T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İBB Beyaz Karanfil Ekibi Hastanemiz Yatan Hasta Ziyareti