T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar


  1. Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı
  2. Milli Reasürans T.A.Ş.
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. T.C. Milli Savunma Bakanlığı
  5. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  6. Türkiye İş Bankası A.Ş.
  7. Vakıflar Bankası T.A.O.