T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ

beyincerrahisi_kliniği.jpg

 

TarihçeBaşa Dön ^

Osmanlı Devleti’nin Sultanı, koskoca bir ülkeye hükmederken bir hastalığa gücü yetmemiş, küçücük yavrusunu difterinin elinden kurtaramamıştı. Dönemin en yetkin hekimlerinin müdahalelerine rağmen kızını kaybettiyse, fakir fukara çocuklarının hali niceydi? Hastalandıklarında babaları ne yapardı? Evladını kaybetmenin ilk şokunu atlattığında böyle düşünmüştü II. Abdülhamid. Başka babaların kalbi yanmasın diye henüz sekiz aylıkken toprağa verdiği kızının hayrına bir hastane yaptırmalıydı. Yoksul çocuklar burada şifa buldukça Hatice Sultanın ruhu şad olacaktı. İşte baba şefkatinin sembolü olan Hamidiye Etfal Hastanesi fikri böyle doğdu. Hastanenin kurucu hekimbaşılığı, o sıralarda Almanya’dan yeni gelmiş olan Bahriye Hekimlerinden İbrahim Bey’e verildi. İnşaat masraflarının tamamı Padişahın şahsi gelirlerinden karşılandı. II. Abdülhamid'in, dönemin en modern tıbbi araç gereçleriyle donatıp, dolaplarını Tamirhane-i Hümayun'da yaptırdığı, döşemelik kumaşlarını ve halılarını Hereke Fabrikası'ndan getirttiği, en yetkin hekimleri görevlendirdiği hastane hem iktidarının simgesi hem de tıbbımızın göstergesi kabul ediliyordu.

(HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ KİTABINDAN)

Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

KliniğimizBaşa Dön ^

1899 yılında kurulan hastanemizin 118. Yılında Nöroşirürji Kliniği olarak aynı ruh hali ve bilinç ile 8 uzman ve 10 asistan doktor, 9 hemşire ve 5 personel ile 24 servis yatağı ve 6 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermekteyiz. Yılların getirdiği birikim ve deneyim ile kliniğimiz nöroşirürjinin her alanında faaliyet göstererek ülkemizin en üst merkezlerinden biri olmuştur. Pediatrik nöroşirürji, spinal ve kranial nöroonkoloji, endoskopik girişimler, vasküler cerrahi ve endovasküler girişimler, ileri seviye spinal cerrahi ve minimal invaziv spinal cerrahi, hipofiz cerrahisi, stereotaktik cerrahi ve acil travma cerrahisi alanlarında 3 ameliyat masası ile hizmet vermekteyiz. 2 MRG ve 3 Tomografi cihazı bulunan hastanemizde yıllık 1700 civarında ameliyat ve 90 000 civarında poliklinik yapılmaktadır.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Adem Yılmaz (Eğitim Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Ahmet Murat Müslüman (İdari Sorumlu)
 • Doç. Dr. Burcu Göker
 • Doç. Dr. Mustafa Kılıç
 • Doç. Dr. Songül Meltem Can

Başasistanlar

 • Op. Dr. Osman Nuri Türkmenoğlu

Uzman Hekimler

 • Uzm. Dr. Aydın Canpolat
 • Uzm Dr. Balkan Şahin
 • Uzm Dr. Enes Akkaya
 • Uzm Dr. Ömer Batu Hergünsel
 • Uzm Dr. Saime Ayça Şahin
 • Uzm Dr. Yaşar Türkatalay
Asistanlar
 • Dr. Cihan Urgan
 • Dr. Duygu Dereli
 • Dr. Gahraman Aydın
 • Dr. Galip Gülfırat
 • Dr. Kardelen Utangeç
 • Dr. Levent Aydın
 • Dr. Mert Turhan
 • Dr. Mustafa Şahin
 • Dr. Serkan Çopur
 • Dr. Setenay Der
 • Dr. Şeyma AkkoçİletişimBaşa Dön ^