T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bölüm Kalite Sorumluları-2019


SIRA NOBİRİM / KLİNİKKALİTE SORUMLUSU
1Sarıyer Aci̇l Kadın Doğum - Çocuk ve Kadın Doğum Poli̇kli̇ni̇kleri̇Meral Atasoy
2Sarıyer Çocuk Aci̇lDilek kından Arıcı
3Sarıyer Çocuk Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇ Kadir Arıyel
4Sarıyer Çocuk Enfeksi̇yon Kli̇ni̇ği̇İrem Hafize Demirbilek
5Sarıyer Poli̇kli̇ni̇klerSevgül Ayvaz
6Sarıyer Çocuk Yoğun Bakım Üni̇tesi̇Nagihan Eyi
7Sarıyer Yeni̇doğan Yoğun Bakım Melek Selalmaz
8Sarıyer Yeni̇doğan Üni̇tesi̇Şehrinaz Sözeri
9Sarıyer DoğumhaneYeter Talay
10Sarıyer Steri̇li̇zasyonEnver Şentürk
11Sarıyer Kadın Doğum Kli̇ni̇ği̇   Mukaddes Dilbaz
12Sarıyer Pedi̇atri̇ Kli̇ni̇kleri̇Azime Türköz
13Sarıyer Yanık Üni̇tesi̇Züleyha Şeker
14Sarıyer Eri̇şki̇n Yoğun BakımSafiye Himmet
15Sarıyer Ortopedi̇ Kli̇ni̇ği̇Elif Açar
16Sarıyer Ameli̇yathaneGözde Korkmaz
17Sarıyer Genel Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇Zeynep Erkek
18Sarıyer Anestezi̇Hayriye Aksu
19Sarıyer Radyoloji̇İbrahim Cömert
20Sarıyer Kan Merkezi̇Muhammet Yunus Özyaramış
21Sarıyer Aci̇l Servi̇sDuygu Doğan
22Sarıyer KBBTuğba Gül
23Sarıyer Dahi̇li̇ye Kli̇ni̇ği̇Tuğba Şen
24Sarıyer Üroloji̇ Beyi̇n Cer. Kli̇ni̇ği̇Nazlı Candan
25Sarıyer İsmai̇l Akgün Ek Bi̇naAyfer Büberci
26Sarıyer Bi̇yoki̇mya ve Kli̇ni̇k Bi̇yoki̇mya LaboratuvarıVahap İmamoğlu
27Beyi̇n Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇Beyhan Özdöl 
28Büyük Enfeksi̇yon Kli̇ni̇ği̇Elif Karayel Bilgili
29Endokri̇noloji̇ ve Metaboli̇zma Kli̇ni̇ği̇Şenay Genç 
30Endoskopi̇ Üni̇tesi̇Emine Taşkın
31Aci̇l Tip Kli̇ni̇ği̇Erhan Bay
32Eri̇şki̇n Yoğun Bakım Üni̇tesi̇Selbi Yıldız
33Fi̇zi̇k Tedavi̇ Rehabi̇li̇tasyon Poli̇kli̇ni̇ği̇Nilgün Şahin 
34Fi̇zi̇k Tedavi̇ ve Rehabi̇li̇tasyon Kli̇ni̇ği̇Hülya Erkut Şenoğlu
35Gastroentoloji̇ ve Dermatoloji̇ Kli̇ni̇ği̇Zeynep Çetin
36Genel Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇Vesile Özlem Altay
377. Kat Genel Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇Feride Bektemir
38Organ Nakli̇ Kli̇ni̇ği̇Esra Altunbulak
39Genel Dahi̇li̇ye Kli̇ni̇ği̇ (C ve B Blok)Mehtap Erdal Avcı
40Genel Poli̇kli̇ni̇kler Selda Karaal Temel
41Göz Kli̇ni̇ği̇Nehir Polat
42Hemodi̇ali̇z + Ni̇şantaşi Hemodi̇ali̇z + Peri̇ton Di̇ali̇z Üni̇teleri̇Mualla Karaman
43Kan Merkezi̇Oğuzhan Çilingiroğlu
44KBB Kli̇ni̇ği̇Semra Yıldırım Öztürk
45Koroner Anji̇o Üni̇tesi̇Süleyman Ataş
46Koroner Yoğun Bakım ve Kardi̇yoloji̇ Kli̇ni̇ği̇Çiğdem Erken
47Kvc Kli̇ni̇ği̇Makbule Camcı Çayır
48Kvc Yoğun Bakım Üni̇tesi̇Betül Harurluoğlu
49Merkezi̇ Ameli̇yathaneGülcan Altınkaynak Coşkun
50Nefroloji̇ Kli̇ni̇ği̇Şükran Başaran
51Bomonti̇ Ek Bi̇naSema Serin Kılıç
52Nöroloji̇ Kli̇ni̇ği̇ ve Nöroloji̇ Yoğun Bakım Üni̇tesi̇Selda Topçiçek
53Nöroşi̇rürji̇ Yoğun Bakım Üni̇tesi̇Betül Açıktepe
54Ortopedi̇ Kli̇ni̇ği̇Emine Altıokka
55Perfüzyoni̇st Sorumlu Hemşi̇resi̇Özgür Cevizci
56Plasti̇k Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇Şükran Öztürk Karakoyunlu
57Psi̇ki̇yatri̇ Kli̇ni̇ği̇Asuman Gül Korkut
58Cerrahi̇ Yoğun Bakım Üni̇tesi̇Merve Kesici
59Radyasyon Onkoloji̇ Kli̇ni̇ği̇Atiye Sönmez Doğan
60Radyasyon ve Medi̇kal Onkoloji̇ Poli̇kli̇ni̇ği̇Zübeyde Portakal
61Radyoloji̇ Kli̇ni̇ği̇Halim Sancak
62Radyoterapi̇ Üni̇tesi̇ SorumlusuErhan Erge
63Şi̇şli̇ Steri̇li̇zasyon Üni̇tesi̇Fatmagül Öztürk
64Şi̇şli̇ Üroloji̇ Kli̇ni̇ği̇Çiğdem Döndar
65Sarıyer ve Şi̇şli̇ Mi̇krobi̇yoloji̇ ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇ LaboratuvarıMurat Birinci
66Nükleer Tıp Üni̇tesi̇Kenan Budak
67Nükleer Tıp - Radyonüklei̇d Üni̇t.Hatice Karasüleymanoğlu
68Tibbi̇ Patoloji̇ Kli̇ni̇ği̇Hüseyin Kaya
69Şi̇şli̇ Bi̇yoki̇mya ve Klini̇k Bi̇yoki̇mya LaboratuvarıBurcu Tuna Arık
70Sarıyer Bi̇yoki̇mya ve Kli̇ni̇k Bi̇yoki̇mya LaboratuvarıVahap İmamoğlu
71Şi̇şli̇ Anestezi̇yoloji̇ ve Reani̇masyon Kli̇ni̇ği̇Sevgül Kasap Yalçın
72Gi̇ri̇şi̇msel Anji̇o Üni̇tesi̇Ayşen Sağdıç
73Kan AlmaArife Arabacı
  
SIRA NOBİRİM / KLİNİKKALİTE SORUMLUSU HEKİM
1Acil Tıp KliniğiUz. Dr. Ahmet Özbek
2Aile HekimliğiUz. Dr. Elif S. Esen
3Anestezi ve ReanimasyonUz. Dr. İnci Paksoy
4Beyin ve Sinir CerrahiUz. Dr. Mustafa Kılıç
5Biyokimya Lab.Uz. Dr. Gökçe Aktaş
6Çocuk CerrahisiUz. Dr. Meltem Kaba
7Çocuk Sağlığı ve Hast.Uz. Dr. İhsan Kafadar
8DermatolojiUz. Dr. Ezgi Erdal Özkur
9Büyük EnfeksiyonUz. Dr. Alper Gündüz
10Fizik Tedavi ve RehabilitasyonUz. Dr. Ali Salihlioğlu
11Genel CerrahiUz. Dr. Fevzi Celayir
12Göz HastalıklarıUz. Dr. Saniye Üke Uzun
13EndokrinUz. Dr. Feyza Yener
14İç HastalıklarıUz. Dr. Ayda Batuhan Damar
15Kadın Hastalıkları ve DoğumUz. Dr. Erhan Toy
16KBBUz. Dr. Aslı Batur Çalış
17Mikrobiyoloji Lab.Uz. Dr. Murat Öcal
18NörolojiUz. Dr. Gülten Tata
19OrtopediUz. Dr. Samet Erinç
20Patoloji Lab.Uz. Dr. Canan Tanık
21Plastik Cer.Uz. Dr. Fatih Irmak
22RadyolojiUz. Dr. Ayhan Üçgül
23Ruh Sağlığı ve HastalıklarıUz. Dr. Selime Çelik
24ÜrolojiUz. Dr. Hüseyin Cihan Demirel
25Kalp Damar CerrahisiUz. Dr. Helin Erkılıç
26NefrolojiUz. Dr. Elbis Ahbab
27NeonatolojiUz. Dr. Ebru Türkoğlu Ünal
28Nükleer tıpUz. Dr. Pelin Arıdan
29KardiyolojiUz. Dr. Betül Balaban
30Radyasyon OnkolojisiUz. Dr. Fatih Hikmet Özvar
31GastroenterolojiUz. Dr. Canan Alkım