T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı-27 ŞUBAT


SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RESERTİFİKASYON SINAVI DUYURUSU

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Eğitim Merkezinde Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz kursu görerek sertifika almış olan doktorlara ve hemşirelere yönelik Resertifikasyon sınavı yapılacaktır. Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav müracaat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

SINAV TARİHİ

27 ŞUBAT 2019 -  SAAT:09:30

SINAV YERİ

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

İkamet ettikleri ilin İl Sağlık Müdürlükleri

  21 OCAK-15 ŞUBAT 2019

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Dilekçesi

-Sertifika Fotokopisi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi