T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü


3_Ekim_Dünya_Serebral_Palsi_Günü.png