T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu


SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RESERTİFİKASYON SINAVI DUYURUSU


SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Eğitim Merkezinde Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz kursu görerek sertifika almış olan doktorlara ve hemşirelere yönelik Resertifikasyon sınavı yapılacaktır. Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav müracaat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

SINAV TARİHİ

14 KASIM 2018 - SAAT: 10:00

SINAV YERİ

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

İkamet ettikleri ilin İl Sağlık Müdürlükleri

24 EKİM – 09 KASIM 2018

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi
  • Sertifika Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Resertifikasyon Sınavı için: Sertifika sahipleri sertifikalarının geçerlilik süresinin bitiminden 3 (üç) ay öncesinden başlayarak 3 (üç) ay sonrasına kadar olan 6 (altı) aylık dönemde resertifikasyon sınavına başvurmak ve girmek durumundadır.