1. Obezite Cerrahisi Sempozyumu
29 Haziran 2020

19-12-2017


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
1. OBEZİTE CERRAHİSİ SEMPOZYUMU

http://www.sbuobezitecerrahisisempozyumu2018.org/

Onursal Başkan
Prof.Dr. Cevdet Erdöl
______________________

Sempozyum Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Mihmanlı
_________________________

Sempozyum Genel Sekreteri
Doç.Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada
____________________________

Oturum Başkanları ve Konuşmacılar

Prof Dr. Sadrettin Pençe

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Kadriye Kart Yaşar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Ali İhsan Taşçı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Yüksel Altuntaş
SBU Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr. Mustafa Taşkın
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Fikret Ezberci
SBU Ümraniye SUAM Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr. İlyas Dökmetaş
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr. Mehmet Bozkurt
SBU Bağcılar SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr. Semra Karşıdağ
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr. Mehmet Mihmanlı
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu

Doç.Dr. Tolga Müftüoğlu
SBU Haydarpaşa Numune SUAM Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç.Dr. Feyza Yener Öztürk
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu

Doç.Dr. Özay Özkaya
SBU Okmeydanı SUAM Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Nihal Zekiye Erdem
Medipol üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Uz.Dr. Selime Çelik Erden
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Başasistanı

Op.Dr. Aziz Bora Karip
SBU Fatih Sultan Mehmet SUAM Cenel cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu

 

Obezite Cerrahisi Sempozyumu Bilimsel Program

08.00-08.30

08.30-09.00

Kayıt

İstiklal marşı ve saygı duruşu,  Açılış konuşmaları

Prof.Dr. Cevdet Erdöl

Prof.Dr. H. Mustafa Özdemir

Prof.Dr. Mehmet Mihmanlı

 

 

 

 

 

1. Oturum

Oturum Başkanları: Prof Dr.  Ali İhsan Taşçı,

                                  Prof.Dr.  Yüksel Altuntaş

 

09.00-09.20

Obezitenin dünü, bugünü

Prof.Dr. Mustafa Taşkın

09.20-09.40

Obeziteye endokrinolojik bakış

Doç.Dr.Feyza Yener Öztürk

09.40-10.00

Obezitede Kilo kontrol yöntemleri

Yrd.Doç.Dr. Nihal Zekiye Erdem

10.00-10.20

Obezitenin psikolojisi

Uz.Dr. Selime Çelik Erden

10.20-10.30

Oturum sonu-Soru ve Cevaplar

 

10.30-10.50

Kahve Arası

 

 

2. Oturum
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Sadrettin Pençe

                   Prof.Dr. Fikret Ezberci

 

10.50-11.10

Obezitede enfeksiyon tedavisi, akılcı antibiyotik kullanımı

Prof.Dr. İlyas Dökmetaş

11.10-11:30

Obezite Cerrahisinde ameliyat teknikleri

Prof.Dr. Mehmet Mihmanlı

11.30-11.50

Morbid obezitede kime hangi ameliyatı yapıyoruz? Metabolik Cerrahi nedir?

Doç.Dr. M A Tolga Müftüoğlu

11.50-12.10

Komplikasyonlar ve geç dönem takibin önemi

Op.Dr. Aziz Bora Karip

12.10-12.20

Oturum sonu-Soru ve Cevaplar

 

 

 

 

12.20-13.30

Öğle Yemeği

 

 

 

 

 

3. Oturum

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Kadriye Kart Yaşar                                   

                                   Prof.Dr. Mehmet Bozkurt

 

13.30-13.50

Post bariatrik tedavide hasta seçimi ve planlama

Doç.Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada

13.50-14.10

Post bariatrik vücut şekillendirme yöntemleri

Doç.Dr. Özay Özkaya

14.10-14.30

Post bariatrik komplikasyonların yönetimi

Prof.Dr. Semra Karşıdağ

14.30-14.40

Oturum sonu-Soru ve Cevaplar

 

14.40-14.50

Kahve Arası

 

 

4. Oturum

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Mehmet Mihmanlı,       

                                    Doç.Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada

 

15.00-17.00

Hasta okulu interaktif toplantı, (deneyim sahibi hastalar, hekim ve tedavi adayı hastalar buluşması)

 

 

 

 

 

Kapanış