TUEK 2018 Hipotez Yarışmasında Hastanemiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri Kendi Dallarında Çeşitli Dereceler Almıştır
29 Haziran 2020

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanım protokolü bulunan 58 Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 15 Aralık 2018 tarihinde TUEK (Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite) 2018 çalıştayında düzenlenen Hipotez Yarışmasında hastanemiz Tıpta Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri kendi dallarında çeşitli dereceler almıştır. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

TUEK 2018 HİPOTEZ YARIŞMASI

KLİNİK

AD SOYAD

HİPOTEZ KONUSU

DERECE

ÜROLOJİ DALI

AHMET TEVFİK ALBAYRAK

Peyronie hastalarında, oral kullanılan Anti-TGFB1 inhinitörü olan pirfenidone akut ve kronik hastalıkta kür sağlar.

1.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DALI

EYYUB KARACAN

Enterokoklarda vankomisin direncinin belirlenmesinde mikrodilüsyon altın standart yöntemdir.Kullanımı daha pratik olan gradiyent testler vankomisin direncini belirlenmesinde kullanılabilir.

3.

GÖZ HASTALIKLARI DALI

MURAT KARAPAPAK

Santral Seröz Koryoretinopatili (SSKR) hastalarında hiporeksi/hipoksi gibi vazorektan stimulanlara normalde olan otoreguletuar cevap bozulmuş ise Optik Koherens Tomografi Anjiografi (OCTA) cihazı ile vazoreaktan stimulan sonrası ölçülen vasküler akım ve dansitenin farklılık oranları hastalığın tanı ve takibinde kullanılabilir

1.

PLASTİK REKONSTRUKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DALI

MECD ATIF CEZAİRLİOĞLU

Meme kanseri modelli ratlarda yağ grefti uygulamaları

1.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DALI

SALİM CAN

Çocukluk Çağı Aktif ve Latent Tüberkülozunun Tanısında, İdrarda ve Kanda Bakılan İnterferon Gamma ile İndüklenebilir Protein 10 (IP-10) Testinin Yeri

3.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DALI

LEVENT AYDIN

Anevrizmanın lokalizasyonu ve durumu(kanamış/kanamamış) farklı genetik ve immunhistokimyasal sonuçlar verebilir

2.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DALI

SERCAN GÖZEL

Üreme çağındaki kadınlarda geçirilmiş pelvik enflamatuar hastalık sonrası over rezervi azalır

2.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DALI

YUNUS İLHAN

24.-34.Hafta arası pprom tanılı hastalarda doğuma kadar geçen süreyi (latent süre) belirlemede en önemli faktör servikal açıklıktır

3.