T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uses Hekim EğitimiUSES Hekim Eğitimi;

COVİD-19 pandemi sürecinde özellikle yoğun bakım uzmanlığı bulunmayan hekimler için uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından alanında uzman hekimlerin katkısıyla 30 dersten oluşan Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitim Modülü hazırlanmış ve eğitim modülü tüm hekimlere tanımlanmıştır.
 
Eğitimlere katılabilmek için Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) uses.saglik.gov.tr adresinden kullanıcı kaydı yapılması gerekmektedir.
Kayıt yaptıran kullanıcılar söz konusu eğitime hastanemiz Kurumsal Portal Sayfası > USES Modülü nden giriş yapabilirler. 

Eğitimi tamamlayan kullanıcıların Bakanlığa bildirimi için hastanemiz Eğitim Birimine bilgi vermesi gerekmektedir.


USES Yogˆun Bakım U¨ni_Ustyazi_9b45dfa8-34aa-474b-8067-06164191d505.pdf
USES Yogˆun Bakım U¨ni_Ilgi_7f9b9202-7bd2-42e4-91df-8065f94ce9cd.pdf