T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gastroenteroloji Kliniği


                                                     SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
                             ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
                                                        GASTROENTERELOJİ KLİNİĞİgastroenterolojikliniği.JPG


Akademik Kadro

Prof. Dr. Hüseyin ALKIM (Eğitim Sorumlusu)
Prof. Dr. Canan ALKIM

Doç. Dr. Ali Rıza KÖKSAL (Başasistan)
Doç. Dr. Memduh ŞAHİN
Uz.Dr. Emrullah Düzgün ERDEM
Uz.Dr. Halil Onur ÖZARI
Uz.Dr. İlker ŞEN
Uz.Dr. Sinan ÖMEROĞLU
Uz.Dr.. Cemal Fırat SUBAŞI (Yandal Asistanı)