T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz Göz Hastalıkları Kliniğinin İkinci Biyonik Göz Ameliyatı