T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Cerrahi Kliniğimize Hasta Memnuniyetindeki Artış Sebebiyle Teşekkür Belgesi Takdim Edildi


Çocuk Cerrahi Kliniğimize son 3 aydaki Hasta Memnuniyet Anketlerinde, hasta teşekkür sayılarının fazlalığı sebebiyle Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Çocuk Cerrahi Kliniği Teşekkür Belgesi Takdimi.jpg