T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası Etkinliği