T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sarıyer İsmail Akgün Ek Hizmet Binası 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sarıyer İsmail Akgün Ek Hizmet Binası

Merkez Mah, 1
Dursun Fakih Sk.
34450 Sarıyer / İstanbul