik şefliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında S.B. Ankara EAH’de klinik şefliğinde bulundu. 

     2010 yılından itibaren Katar Devleti Weil Cornell Hamad General Hastanesinde konsültanspinal cerrah olarak çalıştı. 2013 yılında Profesör unvanı aldı. 2012-2017 yılları arasında özel sağlık kurumlarında çalıştı. 2017 Ağustos ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine dahil oldu. Pek çok uluslararası ve ulusal basılı klinik ve deneysel çalışması, kitap çevirileri ve kitap bölümleri oldu. Ortopedi ve Travmatoloji ve spinal cerrahi ilgili Ulusal ve Uluslarası bir takım dernek üyelikleri vardır. Halen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmaktadır.