T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gümüşsuyu Binası


Gumussuyu_Binasi.JPG

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gümüşsuyu Binası

Gümüşsuyu, İsmet İnönü Cad.
Miralay Şefikbey Sok. No: 1
34437 Taksim -Beyoğlu / İstanbul