Dr.Hem.H.Banu KATRAN
17 Kasım 2021
İstanbul’da 1982 yılında dünyaya geldi. 2001 yılında Kadir Has Üniversitesi Acil Bakım Teknikerliği bölümünden mezun oldu, aynı yıl Şişli Florence Nightingale Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hemşire olarak göreve başladı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği görevine başladı ve 2010 yılında aynı hastanede önce Poliklinik Sorumlu Hemşiresi, ardından Başhemşire Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu esnada 2008 yılında Haliç Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı ve 2012 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak göreve başladı. 2015 yılında Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing- JAREN) adlı hemşirelik dergisinin kuruculuğu ve editörlüğü görevlerini üstlendi ve 2020 yılına kadar derginin editörlüğünü sürdürdü. 2018 yılında “A’dan Z’ye Ameliyathane” adlı kitabın hem editörlüğü hem de bölüm yazarlığını yaptı. Birçok bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelerde konuşmacı, panelist, oturum başkanı, moderatör, düzenleme kurul üyesi ve sempozyum başkanı gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında Fransız Lape Hastanesinin Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı ve 2020 yılında SBÜ Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Koordinatörü olarak görevini sürdürdü. 2021 Ekim ayında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi ile mezun oldu. Kasım 2021 itibariyle S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaya başladı.