T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Resertifikasyon Sınavı İptal Edilmiştir14 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) önlemleri kapsamında Bakanlık tarafından ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.