Uzm.Hem.Kader APAYDIN
17 Kasım 2021

1979 Ordu/Merkez doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1993-1996 Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 1996-1998 Ege Üniversitesi SYO Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği bölümünden mezun oldu. 1998-2001 yılları arasında Beykoz Soğuksu İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmenliği yaptı. 2001-2004 Marmara Üniversitesi HYO Hemşirelik bölümünü bitirdi. 2004-2007 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini “Hemşirelikte Yönetsel ve Organizasyonel Sorunlar ve Çözüm Önerileri (kamu, özel ve üniversite hastanelerinde karşılaştırmalı)” konulu tez çalışması ile tamamladı. 2011 Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitim programını, 2018 İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanı Lisans programını tamamladı.

2004 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil bölümünde göreve başladı. 2005 Beykoz Devlet Hastanesi acil servisinde göreve devam etti. 2008-2010 Acil Servis Sorumlu Hemşireliği ve 2010-2012 Başhemşire Yardımcılığı yaptı. 2012-2015 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı. 2015-2018 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Çayırbaşı yerleşkesinde faaliyet gösteren 350 yataklı hastanenin kuruluş komisyonunda görevini sürdürdü. 2019 yılı itibari ile Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin S.B.Ü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanması ile birlikte Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. Kasım 2021 itibari ile S.B.Ü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir.

2004 yılında mesleki çalışma yaşamına başlayan Kader APAYDIN, 2010 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Yılın Hemşiresi Ödülü” nü, 2012 yılında SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği) tarafından “Yılın Hemşiresi Ödülü” nü, 2008 ve 2010 yıllarında İstanbul Valiliği tarafından “Görev Esnasında Gösterilen Üstün Gayret ve Sağlık Hizmetlerine Katkı” ve “Acil Servis Triaj Alanının Oluşturulması ve İşleyişi” konulu takdirname ve teşekkür belgelerini almaya hak kazandı. 2010’da Almanya Contilia GMBH St.Marien Hastanesi-Beykoz Devlet Hastanesi işbirliği kapsamında Almanya Contilia GMBH St.Marien Hastanesi Yönetim Hizmetleri ziyareti katılım sertifikası aldı. Ayrıca 2007 Sağlık Bakanlığı “Acil Bakım Hemşireliği” sertifikası, 2009 İl Sağlık Müdürlüğü “Kalite Yönetim Sistemi” Eğitimi, 2013 İstanbul Ticaret Üniversitesi “Temel İletişim”, “Hasta ve Hasta Yakını Psikolojisi”, “Sağlık Terminolojisi”, “Hasta Hakları”, “Hijyen ve Temizlik”, “Sağlık Turizmi”, “Hasta Hizmetleri İngilizcesi”, “İş İngilizcesi”, “Empati Eğitimi”, “Şikayet Yönetimi” sertifikalarını aldı. Bununla birlikte alanıyla ilgili kongrelerde sözlü bildiri ve poster bildirisi yer alan Kader APAYDIN, birçok seminer, kongre, sempozyum, çalıştay ve kurslara da katılım göstermiştir.