T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


                                                                             SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
                                                         ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
                                                                                     GÖĞÜS HASTALIKLARI


Akademik Kadro

Prof.Dr. Aslı Gül TEMEL
Uz.Dr. Alaettin KESİM
Uz.Dr. Mustafa İlteriş BARDAKÇI
Uz.Dr. Müfide Arzu ÖZKARAFAKILI
Uz.Dr. Işıl KİBAR AKILLI