T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Covid 19 Pandemi Süreci Teşekkür Mesajı