T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Eğitim Merkezi Sertifikalı Eğitim Programı-2019


SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

DİYALİZ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMI

İL

İstanbul

Diyaliz Eğitim Merkezinin Adı

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Hemodiyaliz Ünitesi

 Tel: 0212 373 54 90

 

2019 YILI DİYALİZ EĞİTİM PROGRAMI

Pratisyen Hekim

Başvuru tarihleri

Başlama Tarihi

Kursiyer Sayısı

1.Dönem

16.01.2019-25.01.2019

04.02.2019-04.06.2019

3

2.Dönem

06.05.2019-17.05.2019

04.06.2019-04.10.2019

3

3.Dönem

09.09.2019-20.09.2019

07.10.2019-07.02.2020

3

Periton

Hemşire

Başvuru tarihleri

Başlama Tarihi

Kursiyer Sayısı

1.Dönem

16.01.2019-25.01.2019

04.02.2019-04.05.2019

1

2.Dönem

06.05.2019-17.05.2019

04.06.2019-04.09.2019

1

3.Dönem

09.09.2019-20.09.2019

07.10.2019-07.01.2020

1

Eğitime başvurmak isteyenler;

1- Başvuru dilekçesi

2- Diyaliz Eğitim Başvuru Formu

3- Kurum amirince onaylı diploma örnekleri

4- Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri

5- Kurum/Merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Hastanemiz Eğitim Birimine başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Merkezi Sorumlusu

Adı-Soyadı: Prof.Dr. Abdulkadir Ünsal

Telefon: 0-212-373-54-81

Eğitim Merkezi Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi

Adı-Soyadı: Mualla Karaman

Telefon: 0-212-373-45-81