T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vefatının 102. Yılında 2. Abdülhamid Hanı Rahmetle Anıyoruz


Sultan_2_Abdülhamid_Hanı_Vefatının_102_Yılında_Rahmetle_Anıyoruz.png