T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yenidoğan Bebekler İçin Nüfus Tescil İşlemleriHastanemizde doğum sonrası yenidoğan bebekler için nüfus tescil işlemleri yapılmaya başlanmıştır.
Not: İşlemler taburcu olmadan önce yapılmaktadır.