T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

plastikcerrahikliniği.jpg


TarihçeBaşa Dön ^

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği 01.01.1987 tarihinde Doç. Dr. Hülya Aydın tarafından, hastanemizin altıncı katında;3'ü özel oda, 30 yataklı bir klinik olarak kurulmuştur.

Kurucumuz Doç. Dr. Hülya Aydın'ın Ekim 1992 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi A.B.D’ndaki öğretim üyeliğine geri dönmesi üzerine, Prof Dr. Lütfü Baş 02.02.1993 tarihinde klinik şefliğine atanmıştır. 2001 yılında klinik 2 ayrı klinik olarak ayrılmış Doç. Dr. İsmail Kuran 2.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Şefi olarak atanmıştır. 2004 yılına kadar şeflik görevine devam etmiş, bu tarihten sonra görevinden ayrılarak Maltepe Üniversitesi'nde görev yapmaya başlamış 2007 yılında profesör olmuştur.

Kliniğimiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Lütfü Baş 2010 yılında emekli olmuştur.  Sonrasında Doç. Dr. Kemal Uğurlu 2011 yılına kadar Klinik Şefliğini devam ettirmiştir ve klinikten ayrılarak 2013 yılında Nişantaşı Üniversitesine başlamış ve profesör olmuştur. 2011 yılından itibaren kliniğimiz eğitim sorumluluğunu Doç.Dr. Semra Karşıdağ, idari sorumluluğunu Doç.Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada sürdürmektedir.

Kuruluşundan itibaren 46 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı yetiştirmiş olan kliniğimizde halen 3 eğitim görevlisi, 1 başasistan, 2 uzman ve 8 asistan doktor görev yapmaktadır.

Klinik bünyesinde 1995 yılında kurduğumuz mikrocerrahi laboratuarı klinik asistanlarının mikrocerrahi temel eğitimi dışında farklı branşlardan yaklaşık 200 uzman ve asistanın mikrocerrahi temel eğitim kursu almasına imkan tanımıştır. Halen 2 ameliyathane salonumuzda 2 ameliyathane mikroskobu, 3 laboratuar mikroskobu ve endoskopi cihazımız bulunmaktadır. 

Kliniğimiz bakımdan geçirilerek iç donanımı yenilenmiş 3'ü özel oda olmak üzere 21 yataklı bir klinik olarak hizmet vermektedir.

Hafta içi her gün mesai saatleri içinde 08:00-17:00 randevu ile poliklinik ve her gün 2 ameliyathane salonumuzda genel anestezi altında ameliyatlar yapılmakta, 24 saat acil plastik cerrahi girişimi gerektirecek hastalara gerekli tedaviler yapılmaktadır.

 

Kliniğimizden İmtihana Girerek Uzman Olan Doktorlar

Dr. Selahaddin Yaman 

Dr. Tuğrul Turan

Dr. Kemalletttin Yıldız

Dr. Onur Sümer

Dr. Beyhan Kanmaz 

Dr. Derya Özçelik

Dr. Ercan Çakmak

Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu

Dr. Ahmet Köremezli 

Dr. Gürsel Turgut

Dr. Nurettin Uzer

Dr. Selami Serhat Şirvan

Dr. İsmail Kuran 

Dr. Buğra Sadıkoğlu

Dr. Özay Özkaya

Dr. Fatih Irmak

Dr. Uğur Alpay

Dr.  Ayşin Karasoy 

Dr. Emre Gönen

Dr. Deniz Özgür Sucu

Dr. Naci Keskin

Dr. Çağrı Sade

Dr. Nebil Yeşiloğlu

Dr. Samiulhak Samin

Dr. H.Soner Tatlıdede

Dr. Aylin Kurt

Dr. Mahmut Kayalı

Dr. Dilgem Mammadov 

Dr. Ümit Borataç

Dr. Semra Karşıdağ

Dr. Bülent Saçak

Dr. Dağhan Dağdelen

Dr. Hakan Özcan

Dr. Ümran İleri

Dr. Ali Tufan Soydan

Dr. Ennara Mammadova

Dr. Ali Sakinsel

Dr. İlkay Hüthüt

Dr. Arzu Özcan

Dr. Erkan Yüce

Dr. Cem Arı

Dr. Onur Egemen

Dr. Mehmet Köksal

 

Dr. Aydın Gözü

Dr. Uğur Tosun

Dr. Tahsin Görgülü

 

 

 

KliniğimizBaşa Dön ^

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Yeniden Yapım ve Onarım Cerrahisi)

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin (biçim bozukluğu), şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır.Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba uydurmak" anlamlarına gelir.Rekonstrüktifise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb)  yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.

Estetik cerrahide amaca ulaşmak için operatif ve operatif olmayan yöntemlere birlikte veya ayrı ayrı başvurulabilir. Örneğin yüz gençleştirmede önce yüz germe (ritidektomi= face lift) yapılır daha sonra ince çizgiler ve lekeler için kimyasal soyma (peeling) ve dolgu maddesi enjeksiyonu yapılabilir. Operasyon gerektiren estetik problemlerin (sarkmış bir deri, bölgesel yağ toplanmaları, hipertrofik bir meme gibi) ancak operatif yöntemlerle giderilebileceği unutulmamalıdır. Operasyon yerine hastalara henüz bilimselliği kanıtlanmamış ve genellikle plastik cerrahlar dışındaki kişilerce uygulanan bazı yöntemler (mezoterapi, karboksiterapi vb) belirgin bir yarar sağlamamaktadır.

Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahinin ilgi alanları: 

 • Yüz şekil bozuklukları? Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları
 • Yarık dudak-damak
 • Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri
 • Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları) 
 • Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar
 • Burun defektleri, tümörleri, kopmaları
 • Tükrük bezi problemleri
 • Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar 
 • Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları 
 • Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi
 • Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları  
 • Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu 
 • Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu 
 • Jinekomasti (Erkekte büyük meme) 
 • Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb)
 • Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu, 
 • Göğüs ve karın duvarı defektleri 
 • El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması vb) 
 • El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları 
 • Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler) 
 • Deri ve yumuşak doku tümörleri 
 • Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar 
 • Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar 
 • Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)
 • Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti)
 • Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların tedavisi)
 • Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması
 • Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)
 • Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi
 • Çene büyütme ve küçültme operasyonları (Mentoplasti)
 • Deride skar (yara izi) ve düzensizliklerin giderilmesi
 • Saç ekimleri- replasmanları
 • Lazer uygulamaları (Yüz soyma, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi
 • Estetik meme operasyonları :Büyütme, küçültme ve dikleştirme
 • Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)
 • Karın germe (Abdominoplasti)
 • Bacak kontur düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile) 
 • İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) kontur düzeltmeleri (Kalça ve uyluk implantları, erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi) 
 • Cilt bakımları ve girişimleri 
KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Doç..Dr. Selami Serhat Şirvan (Başasistan)
 • Op.Dr. Hikmet İhsan Eren
 • Op.Dr. Soysal Baş
 • Uz. Dr. Furkan Karabulut
 • Uz. Dr. Yasin Canbaz
 • Uz. Dr. İsmail Barut

Asistan Kadrosu

 • Dr. Agit Sulhan
 • Dr. Ali Can Aydın
 • Dr. Hatice Aylin Akbulut
 • Dr. Kurtuluş Öz
 • Dr. Mert Noyan Dabak
 • Dr. Mert Sızmaz
 • Dr. Ömer Büyükkaya
 • Dr. Sabri Öztürk
 • Dr. Saruhan Mahmutoğlu
 • Dr. Yunus Ertaş
 • Dr. Zeki Çelik
 • Dr. Hasan Kumru
 • Dr. Ömer Aydoğan
 • Dr. Saltuk Buğra Tekin
 • Dr. Furkan Çeştepe
Yandal Asistan Kadrosu
 • Dr. İsmail Barut

Diğer Kadrolar

 • Şükran Öztürk (Sorumlu)
 • Seval Çalış
 • Ülkü Pınar Alkan
 • Eda Işık
 • Asiye Yılmaz
 • Cansu Bican
 • Fatma ŞEN
 • Hatice Karasüleymanoğlu
 • Yasemin Ecem Demir

Ortopedi Teknisyeni

 • Recep Yılmaz Çelik

Bilgi işlem Personeli

 • Duygu Savaşkan
 • Nursel Akyol
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^

Plastik Cerrahi içinde özelleşmiş yan dallar:

Estetik (Kozmetik) Cerrahi: Hastanın daha estetik ve orantılı bir vücuda kavuşması için yapılan operasyonlardır. İlgili vücut kısmı (burun, meme, karın) anatomik ve estetik ölçülere dayanarak daha mükemmel ve çevre konturlarla uyumlu hale getirilir. Bu cerrahide yağ enjeksiyonlarından ve çeşitli implantlardan yararlanılabilir.

Maksillofasiyal Cerrahi: Yüz kemiklerinin her türlü cerrahisi ile ilgilenir. Yüz kemik kırıkları, tümörleri, ortognatik düzeltmeler (çenelerin ileri veya geriye alınması), doğumsal yüz yarıkları düzeltilmesi bu alan içindedir.

Kraniofasiyal Cerrahi: Kafatası kemiklerindeki anormallikleri ve şekil bozukluklarını düzeltir. Doğumdan sonra fark edilen kafatası şekil bozuklukları (kule kafa, çekiç kafa, basık kafa) beyin gelişimini de olumsuz etkileyeceği için kraniofasiyal cerrahi sayesinde düzeltilir. Kafatası kemiklerinde sonradan oluşan defektler, şekli bozuklukları çeşitli otolog doku (başka bir yerden alınan kemik ve kıkırdak) veya alloplastik materyallerle onarılabilir.

Mikrocerrahi: Özel mikrocerrahi aletleriyle operasyon mikroskobu altında yapılan bir cerrahidir. Kopan el, ayak ve diğer dokuların yerine dikilmesi (replantasyon) bu cerrahi teknikle yapılabilir. Küçük çaplı damar ve sinirlerin dikilmesi sayesinde kopan organa işlevi yeniden kazandırıldığı gibi, bir defekte başka bir bölgeden dokuların transferi de olasıdır (Serbest flepler). Günümüzde 0,5 mm çapına kadar ince damar ve sinirler dikilebilmektedir.

El Cerrahisi: Eldeki travmatik (kesikler, ezilmeler, kopmalar) defektlerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi, doğumsal bozuklukların (parmak anomaliler, yapışık ve fazla parmaklar, yarık el, deforme el vb) düzeltilmesi, tendonların ve sinirlerin onarımı, el tümörleri, el yanıkları tedavisi el cerrahisi sayesinde yapılabilmektedir.

Endoskopik cerrahi: Endoskop yardımıyla yüz ve alın gerilmesi, meme protezi yerleştirme, sinir ve damar cerrahileri olası hale gelmiştir. 

Polikliniklerimiz Başa Dön ^
 • Genel Plastik Cerrahi polikliniği
 • El Cerrahi polikliniği
Tıbbi KonseylerBaşa Dön ^

1. Kronik Yara Konseyi: İki haftada bir Çarşamba günleri toplanmaktadır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ortopedi, Dermatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinikleri katılmaktadır.

2. Meme Cerrahi Konseyi: Her hafta Çarşamba günleri toplanmaktadır.  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Genel Cerrahi, Patoloji, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji Klinikleri katılmaktadır.

3. Tümör Konseyi: Her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Dermatoloji, KBB, Beyin Cerrahisi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Radyoloji Klinikleri katılmaktadır.

Kurs ve ToplantılarBaşa Dön ^

Program Hazırlanıyor...

Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^

Plastik Cerrahi Kliniği 2016-2017 Seminer Programı

Eğitim Yeri: 9 kat. Plastik Cerrahi Kliniği Seminer Odası

Eğitim Saati:15.00-17.00

Tarih

Konu

Konuşmacı

07.10.2016

Açılış konuşması

Dr.Lütfü BAŞ

07.10.2016

Çene yüz cerrahi

Dr.Kemal UĞURLU

14.10.2016

Deri tümörleri

Dr.Çağatay ÖNER

21.10.2016

Göz kapakları rekonstrüksiyonu ve ptoz

Dr.Mecd Atıf CEZAİRLİOĞLU

04.11.2016

Meme küçültmede güvenli teknikler

Dr.İsmail KURAN

11.11.2016

Parotis cerrahisi

Dr.Berna Uslu ÇOŞKUN

18.11.2016

Yara bakımı ve biyomateryeller

Dr.Mert SIZMAZ

25.11.2016

Meme estetiği

Dr.Akın YÜCEL

02.12.2016

Preoperatif anestezik hazırlık ve bakım

Dr.Sibel OBA

09.12.2016

Bariatrik cerrahi

Dr.Mehmet MİHMANLI

16.12.2016

Alt ekstremite rekonstrüksiyonuda pediküllü perforatörlerin kullanımı

Dr.Özay ÖZKAYA

23.12.2016

Meme rekonstrüksiyonu

Dr.Işıl Akgün DEMİR

30.12.2016

Rinoplasti

Dr.Hikmet İhsan EREN

06.01.2017

Meme büyültme ameliyaları

Dr.Zeliha GÜL

13.01.2017

Fasial palsi ve rekosntrüksiyonu

Dr.Ali Can GUNENC

20.01.2017

Rinoplasti

Dr Erhan ERYILMAZ

27.01.2017

Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda yenilikler

Dr.Kamuran Zeynep Sevim AYTUĞ

03.02.2017

Minival invaziv cerrahi işlemler

Dr.Selami Serhat ŞİRVAN

10.02.2017

Rinoplasti

Dr.Memet YAZAR

17.02.2017

Erken dönem meme rekonstrüksiyonu

Dr.Semra Hacıkarim Karşıdağ

24.02.2017

Yanık rekonstrüksiyonu

Dr.Ayşin Karasoy YEŞİLADA

03.03.2017

Deri greftleri

Dr.Mert SIZMAZ

10.03.2017

Mandibula kırıkları

Dr.Çağatay ÖNER

17.03.2017

Frontal kırıklar

Dr.Mecd Atıf CEZAİRLİOĞLU

24.03.2017

Zigoma ve orbita kırıkları

Dr.Şafak ÇAKIR

31.03.2017

DİEP

Dr.Sevgi Kurt YAZAR

07.04.2017

Yüz kemikleri defekti onarımları

Dr.Alper Mete UĞURLU

14.04.2017

Bası yaraları

Dr.Alican GUNENC

21.04.2017

Boyun disseksiyonu

Dr.Işıl Akgün DEMİR

28.04.2017

Perforatör flep seçenekleri

Dr.Hikmet İhsan EREN

05.05.2017

Kulak rekonstrüksİyonu

Dr.Zeliha GÜL

12.05.2017

Problem çözme teknikleri ve çatışma yönetimi

Sor.Hmş Şükran ÖZTÜRK

12.05.2017

Hasta verilen eğitimleri

Hmş.Pınar ALKAN

12.05.2017

Akılcı ilaç kullanımı

Hmş.Seval ÇALIŞ

26.05.2017

Hipovolemik şok ve sıvı elektrolit dengesinde hemşirelik

Hmş. Cansu BİCAN

26.05.2017

Atıklar

Hmş.Eda Işık

26.05.2017

Plastik cerrahide kullanılan alet ve pansuman malzemeleri

Hmş.Asiye ATİK

 

El Cerrahi Kliniği 2016-2017 Yılı Eğitim Planı

Eğitim Yeri: 9 kat. Plastik Cerrahi Kliniği Ortak Seminer Odası

Eğitim Saati:07.30-09.00

Tarih

Konu

Konuşmacı

13.10.2016

Ön kol pronosupinasyonu ve cerrahi rehabilitasonu

Dr.Türker ÖZKAN

20.10.2016

 Literatür

Dr.Selami Serhat ŞİRVAN

03.11.2016

El ve ön kol tendon anatomisi

Dr.Mehmet Ali TALMAÇ

10.11.2016

Literatür

Dr.Kamuran Zeynep Sevim AYTUĞ

17.11.2016

Tendon iyileşmesi ve etkileyen faktörler

Dr.Erkan YÜCE

24.11.2016

Literatür

Dr.Alper Mete UĞURLU

01.12.2016

Kırık iyileşmesi

Dr.Mehmet Mesut SÖNMEZ

08.12.2016

Literatür

Dr.Ayşin Karasoy YEŞİLADA

15.12.2016

Brakial pleksus anatomisi

Dr.Zeliha GÜL

22.12.2016

Literatür

Dr.Semra Hacıkerim KARŞIDAĞ

29.12.2016

Falanks fraktürleri

Dr.İsmail Tugay YAĞCI

05.01.2017

Literatür

Dr.Selami Serhat ŞİRVAN

12.01.2017

Karpal tünel sendromu

Dr.Alper Mete UĞURLU

19.01.2017

Literatür

Dr.Kamuran Zeynep Sevim AYTUĞ

26.01.2017

Metakarp kırıkları

Dr.Meriç UĞURLAR

02.02.2017

Literatür

Dr.Alper Mete UĞURLU

09.02.2017

El muayenesi

Dr.Hikmet İhsan EREN

16.02.2017

Literatür

Dr.Ayşin Karasoy YEŞİLADA

23.02.2017

Radius distal uç kırıkları

Dr.Samet ER

02.03.2017

Literatür

Dr.Semra Hacıkerim KARŞIDAĞ

09.03.2017

Ön kolda yumuşak doku lezyonlarına fizik tedavi yaklaşımı

Dr.Banu KURAN

16.03.2017

Literatür

Dr.Selami Serhat ŞİRVAN

23.03.2017

Replantasyonlar ve endikasyonları

Dr.Selami Serhat ŞİRVAN

30.03.2017

Literatür

Dr.Ayşin Karasoy YEŞİLADA

06.04.2017

Tendinit-tenosinovit

Dr.Muharrem KANAR

13.04.2017

Literatür

Dr.Semra Hacıkerim KARŞIDAĞ

20.04.2017

El yumuşak doku yaralanmalarında rekosntrüksiyon seçenekleri

Dr.Kamuran Zeynep Sevim AYTUĞ

27.04.2017

Literatür

Dr.Selami Serhat ŞİRVAN

04.05.2017

Üst ekstremite tümörleri

Dr.Yunus Öç

11.05.2017

Literatür

Dr.Alper Mete UĞURLU

18.05.2017

El yaralanmalarında acil ve elektif vaka ayrımı

Dr.Semra Hacıkerim KARŞIDAĞ

25.05.2017

Literatür

Dr.Kamuran Zeynep Sevim AYTUĞ

 

YayınlarBaşa Dön ^


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Kemal Uğurlu, Derya Özçelik, Semra Hacıkerim, Ayşin Karasoy, Lütfü Baş. "The Combined Use of Flaps Based on Subscapular Vascular System for  Unilateral Facial Deformities." Plastic and Reconstructive Surgery, 106, 1079-1089, (2000). İsmail Kuran, Buğra Sadıkoğlu, Tuğrul Turan, Semra Hacıkerim, Lütfü Baş. "The Sandwich Technique for Closure of a Palatal Fistula." Annals of Plastic Surgery, 45, 434-437, (2000).

2-Ayşin Karasoy, İsmail Kuran, Tuğrul Turan, Semra Hacıkerim, Lütfü Baş, Ayşim Sungun. "The Effect of Pentoxifylline on the Healing of Full-thickness Skin Defects of Diabetic and Normal Rats." European Journal of Plastic Surgery, 25, 253-257, (2002).

3-Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Fevziye Kabukçuoğlu, Mustafa Gül, İsmail Kuran. "The Effect of Vinblastine on Healing in Microvascular Anastomosis." Microsurgery, 23(4), 354-358, (2003).

4-Derya Özçelik, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim, Kemal Uğurlu, Murat Atay. "The Use of Sentinel Lymph Node Biopsy in Squamous Cell Carcinoma of the Foot: A case Report. " Journal of Foot and Ankle Surgery, 43(1), 1-4, (2004).

5-Meltem Ayhan, Atilla Hacılar, Orgun Deren, Zeynep Aytuğ, Bülent Erdoğan. "A mature and fast-forming fibrous capsule using tetracycline: A preliminary report." Canadian Journal of Plastic Surgery, 12(4), 188-192, (2004).

6-Meltem Ayhan, Metin Görgü, Özlem Karataş Silistreli, Zeynep Aytuğ, Bülent Erdoğan. "Silastic sheet integrated polymethylmetacrylate splint in addition to surgery for commissure contractures complicated with hypertrophic scar."

7-Acta Chirurgiae Plasticae, 46(4), 132-135, (2004)Atakan Aydın, Burçak Tümerdem, Memet Yazar, Metin Erer. ‘Three- thousand-year-old written reference to a description of what might be the             earliest brachial plexus injuries in the Iliad of Homer.’  Plastic Reconstructive Surgery.  2004 Oct; 114(5): 1352-3.
   
8-Yücel Öztan, Nejdet Şişman, Meltem Ayhan, Özlem Karataş, Zeynep Aytuğ, Saime Özçoban. "Gold weight with single hole versus multiple holes--experimental study in rabbits." Acta Chirurgiae Plasticae, 47(2), 41-44, (2005).

9- Kemal Uğurlu, Semra Karşıdağ, İlkay Hüthüt, Kemalettin Yıldız, Lütfü Baş "Congenital Fusion of the Maxilla and Mandible . Review" Journal Craniofacial Surgery, 16(2), 287-291, (2005).

10-Kemal Uğurlu, Semra Karşıdağ, Derya Özçelik, Buğra Sadıkoğlu, Lütfü Baş. "Repair of Proboscis Lateralis." Scandinavian Journal Plastic Reconstructive Surgery and Hand Surgery, 39(3), 184-187, (2005). 

11- Didem Baskın, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ. "Martius Repair in Urethrovaginal Defects. " Journal of Pediatric Surgery, 40(9), 1489-1491, (2005).

12-Soner Tatlıdede, Onur Egemen, Ayşegül Saltat, Gürsel Turgut, Ayşin Karasoy, İsmail Kuran. "Hair Removal with The Long-Pulse Alexandrite Laser" Aesthetic Surgery 2005 Mar-Apr;25(2):138-43. doi: 10.1016/j.asj.2005.02.003.
      
13-Meltem Ayhan, Özlem Silistreli, Zeynep Aytuğ, Metin Görgü, Macide Yakut. "Skin marking in plastic surgery." Plastic and Reconstructive Surgery, 115(5), 1450-1451, (2005).

14-Soner Tatlıdede, Semra Karşıdağ, Kemal Uğurlu, Buğra Sadıkoğlu, Canan Tanık, Lütfü Baş. "Sialoblastoma: A Congenital Epithelial Tumor of the Salivary Gland." Journal of Pediatric Surgery, 41(7), 1322-1325, (2006).

15-Meltem Ayhan, Zeynep Aytuğ, Orgun Deren, Burçe Karantinacı, Metin Görgü. "An alternative treatment for postburn microstomia treatment: composite auricular lobule graft for oral comissure reconstruction." Burns, 32(3), 380-384, (2006).

16-Meltem Ayhan, Metin Görgü, Zeynep Aytuğ, Özlem Karataş Silistreli, Selman Özkan, Murat Ermete. Trichoblastic carcinoma of the alar region: a case report." Dermatologic Surgery, 32(7), 976-979, (2006).

17-Özlem Karataş Silistreli, Meltem Ayhan, Zeynep Aytuğ, Metin Görgü, Cenk Demirdöver. Periocular metatypical cell carcinoma: clinicopathologic correlation, management, and follow-up in 35 patients." Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 59(12), 1280-1287, (2006).

18-Meltem Ayhan, Metin Görgü, Bülent Erdoğan, Zeynep Aytuğ, Esin Aksungur, Özlem Silistreli, Yücel Öztan. "Various applications of chondrocutaneous composite grafts in secondary cleft lip nose patients." Journal of Craniofacial Surgery, 17(6), 1065-1071, (2006).

19-Meltem Ayhan, Zeynep Aytuğ, Özlem Karataş Silistreli, Macide Yakut, Metin Görgü. "The use of nail enfolded flaps for reconstruction of full-thickness ala nasi defects: an early report of experience." Acta Chirurgiae Plasticae, 48(3), 79-84, (2006).,

20-Kemal Uğurlu, Bülent Saçak, İlkay Hüthüt, Semra Karşıdağ, Damlanur Sakız, Lütfü Baş. "Reconstructing Wide Palatomaxillary Defects Using Free Flaps Combining Bare Serratus Anterior Muscle Fascia and Scapular Bone." Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 65(4),  621-629, (2007).

21-Sibel Karsidag,  Şevki Sahin , Semra Hacikerim Karsidag ,  S Ayalp. "Long term and frequent electrophysiological observation in carpal tunnel syndrome. "Eura Medicophys, 43(3), 327-332, (2007). 

22-Özlem Karataş Silistreli, Mustafa Çapar, Betül Gözel Ulusal, Neşe Ekinci, Zeynep Aytuğ, Yücel Öztan. Behavior of the different implant materials in acute infection and efficacy of antibiotherapy: experimental study in rats." J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 80(2), 468-478, (2007). 

23-Metin Görgü, Meltem Ayhan, Zeynep Aytuğ, Esin Aksungur, Cenk Demirdöver. Maximizing breast projection with combined free nipple graft reduction mammaplasty and back-folded dermaglandular inferior pedicle." Breast Journal, 13(3), 226-232, (2007).

24-Meltem Ayhan, Metin Görgü, Zeynep Aytuğ, Burçe Karantinacı, Elif Yılmaz. "Comparison of aesthetic outcomes and morbidity of nasal reconstruction with forehead flaps and free flaps." Microsurgery, 27(5), 411-414, (2007).

25-Meltem Ayhan, Asuman Sevin, Zeynep Aytuğ, Metin Görgü, Bülent Erdoğan. Reconstruction of congenital and acquired columellar defects: clinical review of 38 patients." Journal of Craniofacial Surgery, 18(6), 1500-1503, (2007).

26-Meltem Ayhan, Metin Görgü, Zeynep Aytuğ, Cenk Melikoğlu, Betül Gözel Ulusal. The free deltoid flap: clinical applications to upper extremity, lower extremity, and maxillary defects." Microsurgery, 27(5), 420-424, (2007).

27-Soner Tatlıdede, Ayşin Karasoy Yeşilada, Onur Egemen, Lütfü Baş. "A New Technique in Nipple Reconstruction Dome Technique With Double Pedicle."  Annals of Plastic Surgery Volume: 60, Number: 2 February, 141-143, 2008

28-Soner Tatlidede,  Emre Gonen ,  Semra Hacıkerim Karsidag, İsmail Kuran. "Posttraumatic compensatory lipodystrophy." Journal of  Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery, 61(11), 1415-1418, (2008).

29-Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Fevziye Kabukçuoğlu, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş "Electrophysiologic and histopathologic evaluation of peripheral nerve regenerationat different nerve segments and with different repair techniques" Acta Orthop Traumatol Turc, 42(4), 278-283, (2008).

30-Semra Karşıdağ, Bülent Saçak, Serdar Bayraktaroğlu, Arzu Özcan, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş. "A novel approach for the reconstruction of medial canthal and nasal dorsal defects: frontal hairline island flap." Journal of Craniofacial Surgery, 19(6), 1653-7, (2008).

31-Memet Yazar, Barış Yiğit, Erdem Güven, Ufuk Emekli. ‘Clarification of the figure-of-eight suture technique.’ Aesthetic Plastic Surgery. 2008; 32(1): 177

32-Memet Yazar, Karaca Başaran, Barış Yiğit, Erdem Güven. ‘Steri-strip and a piece of cotton for your loupe: Why?’ Microsurgery. 2008; 28(3): 212-3.

33- Gürsel Turgut, Bülent Saçak, Tahsin Görgülü, Ayşin Karasoy Yeşilada, Lütfü Baş. " Nipple Reconstruction with Bipedicled Dermal Flap: A new and Easy Technique" Aesthetic Plastic Surgery 33:770-773, 2009.             

34-Fevziye Kabukcuoglu, Yavuz Kabukcuoglu, Canan Tanik, Damlanur Sakiz, Semra Karsidag. "Breast Carcinoma Metastasis in Recurrent Myxoid Liposarcoma." Pathol Oncol Res,15(3), 467-471, (2009).

35- Soltani A, SemraKarsidag, Garner W. " A ten year experience with hemodialysis in burn patients at Los AngelesCounty + USC Medical Center." J Burn Care Res, 30(5), 832-835, (2009). 

36-Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş. "Use of wide bipedicled pericranial flap in anterior scalp reconstruction." J Craniofac Surg, 20(6), 2248-2251, (2009).

37-Barış Yiğit, Memet Yazar, Alper Alyanak, Erdem Güven. "A custom-made silicon mold for pressure therapy to ear keloids.’      Aesthetic Plastic Surgery, 2009; 33: 849-851.

38-Memet Yazar, Karaca Basaran, Erdem Güven, Alper Mete Uğurlu, Murat Topalan. ‘A new aproximator used in microvascular anastomosis.’      Microsurgery. 2009; 29(7): 588-91.
    
39-Özay Özkaya, Ayşin Karasoy Yeşilada, Semra Karşıdağ, Ali Tufan Soydan, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş. "Dupuytren kontraktürü: Etiyoloji, tanı ve cerrahi tedavisi, 10 yıllık Retrospektif analiz" Turkiye Klinikleri J Med Sci,30(2), 553-558, (2010).

40-Semra Karsidag, Arzu Akcal, Nebil Yesiloglu, Kemal Ugurlu " Medial Circumflex Femoral Artery Perforator Flap in Seven Years old boy as an immediate reconstrucrtion: A case report." The Foot and Ankle Online Journal, 3(5), 1 (2010)

41-Semra Karsidag, Arzu Akcal, Nebil Yesiloglu, Kemal Ugurlu " Medial Circumflex Femoral Artery Perforator Flap in Seven Years old boy as an immediate reconstrucrtion: A case report." The Foot and Ankle Online Journal, 3(5), 1 (2010)

42-Semra Karsidag, Özay Özkaya, Mahmut Ulvi Kayalı, Hülya Doğan, Ahmet Cemil Kaur, Kemal Ugurlu. "Preliminary study on durability of nail as xenograft." Journal of Craniofacial Surgery, 21(6), 1843-1847 (2010)

43-Erdem Güven, Samet Vasfi Kuvat, Hasan Utkan Aydın, Memet Yazar, Ufuk Emekli. ‘ Facial contour reconstruction with temporoparietal prelaminated dermal-adipose flaps.’   Journal of Craniomaxillofacial Surgery. 2010; 38(5): 374-8. 

44-Erdem Güven, Karaca Başaran, Memet Yazar, Burcu Çelet Özden, Samet Vasfi   Kuvat, Hülya Aydın. ‘Electrothermal bipolar vessel sealer in endoscope-assisted latissimus dorsi flap       harvesting.’ Journal of  Laparoendoscopic and Advanced Surgical Techniques. 2010; 20(9): 735-742.

45-Samet Vasfi Kuvat, Levent Özçakar, Memet Yazar‘ A foregoing thenar muscular branch of the median nerve.’ Indian Journal of Plastic Surgery. 2010; 43(1): 106-7.

46-Memet Yazar, Atakan Aydın, Sevgi Kurt Yazar, Karaca Başaran, Erdem Güven.    ‘Sensory recovery of reverse homodigital island flap in finger tip reconstruction, a review of 66 cases.’  Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica. 2010; 44(5): 345-51.

47-Erdem Güven, Sakinsel A, Karaca Başaran, Memet Yazar, Mehmet Bozkurt, Samet Vasfi Kuvat‘Combined superior crescentic total glandular augmentation mastopexy: Report of 37 cases.’ European Journal of Plastic Surgery. DOI: 10.1007/s00238-011-0577-y.

48-Semra Karşıdağ, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş. "The Practice of Plastic Surgery In Emergency Trauma Surgery: A Retrospective Glance At 10,732 Patients." Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 17(1), 33-40 (2011)

49-Semra Karsidag ,Arzu  Akcal, Tamer Karsidag, Nebil Yesiloglu, Ayşin Karasoy Yesilada, Kemal Ugurlu. "Reduction mammaplasty using the free-nipple- graft vertical technique for severebreast hypertrophy : improved outcomes with the superior dermaglandular flap" Aesthetic Plastic Surgery, 35(2),254-261 (2011)

50-Semra Karsidag, Arzu Akcal, Selami Serhat Sirvan, Soner Guney, Kemal Ugurlu. "Perineoscrotal reconstruction using a medial circumflex femoral artery Perforatorflap" Microsurgery31(2), 116-121 (2011)

51- Kemal Ugurlu, Tamer Karsidag, Arzu Akcal, Semra Karsidag, Memet Yazar, Hüseyin Seven. "Bare serratus anterior free flap in the reconstruction of the partial phrayngoesophageal defect" Journal of Craniofacial Surgery, 22(3), 1010-1012 (2011)

52-Semra Karşıdağ, Arzu Akçal, Gürsel Turgut, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş. "Lower extremity soft tissue reconstruction with free flap based on  suprascapular artery" Acta Orthophedica Traumatologica Turcica,45(2),100-108 (2011)

53-Semra Karşidağ,Soner Tatlidede, Uğur Tosun, Kemalettin Yildiz, Fevziye Kabukçuoğlu,Arzu Akçal "Effects of vinblastine on microvascular anastomosis healing in diabetic rats" Acta Orthophedica Traumatologica Turcica,45(6), 445-452 (2011)

54- Hüsrev Pürisa, İlker Sezer, Fatih Kabakaş, Serdar Tunçer, Erden Ertürer, Memet Yazar‘Ligament reconstruction using the Fulkerson-Watson method to treat chronic isolated distal radioulnar joint instability: short- term results.’ Acta Orthopaedica et  Traumatologica Turcica. 2011; 45(3): 168-74.

55-Hüsrev Pürisa, İlker Sezer, Fatih Kabakaş, Serdar Tunçer, Erden Ertürer, Memet Yazar‘Ligament reconstruction using the Fulkerson-Watson method to treat chronic isolated distal radioulnar joint instability: short- term results.’ Acta Orthopaedica et  Traumatologica Turcica. 2011; 45(3): 168-74.

56-Karaca Başaran, Adem Uçar, Erdem Güven, Atilla Arıncı, Memet Yazar, Samet Vasfi Kuvat.   ‘Ultrasonographically determined pedicled breast reduction in severe gigantomastia.’    Plastic Reconstructive Surgery. 2011; 128(4): 252-59.

57-Memet Yazar, Samet Vasfi Kuvat, Sevgi Kurt Yazar, Ahmet Biçer, Erdem Güven. ‘A new technique for aesthetic removal of benign skin lesions, the ‘North Star’ procedure.’ European Journal of Plastic Surgery. 2011; 34: 509-12. 

58-Semra Karsidag, Arzu Akcal, Sevki Sahin , Sibel Karsidag, Fevziye Kabukcuoglu, Kemal Ugurlu "Neurophysiological and morphological responses to treatment with acetyl- L-carnitine in a siatic nevre injury model: preliminary data" Journal of  Hand Surgery European 37(6),529-536 (2012)

59-Kemal Ugurlu,Tamer Karsidag, İlkay Huthut, SemraKarsidag, Kürşat Ozer, Bülent Sacak, Arzu Akcal. "Bare dorsal thoracic facial flap for esophageal defects: an experimental study with dogs" Surgical Endoscopy26(6), 1682-1689 (2012)

60-Özay Özkaya, Semra Karşıdağ, Onur Egemen, Arzu Özcan Akçal, Selami Serhat Şirvan Fevziye Kabukçuoglu. "Comperative analysis of the nail xenografts with cartilage autografts in eyelid reconstruction"Journal of Craniofacial Surgery23(4), 1028-31 (2012)

61-Murat Müslüman, Semra Karşıdağ, Deniz Özgür Sucu, Arzu Akçal, Adem Yılmaz, D Sirinoğlu, Yunus Aydın. "Clinical outcomes of myelomeningocele defect closure over 10 years" Journal Clinical Neuroscience19(7), 984-90(2012)

62-Yesilada AK, Sevim KZ, Sirvan SS, Irmak F, Tatlidede HS. " Severe Symmetrical Facial Lipoatrophy in a Patient With Discoid Lupus Erythematosus", J Craniofac Surg. 2012 Sep;23(5):e461-3.

63-Saime İrkören, Cenk Demirdöver, Bekir Zafer Akad, Zeynep Aytuğ, Elif Yılmaz, Yücel Öztan. "Use of a perichondrial autograft on the peritendinous adhesion: an experimental study in rabbits." Acta Orthopedica TraumatologicaTurcica, 46(3), 208-214, (2012).

64-Medeni Volkan Kıyak, Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim, Uğur Usta. "Giant malignant melanoma: a case report." Acta Chirurgiae Plasticae, 54(2), 59-61, (2012).

65-Kamuran Zeynep Sevim, Özlem Silistreli, Metin Görgü, Osman Sevim, Bekir Ergür. "Short-term vasculoprotective effects of imatinib mesylate on intimal hyperplasia of arterial anastomosis: An experimental study using a rabbit model." Canadian Journal of Plastic Surgery, 20(4), 223-228, (2012).

66-Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim, Selami Serhat Şirvan, Fatih Irmak, Hamit Soner Tatlıdede. "Severe symmetrical facial lipoatrophy in a patient with discoid lupus erythematosus." Journal of Craniofacial Surgery, 23(5), e461-463, (2012).

67-Tatlidede S, Baslo MB, Özkaya Ö, Soydan T, Orhan EK, Yeşilada AK. Does  vitamin B alter the efficacy of botulinum toxin? Aesthetic Plast Surg 2012 Jun;36(3):692-7.

68-Ozkaya O, Egemen O, Yeşilada A, Sakız D, Ugurlu K. " The effect of nonpreserved human amniotic membrane on the survival of  ischaemic skin flaps   in   rats." J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 Dec;65(12):1700-5. Epub 2012 Jul 6.      

69- Yesilada A, Sevim ZK, Irmak F, Sucu DO, Tatlidede HS." Middle phalangeal distal condylar fracture remodelling in children: a case report"  Acta Chir Plast. 2012;54(1):23-5.  

70-Burcu Çelet Özden, Atakan Aydın, Samet Vasfi Kuvat, Memet Yazar, Meral Özmen, Burak Tatlı‘Quadruple salivary duct diversion for drooling in cerebral palsy.’ The Journal of Craniofacial Surgery 2012; 23(3): 738-41.

71-Memet Yazar, Salih Onur Basat, Ahmet Biçer, Sevgi Kurt Yazar, Erdem Güven, Samet Vasfi Kuvat, Ufuk Emekli‘Creating a neoconchal complex using the adjustable conchal sliding technique in prominent ear correction.’ The Journal of Craniofacial Surgery 2012; 23(5): 1-4.

72-Halil Hüseyin Çağatay, Metin Ekinci, Can Pamukcu, Mehmet Ersin Oba, Arzu Akçal Özcan, Semra Karşıdağ "Retrospective analysis of 132 patients with orbital fracture" Ulusal Travma ve Acil cerrahi Dergisi, 19(5), 449-455, (2013)

73-Kemal Ugurlu, Kamuran Zeynep Sevim, Arzu Akçal, Semra Karsidag. "Modification of Mandibular Advancement Osteotomy in a Patient With Hanhart Syndrome" Journal of Craniofacial Surgery, 24(6), 2162-2166 (2013)

74- Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Deniz Özgür Sucu, Gürsel Turgut, Kemal Uğurlu. "Microsurgical Reconstruction in pediatric patients: a series of 30 patients" Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 19(5),411-416 (2013)

75- Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim, Deniz Özgür Sucu, Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Leyla Kılınç, Orhan Kızılkaya. "Marjolin ulcer:clinical experience with 34 patients over 15 years" Journal of Cutaneus Med Surgery, 17(6), 404-409 (2013)

76-Ayşin Karasoy Yesilada, Kamuran Zeynep Sevim,Selami Serhat Sirvan, Semra Karsidag, Hamit Soner Tatlidede "Our surgical approach to treatment of congenital, developmental and acquired breast asymmetries:a review of 30 cases" Aesthetic Plastic Surgery,37(1),77-87 (2013)

77-Memet Yazar, Kamuran Zeynep Sevim, Fatih Irmak, Sevgi kurt yazar, Ayşin Karasoy, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Hamit Soner Tatlıdede "Predicting Skin Deficits Through Surface Area Measurements in ear surface areanorms" The Journal of Craniofacial Surgery 24 (4), 1206-1209(2013)

78-Yeşilada AK, Akçal A, Dağdelen D, Sucu DÖ, Kılınç L, Tatlıdede HS.   "The feasibility of tissue expansion in reconstruction of congenital and  aquired deformities of pediatric patients" Int J Burns Trauma. 2013 Jul 8;3(3):144-50.   

79-Yesilada AK, Tatlıdede HS, Cakmak E, Kıyak MV, Kılınç L. "Anomalous large unique muscle belly of flexor digitorum superficialis and  the absence of   palmaris longus in the forearm."           J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013 Jan;66(1):137-9. 

80-Zeynep Kamuran Sevim, Memet Yazar, Aköz Funda Saydam, Volkan Medeni Kıyak, Aysin Yeşilada Karasoy, Sami Samin, Şenay Yener, Dilgem Memmedov, Başak Erginel and Fatih A. Aydın. "Neutrophil-Elastase Inhibitor- Sivelestat Assists in Reducing Ischemia Reperfusion Injury in a Muscle Flap Model: An Experimental Study" World Journal of Surgical Research, 2, 10-15,  (2013).

81-Arzu Akçal, Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Yeşilada, Volkan Kıyak, Deniz Özgür Sucu, Hamit Soner Tatlıdede, Damlanur Sakız, Hüseyin Kaya, "Comparison of perivascular and intramuscular applied botulinum toxin a pretreatment on muscle flap ischemia-reperfusion injury and chemical delay." Journal of Craniofacial Surgery, 24(1), 278-283, (2013).

82- Meltem Ayhan,  Kamuran Zeynep Sevim, Metin Görgü. "Treatment modalities in severe mento-sternal synechia." International Journal of Burns and Trauma, 18(3), 87-95, (2013).

83-Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim, Deniz Özgür Sucu, Leyla Kılınç. "Congenital hand deformities - a clinical report of 191 patients." Acta Chirurgiae Plasticae, 55(1), 10-15, (2013).

84- Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim, Deniz Özgür Sucu, Dağhan Dağdelen, Damlanur Sakız, Muzaffer Başak. "Combined triggering at the wrist and fingers and severe carpal tunnel syndrome caused by macrodystrophia lipomatosa. Case report and review of literature." Acta Chirurgiae Plasticae, 55(1), 23-25, (2013)

85-Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Burcu Çelet Özden, Erdem Güven, Karaca Başaran, Alper Alyanak, Atakan Aydın Cossmetic closure of pilonidal sinüs defects with bilateral transpositional adipofascial flaps.’ Journal of Plastic surgery and Hand Surgery 2013; 47: 292-96. 

86-Barış Keklik, Memet Yazar, Karaca Başaran, Erdem Güven, Samet Vasfi Kuvat‘Using a capsule flap fort he reconstruction of a partial auricular defect.’ Ear, Nose & Throat Journal 2013; 92(7): 17-19. 

87-Arzu Akçal, Semra Karsidag, Ozay Ozkaya, Selami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Fevziye Kabukçuoğlu "Human fingernails as interpositional graft material in the treatment ofnasal septal perforations" Journal Oral Maxillofacial Surgery 72(4), 796-802 (2014)

88- KemalettinYıldız, Karsidag S, Akcal A, Yesiloglu N, Ugurlu K, Ozagari A, GunerenE, Bas L "Comparison of the flap survival with ischemic preconditioning ondifferent pedicles under varied ischemic intervals in a rat bilateral pedicled flap model" Microsurgery,34(2), 129-35 (2014)

89-Sevim KZ, Yazar M, Irmak F, Tekkeşin M, Yıldız K, Şirvan SS.  "Use of platelet-rich plasma solution applied with composite chondrocutaneous graft technique: an experimental study in rabbit model" J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jul;72(7):1407-19.

90- Şirvan SS, Dağdelen D, Demir IA, Cezayirlioğlu MA, Sezer HB, Karşıdağ S. " Utilization of arterial grafts in foot replantation. Journal of Vascular Surgery Cases and  Innovative Techniques" Volume 3, Number 1 44-46      

91-Kamuran Zeynep Sevim, Memet Yazar, Fatih Irmak, Merva Soluk Tekkeşin, Kemalettin Yıldız, Selami Serhat Şirvan. "Use of Platelet-Rich Plasma Solution Applied With Composite Chondrocutaneous Grafts Technique: An Experimental Study in Rabbit-Model" Journal of Oral andMaxillofacialSurgery,doi:10.1016/ j.joms.2014.01.001, (2014).

92-Kamuran Zeynep Sevim,  Arzu Akçal, Dağhan Dağdelen, Memet Yazar, Ayşin Yeşilada. "Beneficial Effects of Turnover Orbicularis Oculi Muscle Suspension Flap for Treating Facial Fractures via Subciliary Incision " Journal of Craniofacial Surgery, 25, DOI: 10.1097/SCS.0000000000000870, (2014).

93-Ayşin Karasoy Yeşilada, Serdar Bora Bayraktaroğlu, Kamuran Zeynep Sevim, Damlanur Sakız, Hamit Soner Tatlıdede. "The efficacy of the hemostatic agent Ankaferd blood stopper on end-to-end unilateral sleeve fish-mouth anastomosis." Acta Orthopedica Traumatologica Turcica, 48(1), 92-97, (2014).

94-Ercan Çakmak, Ayşin Karasoy Yeşilada, Kamuran Zeynep Sevim, Onur Sümer, Hamit Soner Tatlıdede, Damlanur Sakız. "Effect of Sildenafil Citrate on Secondary Healing in Full Thickness Skin Defects in Experiment." Bratislava Medical Journal, 115(5), 267-271, (2014).

95- Semra Karşıdağ, Kamuran Zeynep Sevim, Arzu Akçal, Sibel Karşıdağ. "Deneysel Sinir Onarım Teknikleri." Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, 7(2), 42-48, (2014).

96-Salih Onur Basat, Ufuk Askeroğlu, Tolga Aksan, Brendan Alleyne, Memet Yazar, Çağdaş Orman, İlker Üsçetin, Mithat Akan. "New otoplasty approach: a laterally based postauricular dermal flap as an addition to Mustarde and Furnas to prevent suture extrusion and recurrence.’ Aesthetic Plastic Surgery 2014; 38: 83-89

97-Karaca Başaran, Funda Aköz Saydam, İdris Ersin, Memet Yazar, Ahmet Cemal Aygıt. ‘The free- nipple breast- reduction technique performed with transfer of the nipple- areola complex over the superior or superomedial pedicles. Aesthetic Plastic Surgery 2014; 38: 718-26.

98-Arzu Akçal, Semra Karsidag, Kemalettin Yıldız, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Akif Akçal, Fevziye Kabukçuoğlu "The effects of locally applied procaine on wound healing" Archieves of Clinical and Experimental Surgery, 4(1), 41-45 (2015)

99-Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Kamuran Zeynep Sevim, Fatih Irmak, Meltem Tekesin, Erol Kozanoğlu, Semra Karsidag "How we lipofilling cannulae designed anda re they as safe as we beliewe?" İndian Journal Plastic Surgery, 48(2), 139-143, (2015).

100- Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Kamuran Zeynep Sevim, Erol Kozanoğlu, Selami Serhat Şirvan, Semra Karsidag, Hülya Aydın."Key and keyhole model for dorsal onlay cartilage grafts in correcting nasal deformities." Annals Plastic Surgery, 75(4), 418-423, (2015).

101-Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Erol Kozanoğlu, Semra Karsidag "Functional Sharing of the Upper Orbicularis Oris Muscle for the Reconstruction of the Lower Lip"Journal of Craniofacial Surgery, 26(6), 1969-1971, (2015).

102-Guldehan Atisa, Ilknur Kivanc Altunay, Gulsen Tukenmez Demirci, Ersin Aydin, Dilgem Mammadov, Semra Karsidag "The most common skin cancers and the risk factors in geriatric patients: A Hospitalbased-controlled study"Journal of  Experimental Clinical  Medicine, 32(4), 165-170, (2015)

103- Dağdelen D, Sevim Z, Gül Z, Günenç A, Karasoy Yesilada A. "Charging Fuss" J Reconstr Microsurg. 2015 Jun 28. DOI:10.1055/s-0035-1558432    

104-Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Memet Yazar, Mehmet Mihmanlı. ‘A rare complication of composite dual mesh: migration and enterocutaneous fistula formation.’ Case Reports in Surgery 2015. doi:10.1155/2015/293659

105-Memet Yazar, Zeliha Gül, Ali Can Günenç, Sevgi Kurt Yazar, Erol Kozanoğlu. ‘High pressure paint gun injury of the index finger: a case report.’ Plastic and Aesthetic Research 2015; 2: 350-2.                                     

106-Arzu Akçal, Selami Serhat Şirvan, Semra Karşıdağ, Tahsin Görgülü, Mehmet Akif Akçal, Ayşim Özağrı, Soner Tatlıdede"Combination of ischemic preconditioning and postconditioning can minimise skin flap loss: experimental study" Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 50 (4), 233-238 (2016)

107-Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Erol Kozanoğlu‘Calf restoration with asymmetric fat injection in polio sequelae.’ Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 2016; 69(9): 1254-9. 

108-Karaca Başaran, Salih Onur Basat, Asuman Özel, Memet Yazar, Ergun Bozdağ, Meral Tuna, Mehmet Sar, Özgür Pilancı‘The Effects of mucoperichondrial flap elevation on septal L-strut cartilage: a biomechanical and histologic analysis in a rabbit model.’ Plastic and Reconstructive Surgery 2016; 137(6): 1784-91.

109-Salih Onur Basat, Fatih Ceran, Ufuk Askeroğlu, Tolga Aksan, Çağdaş Orman, Memet Yazar, İlker Üsçetin, Mithat Akan, ‘Preventing suture extrusion and recurrence in Mustarde and Furnas otoplasties by using laterally based postauricular dermal flap, long-term results.’ The Journal of Craniofacial Surgery 2016; 27(6): 1476-80.

İletişimBaşa Dön ^