T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Etik Kurulu Ruhsatlandırma İşlemleriHastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Klinik Araştırmalar Etik kurulunun Seyrantepe yerleşkesindeki yeni mekanının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır. 15.11.2021 tarihinden itibaren dosya kabulüne başlanacaktır.